Yapay Zeka Kılavuzu

“Yapay Zeka (AI) artık aramızda; yani sadece teknolojinin geleceğine değil, ayrıca günlük yaşamınızın dokusuna kadar hayatımızın her alanına tesir etmeye başladı.” Neil Jacobstein, Singularity Üniversitesi, Yapay Zeka&Robotik Bölüm Başkanı

Henüz, yapay zekanın (AI) insanlık üzerindeki önemini ve potansiyel etkisini anlamak güç olabilir. Siri’den IBM’in Watson IOT Platformu’na, Hollywood’un katil robotlarına kadar, bu üst seviye teknolojiden nihayetinde ne beklememiz gerektiği henüz net değil.


Net olan: Yapay Zeka ile çalışan ürün ve hizmetlerin, kişisel ve profesyonel yaşamımızı hemen hemen her yönden önümüzdeki birkaç yıl içinde evrimleştirecek ve değiştirecek olmasıdır. Yapay Zeka çözümleri ortaya çıkmaya ve entegrasyonu devam ettikçe, bu değişimin ve evrinleşmenin hızı giderek artacaktır. Makinelerin tüm zor işleri yaptıkları, işsizliğin gittikçe artmasıyla sonuçlanan, insan çalışanlar ile yetenekli makinelerin yer değiştirmesinin korkunç senaryolarının yanı sıra, ütopik bir zenginlik vaad eden gelecek senaryolarını hayal etmek de mümkündür.


Bu şekilde hızlı bir ilerleme ile Yapay Zeka’nın geleceği hakkında varsayımlarda bulunmak açıkçası oldukça zor. Ancak bilinmeyene odaklanmak yerine, Yapay Zeka’nın bilindik uygulamalarını ve gelecekteki olası etkilerini inceleyebiliriz.


Singularity Üniversitesi’nde, organizasyonların ve bireylerin Yapay Zeka gibi üst seviye teknolojilerin ortaya çıkardığı sorunları ve sunduğu fırsatları anlamaları noktasında yardımcı oluyoruz. Örneğin bu birey bir girişimci olsun, hatta Fortune 500 CEO’su veya bir insan türü olarak nereye doğru evrildiğimizi anlamak isteyen sadece meraklı bir insan olsun fark etmez, Yapay Zeka, hepimizin hayatını önemli ölçüde etkiliyor ve etkilemeye devam edecek…

Hiçbirimiz Yapay Zeka’nın geleceğini öngöremeyiz. Fakat, bu heyecan verici teknolojiyi anlamanıza yardımcı olabilecek kolay erişilebilir bir rehber arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Daha fazlası için okumaya devam edin!


Yapay Zeka Nedir?

Yapay Zeka (AI), düşünme ve öğrenme yeteneğine sahip makineler yaratmaya odaklanan bir bilgisayar bilim dalı için kullanılan “şemsiye terim” dir. Deneyimlere dayanarak, Yapay Zeka’lar gelecekte daha iyi kararlar almayı öğrenebilir. Bilgiyi hem öğrenen hem de uygulayabilen bu üst seviye teknoloji, insanın dünyayı anlama şeklini taklit edebilir ve bir zamanlar sadece insan zihninde mümkün olabilecek bir takım yeteneklerin makineler tarafından yerine getirilmesine izin verebilirler.


Yapay Zeka’ların yapabileceği insan benzeri yeteneklerden bazıları şunlardır:


 • Karmaşık problem çözme

 • Görsel yorumlama (bilgisayarla görme ile)

 • Konuşma tanıma (doğal dil işleme ile)


Bu yetenekler, Yapay Zeka’nın atanmış görevini yerine getirmek için matematik ve mantığı kullanan bir takım yazılım algoritmaları ile gerçekleştirilir. Bu nedenle, en ünlü bilim kurgu kitaplarımız ve filmlerimiz Yapay Zeka’yı insan benzeri robotlar biçiminde gösterme eğiliminde olsa da, Yapay Zeka esasında sadece yazılımda çalışan bilgisayar kodudur.


İnsan beyninin aksine, bu akıllı yazılımlar; ister akıllı telefonunuzda, ister bir web sunucusu server’ında veya ister otonom olarak hareket edebilen bir Tesla aracında olsun, farklı donanım türlerinde de çalıştırılabilir.


Bu çeşitli kullanım durumlarından dolayı Yapay Zeka’nın genellikle anlaşılması çok zordur, ancak aynı zamanda onu bu kadar güçlü kılan şeyde budur.

Hemen hemen her teknolojiye bir Yapay Zeka katmanı ekleyebilme yeteneği, Yapay Zeka geliştikçe etrafımızdaki dünyanın giderek daha canlı görüneceği anlamına gelir.

Bu “Gelişim”, bildiğimiz gibi, eğlence ve iş faaliyetlerinden, sağlık ve maneviyatımıza kadar tüm hayatımızı büyük ölçüde değiştirecektir. Bunun nasıl olabileceği hakkında bir fikir edinmek için önce Yapay Zeka’nın nasıl çalıştığına bir göz atalım.

“Yapay Zeka, belki de tüm üst seviye teknolojilerin büyükbabasıdır; dünyayı ve insan ırkını farklı şekillerde (iyi veya kötü yönde) dönüştüreceğinden emin olabilirsiniz.” Jason Silva


Yapay Zeka Nasıl Çalışır?

İnsan zekası gibi, Yapay Zeka da büyük miktarlarda veri toplayarak, onları geçmiş deneyimler tarafından yazılmış algoritmalar ile işleyerek ve karar vermeyi geliştirmek için de bu verilerin bulunduğu kalıpları kullanarak çalışır.


İnsan zekasını bu şekilde simüle etmek için, Yapay Zeka mühendisleri kendi makinelerine şu yetenekleri kazandırırlar:


 • Çevrelerini algılama (ki bu sadece veri olabilir)

 • Çevrelerindeki kalıpları algılama

 • Kalıpları öğrenme ve deneyimsel belleği güncelleme


Ardından, bu adımlar güvenle öngörülerde bulunmak ve karar vermeyi desteklemek için yeterli veri bulununcaya kadar tekrarlanır.

Yapay Zeka Nasıl Çalışır?

Yapay Zeka’yı dikkat çekici kılan şey, bu insan benzeri öğrenme sürecine getirdiği hız, doğruluk ve dayanıklılıktır.


İnsanlar yemek yemeli, uyumalı ve çeşitli kişisel ihtiyaçlara yönelmelidir. Bizler aynı zamanda rahatlık yaratıklarıyız ve oldukça inatçıyız da ve ayrıca çok fazla değişiklik bizi rahatsız da ediyor. Ve yeni bilgi ve deneyimler sunulduğunda insanlar olarak bizler önyargılarımızdan dolayı en makul ve mantıklı kararları almakta da güçlükler çekiyoruz.


Makineler bu eksikliklerin hiçbirinden etkilenmezler. Yapay Zeka zihinsel yorgunluk olmadan büyük miktarda veri kalıplarının işlenmesine ve tespit edilmesine izin vererek süresiz olarak çalışabilir.


Yapay Zeka sürekli olarak çevresini anlamayı, gerçekliğin “perspektifini” ve eski fikirlere takılmadan tahminlerinin olasılığını güncellemeyi sürekli olarak sürdürür. Bazı insanlar bu soğuk mantığı Yapay Zeka’nın en korkunç yanı olarak görüyor, fakat aynı zamanda bu Yapay Zeke’nın insanların ortaya koyamayacağı çözümler bulmasına izin veren şeydir.


Yapay Zeka kavramı 1955'te ortaya çıkmış ve günümüze kadar gelmiştir, ancak son yıllarda gelişimi üç faktörden dolayı hız kazanmıştır:


 • Son derece yüksek işlem gücüne erişilmesi

 • Büyük, ve ucuz veri setlerinin oluşması

 • Makine Öğrenimi (ML) alanındaki gelişmeler


Ancak, Yapay Zeke’yı destekleyen iki temel teknoloji: büyük veri (Big Data) ve Makine Öğrenimi (ML) olmasaydı, pek bir şey de başarılamazdı ve Yapay Zeka gelişimi bu denli hız kazanamazdı.Yapay Zeka ile Büyük Veri, Makine Öğrenimi ve Derin Öğrenme arasındaki İlişki Nedir?

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Yapay Zeka, insan zekasına benzer bir şekilde düşünen ve öğrenen bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesine dahil olan geniş bir bilim alanını kapsar. Yapay Zeka uygulamaları genellikle satranç oynamak gibi belirli görevleri yerine getiren “Dar Yapay Zeka” lara ve dil, bağlam ve duyguları insanlar gibi anlayan “Genel Yapay Zeka” lara ayrılır.


Hadi, Yapay Zeka, büyük veri, makine öğrenimi ve derin öğrenme arasındaki ilişkilere daha yakından bakalım…


1- Büyük Veri (Big Data)


Sensörlerin hızla azalan maliyeti ve Nesnelerin İnterneti’nin (IoT) küresel ölçekte büyümesiyle, sürekli veri ölçen ve kaydeden akıllı ve birbirine internet ağları aracılığıyla bağlı cihazların sayısını çarpıcı şekilde artırdık.


Neredeyse yaptığımız her işlem, şimdi bir yerlerde bir veri tabanına kaydediliyor. Bu, mobil cihaz etkinliği, kredi kartlarımızdaki satın alma geçmişini, çevrimiçi tarama etkinliğimizi, sosyal medya yayınlarımızı ve hatta biyolojik verilerimizi bile içerir.


Büyük veri, her gün katkıda bulunduğumuz bu büyük veri setleri için kullanılan terimdir. Büyük veri, Yapay Zeka’nın daha hızlı bir şekilde öğrenmesini sağlayan yakıttır. Topladığımız verilerin çokluğu, Yapay Zeka’ya farklılıkları tanımlamak, örüntü tanıma yeteneklerini artırmak ve örüntülerin içindeki ince ayrıntıları ayırt etmek için ihtiyaç duydukları örneklemleri sağlar.


Bir köpeğin bir resmini ve bir kedinin bir resmini öğrenebilecek bir Yapay Zeka geliştirebilirseniz, evcil hayvan türlerini belirlemede müthiş bir Yapay Zeka ortaya koymuşsunuz demektir. Aynı algoritmayı milyonlarca evcil hayvan resmini ile besleyin ve Yapay Zeka, köpekleri kedilerden nasıl ayırt edeceğini hızlıca öğrenecek ve ayrıca türlerin içindeki farklı cinsleri de belirleyebilecektir.


Büyük veri, Yapay Zeka’nın insanlar tarafından verilen talimatlardan ziyade örnekler üzerinden öğrenmelerini sağlar. Makine öğrenimindeki gelişmeler sayesinde bu şekilde öğrenebiliyorlar.


2- Makine Öğrenimi


Makine öğrenimi, bilgisayardan açıkça programlanmadan gizli bilgileri bulmalarını sağlayan, deneyimlerden öğrenen bir veri analiz yöntemidir. Makine öğrenimi verileri analiz eder ve kararlar ve tahminler yapmayı öğrenir ve denetimli(verinin ve çözümlerin elle girilmesini) ve denetimsiz öğrenmeyi içerir.


Makine öğrenimi, Yapay Zeka’nın daha geniş bir alanının alt kümesidir ve Yapay Zeka’nın oluşturulmasını sağlayan birçok işlemden sadece biridir. Yapay Zeka’yı yaratmanın birçok yolu keşfedilmiştir, ancak makine öğrenimi önemlidir çünkü insan girişi veya etkileşimi gerektirmez. Öğretimle öğrenme yerine, makine öğrenmesi sayesinde Yapay Zeka verilerde bulunan örneklere maruz kalarak öğrenir ve günlük faaliyetlerimiz tarafından oluşturulan devasa veri setlerinden faydalanabilir.


Öğrenmek için İnsan katılımını gerek duymayan makine öğrenimi, büyük ölçüde istatistiksel yöntemleri öğrenme sürecine uygulayarak çalışır.


3- Derin Öğrenme


Derin öğrenme, insan beyninden sonra oluşturulan bilgisayar simülasyonları olan yapay sinir ağlarını kullanan daha geniş makine öğrenimi alanının bir parçasıdır.


Derin öğrenme, makine öğrenme algoritmalarının, sinir ağlarının ve Yapay Zeka’nın özelliklerini içerir. Bu bileşenlerden yaratılan yapay sinir ağları, Yapay Zeka alanının insan beyninin çalışmalarını modellemeye en yakın olduğu yerdir. Geliştirilmiş matematiksel formüller ve artan bilgisayar işlem gücü, daha önce olmadığı kadar derinlemesine öğrenme uygulamalarının geliştirilmesine olanak sağlıyor. Yapılandırılmış öğrenme ve hiyerarşik öğrenme olarak da adlandırılan derin öğrenme, insanları Go ve Satranç oyunlarında yenebilen yapay zekayı oluşturmak için kullanılan bir tür zeka türüdür.

Keşfetmeye Devam Edin!

Singularity Üniversitesi Kurucu Ortağı Ray Kurzweil’in bu büyüleyici videoda derin öğrenme ve yapay zeka ile ilgili konuşmasını izleyebilirsiniz.

Yapay Zeka Yaşamlarımızı Nasıl Etkiler?


Yapay Zeka’nın en güçlü ve yaygın uygulamalarından bazıları alışveriş uygulamalarıdır. Bunlara Google aramalarınızı idare eden, spam mailleri gelen kutunuzdan ayıran ve dijital dünyada karşımıza çıkan reklamları da dahil edebiliriz. Yapay Zeka, Facebook resimlerinizdeki kişileri tanımlar ve onlara Amazon’dan satın aldığınız ürünleri de önerir.


Nerede yaşıyor ve çalışıyor olursanız olun kesin olan bir şey var: o da toplumumuzun teknik altyapısının giderek daha fazlasının Yapay Zeka tarafından destekleniyor olmasıdır. Birçok Yapay Zeka’yı göz ardı etmek kolaydır çünkü bizimle Siri gibi konuşmazlar veya otonom Tesla aracını sürmek gibi fiziksel işler gerçekleştiremezler, sürekli olarak sahne arkasında çalışırlar, örüntü tanıma, problem çözme, raporlama ve optimizasyon gibi önemli işlevleri yerine getirirler.


Yapay Zeka teknolojisi neredeyse hayatımızın bir parçası haline geliyor. Hatta sağlık hizmetleri ile bütünleşmesiyle hayatta kalmamıza bile yardımcı olmaya başladı ve giderek hayatımızın ayrılmaz bir parçasına dönüşüyor…


Yapay Zeka’nın Sağlık Hizmetlerini Nasıl Etkilediğine İlişkin Bazı Örnekler


Sağlığımızın hayatımızdaki temel önemine binaen, Yapay Zeka’nın yardımlıyla hasta kayıtları için siber güvenlikten, ameliyatlara kadar sağlık ve tıp genelinde büyük bir Yapay Zeka entegrasyonun olmasına şaşırmamak gerekir. İşte bazı örnekler:


 • Bir çalışma, Doğal Dil Yapay Zeka sistemlerini işleten sanal asistanların, gereksiz ziyaretleri ve ek iş akışını azaltarak doktorların ve hemşirelerin zamanının yüzde 17–20'sini nasıl kurtardıklarını gösterdi.

 • Hasta bakımındaki boşlukları keşfetmek, zamanlama ve tedavileri denetlemeye karşı koruma sağlamak amacıyla hastanelerin bakımını iyileştirmeye ve potansiyel olarak yanlış uygulamaları önlemeye yardımcı olmak için yeni Yapay Zeka uygulamaları kullanılıyor. Hastanelerde genel idari iş akışını kolaylaştırmak için Yapay Zeka kullanmanın yıllık 18 milyar dolar tasarruf sağlayabileceği de tahmin edilmektedir.

 • Teşhis uygulamaları, Yapay Zeka’nın numuneleri hızlı ve doğru bir şekilde analiz etmesinden yararlanıyor.

 • Farmasötik araştırmalarda, Yapay Zeka ilaç keşif sürecini büyük ölçüde hızlandırmak için kullanılıyor.

Yapay Zeka, sağlık çalışanlarının daha verimli çalışmasına yardımcı olmaktan, teşhis koyma ve yeni ilaçlar keşfetmeye kadar devrim yaratmaya devam ediyor…


Geç evre meme kanseri

Geç evre meme kanseri nedeniyle tedavi gören kadınların çoğunluğu ilk yılında yanlış tedavi görüyor, çünkü FDA onaylı 30 ilaçtan birinin işe yarayıp yaramadığını görmenin tek yolu hastanın bunları denemesinden geçiyor.


Bir Singularity Üniversitesi Portföy Şirketi olan “Ourotech” bu konuda hakkında bir takım çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapay Zeka sayesinde geç evre meme kanserini tedavi etmek için devrim niteliğinde olan yöntem hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.

Yapay Zeka’nın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?


“İnsanlar gerçekten “kötü yapay zeka” ya odaklandılar, fakat insanların niyetlerine yeterince odaklanmadılar.” Neil JacobsteinYapay Zeka gibi araçların aslında tarafsız olduğu ve kullanıcının niyetine bağlı olarak iyilik veya kötülük için kullanılabileceği yönünde popüler bir tartışma gündemdedir oldum olası.


Yapay Zeka, kendi öğrenmesini ve “niyetlerini” geliştirebilecek şekilde inşa etmemiz konusunda eşsiz olmasına rağmen, öngörülebilir gelecek için Yapay Zeka’nın insan yaratıcılarının yönüyle şekillenmesini beklemek gerçekçidir.


Yapay Zeka’nın, tarımın, yazmanın ve üretimin gelişmesiyle gerçekleşen devrimlere benzer şekilde, etkisinin gerçek bir küresel paradigma kaymasına neden olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.


Yapay Zeka’nın getireceği gelecekteki değişiklikler hayal etmek neredeyse imkansız olsa da, akılda tutmaya değer üç anahtar avantajını ve üç anahtar dezavantajını belirledik:


1- Avantajlar:

 • Verimliliği arttırmak,

 • İnsanlık için problem çözmek,

 • İnsanları en iyi yaptıklarını yapmak için özgürleştirmek.


2- Dezavantajlar:

 • Hayatımızda ciddi değişiklikler getirmesi,

 • Kötü niyet ile oluşturulan Yapay Zeka’ların varlığı,

 • İyi niyetle yaratılan Yapay Zeka’ların kötüleşmesi.


Yapay Zeka’nın daha detaylı olarak avantajları nelerdir?


İdeal bir dünyada, Yapay Zeka, insanların sahip olmadığı güçleri sağlayarak bir kazan-kazan senaryosunu temsil eder.


Gelişmiş veri kalıplarını tanıma, hesaplama hızı ve kesintisiz üretkenlik gibi özelliklere sahip Yapay Zeka, insanların verimliliği arttırma ve sıradan işler için harcadıkları zamanlardan tasarruf etmelerine ve binlerce yıl boyunca insan iç-görüsünden kaçan problemleri potansiyel olarak çözmelerine olanak sağlar.


1- Yapay Zeka daha fazla verimlilik sunar


Biz insanız, bu yüzden hatalar yapıyoruz ve yoruluyoruz. Yetenek gerektiren çalışmaları sadece sınırlı bir süre için yorgunluk bastırmadan ve odaklanma ile doğruluğumuz bozulmadan önce yapabiliriz. Fişi çekmek, gevşemek ve uyumak için zamana ihtiyacımız var.


Fakat Yapay Zeka’nın dikkatini işten uzaklaştıracak biyolojik bir vücudu veya ailesi yoktur. Ve insanlar bir süre sonra odaklanma sorunu ile mücadele ederken, Yapay Zeka bir saat mi yoksa 1000 saat mi çalışıp çalışmadığına bakmazsızın kesin olarak çalışmaya devam etmektedir. Çalışırken, bu Yapay Zeka ayrıca kendi öğrenmeleri ve örüntü tanımaları için daha fazla yakıt sağlayacak verileri doğru bir şekilde kaydediyor olabilir. Bu nedenle, Yapay Zeka hemen hemen her endüstriyi dönüştürüyor ve dönüştürecek. Tekrarlayan el işlerine yatırım yapmak için harcanan zaman ve enerji miktarı katlanarak azalacak ve zaman ve para tasarrufu sağlanacak ve bu da her sektör için daha fazla araştırma ve daha fazla yatırım sağlayacaktır.


2- Yapay Zeka insanlık için problem çözüyor


Yapay Zeka daha fazla yetenek kazandıkça ve farklı kapasitelerde konuşlandırıldıkça, Hükümeti, okulları ve kurumları sarsan sorunların bir çoğunun çözülmesini öngörebiliriz.


Yapay Zeka aynı zamanda adalet sistemini, sağlık hizmetlerini, sosyal sorunları, ekonomiyi, yönetimi ve toplumun diğer yönlerini iyileştirmeye yardımcı olacak. Bu kritik sistemler zorluklarla, dar boğazlarla ve düpedüz arızalarla doludur. Her alanda, insan bürokrasisi ve öngörülemezliği yavaşlıyor ve hatta bazen sistemi yıkıyor gibi görünüyor. Yapay Zeka bu önemli alanlarda etkinlik kazandığında, verilerin daha rasyonel, adil ve kapsamlı bir şekilde incelenmesini de öngörebiliriz.


3- Yapay Zeka en iyi yaptıkları işleri gerçekleştirebilmeleri için insanları özgürleştirir


Yapay Zeka daha yaygın hale gelip sıradan ve önemsiz görevleri devraldıkça, insanlar ellerinden gelenin en iyisini yapmak için özgür olacaklardır; eleştirel ve yaratıcı düşünmek ve yeni olasılıklar hayal etmek gibi… Bu eleştirel düşünme ve yaratıcılığın, Yapay Zeka araçları tarafından artırılması ve geliştirilmesi de muhtemeldir.


Gelecekte, yetenek ve güçlerine göre görevlerin, insanlar ve yapay zekalar arasında bölündüğü ortak çalışma durumlarına daha fazla önem verilecektir.


Yapay Zeka’nın daha detaylı olarak dezavantajları nelerdir?


Yapay Zeka mevcut yaşam biçimimizi değiştirecek mi? Kesinlikle evet. Tam olarak bunun nasıl olacağını biliyor muyuz? Kesinlikle hayır :)


Yapay Zeka zaten kişisel ve profesyonel yaşamımızın neredeyse her yönünü etkiliyor. Her insan kurumu; işletmeler, hükümetler, akademik ve kar amacı gütmeyen kurumlar vs, zaten değişimin hızını arttırıyor.


Yapay Zeka’nın, sağlık, ulaştırma ve işletme verimliliğindeki sorunları çözmek için genellikle çözümler açısından önemli olmasına karşılık, dikkate alınması gereken daha karanlık tarafları da var.


Yapay Zeka’nın insan çalışanların yerini alacağı konusunda endişeler var ve bazı insanlar nihai sonucun süper güçlü Yapay Zeka motorlu makinelerin sonunda insanların yerini alacağından korkuyor. Bu bir olasılık olsa da, pek çok uzman, Yapay Zeka’nın yerine insancılığın gelmeyeceğini ve sonuçta Yapay Zeka ile birleşebileceğimizin daha muhtemel olduğuna inanıyor.


Yapay Zeka kadar güçlü bir araç arızalandığında veya kötü niyetli bir niyetle kullanıldığında neler olabileceğini de öngörmek gereklidir.


Aşağıdaki iki senaryoyu inceleyebilirsiniz:


Senaryo-1: Kötü niyetle geliştirilen Yapay Zeka


Teknolojinin tarafsız olduğu konusunda ısrar edenler, bir ev inşa etmek için bir çekiç kullanılabileceğini söylemelerine karşılık, aynı çekici birinin başının üzerine vurmak için de kullanılabileceğini öngörmeleri gerekir.


Yani, herhangi bir teknolojinin yanlış ellerde olduğu gibi, Yapay Zeka da insanların korkunç davranışlarda bulunmasına yardımcı olmak için yaratılabilir. Bu, ordu tarafından programlanan özerk bir silah yada robot olabilir veya bireysel bir bilgisayar korsanı tarafından internete sızdırılan kötü niyetli bir algoritma da olabilir.


Senaryo-2: İyi niyetle geliştirilen Yapay Zeka’nın kötüleşmesi


Diğer bir senaryo, iyi niyetli olarak inşa edilen bir makinenin kötü sonuç vermesi gibidir, “Blade Runner” ve “2001 Space Odyssey” gibi klasik bilim-kurgu filmlerinin bir parçası olan Yapay Zeka örnek gösterilebilir.


Nitekim, 1978 tarihli Stanley Kubrick filminde duygu sahibi HAL Yapay Zeka bilgisayarı astronotlara karşı geldiğinde, birçok izleyici bu öncülün gerçekçi olmadığını söylemişti. Yapay Zeka’nın yaygın kullanımı ve artan yetenekleriyle, bu senaryo çok da uzak görünmüyor artık.

Singularity Üniversitesi Kurucu Ortağı Ray Kurzweil, bazı işler kaybedilirken, yeni yetenekler geliştirilerek yeni iş kollarının ve kariyerlerinin yaratılacağını da açıkladı.


Kurzweil, Yapay Zeka’nın insanlara fayda sağlayacağını ve Yapay Zeka’nın bizim için yararlı olmaktan daha az tehdit oluşturması olasılığının düşük olduğunu ve bize birçok yönden yarar sağlayacağının altını çizdi. Kurzweil’in görüşüne göre, bir robotun işlerimizi devralması, makinelerin insan yeteneklerini pekiştirdiği ve ilerlememizi hızlandırdığı bir birliktelikten daha az muhtemeldir.


Singularity Üniversitesi


| Website | Linkedin | DeepBloo | Facebook | Twitter | Instagram | KnowHUB | Youtube | Blogger

| SoundCloud | YazBEE | About Me |

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Blogger Icon
 • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library