top of page

Blog Posts

Kartopu Etkisi: Küçük Adımların Büyük Değişime Yol Açan Gücü

'Kartopu', zaman ilerledikçe kendi üzerine inşa edilen bir şey için basit ve genel bir metafordur Kartopu Etkisi, başlangıçtaki küçük eylemlerin nasıl daha büyük eylemlere yol açabileceğini ve sonuçta büyük bir değişime neden olduğunu açıklayan psikolojik bir terimdir. Bir dağın tepesinden yuvarlanan küçük bir kartopu veya çakıl taşının çığa neden olabileceği fikrine temelde benzer.


Kartopu Etkisi
"Yirmi ya da seksen yaşında, öğrenmeyi bırakan yaşlıdır. Öğrenmeye devam eden genç kalır." Henry Ford.

İlk anda akla bir çığ gibi büyümeyi getirebileceği için olumsuz çağrışımlarda bulunsa da, kartopu etkisi diğer şekilde de çalışabilir. Küçük bir kötü şeyin daha büyük ve kötü bir şeye yol açması gibi, küçük bir iyi şey de başka bir iyi şeye yol açabilir. Örneğin, kişisel gelişim açısından, küçük bir değişiklik yapmak, büyük bir değişiklik yapmaktan çok daha kolaydır.


Öğrenme arzusu geliştirmek de tamamen aynıdır. Hedefleri zamanla artırmak, gerçekleştirilebilme ihtimallerine doğru adımlardır. Küçük hedeflere ulaşabildiğinizi gördükçe, daha büyük zorlukların üstesinden gelmek için kendinize olan güveninizi artacaktır.


“Her gün 500 sayfa okuyun. Bilgi böyle çalışır. Bileşik faiz gibi birikir. Hepiniz yapabilirsiniz ama eminim ki pek çoğunuz yapmayacaksınız.” Warren Buffet

Berkshire Hathaway (milyar dolarlık şirketi), önemli satın almaları ancak Buffett karar verdiğinde yapar. Peki neden? Karar vermede nasıl bu kadar iyi olabilir? İşin sırrı, sahip olduğu alışkanlıklardan birinde yatıyor: Okuma alışkanlığı. Satın almak istediği şirketin tüm yıllık raporlarını okur ve nihai kararı verir. Bu anlamda, sürekli beslediği harika bir hafızaya sahip yaşayan bir öğrenme makinesidir.


Kartopunu Yaratmak

Hepimiz "Bilgi güçtür" ifadesini biliriz. Ancak bir şeyi gerçekten bilmek, kavramı gerçekten anlamak, ilişkiyi veya fikri gerçekleştirmek için deneyimlenmelidir. Başka bir deyişle, temel bilgiye yeniden yatırım yapılmalıdır. Bilgiyi tutarlı, verimli ve anlamlı bir şekilde nasıl edinir ve biriktiririz?


Bunun ilk ve en önemli yolu, bireyin doğuştan gelen bir öğrenme arzusuna sahip olması, zihinsel kapasitesini genişletmek istemesi ve aynı zamanda yaşam boyu öğrenmenin yaşamda uzun vadeli kazançlar sağlayacağına dair inanç barındırmasıdır.


Böyle bir zihniyet ve motivasyonu edinince, öğrenme artık varsayılanınız olur. Bu tamamen yeni süreci hızlandırmak için, onu daha küçük adımlara bölmek her zaman daha iyidir. Neler Yapılabilir?


Yeni bir kelime öğrenmek, her gün 20 dakika okumak gibi çok küçük de olsa öğrenme niyeti belirlemek,


  • Harekete geçmek,

  • Eylemi geliştirmek ve güçlendirmek, 

  • Değişimi, gelişimi ve öğrenmeyi özümsemek.


Bir tepeden aşağı yuvarlanan küçük bir kartopu, her seferinde büyür ve bazen tehdit olabileceği bir noktaya bile ulaşır. Ancak bilgi açısından kartopu gibi büyümek korkulması gereken bir şey değildir. Her yeni bilgi, bir sütun görevi gören önceki bilgi parçasıyla bağlantı kuracaktır.


Kartopu Oluşturmanın Temelleri:

Kartopu etkisi, bir kartopunun nasıl küçük bir kar tanesiyle başladığını hatırlatır. Makro düzeyde değişikliklere yol açan bu etki, bireylerin ve toplulukların küçük, olumlu eylemleriyle başladığını vurgular.


Bireysel Örnekler:

Bireylerin günlük yaşamlarında yaptıkları küçük, olumlu seçimlerin nasıl bir domino etkisi yaratarak çevreleri üzerinde olumlu bir etki bırakabileceği üzerine odaklanılabilir. Örneğin, sürdürülebilir alışkanlıkların benimsenmesi veya gönüllü çalışmalara katılım gibi.


Toplumsal Değişim:

Kartopu etkisi, bireylerin toplumsal normları değiştirmek için küçük adımlar attığında nasıl büyük bir dönüşüme yol açabileceğini gösterir. Örneğin, eşitsizlikle mücadele, toplumsal adaletin savunulması gibi konularda küçük eylemlerin toplumsal bilincin değişimine nasıl katkı sağladığını vurgulayabilirsiniz.


Psikolojik Boyut:

Kartopu etkisinin psikolojik temellerini anlamak, motivasyonun nasıl oluştuğunu ve küçük başarıların nasıl büyük hedeflere ilham verdiğini açıklar. Bu bağlamda, bireylerin kendi potansiyellerini gerçekleştirme sürecindeki rolü üzerine odaklanılabilir.


Kartopu Etkisi, bireylerin küçük eylemleriyle başlayarak toplumsal ve kişisel değişimlere nasıl katkıda bulunabileceğini vurgular. Küçük bir kar tanesiyle başlamak, büyük bir kartopunu yoluna koymak için ilk adımdır ve bu etki, pozitif değişimlerin ne kadar büyük bir güce dönüşebileceğini gösterir.


Comments


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page