top of page

Blog Posts

Kanban ve Scrum Sistemleri Nedir? Fark ve Benzerlikleri Nelerdir?

Kanban Sistemi Nedir?

Kanban sistemi, üretim veya iş süreçlerini yönetmek için kullanılan görsel bir yöntemdir. Kanban, Japonca "sinyal tahtası" veya "kart" anlamına gelir ve 1940'lı yıllarda Toyota Üretim Sistemi'nin temelini oluşturmuştur. Kanban, herhangi bir üretim sisteminin çok daha hızlı, sürdürülebilir ve esnek çalışması prensibini taşır. #Kanban, özellikle #yazılım geliştirme konusunda neyin, ne zaman ve ne kadar üretileceğine yardımcı olacak görsel #süreç #yönetim sistemi sunar.


Kanban sisteminin temel bileşenleri şunlardır:

 • Çekme sistemi: Kanban kartlarının hangi aşamada olduğunu gösteren bir çerçevedir. Çekme sistemi, iş akışını basitleştirir ve gereksiz hareketleri önler.

 • İş akışı: Kanban kartlarının hangi işlemde olduğunu gösteren bir çerçevedir. İş akışı, iş sürecinin adım adım nasıl gerçekleştirildiğini gösterir.

 • İş yükü: Kanban kartlarının ne kadar iş gerektirdiğini gösteren bir çerçevedir. İş yükü, iş sürecinin kapasitesini ve verimliliğini belirler.

 • İş durumu: Kanban kartlarının hangi aşamada olduğunu gösteren bir çerçevedir. İş durumu, iş sürecinin ilerleyişini takip etmek için kullanılır.


Kanban sisteminin uygulanması için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • Proje tanımı: Projenizin amacını, kapsamını, hedeflerini ve kısıtlarını belirleyin.

 • İş akışını analiz etmek: Projenizin hangi aşamalardan oluştuğunu, hangi araçları ve kaynakları gerektirdiğini, hangi riskleri ve zorlukları içerdiğini belirleyin.

 • Çekme sistemi tasarlamak: Projenizin iş akışını görselleştirmek için kanban kartları kullanın. Her kanban kartında proje adınızın başlığına uygun bir etiket ekleyin. Ayrıca kanban kartlarının hangi aşamada olduğunu belirtmek için renk kodlayın. Örneğin mavi renk için başlangıcından bitişe kadar olan bir kanban kartını tamamladığınızda durumunu bitiş olarak değiştirin.

 • İş yükünü hesaplamak: Projenizin ne kadar zaman ve maliyet gerektirdiğini tahmin edin. Bu tahminleri gerçekleştirmek için önceden planlanmış zaman çizelgesi (Gantt chart) veya önceden planlanmış bütçe (budget) kullanabilirsiniz.

 • İş durumunu izlemek: Projenizin ilerleyişini takip etmek için kanban kartlarınızın durumunu değiştirmeyi unutmayın. Örneğin başlangıcından bitişe kadar olan bir kanban kartını tamamladığınızda durumunu bitiş olarak değiştirin.

 • İyi uygulamalar yapmak: Projenizin kalitesini arttırmak için sürekli iyileştirme yapın. Örneğin gereksiz veya uzun süren işlemleri azaltmak, hataları önlemek veya düzeltmek gibi.


Kanban sistemi ile daha verimli olmanın bazı faydaları şunlardır:

 • Proje yönetimi kolaylaştırır: Kanban sistemi ile projeleriniz daha net bir şekilde tanımlanır ve planlanır. Ayrıca projelerinizdeki ilerleme takibi daha kolay yapılır.

 • Boşta kalma süresi azaltır: Kanban sistemi ile iş akışınızı görselleştirir ve gereksiz veya uzun süren işlemleri önlersiniz. Bu, iş yükünüzü optimize eder ve zaman kazandırır.

 • Kalite arttırır: Kanban sistemi ile üretim aşamalarına ayırma, görevlerin sırasını netleştirir, üretimdeki başarısızlıkları ve nihai ürünün kalite kaybını önler. Bu, müşteri memnuniyetini ve sadakatini yükseltir.

 • Sürdürülebilirlik sağlar: Kanban sistemi ile değişime uyum sağlayabilir, öğrenme ve öğretme süreçlerine katılabilir, sürekli iyileştirme yapabilirsiniz. Bu, işletmenizin rekabet gücünü ve yenilikçiliğini arttırır.


Scrum Sistemi Nedir?

Scrum sistemi, Agile proje yönetimi metodolojilerinden biridir. Scrum, kompleks yazılım süreçlerinin yönetilmesi için kullanılır. Bunu yaparken bütünü parçalayan; tekrara dayalı bir #yöntem uygular. #Scrum, insanların mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri #üretken ve #yaratıcı bir şekilde geliştirirken, karmaşık ve adaptasyona açık sorunları ele alabildikleri bir çerçeve sunar.


Scrum sisteminin temel bileşenleri şunlardır:

 • Sprint: Scrum sisteminde belirli zaman dilimleri olan "sprintler" içerisinde işi organize eden iteratif bir yaklaşımdır. Her sprint öncesinde, hangi görevlerin bu sprintte tamamlanacağına karar verilmelidir.

 • Product Owner: Scrum sisteminde müşteri merkezli bir rolü olan Product Owner, proje adınızın başlığına uygun bir etiket ekleyen kanban kartlarını yönetir ve geliştirme ekibi tarafından yapılan işin önceliklendirilmesine yardımcı olur.

 • Scrum Master: Scrum sisteminde takımın scrum prensiplerine göre çalışmasını düzenleyen ve organize eden bir rolü olan Scrum Master, takımın zorluklarını aşmasına ve verimliliğini arttırmasına yardımcı olur.

 • Geliştirme Takımı: Scrum sisteminde işleri yapan ekiptir. Geliştirme Takımı, müşterilere sağlıklı bir ürün teslim etmek için çalışır.

 • Sprint Retrospective: Scrum sisteminde sprint sonunda yapılan bir toplantıdır. Sprint Retrospective, sprintin başarısını değerlendirir, sprint içindeki sorunları tespit eder ve sprint sonrasında nasıl iyileştirilebileceğini tartışır.


Scrum sisteminin uygulanması için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • Proje tanımı: Projenizin amacını, kapsamını, hedeflerini ve kısıtlarını belirleyin.

 • İş akışını analiz etmek: Projenizin hangi aşamalardan oluştuğunu, hangi araçları ve kaynakları gerektirdiğini, hangi riskleri ve zorlukları içerdiğini belirleyin.

 • Çekme sistemi tasarlamak: Projenizin iş akışını görselleştirmek için kanban kartları kullanın. Her kanban kartında proje adınızın başlığına uygun bir etiket ekleyin. Ayrıca kanban kartlarının hangi aşamada olduğunu belirtmek için renk kodlayın. Örneğin mavi renk için başlangıcından bitişe kadar olan bir kanban kartını tamamladığınızda durumunu bitiş olarak değiştirin.

 • İş yükünü hesaplamak: Projenizin ne kadar zaman ve maliyet gerektirdiğini tahmin edin. Bu tahminleri gerçekleştirmek için önceden planlanmış zaman çizelgesi (Gantt chart) veya önceden planlanmış bütçe (budget) kullanabilirsiniz.

 • İş durumunu izlemek: Projenizin ilerleyişini takip etmek için kanban kartlarınızın durumunu değiştirmeyi unutmayın. Örneğin başlangıcından bitişe kadar olan bir kanban kartını tamamladığınızda durumunu bitiş olarak değiştirin.

 • İyi uygulamalar yapmak: Projenizin kalitesini arttırmak için sürekli iyileştirme yapın. Örneğin gereksiz veya uzun süren işlemleri azaltmak, hataları önlemek


Kanban ile Scrum Sistemleri Arasındaki Farklar

Kanban ile Scrum, #Agile yönetim yaklaşımlarının iki popüler uygulamasıdır. Her ikisi de esneklik ve sürekli iyileştirme prensiplerine dayanır, ancak bazı temel farklılıklar vardır. İşte bunlardan bazıları:

 • Tanım ve Orijini: Scrum, belirli zaman dilimleri olan "sprintler" içerisinde işi organize eden iteratif bir yaklaşımdır. Kanban ise görsel bir yönetim aracı olarak tasarlanmıştır ve işlerin belirli aşamalardan geçtiği bir tahtada görselleştirilmesi esasına dayanmaktadır.

 • Roller ve Sorumluluklar: Scrum, işin doğru yapılmasını sağlamak için Product Owner, Scrum Master ve Geliştirme Takımı gibi belirli rolleri tanımlar. Kanban ise spesifik rolleri belirtmez, ancak bazı takımlarda iş akışını düzenlemek ve iyileştirmek için roller tanımlayabilir.

 • İş Akışı ve Organizasyonu: Scrum, işi "sprint" adlı zaman dilimlerine böler. Her sprint öncesinde, hangi görevlerin bu sprintte tamamlanacağına karar verilmelidir. Kanban ise sürekli bir iş akışı üzerine odaklanır. İşler, genellikle "Yapılacaklar", "Devam Edenler" ve "Tamamlananlar" sütunları arasında ilerler.

 • Değişiklikler ve Uyarlanabilirlik: Scrum'da değişiklikler genellikle bir sonraki sprinte ertelenmektedir. Bu, takımın mevcut sprintteki hedeflere odaklanmasına yardımcı olur. Kanban ise değişikliklere hemen adapte olmayı teşvik eder. Bu, özellikle öncelikleri sürekli değişen projeler için avantajlıdır.

 • Arzulanan Sonuç ve Kullanım Alanları: Scrum, belirgin sonuçları olan projeler için idealdir. Ayrıca, sprintlerin sonunda, belirli bir işlevsellik sunmayı hedefler. Kanban ise daha çok sürekli iyileştirme yapmayı amaçlar.


Bu farklar dışında da Kanban sistemi ile Scrum arasında bazı #benzerlikler vardır. Örneğin her ikisi de müşteri ihtiyaçlarına uyum sağlamayı, takım çalışmasını desteklemeyi ve verimliliği arttırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle her iki yöntemden de yararlanmak mümkündür.


Kaynaklar:

Opmerkingen


 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page