top of page

Blog Posts

Elektrik Motorlarının Kablolaması Hakkında Her Şey | by EATON

Elektrik #devre dokümanları, devrelerin veya #elektrik bağlantılarının işlevini açıklamaya hizmet ederler. Elektrik tesisatlarının yapımı, #montajı ve bakımı için bilgi sağlarlar. Tedarikçi ve #operatör, devre dokümanlarının üretileceği #form üzerinde anlaşmalıdır: kağıt, film, disket vb. Ayrıca bu dokümanların üretileceği dil veya diller konusunda da anlaşmalıdırlar. Makineler söz konusu olduğunda, kullanıcı bilgileri #ISO 12100'e uymak için kullanılan ülkenin resmi dilinde yazılmalıdır.Devre dokümanları iki gruba ayrılır:


1| Amaca göre sınıflandırma

Çalışma modunun, bağlantıların veya aparatın fiziksel pozisyonunun açıklaması. Bu şunlardan oluşur:

 • Açıklayıcı devre şemaları,

 • Blok diyagramları,

 • Eşdeğer devre şemaları,

 • Açıklayıcı tablolar veya diyagramlar,

 • Akış şemaları, tablolar

 • Zaman akış şemaları, tablolar

 • Bağlantı şemaları,

 • Cihaz bağlantı şemaları,

 • Arabağlantı şemaları,

 • Terminal şemaları,

 • Atama şemaları


2| Gösterim türüne göre sınıflandırma

Basitleştirilmiş veya ayrıntılı:

 • Tek kutuplu veya çok kutuplu gösterim

 • Bağlı, yarı bağlı veya ayrı gösterim

 • Topografik temsil

Bunlara ek olarak, fonksiyon blok diyagramı ile süreç odaklı gösterim vardır. Devre dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin örneklere IEC/EN 61082-1'de yer verilmiştir.

Devre Şemaları

Şemalar, elektrik tesisatının gerilimsiz veya akımsız durumunu gösterir. Şunlar arasında bir ayrım yapılır:

 • Blok şeması – Bir devrenin ana parçalarıyla basitleştirilmiş gösterimi.Elektrik tesisatının nasıl çalıştığını ve nasıl alt bölümlere ayrıldığını gösterir.

 • Devre şeması – Elektrik tesisatının nasıl çalıştığını gösteren, ayrı bileşenleriyle bir devrenin ayrıntılı gösterimi.

 • Eşdeğer devre şeması - Devre özelliklerinin analizi ve hesaplanması için açıklayıcı bir devre şemasının özel bir versiyonu.


Motor Devre Şemaları: Tek Kutuplu ve 3 Kutuplu Gösterimler

Motor devre şeması: 1 kutuplu ve 3 kutuplu gösterim

Motor Kablo Şemaları

Kablo şemaları, elektrikli cihazlar arasındaki iletken bağlantıları gösterir. Dahili ve/veya harici bağlantıları gösterirler, ancak genel olarak çalışma modu hakkında herhangi bir bilgi vermezler. Bağlantı şemaları yerine kablolama tabloları da kullanılabilir.

 • Ünite bağlantı şeması: Cihaz veya cihaz kombinasyonu içindeki tüm bağlantıların temsilidir.

 • Arabağlantı şeması: Bir kurulumdaki cihaz veya cihaz kombinasyonu arasındaki bağlantıların temsilidir.

 • Terminal şeması: Bir elektrik tesisatının bağlantı noktalarının ve bunlara bağlı iç ve dış iletken bağlantıların temsilidir.

 • Konum şeması: Ölçekli olması gerekmeyen elektrikli aparatın fiziksel konumunun temsilidir.


4 iletkenli sistem, TN-C-S

4 iletkenli sistem, TN-C-S


5 iletkenli sistem, TN-S

5 iletkenli sistem, TN-S

3 iletkenli sistem, IT

3 iletkenli sistem, IT

Kontaktör işaretleri

Kontaktör kombinasyonlarındaki kontaktörler, aparat ve fonksiyon için EN 81346-2 uyarınca Q kod harfine ve ayrıca cihazın işlevini gösteren sayısal tanımlamaya sahiptir (örn. Q22 = yüksek hız için saat yönünün tersine çalışan şebeke kontaktörü)


Birkaç temel tipten oluşan kontaktör kombinasyonları ile temel tip her zaman korunur. Bu nedenle, örneğin bir ters yıldız-üçgen yolvericinin devre şeması, tersine çeviren kontaktörün temel devresi ile standart yıldız-üçgen yolvericinin devresinin birleştirilmesiyle oluşturulur.

Doküman:

All about wiring of electric motors by EATON

Format:

PDF

Boyut:

1.2MB

Sayfa:

102

İndirme:


Recent Posts

See All

Comments


 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page