AG Motor Kılavuzu - ABB

Kurulum, İşletme, Bakım ve Emniyet Kılavuzu

İçindekiler:

 1. Giriş

 2. Güvenlik Hususları

 3. Taşıma

 4. Kurulum ve Devreye Alma

 5. İşletme

 6. Değişken Hızda Çalışan AG Motorları

 7. Bakım

 8. Satış Sonrası Destek

 9. Çevresel Gereklilikler

 10. Sorun Giderme

 11. Şekiller1- GİRİŞ

NOT: Motorun emniyetli ve uygun kurulumu, işletimi ve bakımı için bu talimatlara uyulmalıdır. Bu talimatlar, motoru veya bağlantılı ekipmanı kuran, işleten veya bakımını yapan kişilerin dikkatine sunulmalıdır.


Motor, nitelikli, sağlık ve emniyet gereklilikleri ile ulusal mevzuatı bilen kişilerce kurulum ve bakım için tasarlanmıştır. Bu talimatlara uyulmaması, yürürlükteki tüm garantileri geçersiz kılabilir


1.1- Uygunluk Bildirimi


Motor makineye takıldığında, devreye alan tarafça tamamlanmış ürünün 2006/42/EC no.lu direktife (Makine) göre uygunluğu sağlanmalıdır.


1.2- Geçerlilik


Bu talimatlar, aşağıdaki ABB elektrik makine tipleri, hem motor hem de generatör işletimi için geçerlidir.


MT *, MXMA serisi,

M1A *, M2A * / M3A *, M2B * / M3B *, M4B *, M2C * / M3C * serisi,

M2F * / M3F *, M2L * / M3L *, M2M * / M3M *, M2Q *, M2R * / M3R *,

M2V * / M3V *,


56 - 450 kasa ebatlarında.


Örneğin; Ex-motorlar Patlayıcı ortamlar için alçak gerilim motorlarıdır: Kurulum, çalıştırma ve bakım ve güvenlik kılavuzu (3GZF500730-47).


Özel uygulama ve/veya tasarım hususları nedeniyle bazı makine tipleri için ek bilgi gereklidir.


Aşağıdaki motorlar için ek kılavuzlar mevcuttur:


tekerlekli masa motorlarısu soğutmalı motorlarduman tahliye motorlarıfren motorlarıyüksek ortam sıcaklıkları için motorlargemi veya açık deniz birimlerinin açık güvertesine montaj için denizcilik uygulamalarındaki motorlar


2- GÜVENLİK HUSUSLARI


Motor, nitelikli, sağlık ve emniyet gereklilikleri ile ulusal mevzuatı bilen kişilerce kurulum ve bakım için tasarlanmıştır. Kurulumda ve işletim sahasında kazaların önlenmesi için gerekli emniyet ekipmanı, yerel yönetmeliklere göre sağlanmalıdır.


UYARI!: Acil stop kontrolleri yeniden başlatma kilitleriyle donatılmalıdır. Acil stop sonrasında, yeni bir başlatma komutu sadece yeniden başlatma kilidi kasten resetlendiğinde etkili olabilir.


Dikkat edilmesi gereken hususlar:

Motorun üzerine çıkmayın / basmayın.Motorun dış gövdesinin sıcaklığı normal işletim esnasında özellikle kapatma işleminden sonra dokunulmayacak kadar sıcak olabilir.Bazı özel motor uygulamaları ek talimatlar gerektirebilir (örneğin, frekans konvertörü tarafından beslendiğinde).Motorun dönen parçalarına temas etmeyin.Enerjili iken motorun terminal kutularını açmayın.


3- TAŞIMA


3.1- Kabul


Alındıktan hemen sonra, motoru dış hasara (örneğin mil uçları, flanşlar ve boyalı yüzeyler) karşı kontrol edin ve eğer varsa ABB yetkililerini gecikmeden bilgilendirin.


Tip (model) metal plakasındaki tüm verileri, özellikle gerilim ve sargı bağlantılarını (yıldız veya üçgen) kontrol edin. Yatak tipi, en küçük çerçeve boyutları hariç tüm motorların tip plakasında belirtilmiştir.


Değişken hızlı sürücü uygulaması durumunda, motorun ikinci sınıf plakasında yazılı olan frekansa göre izin verilen maksimum yüklenebilirliği kontrol edin.


3.2- Nakliye ve Depolama


Motor daima kuru, titreşimsiz ve tozsuz koşullarda ki iç mekanlarda (-20 ° C'nin üstünde) saklanmalıdır.


Nakliye sırasında, şoklar, düşmeler ve nemden kaçınılmalıdır. Diğer durumlarda, lütfen ABB ile iletişim kurun.


Korunmamış işlenmiş yüzeyler (şaft uçları ve flanşlar) korozyona karşı işlemden geçirilmelidir.

Yağ geçişini önlemek için millerin periyodik olarak (15 günde bir) elle döndürülmesi önerilir.


Motorda suyun yoğuşmasını önlemek için varsa, yoğuşma önleyici ısıtıcıların kullanılması önerilir.


Yataklara zarar vermemek için, motor dururken herhangi bir harici titreşime maruz kalmamalıdır.


Silindirik makaralı ve/veya eğik bilyalı yataklarla donatılmış motorlara taşıma sırasında kilitleme cihazları takılmalıdır.


3.3- Kaldırma


25 kg'dan ağır tüm ABB motorlarında kaldırma mapaları veya gözlü cıvatalar bulunur.


Motorun kaldırılması için sadece motora ait kaldırma mapaları ve gözlü cıvatalar kullanılmalıdır. Motor diğer ekipmana bağlıyken, motoru kaldırmak için kullanılmamalıdırlar.


Yardımcı ekipmana (örneğin frenler, harici soğutma fanları) veya terminal kutularına ait kaldırma mapaları motorun kaldırılması için kullanılmamalıdır. Farklı çıkış, montaj düzenlemeleri ve yardımcı ekipman nedeniyle, aynı yapı büyüklüğüne sahip motorların ağırlık merkezi farklı olabilir.


Hasarlı kaldırma mapaları kullanılmamalıdır. Gözlü cıvataları veya entegre kaldırma mapalarını, kaldırma öncesinde kontrol edin.


Kaldırma gözlü cıvataları, kaldırma öncesi sıkıştırılmalıdır.


Gerekirse, gözlü cıvatanın konumu, ara parça olarak uygun pulların kullanılması ile ayarlanabilir.

Uygun kaldırma ekipmanının kullanılmasını ve kancaların boyutlarının kaldırma mapaları için uygun olmasını sağlayın.


Motora bağlı yardımcı ekipmana ve kablolara zarar verilmemesi için özen gösterilmelidir.

Motoru palete sabitleyen nakliye kılavuzlarını çıkarın.


ABB'den özel kaldırma talimatları alınabilir.


UYARI!: Kaldırma, montaj ya da bakım çalışması sırasında, gerekli tüm güvenlik hususları göz önünde bulundurulacak ve kaldırılan yük nedeniyle kimsenin tehlikede olmamasına özellikle dikkat edilecektir


3.4- Motor Ağırlığı


Toplam motor ağırlığı, farklı çıkış, montaj düzeni ve yardımcı ekipmanlara bağlı olarak aynı gövde boyutundaki motorlar (mil merkezinin yerden yüksekliği) arasında değişiklik gösterebilir.

Aşağıdaki tablo, motorların kendi temel sürümlerinde gövde malzemesine bağlı olarak tahmini azami ağırlıkları göstermektedir.


Tüm ABB motorlarına ait gerçek ağırlık, en küçük gövde boyutundaki motorlar hariç olmak üzere (56 ve 63), motor etiketinde gösterilmiştir.


Tahmini Maksimum ABB AG Motor Ağırlıkları:


Tahmini Maksimum ABB AG Motor Ağırlıkları

Motorda ayrı bir fan varsa, ağırlık için ABB ile irtibata geçin.


4- KURULUM VE DEVREYE ALMA


UYARI!: Motor veya tahrik ekipmanI üzerinde çalışmadan önce bağlantıyı kesin ve kilitleyin.


4.1- Genel


Motor koruma ve bağlantısının uygun şekilde yapıldığından emin olmak için tüm sınıflandırma değerleri dikkatlice kontrol edilmelidir.


Motoru ilk defa çalıştırırken veya 6 aydan daha fazla depoda kaldıktan sonra, belirtilen miktarda gres yağı uygulayın.


Daha fazla detay için “7.2.2 Yağlanabilir yataklı motorlar” bölümüne bakınız.


Mil aşağıya bakacak şekilde dikey bir konumda motor monte edildiğinde, yabancı cisimlerin ve sıvının havalandırma deliklerine düşmesini önlemek için motorun koruyucu bir kapağı olmalıdır. Bu görev, motora sabitlenmemiş ayrı bir kapakla da yapılabilir. Bu durumda, motorun bir uyarı etiketi olmalıdır.


4.2- Derin yivli bilyalı rulman dışında donanımları olan motorlar


Varsa taşıma kilidini çıkarın. Mümkünse serbest dönüşü kontrol etmek için motor milini elinizle çevirin.


Silindirik makaralı rulmanlarla donatılmış motorlar: Motoru, mile radyal kuvvet uygulanmadan çalıştırmak, "kayma" nedeniyle rulman yatağına zarar verebilir,


Eğik bilyeli rulmanlı motorlar: Motoru, mile göre doğru yönde eksenel kuvvet uygulanmadan çalıştırmak, eğik bilyalı yatağa zarar verebilir.


UYARI!: Eğik bilyeli yataklara sahip motorlarda eksenel kuvvetin hiçbir şekilde yönü değiştirmemelidir.


4.3- Yalıtım direnci kontrolü


Motoru devreye almadan önce, uzun süreli durma veya sargı neminden şüphelenildiğinde depolamadan sonra yalıtım direncini (IR) ölçün. IR, sonuçları etkilemelerini önlemek için besleme kablolarının bağlantısı kesilerek doğrudan motor terminallerinde ölçülmelidir.


İzolasyon direnci, izolasyon sistemindeki değişiklikleri belirlemek için bir gösterge olarak kullanılmalıdır. Yeni makinelerde IR genellikle binlerce Mohm'dur ve bu nedenle, IR sisteminin değişimini takip etmek, yalıtım sisteminin durumunu bilmek açısından önemlidir.


Tipik olarak IR, 10 MΩ'nin altında olmamalıdır ve hiçbir durumda 1 MΩ'un da altında olmamalıdır (500 veya 1000 VDC ile ölçülmüş ve 25 ° C'ye göre irca edilmiştir). Yalıtım direncinin değeri, sıcaklıktaki her 20 ° C artış için yarı yarıya azalır.


Bölüm 11'deki Şekil 1, istenen sıcaklığa göre izolasyon düzeltmesi için kullanılabilir.


UYARI!: Elektrik çarpması riskini önlemek için, motor çerçevesi topraklanmalı ve sargılar her ölçümden hemen sonra çerçeveye deşarj edilmelidir.


Referans direnç değerine ulaşılamazsa, sargı çok nemlidir ve fırında kurutulması gerekir. Fırın sıcaklığı; 12-16 saat boyunca 90° C, ardından 6-8 saat boyunca 105° C olmalıdır.


Takılıysa, tahliye deliği tapaları çıkarılmalı ve ısıtma sırasında kapama vanaları açılmalıdır. Isıtmadan sonra, tapaların yerine oturduğundan emin olun. Tahliye tapaları takılı olsa bile, kurutma işlemi için uç kalkanları ve terminal kutusu kapaklarını sökmeniz önerilir.


Deniz suyunda ıslanan sargıların normalde geri sarılması gerekir.


4.4- Beton Temel


Temelin hazırlanmasından son kullanıcı sorumludur.


Korozyonu önlemek için metal temeller boyanmalıdır. Temeller, olası kısa devre kuvvetlerine dayanacak şekilde düz ve yeterince sert olmalıdır.


Temel, titreşimin motora aktarılmasını ve rezonansın neden olduğu titreşimi önleyecek şekilde tasarlanmalı ve boyutlandırılmalıdır. Aşağıdaki şekle bakınız.


4.5- Dengeleme ve Kaplin halve ve kasnaklarının takılması


Standart olarak, motorun dengelenmesi yarım anahtar kullanılarak yapılmıştır.


Kaplin halveleri veya kasnakları, kaplin yatakları işlendikten sonra dengelenmelidir. Dengeleme, motor için belirtilen dengeleme yöntemine uygun olarak yapılmalıdır.


Kaplin halveleri veya kasnakları, yataklara ve contalara zarar vermeyen uygun ekipman ve aletler kullanılarak mile monte edilmelidir.


Asla bir kaplin yarısını veya kasnağı, motorun gövdesine bastırılmış bir kolu kullanarak çekiçleyerek ya da sökerek takmayın.


4.6- Motorun takılması ve hizalanması


Motorun çevresinde serbest hava akışı için yeterli alan olduğundan emin olun. Fan kapağı ile duvar vb. arasında fan kapağının en az yarısı kadar bir hava girişi olması önerilir.


Ek bilgi ürün kataloğundan veya web sayfalarımızda bulunan ölçü resimlerinden bulunabilir: new.abb.com/motors-generators


Yatağın, titreşim ve olası mil arızalarını önlemek için doğru hizalanması gereklidir.


Uygun cıvataları veya saplamaları kullanarak motoru temele monte edin ve temel ile ayakların arasına şim (ayar) plakaları yerleştirin.


Motoru, uygun yöntemler kullanarak hizalayın.


Mümkünse, yerleştirme delikleri açın ve yerleştirme pimlerini yerine sabitleyin.


Kaplin yarımının montaj doğruluğu: b açıklığının 0,05 mm'den az olduğunu ve a1 ila a2 farkının da 0,05 mm'den az olduğunu kontrol edin. Şekil 2'ye bakınız.


Cıvataların veya saplamaların son sıkılmasından sonra hizalamayı tekrar kontrol edin.

Ürün kataloglarında belirtilen rulmanlar için izin verilen yükleme değerlerini aşmayın.


Motorun yeterli hava akışına sahip olduğunu kontrol edin. Yakındaki hiçbir nesnenin veya doğrudan güneş ışığının motora ilave ısı yaymadığından emin olun.


Flanşlı motorlar için (örneğin, B5, B35, V1), yapının flanşın dış yüzeyinde yeterli hava akışına izin verdiğinden emin olun.

4.7- Radyal kuvvetler ve kayış tahrikleri


Kayışlar, tahrik ekipmanının tedarikçisinin talimatlarına uygun olarak sıkılmalıdır. Bununla birlikte, ilgili ürün kataloglarında belirtilen maksimum kayış kuvvetlerini (yani radyal yatak yükleme) aşmayın.


UYARI!: Aşırı kayış gerginliği, yataklara zarar verebilir ve milin zarar görmesine neden olabilir.


4.8- Yoğuşma için Tahliye Tapalarına Sahip Motorlar


Tahliye deliklerinin ve tapalarının aşağıya dönük olduğunu kontrol edin. Dikey pozisyonda monte edilmiş motorlarda, tahliye tapaları yatay konumda olabilir.


Sızdırmaz plastik tahliye tapalarına sahip motorlar kalem pozisyonunda teslim edilir. Çok tozlu ortamlarda, tüm tahliye delikleri kapatılmalıdır.


4.9- Kablolama ve Elektrik Bağlantıları


Standart tek hızlı motorlardaki terminal kutusu normalde altı sargı terminali ve en az bir toprak terminali içerir.


Ana sargı ve topraklama terminallerine ek olarak, terminal kutusu ayrıca termistörler, ısıtma elemanları veya diğer yardımcı cihazlar için bağlantılar içerebilir.


Tüm ana kabloların bağlantısı için uygun kablo pabuçları kullanılmalıdır. Yardımcı kablolar, terminal bloklarına bu şekilde bağlanabilir.


Motorlar yalnızca sabit kurulum için tasarlanmıştır. Aksi belirtilmedikçe, kablo girişin vida dişlileri metriktir. Kablo rakorunun IP sınıfı, en azından terminal kutularındakilerle aynı olmalıdır.

Kurulum sırasında sertifikalı kablo kanalı veya kablo konektörü kullanılmalıdır.


Not: Kablolar, IEC/EN 60079-0 ve yerel kurulum standartlarının uygun gerekliliklerini yerine getirmek için mekanik olarak korunmalı ve terminal kutusuna yakın bir yerde kelepçelenmelidir.

Kullanılmayan kablo girişleri, terminal kutusunun IP sınıfına göre boşluk elemanları ile kapatılmalıdır. Koruma derecesi ve çapı, kablo rakoruyla ilgili belgelerde belirtilmiştir.


UYARI!: Kablo girişlerinde, kablo tipine ve çapına göre uygun kablo rakorları ve contaları kullanın.

Topraklama, motor besleme voltajına bağlanmadan önce yerel düzenlemelere uygun olarak yapılmalıdır.


Şasideki topraklama terminali, PE'ye (koruyucu topraklama), IEC/EN 60034-1'in Tablo 5'te gösterildiği gibi bir kablo ile bağlanmalıdır:


Koruyucu iletkenlerin minimum kesit alanı:


Ek olarak, elektrikli cihazın dışındaki topraklama veya bağlantı tesisleri, iletkenlerin en az 4 mm2 kesit alanına sahip etkin bir şekilde bağlanmasını sağlamalıdır.


Şebeke ve motor terminalleri arasındaki kablo bağlantısı, kurulum için ulusal standartlarda veya sınıf levhasında belirtilen nominal akıma göre IEC/EN 60204-1 standardında belirtilen gereklilikleri karşılamalıdır.


Not: Ortam sıcaklığı +50 ° C'yi aştığında, izin verilen en az +90 ° C çalışma sıcaklığına sahip kablolar kullanılacaktır. Ayrıca kabloların boyutlandırılmasında kurulum koşullarına bağlı olarak tüm diğer dönüşüm faktörleri dikkate alınmalıdır.


Motor korumasının çevre ve hava koşullarına uygun olduğundan emin olun. Örneğin, suyun motora veya terminal kutularına girmediğinden emin olun.


Terminal kutularının contaları doğru IP sınıfını sağlamak için sağlanan yuvalara doğru şekilde yerleştirilmelidir. Sızıntı, toza veya su sızmasına neden olabilir ve bu da canlı elemanlar için alevlenme riski oluşturabilir.


4.9.1- Farklı yolverme yöntemlerine ilişkin bağlantılar


Standart tek hızlı motorlardaki terminal kutusu normalde altı sargı terminali ve en az bir toprak terminali içerir. Bu, DOL veya Y/D başlatmasının kullanılmasını sağlar.


İki devirli ve özel motorlar için besleme bağlantısı, terminal kutusunun içindeki veya motor kılavuzundaki talimatları takip etmelidir.


Gerilim ve bağlantı, tip plakasına damgalanmıştır.


Doğrudan Çevrimiçi Çalıştırma (DOL):

(Y) veya Üçgen (D) sargı bağlantıları kullanılabilir. Örneğin, 690 VY, 400 VD, 690 V için Y bağlantısını ve 400 V için D bağlantısını gösterir.


Yıldız / Üçgen (Wye / Delta) başlatma (Y/D):

Besleme gerilimi, D-bağlantısı kullanılırken motorun nominal gerilim değerine eşit olmalıdır. Tüm bağlantı linklerini terminal bloğundan çıkarın.


Diğer başlatma yöntemleri ve ağır başlatma koşulları:

Diğer başlatma yöntemlerinin örneğin; dönüştürücü veya yumuşak yolverici, S1 ve S2 görev tiplerinde kullanılacaktır; cihazın, IEC 60079-0 standardındaki gibi “elektrikli makine çalışırken elektrik sisteminden izole edildiği” ve ısıl korumanın isteğe bağlı olduğu düşünülmektedir.


4.9.2- Yardımcı aksesuarların bağlantıları


Bir motorda termistörler veya diğer RTD'ler (Pt100, termik röleler, vb.) ve yardımcı cihazlar varsa, bunların uygun araçlarla kullanılması ve bağlanması önerilir. Bazı uygulamalar için, termal korumanın kullanılması zorunludur. Motorla birlikte verilen belgelerde daha ayrıntılı bilgi bulunabilir. Yardımcı elemanlar ve bağlantı parçaları için bağlantı şemaları terminal kutusunun içinde bulunabilir.


Termistörler için maksimum ölçüm voltajı 2,5 V'tur. Pt100 için maksimum ölçüm akımı 5 mA'dır. Daha yüksek bir ölçüm voltajı veya akımı kullanmak okumalarda hatalara veya hasar görmüş bir sıcaklık detektörüne neden olabilir.


Termal sensörlerin yalıtımı, temel yalıtım şartlarını yerine getirir.


4.10- Terminaller ve dönüş yönü


Şaft yüzünü motor tahrikinin ucunda görüntülerken şaft saat yönünde döner ve hat faz sırası - L1, L2, L3 - Şekil 3'te gösterildiği gibi terminallere bağlanır.


Dönme yönünü değiştirmek için, besleme kablolarındaki herhangi iki bağlantıyı değiştirin.

Motorun tek yönlü bir fanı varsa, motorda işaretli okla aynı yönde döndüğünden emin olun.


5- OPERAYON


5.1- Genel


Motorlar, tip plakasında aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki koşullar için tasarlanmıştır:

Motorlar sadece sabit tesisatlarda kurulmalıdır.Normal ortam sıcaklığı aralığı –20 ° C ile +40 ° CMaksimum rakım deniz seviyesinden 1000 m yüksekliktedir.Besleme geriliminin ve frekansın değişimi ilgili standartlarda belirtilen limitleri aşamaz.


Besleme gerilimi için tolerans ±% 5'tir ve şekil 4'e göre frekans ±% 2'dir (EN/IEC 60034-1, paragraf 7.3, Bölge A). Her iki aşırı değerin aynı anda gerçekleşmesi beklenmemektedir.

Motor yalnızca amaçlandığı uygulamalarda kullanılabilir. Nominal değerler ve çalışma koşulları motor plakalarında gösterilir. Ek olarak, bu kılavuzun tüm gereklilikleri ve diğer ilgili talimatlar ve standartlar izlenmelidir.


Bu sınırların aşılması durumunda, motor verileri ve üretim verileri kontrol edilmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen ABB ile iletişim kurun.


UYARI!: Herhangi bir talimatın veya cihazın bakımının dikkate alınmaması, güvenliği tehlikeye atabilir ve bu nedenle motor kullanımını engelleyebilir.


6- DEĞİŞKEN HIZDA ÇALIŞAN AG MOTORLARI


6.1- Giriş


Kılavuzun bu kısmı, frekans dönüştürücü sarf malzemelerinde kullanılan motorlar için ek talimatlar sunar. Motorun, tek bir frekans dönüştürücü kaynağından paralel çalışan motorlar değil, tek bir frekans dönüştürücü kaynağından çalışması amaçlanmıştır. Dönüştürücü üreticisi tarafından verilen talimatlar izlenmelidir.


Özel uygulamalarda veya özel tasarım değişikliklerinde kullanılan bazı motor tiplerine uygunluğana karar vermek için ABB tarafından ek bilgi istenebilir.


6.2- Sargı İzolasyonu


Değişken hızlı tahrikler, motor sargısındaki sinüzoidal beslemesinden daha yüksek voltaj gerilimleri oluşturur. Bu nedenle, motorun sargı yalıtımı ve dönüştürücü çıkışındaki filtre aşağıdaki talimatlara göre boyutlandırılmalıdır.


6.2.1- ABB Dönüştürücüler için Sargı Yalıtım Seçimi


ABB dönüştürücülerde, örneğin; AC_8_ _ serisi ve AC_5_ _ serisi diyotlu besleme üniteli tekli tahrik üniteleri (kontrolsüz DC gerilimi), sargı izolasyonu ve filtrelerin seçimi tablo 6.1'e göre yapılabilir.


6.2.2- Diğer Tüm Dönüştürücüler için Sargı Yalıtımı Seçimi


Gerilim stressleri kabul edilen sınırların altında sınırlandırılmalıdır. Uygulamanın güvenliğini sağlamak için lütfen sistem tedarikçisine başvurun. Motoru boyutlandırırken olası filtrelerin etkisi de dikkate alınmalıdır.


6.3- Termal Koruma


Bu kılavuzun kapsamındaki motorların çoğu, stator sargılarında PTC termistörleri veya diğer tip RTD'lerle donatılmıştır. Bunları frekans dönüştürücüye bağlamanız önerilir. Daha fazla bilgi için bölüm 4.9.2'ye bakınız.


6.4- Yatak Akımları


Yalıtılmış rulmanlar veya yatak yapıları, genel mod filtreleri ve uygun kablolama ve topraklama yöntemleri aşağıdaki talimatlara ve tablo 6.1'e göre kullanılmalıdır.


ABB frekans dönüştürücülerde, örneğin; Bir diyot besleme ünitesine sahip AC_8_ _- ve AC_5_ _-serisi, motorlardaki zararlı yatak akımlarını önlemek için tablo 6.1'e göre olan yöntemler kullanılmalıdır.


Tablo 6.1: ABB dönüştürücüler için sargı yalıtımının seçimi:

ABB dönüştürücüler için sargı yalıtımının seçimi

Not: Alüminyum oksit kaplı iç ve/veya dış deliklere veya seramik döner elemanlara sahip yalıtımlı rulmanlar tavsiye edilir. Alüminyum oksit kaplamalar ayrıca bir sızdırmazlık maddesi ile işlem görmelidir.Gözenekli kaplamanın içine kir ve nemin girmesini önleyin. Tam yatak yalıtımı türü için motorun sınıf plakasına bakınız. ABB’nin izni olmadan yatak tipini veya yalıtım yöntemini değiştirmek yasaktır.


6.4.2- Diğer tüm dönüştürücülerde yatak akımlarının giderilmesi


Kullanıcı, motoru ve tahrik edilen ekipmanı zararlı yatak akımlarından korumaktan sorumludur. Bölüm 6.4.1'de açıklanan talimatlar kılavuz olarak kullanılabilir, ancak etkileri her durumda garanti edilemez.


6.5- Kablolama, Topraklama ve EMC


Uygun topraklamayı ve geçerli EMC gerekliliklerine uygunluğu sağlamak için, 30 kW üzerindeki motorlar korumalı simetrik kablolar ve EMC rakorları, yani 360 ° bağlanma sağlayan kablo rakorları ile kablolanmalıdır.


Simetrik ve blendajlı kablolar daha küçük motorlar için de önerilir. 360 ° topraklama düzenlemesini, rakorların talimatlarında açıklandığı gibi tüm kablo girişlerinde yapın. Kablo kalkanlarını demetlere bükün ve terminal kutusunun, dönüştürücü kabininin vb. içindeki en yakın toprak terminaline / baraya bağlayın.


Not: 360° bağlantı sağlayan uygun kablo rakorları, motor, konvertör, olası emniyet şalteri, vb.

IEC 280 ve daha büyük şasi boyutundaki motorlar için, her ikisi de ortak bir çelik tabana monte edilmedikçe, motor şasi ile sürülen ekipman arasında ek potansiyel dengeleme gereklidir. Bu durumda, çelik taban tarafından sağlanan bağlantının yüksek frekans iletkenliği, örneğin, bileşenler arasındaki potansiyel farkın ölçülmesiyle kontrol edilmelidir.


Değişken hızlı sürücülerin topraklanması ve kablolanması hakkında daha fazla bilgiyi “Tahrik sisteminin topraklanması ve kablolanması” kılavuzunda bulabilirsiniz (Kod: 3AFY 61201998).


6.6- Çalışma Hızı


Motorun bilgi plakasında veya ilgili ürün kataloğunda belirtilen nominal hızdan daha yüksek hızlar için, motorun izin verilen en yüksek dönüş hızının veya tüm uygulamanın kritik hızının aşılmadığından emin olun.


6.7- Değişken Hızlı Uygulamalarda Motorlar


6.7.1- Giriş


ABB’nin frekans dönüştürücülerinde, motorlar ABB’nin DriveSize boyutlandırma programı kullanılarak boyutlandırılabilir. Bu araç ABB web sitesinden indirilebilir (www.abb.com/motors&generators).


Diğer dönüştürücüler tarafından sağlanan uygulamalarda, motorların manuel olarak boyutlandırılması gerekir. Daha fazla bilgi için, lütfen ABB ile iletişim kurun.


Yüklenebilirlik eğrileri (veya yük kapasitesi eğrileri) nominal besleme gerilimine dayanır. Düşük veya aşırı voltaj koşullarında çalıştırma, uygulamanın performansını etkileyebilir.


6.7.2- AC_8_ _ DTC kontrollü dönüştürücü serisi ile motor yüklenebilirliği


Şekil 5a - 5d'de sunulan yüklenebilirlik eğrileri, kontrolsüz DC gerilimi ve DTC kontrolü olan ABB AC_8_ _ serisi dönüştürücüler için geçerlidir. Şekiller, besleme frekansının bir fonksiyonu olarak motorların yaklaşık maksimum sürekli çıkış torkunu göstermektedir.


Çıkış torku, motorun nominal torkunun yüzdesi olarak verilir. Değerler gösterge niteliğindedir ve talep üzerine kesin değerler temin edilebilir.


Not: Motorun ve uygulamanın azami hızı aşılmamalıdır!


6.7.3- AC_5_ _ dönüştürücü serisi ile motor yüklenebilirliği


Şekil 6a - 6d'de sunulan yüklenebilirlik eğrileri AC_5_ _-serisi dönüştürücüler için geçerlidir. Şekiller, besleme frekansının bir fonksiyonu olarak motorların yaklaşık maksimum sürekli çıkış torkunu göstermektedir. Çıkış torku, motorun nominal torkunun yüzdesi olarak verilir. Değerler gösterge niteliğindedir ve talep üzerine kesin değerler temin edilebilir.


Not: Motorun ve uygulamanın azami hızı aşılmamalıdır!


6.7.4- Diğer voltaj kaynaklı PWM tipi dönüştürücülerle motor yüklenebilirliği


Diğer dönüştürücüler için, kontrolsüz DC voltajı ve minimum 3 kHz (200… 500 V) anahtarlama frekansı ile, bölüm 6.7.3'te belirtilen boyutlandırma talimatları kılavuz olarak kullanılabilir.


Bununla birlikte, gerçek termal yüklenebilirliğin de daha düşük olabileceği belirtilmelidir. Lütfen dönüştürücünün üreticisine veya sistem tedarikçisine başvurun.


Not: Bir motorun gerçek termal yüklenebilirliği, kılavuz eğrilerinde gösterilenden düşük olabilir


6.7.5- Kısa süreli aşırı yükler


ABB motorları, aralıklı görevlerde kullanıldığı gibi genellikle geçici olarak aşırı yüklenebilir. Bu tür uygulamaları boyutlandırmanın en kolay yolu, DriveSize aracını kullanmaktır.


6.8- Sınıflandırma Plakaları


ABB’nin motorlarının değişken hızlı uygulamalarda kullanılması, genellikle ek bilgi plakaları gerektirmez. Dönüştürücüyü devreye almak için gereken parametreler ana sınıflandırma plakasından bulunabilir.

Bununla birlikte, bazı özel uygulamalarda, değişken hız uygulamaları için motorlar ek bilgi plakalarıyla donatılabilir.


Bunlar aşağıdaki bilgileri içerir:

 • hız sınırı

 • Güç aralığı

 • gerilim ve akım aralığı

 • tork tipi (sabit veya ikinci dereceden)

 • ve dönüştürücü tipi ve gerekli minimum anahtarlama frekansı.


6.9- Değişken Hızlı Uygulamaların Devreye Alınması


Değişken hızlı uygulamanın devreye alınması, frekans dönüştürücünün talimatlarına ve yerel yasa ve düzenlemelere göre yapılmalıdır. Uygulama tarafından belirlenen gereksinimler ve sınırlamalar da dikkate alınmalıdır.


Dönüştürücüyü ayarlamak için gereken tüm parametreler, motor plakalarından alınmalıdır.


En sık ihtiyaç duyulan parametreler:

 • nominal gerilim

 • nominal akım

 • nominal frekans

 • nominal hız

 • nominal güç


Not: Eksik veya yanlış bilgi olması durumunda, doğru ayarları yapmadan önce motoru çalıştırmayın!


ABB, uygulamanın güvenliğini artırmak için dönüştürücü tarafından sağlanan tüm uygun koruyucu özelliklerin kullanılmasını önerir.


Dönüştürücüler genellikle şu özellikleri sağlar (özelliklerin adları ve kullanılabilirliği, dönüştürücünün üreticisine ve modeline bağlıdır):

 • minimum hız

 • azami hız

 • hızlanma ve yavaşlama süreleri

 • maksimum akım

 • maksimum tork

 • sıkışma koruması


7- BAKIM


UYARI!: Motora bağlı ısıtıcılarda enerji olabilir.


7.1- Genel İnceleme


 1. Motoru düzenli aralıklarla, yılda en az bir kez muayene edin. Kontrollerin sıklığı, ortam havasının nemine, yerel hava şartlarına vb. bağlıdır. Bu başlangıçta deneysel olarak tespit edilebilir ve ardından buna kesin biçimde uyulmalıdır.

 2. Motoru temiz tutun ve serbest havalandırma akışını sağlayın. Motor tozlu ortamda kullanılıyorsa, havalandırma sistemi düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir.

 3. Mil contalarının durumunu kontrol edin (örn. V halka veya radyal conta) ve gerekirse değiştirin.

 4. Bağlantıların ve montaj cıvatalarının durumunu kontrol edin.

 5. Olağandışı bir gürültüyü dinleyerek, vibrasyon ölçümü, rulman sıcaklığı, harcanan yağın muayenesi veya SPM rulman izlemesi yoluyla rulman durumunu kontrol edin.


Hesaplanmış/tahmini ömürleri bitmeye yakın olan rulmanlara özellikle dikkat edin.


Aşınma belirtileri görüldüğünde, motoru parçalarına ayırın, parçaları kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Rulmanlar değiştirilirken, yeni parçalar, orijinal parçalar ile aynı tipte olmalıdır. Mil sızdırmazları değiştirilirken, orijinaller ile aynı nitelikte ve karakteristikteki sızdırmazlar ile değiştirilmelidir.


IP 55 motoru söz konusu olduğunda ve motor bir tapası kapalı biçimde teslim edildiğinde, tahliye tapalarının yoğuşan sıvının çıkışına ilişkin yolun engellenmemesi ve yoğuşan sıvının motordan çıkması için periyodik olarak açılması tavsiye edilir. Bu işlem motor dururken ve üzerinde çalışmak için emniyetli hale getirildikten sonra yapılmalıdır.


7.1.1- Bekleme konumundaki motorlar


Motor bir gemide veya diğer bir ortamda daha uzun bir süre bekleme konumunda kalacaksa, aşağıdaki tedbirler alınmalıdır:


 1. Mil düzenli olarak 2 haftada (raporlanarak) bir sistem başlatma yoluyla döndürülmelidir. Başlatma herhangi bir nedenle mümkün değilse, en azından haftada bir kez milin farklı bir konuma gelmesi için elle döndürülmesi gerekir. Diğer araçların ekipmanı nedeniyle oluşan titreşimler, düzenli işletme / elle döndürme yoluyla engellenebilecek rulman karıncalanma-larına neden olacaktır.

 2. Rulman, her yıl mil döndürülürken mutlaka yağlanmalıdır (raporlanacak). Motor, tahrik ucunda bir makaralı rulmanla birlikte sağlanmışsa, mil döndürülmeden önce nakliye kilidi çıkarılmalıdır. Nakliye kilidi, taşıma durumunda tekrar takılmalıdır.

 3. Rulmanın arızalanmasını önlemek üzere tüm titreşimlerden kaçınılmalıdır. Motor talimat kılavuzundaki devreye alma ve bakıma ilişkin tüm talimatlara uyulmalıdır. Garanti, bu talimatlara uyulmadığı takdirde sargı ve rulman hasarlarını kapsamayacaktır.


7.2- Yağlama


UYARI!: Tüm dönen parçalara dikkat edin!


UYARI!: Yağ deri tahrişi ve göz yanmasına sebep olabilir. Yağ üreticisi tarafından belirtilen tüm emniyet önlemlerine uyun.


İlgili ürün kataloglarında ve daha küçük gövde boyutundakiler hariç tüm motorların motor etiketlerinde rulman tipleri belirtilmiştir.


Güvenirlik, rulman yağlama aralıkları için hayati bir husustur. ABB esas olarak yağlama için L1-prensibini (örn. motorların %99'unun ömrünü tamamlayacağı kesindir) kullanır.


7.2.1- Kendinden yağlamalı rulmanlara sahip motorlar


Rulmanlar genellikle 1Z, 2Z, 2RS veya benzer kendinden yağlamalı rulmanlardır.


Kılavuz olarak, 250 gövdeye kadar olan boyutlara ilişkin yeterli yağlama, L1'ye göre aşağıdaki sürelerde gerçekleştirilebilir. Daha yüksek ortam sıcaklıklarında çalışma için, lütfen ABB ile irtibata geçin. L1 değerlerinin kabaca L10 değerlerine değiştirilmesine yönelik bilgilendirici formül: L10 = 2,0 x L1.


25 ila 40°C arasındaki ortam sıcaklıklarında kendinden yağlamalı rulmanlar için görev / çalışma saatleri şöyledir:


Veriler 60 Hz'e kadar geçerlidir.


7.2.2- Gresörlüklü rulmanlara sahip motorlar


Yağlama bilgi plakası ve genel yağlama tavsiyesi


Motor bir yağlama bilgi plakası ile teçhiz edilmişse, verilen değerlere uyun.

Montaj, ortam sıcaklığı ve rotasyon hızına göre yağlama aralıkları yağlama bilgi plakasında tanımlanmıştır.


İlk başlatma esnasında veya rulman yağlamasını takiben, geçici sıcaklık artışı yaklaşık 10 ila 20 saat boyunca görülebilir.


Bazı motorlar, eski yağ için kolektör ile teçhiz edilebilir. Ekipman için verilen özel talimatlara uyun.


A. Manuel yağlama


Motor çalışırken yağlama

Yağ boşaltma tapasını çıkarın veya mevcutsa kapatma valfini açın.Yağlama kanalının açık olduğundan emin olunBelirtilen miktarda yağı rulmana enjekte edin.Aşırı miktardaki yağın tümünün rulmandan boşaltılması için motorun 1-2 saat çalışmasına izin verin. Yağ boşaltma tapasını veya mevcutsa kapatma valfini kapatın.


Motor bekleme konumundayken yağlama

Motorlar çalışırken rulmanların yağlanması mümkün değilse, yağlama motor bekleme konumundayken yapılabilir.


Bu durumda, sadece yağın yarısını kullanın ve birkaç dakika boyunca tam devirde motoru çalıştırın.Motor durdurulduğunda, rulmana belirtilen miktardaki yağın kalanını uygulayın.1-2 saatlik çalışma sonrasında, yağ boşaltma tapasını veya mevcutsa kapatma valfini kapatın.


B. Otomatik yağlama


Yağ boşaltma tapası kalıcı olarak çıkarılmalıdır veya takılıysa kapama valfi açılmalıdır.

ABB sadece elektromekanik yağlama sistemlerin kullanımını tavsiye etmektedir.


Tabloda belirtilen her bir yağlama aralığına ait yağ miktarı, merkezi yağlama sistemi kullanılıyorsa üç ile çarpılmalıdır. Daha küçük otomatik yağlama ünitesi kullanılması durumunda (motor başına bir veya iki kartuş), normal yağ miktarı kullanılabilir.


2 kutuplu motorlar yeniden yağlandığında, Yağlayıcılar bölümünde 2 kutuplu motorlara ilişkin yağlayıcı tavsiyelerine dair not dikkate alınmalıdır.


Kullanılan yağ otomatik yağlama için uygun olmalıdır. Otomatik yağlama sistemi tedarikçisinin ve yağ üreticisinin tavsiyeleri kontrol edilmelidir.


Otomatik yağlama sistemi için yağ miktarı hesaplama örneği

Merkezi yağlama sistemi: 50 Hz şebekedeki IEC M3_P 315_ 4 kutuplu motor, Tabloya göre yağlama aralığı 7600 saat/55 g (DE) ve 7600 saat/40 g (NDE) şeklindedir:


(DE) RLI = 55 g/7600h*3*24 = 0,52 g/gün(NDE) RLI = 40 g/7600*3*24 = 0,38 g/gün


Tekli otomatik yağlama ünitesi (kartuş) için yağ miktarı hesaplama örneği

(DE) RLI = 55 g/7600h*24 = 0,17 g/gün(NDE) RLI = 40 g/7600*24 = 0,13 g/günRLI = Yağlama aralığı, DE = Tahrik ucu, NDE = Tahrik edilmeyen uç


7.2.3- Yağlama aralıkları ve miktarları


Dikey motorlara ilişkin yağlama aralıkları, aşağıda gösterilen tablodaki değerlerin yarısıdır.


Kılavuz olarak, yeterli yağlama, L1'ye göre aşağıdaki sürelerde gerçekleştirilebilir. Daha yüksek ortam sıcaklıklarında çalışma için, lütfen ABB ile irtibata geçin. L1 değerlerini kabaca L10 değerlerine değiştirmek için bilgilendirici formül, manuel yağlama ile L10 = 2.0 x L1.

Yağlama aralıklarında, rulman işletim sıcaklığı 80°C esas alınır (ortam sıcaklığı +25°C).


Not: Ortam sıcaklığındaki artış rulmanların sıcaklığında da artışa neden olur. Rulman sıcaklığındaki 15°C'lik bir artış için yağlama aralığı değerlerinin yarısı alınmalıdır ve rulman sıcaklığındaki 15°C'lik azalma için yağlama aralığı değerleri iki kat artırılabilir.


Daha yüksek hızda işletim, örn. frekans konvertörü uygulamalarında, veya ağır yükte daha düşük hız için yağlama aralıklarının daha kısa tutulması gerekir.


UYARI!: Yağ ve rulmanların maksimum işletim sıcaklığı +110°C'yi aşmamalıdır. Motorun tasarlanan maksimum hızı aşılmamalıdır.

Bilyalı rulmanlar, çalışma saati cinsinden yağlama aralıkları

Makaralı rulmanlar, çalışma saatleri cinsinden yağlama aralıkları

7.2.4- Yağlar


UYARI!: Farklı tipteki yağları karıştırmayın. Uygun olmayan yağlar rulman hasarına neden olabilir.


Yağlama yapılırken, sadece aşağıdaki özelliklere sahip özel bilyalı rulman yağını kullanın:

lityum kompleks sabunu ve mineralli veya PAO yağlı iyi kalite yağbaz yağ viskozitesi 40°C'de 100-160 cSTyoğunluk NLGI derecesi 1,5 - 3 *)sıcaklık aralığı –30 °C - +120 °C, sürekli

*) Skalanın daha katı ucu dikey montajı motorlar ya da sıcak koşullar için önerilir.


Yukarıda bahsedilen yağlama özelliği, ortam sıcaklığı –30°C üzerinde veya +55°C altında ise ve rulman sıcaklığı 110°C altında ise geçerlidir; aksi takdirde uygun yağ için ABB'ye danışın.

Doğru özelliklere sahip gres yağı, tüm büyük yağ üreticilerinde bulunur.


İlave katkılar tavsiye edilir, ancak yazılı garanti mutlaka bir yağlayıcı üreticisinden, özellikle ilave katkıların rulmanlara hasar vermediğine veya yağlayıcıların özelliklerinin işletim sıcaklık aralığında olduğuna dair EP ilave katkıları ile ilgili olarak alınmalıdır.


UYARI!: Genel olarak EP katkı karışımları içeren yağlar tavsiye edilmez. Bazı durumlarda yatakta hasara neden olabilir, bu nedenle kullanımı, yağ tedarikçileriyle birlikte her durumda değerlendirilmelidir.


Aşağıdaki yüksek performanslı yağlar kullanılabilir:


 • Mobil          Unirex N2 ya da N3 (lityum kompleks taban)

 • Mobil          Mobilith, SHC 100 (lityum kompleks taban)

 • Shell            Gadus S5 V 100 2 (lityum kompleks taban)

 • Klüber         Klüberplex BEM 41-132 (özel lityum taban)

 • FAG            Arcanol TEMP110 (lityum kompleks taban)

 • Lubcon       Turmogrease L 802 EP PLUS (özel lityum taban)

 • Total           Multis Complex S2 A (lityum kompleks taban)


Not: Hız faktörünün 480.000'den yüksek olduğu yüksek hızlı 2 kutuplu motorlar için her zaman yüksek hızlı gres kullanın (Dm x n olarak hesaplanan; Dm = ortalama rulman çapı, mm; n = rotasyon hızı, r/dak).


Aşağıdaki yağlar yüksek hızlı pik döküm motorlarda kullanılabilir, ancak lityum kompleks bazlı yağlarla karıştırılmamalıdır:

 • Klüber    Klüber Quiet BQH 72-102 (poliüre taban)

 • Lubcon   Turmogrease PU703 (poliüre bazlı)

Diğer yağlayıcılar kullanılırsa, niteliklerin yukarıda bahsedilen yağlayıcılar karşılık geldiğini üreticilerle kontrol edin. Yağlama aralığı için, yukarıda listelenen yüksek performanslı yağlar esas alınır. Başka yağların kullanılması durumunda, yağlama aralığı kısalabilir.


8- SATIŞ SONRASI DESTEK


8.1- Yedek Parçalar


Yedek parçalar aksi belirtilmediği sürece orijinal ve ABB tarafından onaylanmış olmalıdır.

Yedek parçalar sipariş edilirken, motor seri numarası, tam tip tanımı ve ürün kodu motor etiketinde yazılan şekilde belirtilmelidir.


8.2- Parçalarına ayırma, birleştirme ve tekrar sarma


Sargı işlemi her zaman nitelikli tamir atölyesi tarafından yapılmalıdır.

Duman tahliye ve diğer özel motorlar, ABB ile irtibata geçilmeden sarılmamalıdır.


8.3- Rulmanlar


Rulmanlara özellikle dikkat edilmelidir.


Rulmanlar çektirme aletleri çıkarılmalı ve ısıtılarak veya özel aletler kullanılarak takılmalıdır.

Rulman değişimi, ABB Satış Ofisinde mevcut olan ayrı bir talimat kitapçığında detaylı olarak açıklanmıştır.


Etiket gibi motor üzerinde bulunan yönergelere uyulmalıdır. Motor etiketindeki rulman tipleri değiştirilmemelidir.


Not: Üretici tarafından açıkça onaylanmadığı sürece, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen her türlü onarım üreticinin sorumluluğunu geçersiz kılar.


9- ÇEVRESEL GEREKLİLİKLER


ABB motorlarının birçoğu 50 Hz'de 82 dB(A) (± 3 dB) seviyesini aşmayan bir ses basınç seviyesine sahiptir.


Belirli motorlara ilişkin değerler, ilgili ürün kataloglarında bulunabilir. 60 Hz sinüzoidal beslemede, değerler ürün kataloglarındaki 50 Hz değerle karşılaştırıldığında yaklaşık 4 dB(A) daha yüksektir.


Frekans konvertörü beslemesindeki ses basınç seviyeleri için, lütfen ABB ile irtibata geçin.

Motorların kazınması ve geri dönüştürülmesi gerektiğinde, uygun yollar, yerel yönetmelikler ve yasalar izlenmelidir.


10- SORUN GİDERME


Bu talimatlar, ekipmana ait tüm detayları veya değişiklikleri kapsamamakta ve kurulum, işletim veya bakım ile bağlantılı olarak karşılanacak her tür olası koşulu sağlamamaktadır. İlave bilgiye ihtiyaç duyulduğunda, lütfen en yakın ABB Satış Ofisi ile irtibata geçin.


Motor sorun giderme şeması

Motor servisi ve sorun giderme işlemi uygun alet ve ekipmana sahip nitelikli şahıslar tarafından yapılmalıdır.


Motor sorun giderme şeması-1

Motor sorun giderme şeması-2

11- ŞEKİLLER


Şekil-1: Yalıtım direncinin sıcaklık ile olan bağıntısını ve ölçülen yalıtım direncinin 40 °C sıcaklığa göre nasıl düzeltileceğini gösteren diyagram:


Şekil 1: İzolasyon direncini gösteren diyagram
 • X ekseni: Sargı sıcaklığı, Santigrat Derece

 • Y ekseni: Yalıtım Direnci Sıcaklık Katsayısı, ktc


1) Gözlenen yalıtım direncini düzeltmek için, Ri, 40 °C'ye ktc sıcaklık katsayısı ile çarpın. Ri 40 °C = Ri x


Şekil-2: Yarım kaplin veya kasnağın montajı:

Yarım kaplin veya kasnağın montajı

Şekil-3: Ana besleme için terminal bağlantıları:

Ana besleme için motor terminal bağlantıları

Şekil-4: Zon A ve B'de voltaj ve frekans sapması:


Zon A ve B'de voltaj ve frekans sapması
 • X ekseni frekans p.u.

 • Y ekseni voltaj p.u.

1: zon A

2: zon B (zon A dışında)

3: değerlendirme noktası


DTC kontrollü konvertörler ile kılavuz yüklenebilirlik eğrileri:

DTC kontrollü konvertörler ile kılavuz yüklenebilirlik eğrileri

Diğer voltaj kanyağı PWM tipi ile kılavuz yüklenebilirlik eğrileri:


Voltaj kanyağı PWM tipi ile kılavuz yüklenebilirlik eğrileri

Kaynak: Low voltage motors - Installation, operation, maintenance and safety manual by ABB

41 views

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Blogger Icon
 • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library