Asenkron Motorların ve Transformatörlerin Özel Kondansatör Tesisatları ve Reaktif Kompanzasyonları


İÇERİK:

1- Optimum yer tespiti

 1. Merkezi Kompanzasyon

 2. Grup Kompanzasyon

 3. Bireysel(Tek Tek) Kompanzasyon

2- Asenkron Motorların Reaktif Kompanzasyonu

3- Transformatörlerin Reaktif Kompanzasyonu

1- OPTİMUM YER TESPİTİ

Genel olarak, kurulacak reaktif gücün hesaplanması başlangıçta genel hesaplamalarla gerçekleştirilse de, bu sürecin belirgin basitliği nedeniyle sistemin etkilenmemesi ve daha fazla hedeflenen reaktif kompanzasyon için en uygun lokasyonun tespit edilmesi önerilir, Bu "grup" yada "bireysel(tek tek)" kompanzasyon olarak da adlandırılır.


Kapasitörlerin seçimi ve bankların çalışma biçimi (sabit veya otomatik) daha iyi verimlilik sağlamak ve daha uygun bir yatırım getirisi sağlamak amacıyla tasarlanabilir.

Her durumda, aktif ve reaktif güçlerin öncelikle ve kapasitörlerin bulunabileceği tesisattaki çeşitli yerlerdeki tüketim miktarı belirlenmelidir. Bu verilerin analizi, incelenen her bir noktada minimum, ortalama ve maksimum reaktif güçlerin değerlerinin tespit edilmesini sağlar.

!!! Kompanzasyon tesisatı, tüm tesisat için gerekli olan standart güç ile karşılaştırıldığında lokal olarak sağlanacak, yani gerekli minimum reaktif güce bağlıdır. Başka bir deyişle, özellikle bu talep değişkendir sistemin ihtiyacına bağlı olarak, yalnızca bir alıcı veya bir bölge reaktif enerji tüketirse, tüm sistemin kompanze edilmesi gereksizdir. Bu gibi durumlarda özel bir otomatik kondansatör bankı, kompanzasyonda daha etkili olacaktır.

Genel olarak sistemin tüm kompanzasyon talebinin % 50'sinden daha fazlasına karşılık gelen yerel veya bireysel reaktif enerji talebi, özel kompanzasyonun gerekli olduğunu bizlere göstermektedir.

1.1 - MERKEZİ KOMPANZASYON:

Yük değişkenliği söz konusu değilse sistem için merkezi kompanzasyon daha uygundur, en iyi tasarrufu ve performansı sağlar.

Yüksek Gerilim Merkezi Kompanzasyon

Kondansatör bankı, YG / AG transformatörün akış yönüne bağlantılı.


Yüksek gerilimin yalıtımı ile bağlantılı ilave maliyetler, YG Merkezi Kompanzasyonun düşük reaktif kompanzasyonu sağlaması açısından ortaya koyduğu maliyet faydasını ortadan kaldırır (bireysel gerekliliklerin yanı sıra).

1000 kvar'lık ortalama değer, bir YG kondansatör grubunun tesisatının çok altında bir değerdir, çünkü ilgili koruma cihazlarının besleme akımları ve değerleri bu seviyedeki düşük gerilimlerde engellenebilir.

Alçak Gerilim Merkezi Kompanzasyon:


Kondansatör bankı ana dağıtım kartına bağlıdır ve tüm sistemin kompanzasyonunu sağlar. Sahadaki sistemin normal çalışması için gerekli en düşük düzeydeki reaktif enerjinin fatura edileceği süreye kadar, sürekli olarak çalışmaya devam eder.

Karışık Kompanzasyon:

Bu, YG Merkezi Kompanzasyonu'nun avantajlarını, AG grup Kompanzasyonu ile birleştirir. Bununla birlikte, AG de olabilecek merkezi kompanzasyon ile birlikte YG Kompanzasyonu (belirli bir alıcıda) ile de birleştirmiş olabilir.

1.2- GRUP KOMPANZASYON

Kondansatör bank, dağıtım panosunda bir devreye veya bir devre grubunun girişine veya daha da iyisi ilgili grubun dağıtım panosuna bağlanır ve grup tarafından gerekli olan reaktif enerjiyi sağlar.

Tesisatın büyük bir kısmı reaktif güç tüketiminden arındırılmıştır.

"Her kompanzasyonda olduğu gibi önemli olan nokta, aşırı reaktif enerji tüketimine ilişkin cezaları ortadan kaldırmak ve trafonun mevcut aktif gücünü arttırmaktır."

Aynı zamanda kompanze edilen grrubun akış yönündeki akımlar ve buna bağlı omik kayıplar azaltılmış ve aktif güç kullanılabilirliği (kW) arttırılmıştır. Ancak önemli yük değişimleri söz konusuysa fazla kompanze olma riski göz önüne alınmalıdır. Bu risk kapasitör banklarının kurulmasıyla ortadan kaldırılabilir.


Tesisat, geniş bir alanı kapladığında ve yüksek veya karışık reaktif enerji tüketen bölgeler içerdiğinde, grup kompanzasyon tavsiye edilir. Örneğin YG kompanzasyonu, yüksek gerilimle beslenen çok yüksek güçlü motorlara uygulandığında grup kompanzasyon olarak da kullanılabilir.

1.3 - BİREYSEL(TEK TEK) KOMPANZASYON


Bu konfigürasyonda kapasitör bank, doğrudan alıcı terminallerine (motor, değişken kontrol ünitesi, fırın, vb.) bağlanır. Kompanzasyon, tüketildiği yerde, doğru miktarda reaktif enerji üretir.

Bu, en avantajlı ancak en maliyetli olan kompanzasyon türüdür.

Bu tür kompanzasyonun en büyük avantajı, aşırı reaktif enerji tüketiminin cezalarını ortadan kaldırmak, transformatörün mevcut etkin gücünü arttırmak ve alıcının akış yönünün yukarısında bulunan baralarda taşınan akımların sınırlandırılmasıdır, Bu sayede ısı kayıpları ve baralardaki gerilim düşüşleri (kWh) azaltılır.

!!! Harmonik filtreli kondansatör bankları kullanılması, harmoniklerin olabildiğince kaynağa olan yakınlığını ortadan kaldırarak tüm tesisattaki dolaşımını önlemeyi, bozucu güçten kaynaklanan kayıpların azaltılmasını ve aynı zamanda daha önce kurulu olan bir başka kapasitör bankıyla olası rezonans riskinin azaltılması sağlanacaktır.

Kapasitör banklarının yerleşiminin ve dağıtılımının göz önünde bulundurulması birincil önemli husustur. Yapılan tasarruf ve gerekli çalışma esnekliğinin sağlanması bu seçeneklere bağlıdır.

2- Asenkron Motorların Reaktif Kompanzasyonu (Motor terminallerindeki)


Aşağıdaki tabloda, sadece bilgilendirme amacıyla, bir asenkron motorun kendiliğinden tahrik olma riski olmadan, doğrudan terminallerine bağlanabilen maksimum kapasitör gücü veriliyor.

Her durumda, kondansatörün maksimum akımının motorun mıknatıslanma akımının (yüksüz) % 90'ını aşmadığını kontrol etmek gerekmektedir.


Tablo 1 - Asenkron motorun kendi kendine tahrik olma riski olmadan doğrudan terminallerine bağlanabilen maksimum kapasitör gücü

Motoru kompanze etmek için gerekli kondansatör gücü yukarıdaki tabloda verilen değerlerden daha büyükse veya daha genel olarak:

Qc > 0.9 × I0 × √3 U

Motor kontaktörünün (c1) bir yardımcı kontağı tarafından kontrol edilebilen bir kontaktör (c2), kondansatör ile seri olarak takılarak motor terminallerindeki kompanzasyon her halükarda mümkün olacaktır.

3- Transformatörlerin Reaktif Kompanzasyonu

Bir Trafonun doğru çalışması için, sargılarını mıknatıslamak gereklidir ve dahili reaktif enerjiye ihtiyaç duyulur. aşağıdaki tabloda yalnızca bilgi amaçlı olarak, transformatörün güç ve yüklerine göre sabit kondansatör bankının yükleneceği değeri göstermektedir.

Bu değerler, cihazın teknolojisine bağlı olarak değişebilir. Her üretici kendi değerlerini belirleyebilir.


Tablo 2 - Transformatörlerin Reaktif Kompanzasyonu

Bir reaktif enerji kompanzasyon tesisatı belirlenirken, transformatörün % 75 yükte dahili reaktif enerji tüketimine karşılık gelen sabit bir kapasitör gücünün sağlanması tavsiye edilir.

Referans // Electrical energy supply by Legrand

#yertespiti #kompanzasyon #kondansatör #harmonikler #YG #HV #AG #LV #asenkron #motor #reaktif #transformatör

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Blogger Icon
 • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library