top of page

Blog Posts

Güç Trafosu Kurulumunda Uygulanacak 10 Genel Yönerge

Trafonuz tesise vardığında, başarılı bir şekilde çalışmasını sağlamak için çeşitli prosedürler (kurulum, test ve çeşitli kontroller) gerçekleştirilmelidir. Bir trafonun başarılı çalışması, iyi tasarım ve imalatın yanı sıra uygun kurulum yapılmasına da bağlıdır.Personel ve ekipman için yeterli güvenliği sağlamak için üretici kılavuzunda veya Standartlarda belirtilen talimatlara UYULMALIDIR.


Bu teknik makale, hizmete sokmak üzere hem kuru tip hem de yağlı tip güç trafolarının kurulumu ve test edilmesi için 10 genel yönerge açıklanacaktır.


Kurulum Yönergeleri Listesi:

 1. Standart ve Özel Trafo Testleri

 2. Sahayla ilgili Hususlar

 3. Trafonun Teslim Alınmasından Sonra Yapılacak Ön İnceleme

 4. Kirleticilerin Önlenmesi İçin Plan Yapmak

 5. Çalışan Bağlantıları Kurmak

 6. Ses Seviyesini Kontrol Etmek

 7. Trafonun Topraklandığından Emin Olmak

 8. Son Muayene ve Testler

 9. Yükü Uygulamak

 10. Doğru Kademe Ayarını Yapmak

1| Standart ve Özel Trafo Testleri

Her ünite için gerçekleştirilen standart trafo testleri aşağıdakileri içerir:

 • Gerilim ilişkisi için Oran;

 • Tek ve 3 fazlı üniteler için Polarite (çünkü tek fazlı güç trafoları bazen paralel ve bazen de 3 fazlı bir sıra halinde bağlanır);

 • 3 fazlı üniteler için Faz İlişkisi (iki veya daha fazla güç trafosu paralel olarak çalıştırıldığında önemlidir);

 • Verimlilikle ilgili olan ve çekirdek tasarımın doğru olduğunu doğrulayan Uyarma Akımı;

 • Verimlilik ve doğru çekirdek tasarımıyla da ilgili olan yüksüz çekirdek kaybı;

 • Sargı sıcaklığını hesaplamak için direnç,

 • Kesici ve/veya sigorta boyutlandırması ve kesme derecesi ve röle şemalarını koordine etmek için gerekli bilgileri sağlayan empedans (kısa devre testi yoluyla);

 • Yine doğrudan trafonun verimliliği ile ilgili olan yük kaybı;

 • Yük uygulandığında voltaj düşüşünü belirleyen düzenleme;

 • Dielektrik dayanımını doğrulayan uygulanan ve indüklenen potansiyeller.

Trafonun nasıl ve nerede kullanılacağına bağlı olarak uygulanabilecek ek testler vardır. Yapılabilecek ek testler şunları içerir:

 • Darbe (yıldırım ve anahtarlama dalgalanmalarının yaygın olduğu yerlerde);

 • Ses (konut ve ofis alanlarındaki uygulamalar için önemlidir ve temel sorunları ortaya çıkarmak için gelecekteki ses testleriyle karşılaştırma olarak kullanılabilir);

 • Tasarım sınırlarının aşılmamasına yardımcı olan serpantin sıcaklık artışı;

 • Yalıtım sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemeye yardımcı olan orta gerilim (OG) ve yüksek gerilim (YG) üniteleri için korona;

 • Yalıtımın kuruluğunu belirleyen ve genellikle teslimattan sonra gelecekteki okumalarla karşılaştırma için bir ölçüt olarak hizmet etmek üzere yapılan yalıtım direnci (meg-ohmmetre testi);

 • Yalıtımın eskime sürecini belirlemeye yardımcı olmak için ilk kurulumda ve sonrasında birkaç yılda bir yapılan yalıtım güç faktörü.2| Sahayla ilgili Hususlar

Kurulum planlanırken, tüm güvenlik kurallarına uyan, ancak personel, ekipman ve malzemenin normal hareketini engellemeyen bir yer seçilir. Konum seçilirken amaç, trafoyu vinçler, kamyonlar veya hareketli ekipmanlardan kaynaklanan olası hasarlara maruz bırakmamalıdır.


Vinç ile Güç Trafosu Taşıma ve Yerleştirme Operasyonu

3| Trafonun Teslim Alınmasından Sonra Yapılacak Ön İnceleme

Bir trafo teslim alındığında nakliye sırasında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.Demiryolu vagonundan veya tırdan indirmeden önce inceleme yapılmalı ve herhangi bir hasar belirginse veya herhangi bir kaba kullanım belirtisi görülüyorsa, derhal nakliye firmasına bir talepte bulunulmalı ve üretici bilgilendirilmelidir.


Ardından, kapaklar veya paneller çıkarılmalı ve parçaların hasar görmesi veya yer değiştirmesi, gevşek veya kopuk bağlantılar, kir veya yabancı madde ve su veya nem varlığı açısından dahili bir inceleme yapılmalıdır.


Önemli not // Trafo kurulumdan önce taşınırsa veya depolanırsa, trafo hizmete alınmadan önce bu muayene tekrarlanmalıdır!4| Kirleticilerin Önlenmesi İçin Plan Yapmak

Trafonun muayenesinde, montajında ve testinde kullanılan tüm araçların, donanımın ve diğer nesnelerin envanteri için bir prosedür geliştirilmelidir. Tüm kalemleri kaydetmek için bir kontrol listesi kullanılmalı ve işin tamamlanmasının ardından bu kalemlerin uygun şekilde hesaba katıldığı doğrulanmalıdır.


5| Çalışan Bağlantıları Kurmak

Bağlantılar, trafo terminalleri ile gelen ve giden iletkenler arasında, isim levhasında veya bağlantı şemasında verilen talimatlara dikkatlice uyularak yapılmalıdır. Doğru konum ve sıkılık için tüm kademe atlama tellerini kontrol edilmelidir.


İlk 30 günlük hizmetin ardından tüm kablo tespit cıvatalarını yeniden sıkın.

Bağlantılar üzerinde çalışmaya başlamadan önce tüm güvenlik önlemlerinin alındığından emin olun. Gelen/giden bağlantı kablolarını, trafo buşinglerine ve bağlantılarına hiçbir mekanik baskı uygulanmayacak şekilde yeterince destekleyecek düzenlemeler yapılacaktır. Bu tür bir baskı, bir buşingin çatlamasına veya bir bağlantının arızalanmasına neden olabilir.


Güneş enerjisi trafosu ve kablo bağlantıları

6| Ses Seviyesini Kontrol Etmek

Tüm güç trafoları enerji verildiğinde duyulabilir bir ses çıkarır. Bir trafoda hareketli parça olmamasına rağmen, çekirdek ses üretir. Bir manyetik alanın varlığında, çekirdek laminasyonları uzar ve büzülür. Bu periyodik mekanik hareketler, temel frekansı 120 Hz olan ses titreşimleri ve bu temelin harmonik türevlerini oluşturur.


Bir trafonun konumu, doğrudan ses seviyesinin ne kadar belirgin göründüğü ile ilgilidir.

Örneğin, trafo sessiz bir koridora kurulursa, kesin bir uğultu fark edilecektir. Ünite motorlar, pompalar veya kompresörler gibi diğer ekipmanlarla bir arada olacağı bir yere kurulursa, trafo uğultusu fark edilemeyecektir. Bazı uygulamalar, ticari bir binadaki büyük bir ünitenin yakınında çalışan insanlar gibi düşük bir ses seviyesi gerektirir.


Bazen, bazı ses düşürme yöntemlerinin kurulması istenecektir.7| Trafonun Topraklandığından Emin Olmak

Birikebilecek statik yükleri ortadan kaldırmak için topraklama gereklidir ve ayrıca trafo sargılarının yanlışlıkla çekirdek veya mahfaza (veya ıslak tipler için tank) ile temas etmesi durumunda koruma olarak gereklidir. OG güç trafoları için ikincil nötrün bazen bir empedans üzerinden topraklandığını unutmayın.


Tüm topraklama veya bağlama sistemlerinin NEC ve yerel yasalara uygun olduğundan emin olun.


Statik yükleri ortadan kaldırmak için 45KVA düşürücü trafo mahfazasının topraklanması


8| Son Muayene ve Testler

Trafo kalıcı yerine yerleştirildikten sonra, herhangi bir montaj gerçekleştirilmeden ve üniteye enerji verilmeden önce kapsamlı bir son kontrol yapılmalıdır. Üniteye enerji verilmeden önce trafoyu kuran tüm personelin uyarılması, trafo muhafazası içinde ve tüm bağlantı noktalarında öldürücü gerilimler bulunacağı için çok önemlidir.


İletkenlerin montajı yalnızca kalifiye ve yüksek voltaj ekipmanında deneyimli personel tarafından yapılmalıdır. Personele, üniteye herhangi bir servis çalışması yapılması gerektiğinde, trafoya güç veren hatların açılması ve uygun güvenlik kilitleri ve etiketlerinin takılması gerektiği talimatı verilmelidir.

Tüm elektrik bağlantılarının düzgün bir şekilde yapıldığından ve düşük ve yüksek voltaj sargıları arasında doğru oranın bulunduğundan emin olmak için dikkatli bir inceleme yapılmalıdır. Bu test için, yüksek voltaj sargısına düşük voltaj (240V veya 480V) uygulayın ve düşük voltaj sargısındaki çıkışı ölçün.Ancak alçak gerilim (600V ve altı) trafolar için bu pratik değildir! Burada, oranı ölçmek için bir trafo dönüş oranı göstergesi kullanılmalıdır. Varsa kontrol devreleri, doğru çalıştıklarından emin olmak için kontrol edilmelidir.Bunlar fanların, motorların, termik rölelerin ve diğer yardımcı cihazların çalışmasını içerir.


Doğru fan dönüşü görsel olarak ve takılıysa gösterge ışıklarını kontrol ederek doğrulanmalıdır. Ayrıca kontrol devrelerinin bir dakikalık 1200V izolasyon direnci testi yapılacaktır.(Güç trafosunda CT devreleri varsa bunlar kapatılmalıdır.)


Tüm sargılar süreklilik açısından kontrol edilmelidir. Hiçbir sargının topraklanmadığından emin olmak için bir yalıtım direnci testi yapılmalıdır.9| Yükü Uygulamak

3 fazlı bir trafoya enerji verilmeden önce alçak gerilim tarafındaki gerilim ve akımların izlenmesi için bir düzenleme yapılmalıdır. Ardından yükü bağlamadan trafoyu enerjilendirin. Gösterilen gerilimlerin büyüklüğü (hattan toprağa ve hattan hatta) çok benzer olmalıdır. Aksi takdirde, transformatörün enerjisini kesin ve devam etmeden önce üretici ile iletişime geçin.


Ardından, yükü bağlayın ve trafoya enerji verin. Gerilim ve akımları izlerken, tam yüke ulaşılana kadar kademeli veya kademeli bir uygulamada yükü kademeli olarak artırın. Hem gerilimler hem de akımlar benzer şekilde değişmelidir. Bu olmazsa, trafonun enerjisini kesin ve üretici ile iletişime geçin.Bir trafonun kaldırabileceği maksimum sürekli yük, isim plakasında belirtilmiştir.


10| Doğru Kademe Ayarını Yapmak

Kurulumdan sonra, trafonun çıkış voltajını kontrol edin. Bu, yükün yakınında veya yükte bazı güvenli erişim noktalarında yapılmalıdır.


UYARI! Trafodaki çıkış gerilimini asla kontrol etmeye çalışmayın.Trafo mahfazasında tehlikeli yüksek voltaj bulunacaktır.

Kademeleri değiştirirken, tüm fazlar için aynı değişiklikler yapılmalıdır. Ekstra yüksek veya ekstra düşük gelen hat voltajını düzeltmek için hangi kademenin kullanılması gerektiği hakkında bilgi için trafo şematik isim plakasına bakın. Uzun kablo geçişlerinden dolayı çıkıştaki voltaj düşüşünü telafi etmek için aynı ayar yapılmalıdır.


Yük tarafı voltajı düşük olduğunda, yük voltajını yükseltmek için hat voltajının %100'ünün altındaki kademe bağlantıları kullanılmalıdır.Yük tarafındaki gerilim yüksekse, yük gerilimini düşürmek için hat geriliminin %100'ünün üzerindeki kademe bağlantıları kullanılmalıdır.
Referans // Best practice manual for power transformersComments


 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page