top of page

Blog Posts

Yeşaya Kehaneti Nedir?

Yeşaya Kehaneti, İsrail'in geleceği ile ilgili önemli bir peygamberlik metnidir. Bu yazıda, Yeşaya Kehaneti'nin ne olduğunu, hangi konuları içerdiğini ve nasıl yorumlanabileceğini anlatacağım.


Yeşaya Kitabı

Yeşaya Kehaneti, Eski Ahit'in bir kitabı olan Yeşaya (İşaya) Kitabı'nda yer alır. Yeşaya Kitabı, İsrail'in en büyük peygamberlerinden biri olan Yeşaya'nın yaşadığı dönemdeki (M.Ö. 8. yüzyıl) pek çok olayı ve insanı ele alırken, aynı zamanda İsrail'in ve Yahudi halkının geleceği hakkında pek çok kehanette bulunur¹.


Yeşaya Kitabı, 66 bölümden oluşur ve üç ana bölüme ayrılır²:

  • Birinci Yeşaya (1-39): Bu bölümde, Yeşaya, İsrail'in günahlarından dolayı Tanrı'nın gazabına uğrayacağını, Asur ve Babil gibi güçlü düşmanlarla karşılaşacağını, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve onlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı vereceğini kehanet eder.

  • İkinci Yeşaya (40-55): Bu bölümde, Yeşaya, Babil sürgününden sonra İsrail halkına teselli ve umut verir. Tanrı'nın onları topraklarına geri getireceğini, onlara yeni bir anlaşma yapacağını ve onları tüm uluslara ışık olmaya çağırdığını kehanet eder.

  • Üçüncü Yeşaya (56-66): Bu bölümde, Yeşaya, Tanrı'nın krallığının kurulacağı günü anlatır. Bu gün, adaletin ve barışın egemen olacağı, yaratılışın yenileneceği ve tüm ulusların Tanrı'ya tapınacağı bir gün olacaktır.


Yeşaya Kehaneti'nin Önemi ve Yorumu

Yeşaya Kehaneti, hem Yahudi hem de Hristiyan inancında büyük bir öneme sahiptir. Bu kehanetler, İsrail'in tarihini ve geleceğini şekillendirmiş, pek çok dini ve siyasi olaya etki etmiştir.


Yeşaya Kehaneti'nin en önemli konularından biri, Mesih'in gelişi ile ilgilidir. Yeşaya, Mesih'in (İsa) geleceğini ve O'nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumu³, hizmeti³ ve ölümü ile ilgili pek çok detay içerir. Hristiyanlar, bu kehanetlerin İsa'da gerçekleştiğine inanırken, Yahudiler ise bu kehanetlerin henüz gerçekleşmediğine veya başka bir şekilde yorumlanması gerektiğine inanır.


Yeşaya Kehaneti'nin bir diğer önemli konusu ise, İsrail'in geleceği ile ilgilidir. Yeşaya, İsrail'in Tanrı'nın seçkin halkı olduğunu, tüm uluslara adalet ve kurtuluş getireceğini, dünyanın ışığı olacağını ve Tanrı'nın krallığı olacağını kehanet eder. Bu kehanetler, İsrail'in tarihi boyunca karşılaştığı pek çok sıkıntının üstesinden gelmesine yardımcı olmuş, onlara umut ve güç vermiştir.


Ancak, bu kehanetlerin nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda farklı yorumlar vardır. Bazıları, bu kehanetlerin tarihsel olarak gerçekleştiğini veya gerçekleşmekte olduğunu, bazıları ise bu kehanetlerin ruhsal veya sembolik olarak anlaşılması gerektiğini savunur.


Yeşaya Kehaneti'nin bir başka önemli konusu da, adalet ve doğruluk ile ilgilidir. Yeşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı'nın yollarını izlemeye çağırır. Yeşaya, Tanrı'nın adaletinin hem yargılayıcı hem de kurtarıcı olduğunu gösterir. Tanrı, günahkarları cezalandırırken, tövbe edenlere merhamet eder. Yeşaya, adalet ve doğruluğun sadece İsrail için değil, tüm uluslar için geçerli olduğunu belirtir. Yeşaya, Tanrı'nın adaletinin tüm dünyaya yayılacağı günü müjdeleyerek, insanlara barış ve esenlik vaat eder.


Yeşaya Kehaneti'nin son önemli konusu ise, insanlık ve yaradılış ile ilgilidir. Yeşaya, yaratılışın ve insanlığın önemini ele alır ve Tanrı'nın yaratılmışlarına olan sevgisini yansıtır. Yeşaya, Tanrı'nın insanları yaratma amacının onlarla ilişki kurmak olduğunu gösterir. Tanrı, insanları kendisine benzettiği için onlara değer verir ve onlara özgürlük tanır. Yeşaya, Tanrı'nın insanlara verdiği özgürlüğün hem sorumluluk hem de seçim gerektirdiğini belirtir. İnsanlar, Tanrı'ya itaat ederek onunla ilişkilerini güçlendirebilir veya Tanrı'ya isyan ederek ondan uzaklaşabilirler. Yeşaya, Tanrı'nın insanların seçimlerine saygı duyduğunu, ancak onları sevgisiyle çekmeye çalıştığını anlatır. Yeşaya, Tanrı'nın yaratılışı yenileyeceği ve insanlarla sonsuz bir ilişki kuracağı günü müjdeleyerek, insanlara kurtuluş ve yaşam vaat eder.


Yeşaya Kehaneti, İsrail'in geleceği ile ilgili önemli bir peygamberlik metnidir. Bu metin, hem Yahudi hem de Hristiyan inancında büyük bir rol oynamıştır. Bu metin, Mesih'in gelişi, İsrail'in geleceği, adalet ve doğruluk, insanlık ve yaradılış gibi pek çok konuyu içerir. Bu konuların nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği konusunda farklı yorumlar vardır. Bu yorumlar, hem dini hem de siyasi açıdan etkili olmuştur. Bu yazıda, bu konuların kısaca özetini vermeye çalıştım.


Kaynaklar:47 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page