top of page

Blog Posts

Verimli Atık Su Arıtma Tesisleri için Elektrik Şebeke Dizaynı | by Schneider Electric

Su, dünyanın en çok tüketilen ürünüdür. Her yerde stratejik bir kaynaktır ve dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir...Bu açıdan Atık Su Arıtma Tesisleri (WWTP) operatörleri büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar ve aşağıdaki zorlukların giderilmeye ihtiyacı vardır:

 • herkes için temiz içme suyuna erişim

 • su kirliliği ve sürdürülebilir arıtma

 • düzenleyici ve çevresel konular (su kalitesi, enerji tasarrufu ve atıkları azaltmak ve emisyonlar için titiz standartlar ve düzenlemeler).

WWTP tasarımcıları ve operatörlerinin önünde öncelikle iki zorluk söz konusudur. Ve bu zorluklarla son derece rekabetçi, maliyetleri kısıtlı bir su pazarı ile yüzleşmek zorundalar. İşgücü maliyetleri artıyor.Enerji masrafları da bir kadar daha hızlı bir oranda artıyor ve Su fiyatları değişmeden kalıyor bunlara rağmen.


Atıksu arıtımının sürekli kaliteli olmasına ve enerji verimliliğine, elektrik şebeke tasarımcılarının önemli bir rolü vardır. Atıksu Arıtma Tesisi, işletme maliyetlerini ve özellikle enerji maliyetlerini düşürürken sürekli nitelikli atıksu proseslerine uygun kalitede bir elektrik şebekesine ihtiyaç vardır. Bu nedenle, bir tesisin elektrik şebekesi, tesisin ömrü boyunca güvenilir, kullanımı kolay ve bakımlı ve gelecekteki genişleme ve proses revizyonlarını kolaylaştırmak için ölçeklenebilir olmalıdır. Buna ek olarak, başta elektrik olmak üzere enerji, bir tesisin işletme maliyetlerinin %30'unu oluşturur ve bu sebeple tesisin elektrik şebekesi maliyetler açısından atık su arıtımında önemli bir faktördür.Tüm mimariler, Atık Su Arıtma Tesislerinin (WWTP) performans gereksinimlerini karşılamak için aşağıdaki alanlarda geliştirilmiştir:

 • İnsanın ve mülkiyetin güvenliği

 • Kodlara, düzenlemelere ve standartlara uygunluk

 • Kullanılabilirlik, çalışabilirlik, ve bakım kolaylığı

 • Sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği

 • Ölçeklenebilirlik ve yenileme uygunluğu

 • Proje uygulama zamanı ve risk hafifletme

 • Maliyet (özellikle toplam mülkiyet maliyeti, sermaye harcamaları ve işletme giderlerine ayrılmıştır)


Atık Su Arıtma Tesisleri (WWTP)


Güç Kalitesi:

Güç kalitesi, büyüklük, frekans, dalga şekli ve simetri gibi kriterlere göre belirlenen hem gerilim hem de akımın kalitesini ifade eder. Bu faktörlerden herhangi birinin bozulması, çeşitli türden olabilen güç kalitesi sorunlarını ortaya çıkarır:

 • Harmonikler (dalga şekli)

 • Gerilim sarkmaları ve şişmeleri veya voltaj kesilmesi (büyüklük)

 • Gerilim dengesizliği (simetri)

 • Gerilim frekansının dalgalanması.


Güç Faktör (%PF) Düzeltmesi:

Bir tesisin güç faktörü, enerji verimliliği ve elektrik maliyetleri üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Güç faktörü, bir yüke akan gerçek veya aktif gücün devredeki görünen güç ile bölünen oranıdır ve 0 ile 1 arasında, birimsiz bir sayıdır. 1'e yakın bir güç faktörü, verilen aktif güç için hat akımının minimumda olduğu anlamına gelir.Motor Yönetimi:

Motorlar bir atık su arıtma tesisinin (WWTP) en başta gelen güç yükünü oluşturur ve bir tesisin processlerini elektrik şebekesine bağlar. Günümüzde tesisler, verimliliği artırmak ve hem operasyon giderlerini hem de parça tedarikindeki maliyetleri azaltmak için yeni zorluklarla karşı karşıya.


Akıllı motor yol vericileri (AG ve OG) ve motor kontrol sistemleri bu zorlukları aşmanın bir yoludur.

Etkiler ve Uygulamalar

Bir motorun bile arıza yapması, bir tesis için pahalıya mal olan bir kesinti anlamına gelebileceğinden, tesis yöneticileri motorlarının yeterince korunmasını ve güvenilir kontrol sistemlerine sahip olmasını sağlamalıdır.


!!! Çoğu motor, küçük ve nispeten ucuz olmasına rağmen, bir arızada ki üretim kaybının ve bakım masraflarının artması ve bu süreç kritik olduğundan, büyük bir risk anlamına gelebilir. Bu nedenle, daha iyi korunan motorlar, daha iyi korunan bir tesis anlamına gelir.

Motor koruma ve kontrol, tesis çapında bir konudur. Sadece bir tesisin motorlarını ve proseslerini değil operatör güvenliği, elektrik teknisyeni güvenliği (motor marşında, elektrik beslemesi ve izolasyon ve kilitleme yoluyla yük seviyeleri) ve tesisin elektrik şebekesinin korunması ile ilgilidir.


Motor marş tasarım ve fonksiyonları


Önerilen çözümler

Termal aşırı yük korumasına dayanan konvansiyonel motor koruma sistemleri üst düzey proses kontrol sistemleri ile iletişim kuramaz ve bu nedenle günümüzün proses endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamakta başarısız olurlar.


Bunun birkaç nedeni var//


Birincisi, motor arızası, anormal enerji yükü veya beslemesi, yalıtım hatası, hatalı kablolama veya dış etkenler gibi çeşitli olaylarla meydana gelebilir. Bu gibi durumlar, motorun tükenmesine neden olabilir veya her biri farklı bir yanıt gerektiren başka sorunlara sebep olabilir.


!!! "Devre kesici + kontaktör + termik röle" şeması bulunan klasik motor koruma sistemleri sadece kısa devrelere ve aşırı yüklere karşı korumaktadır; bu da motor arızalarının sadece %35'ini oluşturmaktadır. Bu nedenle, konvansiyonel sistemler açıkça söylemek gerekirse kritik süreçler için çalışma sürekliliğini sağlayamıyor.

İkincisi, bir motoru basitçe kapatarak korumak çoğu zaman pratik değildir. Günümüzdeki tesisler, potansiyel riskleri belirleyebilen ve bir arıza meydana gelmeden önce harekete geçerek operatörleri uyarabilen akıllı motor koruma sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.


Üçüncüsü, motor koruma sistemleri hem proses hem de Enerji SCADA sistemleri ile iletişim kurmalıdır.Document:

Wastewater treatment plants Recommended electrical network design for efficient plant and energy operations

Format:

PDF

Size:

7.64 MB

Page:

50

Download:
Comments


 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page