top of page

Blog Posts

Transhümanizm ve İnsanlığın Geleceği

Günümüzde şirketler, gelecekteki yatırımlar ve yapay zeka, nesnelerin interneti veya yeni iş modelleri gibi eğilimlerin etrafında büyüme hedefleri doğrultusunda stratejiler geliştiriyor.


Transhümanizm ve İnsanlığın Geleceği
Transhümanizm ve İnsanlığın Geleceği

Bu eğilimlerin birçoğu önümüzdeki 5–10 yıl boyunca bir çok şirket tarafından önemli yatırımlar alacak olsa da, bu şirketlerden çok azı; teknolojinin davranışsal ve toplumsal değişimlerden elde edilen farklı eğilimlerin devrimsel yakınsamasını ve toplumu nasıl dönüştüreceklerini ve nasıl birleştireceklerini anlamak için tıbbi gelişmeleri takip ediyor.


Bu dönüşüm dağınık, karmaşık ve bazen de korkutucu olacak, ancak gelen sinyaller kendilerini “Transhümanizm” hareketinin bir mensubu olarak gören bir insanlığın geleceğine işaret ediyor.

Transhümanizm Nedir?

Transhümanizm Nedir?

Transhümanizm düşüncesinin detaylarına inmeden önce her şeyin merkezine insanı konumlandıran hümanizm düşüncesine yakından bakmak daha sağlıklı olacaktır. Genelde hümanizm dendiğinde akıllara insan sevgisi ve hoşgörü gibi kavramlar gelse de hümanizmin bu gibi kavramlarla pek de ilgisi yoktur. Hümanizm en temel anlamıyla insanı ve karar verme yetilerini en üst noktaya koyarken din, mitoloji, kader, tanrı gibi doğaüstü hiçbir kavrama önem vermez ve hepsini reddeder. Bu insancıl düşüncenin yoğunlaştığı amaç ise insan hayatını daha iyi bir noktaya taşımak ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmaktır.


Transhümanizm ise bir anlamda hümanizm düşüncesinin devamı gibidir. Öyle ki hümanizmin sembolü İngilizcede insanlık anlamına gelen ‘Humanity’ kelimesinin baş harfi (H) iken, transhümanizm ise H+ olarak sembolize edilmiştir. Hümanizm insan hayatının kalitesiyle ilgilenmekle sınırlıyken transhümanizm düşüncesinin temel gayesi yaşlanma, hastalanma gibi arzu edilmeyen tüm olguları ortadan kaldırmak, insan ömrünü olabildiğince uzatmak ve hatta ölümsüzlüğü bulmaktır.


Ölümsüzlüğü bulma düşüncesi binlerce yıl öncesine, simyacılara kadar uzanmakla birlikte insanlık tarih boyunca sürekli olarak bu tarz arayışlar içinde olmuştur. Transhümanizm ise terimsel olarak 1950’li yıllarda kullanılmaya başlansa da bir düşünce akımı olarak 1980’li yıllarda kendini göstermeye başlamıştır. Bunun en büyük sebebi hızla gelişen bilim ve teknolojidir. Bugün genetik, tıp ve yapay zeka alanlarında gelinen nokta ve geleceğe dair öngörülen gelişmeler transhümanizm düşüncesinin elini kuvvetlendirmiş ve popülerliğini arttırmıştır.


Transhümanizm, öne sürdüğü görüşler dolayısıyla etik tartışmaların doğmasına da sebep olmaktadır. Nitekim bu düşünceyi savunanlar transhümanizmi ‘insanoğlunun en cesur, yaratıcı ve idealist amaçlarını temsil eden bir hareket’ olarak tanımlanırken, bu hareketin karşıtları transhümanizmi ‘dünyanın en tehlikeli fikri’ olarak görmektedirler.


Ne dersiniz sizce yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalar bizi yakın gelecekte ölümsüzlüğe götürebilir mi?


Kaynak: CEOtudent / Emre Ülkem


 

Dünyayı 2030 Yılına Kadar Değiştirecek 7 Eğilim…


Bu konuyu anlamak için, Vizyoner İnovasyon Grubu insanlığın üç temel ayağına ve gelecek 10–15 yıl boyunca nasıl evrimleşeceklerine dikkat çekiyor: bedenlerimiz, düşüncelerimiz ve davranışlarımız…


Bu temel ayakları dönüştürecek itici güçleri belirledikten sonra yakınsamalarından ortaya çıkan ana temaları ortaya koydu.

Nihayetinde amaçları, insanlığın ve transhümanizmin değişen doğasının bireyleri, toplumu, işletmeleri ve hükümetleri nasıl etkileyeceğini belirlemekti.

Bu çalışmada ortaya çıkan trendlerden birkaçı aşağıdaki 7 eğilimi içermektedir ve bunların tartışmalara ve inovasyonlara yol açacaklarını umuyoruz…


1| Gelişmiş Vücutlara sahip olacağız

Gelişmiş Vücutlara sahip olacağız

Gelecekte, insanların günümüzde olduğundan daha akıllı, daha güçlü ve daha yetenekli olmalarını sağlayacak bir dizi vücut geliştirme yeteneği kullanılacak.

Giyilebilir ürünler vücut geliştirmenin başka bir şekli olacak, ancak bugünün fitness takipçilerinin çok ötesinde olacak.


Gelecekte, fotoğraf veya video çekebilen kontakt lenslerin, dünyanın herhangi bir yerinde iletişim kurmamıza olanak sağlayan evrensel dil tercümanı kulaklıklarının ve fiziksel gücü arttıran eksozititlerin geliştirilmesini bekleyebiliriz.


Ayrıca, beyin mikroçiplerinden ve sinir ağlarından zihin kontrollü proteze ve kullanıcıların el dalgasıyla kapı veya bilgisayar şifrelerini açmasını sağlayan subdermal RFID çiplerine kadar değişen implantların kullanımlarını göreceğiz.


Bununla birlikte, en güçlü vücut büyütme, genomlarımıza daha fazla iç görü kazandırılması, IVF teknolojisindeki ilerlemelerin bir gün bize verebilecek en akıllı embriyoları ve güçlü CRISPR gen düzenleme teknolojisini seçmemize izin verebilecek gelişmelerin bir sonucu olarak biyolojik geliştirmeler sayesinde tüm kalıtsal hastalıkları ortadan kaldırma yeteneğine kavuşacağız.

Bu vücut geliştirme yetenekleri, daha esnek, optimize edilmiş ve sürekli izlenen insanların olmasına yol açacaktır. Ayrıca, gelişmiş yetenekleri olan ve olmayanlar için iş fırsatlarının mevcut olduğu ve bunun yanı sıra vücut geliştirmeye dayanan hiyerarşilerle yapılan spor rekabetini etkileyecek sonuçlara yol açacaktır.


Bunun ilk örneklerini, bacak protezi etrafında ve koşuculara ortalama bir insandan daha yüksek hızlar sağlayıp sağlamadıklarını sorgulayan sorularda görebiliyoruz.


Aynı zamanda, gelişmiş vücutlarda, kontakt lens kamera korsanları aracılığıyla casusluk potansiyeli gibi riskler var, hatta daha da endişe verici olanı, gelişmiş vücut gücüne ulaşabilenlerle ve bunu yapamayanlar arasında bir sınıf farkını ortaya çıkarması, yani bir insan ırkı riskinin olmasıdır.


2| Düşünce süreçlerimiz daha hızlı ve daha aktarılabilir olacak

Düşünce süreçlerimiz daha hızlı ve daha aktarılabilir olacak

Hem giyilebilir hem de yerleştirilebilir beyin-makine arayüzleri (BMI’ler), Elon Musk’un Neuralink’i, Facebook ve DARPA’yı içeren kuruluşlar tarafından geliştirilmektedir. Bu cihazlar, dijital cihazların yanı sıra birbirimizle iletişim kurma yöntemlerimizi çarpıcı şekilde değiştirecek. Bugün, başkalarıyla konuştuğumuzda, konuşabilme yeteneğimiz; hızımız ve dilimizin ucundaki kelimelerle sınırlıdır. Bir bilgisayar arayüzünde ise yazabileceğim hızla sınırlıdır bu. Fakat BMI’ler bunların hepsini değiştirecek…


Mark Zuckerberg şu senaryoyu açıkladı: Bugün tatil deneyimlerimizi paylaştığımızda fotoğraf ve video yüklüyoruz. BMI’lerle, duyusal ve duygusal olmayan tatil deneyimlerimizi arkadaşlarımızla ve ailemizle çok daha hızlı bir şekilde paylaşabiliriz.


3| Oyunlaştırma ve Davranış bilimi insan verimliliğini artıracak

Oyunlaştırma insan verimliliğini artıracak

UBER gibi öncü yenilikler, zaten davranış bilimi, oyunlaştırma ve Yapay Zeka’nın inanılmaz birleşik gücünü kullanıyorlar. Uber’in davranış bilimi teknikleri, bir sonraki sürücüyü varsayılan seçenek olarak işaretlemeyi, bu yolculuğun karlılığını ortaya çıkarmayı (kumarda en sık kullanılan belirsizlik tekniği ile) ortaya çıkarmayı ve sürücülere dopamin salınımını teşvik eden “Üstte ve Ötesi” gibi ödül vermeyi içerir.


Uber tarafından kullanılan oyunlaştırma teknikleri, sürücüye kalite gibi bir video oyunu getiren ve aramaya devam etmeyi teşvik etmek için her zaman ulaşılamayan hedefleri yönlendiren grafiksel bir arayüz içerir.


Hükümetler bile bu teknikleri hem İngiltere hem de ABD’deki davranış bilimleri ile ele geçirdi. Bu teknikleri çalışanlara ve vatandaşlara uygulamanın yanı sıra, daha sık ve hacme dayalı alımları artırmak için tüketicilere nasıl giderek daha fazla uygulanacaklarını görmek kolaydır.


Davranış bilimi insan verimliliğini artıracak

2030 yılına kadar davranış bilim adamlarının; kurumsal İK, strateji ve danışmanlık bölümlerinde daha da fazla talep görmesini bekleyebiliriz.


4| Daha empatik olacağız

Daha empatik olacağız

Sanal gerçekliğin benimsenmesi, şu anda kendi dışımızdaki perspektifleri anlama becerimizde etkili bir rol oynayabilir. Örneğin, Sanal Gerçeklik teknolojisi, mültecilerin durumunu anlamak için kullanılabilir, bu da bize onları daha yakından tanıma ve empati kurabilme fırsatı sunar, bu da harekete geçme veya para vs. bağışlama olasılığımızı daha da arttırır.


5| Aşırı kişiselleşmenin ve özelleşmenin doğuşunu göreceğiz.

Aşırı kişiselleşmenin ve özelleşmenin doğuşunu göreceğiz

Pazarlama uygulamalarında zaten gelişmiş bir kişiselleştirme özelliği görüyoruz, ancak bu gelecekte hayatımızın neredeyse tüm yönlerine dokunacak şekilde genişletilecektir.


Örneğin, konum ve geçmiş satın alma verilerine ek olarak, pazarlamacılar, mevcut durumumuza cevaben, mesajların tonunu değiştirmek için etkinliğimize dayanan duygusal filtreleri kullanabilirler.


Kişiselleştirmeyi, şu anda aydınlatma ve müzikle “ruh halini” ayarlayabilen akıllı ev cihazlarında gördüğümüz için evlerimize kadar genişleyecektir.


Sonunda, Yapay Zeka kişiselleştirmenin kariyer yörüngemizi etkilediğini, kişisel gücümüze dayanarak sunduğumuz pozisyonlarda yol gösterici bir rol oynadığını görebiliriz.


Genomumuzun bize gösterdiği bilgilere dayanarak diyetlerimizin ve tıbbi tedavimizin çok daha kişiselleştirilmesi kaçınılmazdır.


Kişiselleştirme, ürün ve hizmetlerin tamamen kişisel ihtiyaç ve tercihlere göre yapılandırılacağı kitlesel ölçekte kişiselleştirmeye yol açacaktır.


6| İş uygulamaları önemli ölçüde değişecek

İş uygulamaları önemli ölçüde değişecek

Akıllı fabrikalar, endüstriyel IOT ve ilgili konulara odaklanan birçok çalışmada tanımlandığı gibi, kariyer ortamımızda da Yapay Zeka’nın yükselişini göreceğiz. Çoğu çalışanın, birlikte çalışacakları ya da çalışmalarını güçlendiren bir Yapay Zeka meslektaşına sahip olacaktır.

Bazı fütüristler 2026 yılına kadar şirketlerin bir yönetim kurulu üyesi olarak bir Yapay Zaka makinesi olacağını tahmin ediyor.


BMI’nin işyerlerine entegrasyonu, siber güvenlik endişelerinin artmasına neden olacak ve şirketlerin odaklanmasını artırmak ve yeni becerilerin kazanılması hızını artırmak için şirketlerin nootropik takviyeleri ve nörostimülasyon cihazlarını destekledikleri nihai senaryoları görebiliriz.


7| Toplumsal değerlerimize odaklanan konuşmalar çok dikkat çekecek

Toplumsal değerlerimize odaklanan konuşmalar çok dikkat çekecek

Bu yaygın ve devrimci teknolojiler her açıdan bizi ve bedenlerimizi, düşünce süreçlerimizi ve davranışlarımızı etkiledikleri zaman; toplumu, değerlerimizi, bireyleri, bir ülkeyi, bir tür olarak değerlerinin ne olduğu konusunda büyüyen felsefi tartışmalara yol açacak.


En çok neye değer veriyoruz? Zekaya, kendini gerçekleştirmeya, başarıya, mutluluğa, herkes için yaşam kalitesine mi veya başka bir şeye mi?


Örneğin, bir ülke bir süper zeki ve fiziksel olarak güçlendirilmiş vatandaşlardan oluşan bir ulus oluşturmak istediklerine karar verirse, diğer ülkeler de bu yönde davranmaktan başka çareleri olmayacağına karar verecek mi?


İnsan olduğumuzun ve toplumumuzda değer verdiğimiz şeyler ile ilgili sorular muazzam sonuçlar doğuracak.


Süper insan haline gelmeye hazır mısın? Frost & Sullivan, bu temaları ve diğerlerini, yakın zamanda yayınlanan “Transhümanizm: İnsanlar nasıl düşünecek, davranacak, deneyimleyecek ve gelecekte nasıl gerçekleştireceklerini ve işletmeler üzerindeki etkileri” adında yayınladıkları makalede ayrıntılı olarak ele alıyorlar. Bu konuyu daha ayrıntılı olarak keşfetmek istiyorsanız, bu çalışmaya buradan erişebilirsiniz.


Bu makale, Frost & Sullivan’ın Vizyon İnovasyon Grubu’nun Baş Danışmanı Lauren Taylor’ın katkılarıyla yazılmıştır.


Referanslar:


26 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page