top of page

Blog Posts

OG Metal-Clad Hücrelerin Test Edilmesi ve Devreye Alınması

OG Metal-Clad Hücreler, #enerji alanında kullanılan bir tür #hücre teknolojisidir. Bu hücreler, güçlü bir #performans ve #dayanıklılık sunar. Test etme ve devreye alma süreci oldukça kritiktir çünkü #güvenilirlik ve #verimlilik sağlamak için doğru şekilde yapılandırılmalıdır.


Boyutu, türü veya sektörü ne olursa olsun, Metal-Clad #şalt donanımlarının #elektriksel testi ve devreye alınması, ilk seferinde güvenli devreye alma koşullarını sağlamak için şarttır. Bu makale, #devrekesici, #baralar, #ölçütrafoları (akım/gerilim), #bağlantı kesme ve #topraklama anahtarları (Ayırıcılar) vb. gibi #ortagerilim şalt sisteminin tüm bileşenleri için #test ve #başlatma / #devreyealma prosedürlerini içermektedir.


Testing and Commissioning of Metal-Clad Switchgear
Öncelikle, baraların fiziksel durumunu ve uygun bağlantılarını doğrulamak gerekmektedir.

Gerekli Test Ekipmanları:

 • Yalıtım test Cihazı (Megger)

 • Mikro Ohmmetre

 • Yüksek Gerilim Test Cihazı

 • Tork Anahtarı


Test ve Devreye Alma Prosedürü


1| Mekanik Kontroller ve Görsel Muayene


Orta gerilim (OG) metal kaplı şalt donanımı üzerinde #mekanik kontroller ve #görsel incelemelerin yapılması, güvenilirliğini ve emniyetini sağlamak açısından çok önemlidir.


 1. Güvenlik Önlemleri

 2. Görsel Muayene

 3. Mekanik Kontroller

 4. Dokümantasyon İncelemesi

 5. Termal Görüntüleme

 6. Temizlik

 7. Fonksiyonel Testleri

 8. Son Kontroller


1. Güvenlik Önlemleri: Herhangi bir incelemeye başlamadan önce uygun güvenlik protokollerinin takip edildiğinden emin olun. Buna eldivenler, koruyucu gözlükler ve yalıtımlı aletler gibi uygun kişisel koruyucu ekipmanların (KKD) takılması da dahildir. Şalt donanımının enerjisinin kesildiğinden ve uygun şekilde topraklandığından emin olun.


2. Görsel Muayene: Görsel imuayene, Orta Gerilim (OG) metal-clad şalt donanımının bütünlüğünü ve güvenliğini korumanın temel bir yönüdür. İşte görsel #muayene yapmak için bir liste:


 • Harici Muayene: Şalt muhafazasının harici (dış) kısmında herhangi bir fiziksel hasar, korozyon veya sızıntı olup olmadığına bakın.

  • Muhafaza: Şalt donanımı muhafazasının genel durumunu kontrol edin. Ezik, çizik veya korozyon gibi fiziksel hasar belirtileri olup olmadığına bakın. Muhafazanın uygun şekilde topraklandığından emin olun.

  • Kapılar ve Paneller: Güvenli bir şekilde kapatıldıklarından ve mandallandıklarından emin olmak için tüm kapıları ve erişim panellerini inceleyin. Herhangi bir bükülme, conta hasarı veya yanlış hizalama belirtisi olup olmadığını kontrol edin.

  • Havalandırma: Soğutma için yeterli hava akışını sağlamak amacıyla havalandırma açıklıklarının açık ve engelsiz olduğunu doğrulayın.

  • İsim Plakaları ve Etiketler: Tüm isim levhalarının ve etiketlerin okunaklı olduğundan ve voltaj değeri, akım değeri, üretici ayrıntıları ve


 • Dahili Muayene: Şalt mahfazasının dahili (iç) kısmında herhangi bir fiziksel hasar, korozyon veya sızıntı belirtisi olup olmadığına bakın.

  • Baralar ve Bağlantılar: Baraları ve bağlantıları korozyon, aşırı ısınma veya mekanik hasar belirtileri açısından görsel olarak inceleyin. Gevşek bağlantıları gerektiği gibi sıkın.

  • Yalıtım: Yalıtım malzemelerini bozulma, çatlama veya kirlenme belirtileri açısından kontrol edin. Bütünlüğü sağlamak için bölmeler arasındaki yalıtım bariyerlerini inceleyin.

  • Bileşenler: Devre kesicileri, bağlantı kesme anahtarlarını, röleleri ve diğer bileşenleri kırık parçalar, gevşek bağlantılar veya ark işaretleri gibi görünür hasarlara karşı inceleyin.

  • Topraklama ve Bağlantı: Şalt tertibatı genelinde topraklama ve bağlantı bağlantılarının bütünlüğünü doğrulayın. Topraklama iletkenlerinin uygun şekilde bağlandığından ve sabitlendiğinden emin olun.


Potansiyel sorunları erken tespit etmek, güvenlik standartlarına uygunluğu sağlamak ve OG metal kaplı şalt cihazının güvenilirliğini en üst düzeye çıkarmak için düzenli görsel denetimler çok önemlidir. Kapsamlı bir bakım programının parçası olarak düzenli aralıklarla görsel denetimlerin yapılması tavsiye edilir.


3. Mekanik Kontroller: Orta gerilim (OG) metal kaplı şalt teçhizatında mekanik kontrollerin yapılması, güvenilir çalışmasını ve güvenliğini sağlamak açısından çok önemlidir. İşte mekanik kontrollerin yapılmasına ilişkin bir liste


 1. Hareketli Parçalar: Devre kesiciler, bağlantı kesme anahtarları ve kilitler gibi hareketli parçalarda herhangi bir aşınma veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Sorunsuz çalışmayı sağlamak için bunları çalıştırın.

 • Devre Kesiciler: Çalışma mekanizmaları, kontakları ve ark olukları dahil devre kesicilerin durumunu kontrol edin. Mekanizmaların takılma veya aşırı sürtünme olmadan sorunsuz bir şekilde çalıştığından emin olun.

 • Bağlantı Kesme Anahtarları: Doğru şekilde çalıştıklarından ve hasar görmediklerinden veya engellenmediklerinden emin olmak için bağlantı kesme anahtarlarını inceleyin. Kontakların uygun şekilde temas ettiğini ve ark oluşmadan bağlantının kesildiğini doğrulayın.

 • Kilitler: Tasarlandığı gibi çalıştıklarından emin olmak için farklı bileşenler arasındaki mekanik kilitleri test edin. Örneğin kapatma mekanizmalarının birden fazla devre kesicinin veya anahtarın aynı anda kapanmasını önlediğinden emin olun.

 • Mekanik Bağlantılar: Bileşenler arasındaki mekanik bağlantı veya bağlantıları aşınma, yanlış hizalama veya hasar açısından kontrol edin. Hareketli parçaları üreticinin önerdiği şekilde yağlayın.

 1. Baralar ve Bağlantılar: Baraları ve bağlantıları aşırı ısınma, korozyon veya mekanik hasar belirtileri açısından kontrol edin. Gevşek bağlantıları sıkın.

  • Bara Hizalaması: Baraların düzgün şekilde hizalandığından ve desteklerine güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

  • Bağlantıların Sıkılması: Tüm cıvatalı bağlantıların uygun sıkılıkta olup olmadığını kontrol edin. Gevşek bağlantıları üreticinin tavsiye ettiği tork değerlerine göre sıkın.

  • Yalıtımı Denetleyin: Baraların ve bağlantıların etrafındaki yalıtımı hasar, bozulma veya kirlenme belirtileri açısından kontrol edin. Hasarlı izolasyonu gerektiği gibi onarın veya değiştirin.

 2. Yalıtım: Yalıtım malzemelerini bozulma, çatlama veya kirlenme belirtileri açısından inceleyin. Bölmeler arasındaki yalıtım bariyerlerine özellikle dikkat edin.

 3. Mekanik Kilitler: Doğru çalıştıklarından emin olmak ve bağlantı kesme anahtarı kapalıyken devre kesicinin kapanması gibi güvenli olmayan durumları önlemek için mekanik kilitleri test edin.


Potansiyel sorunların arızalara veya güvenlik tehlikelerine dönüşmeden önce tanımlanması ve ele alınması için düzenli mekanik kontroller önemlidir. OG metal-clad şalt donanımının güvenilirliğini ve emniyetini sağlamak için bu kontrolleri kapsamlı bir bakım programına dahil edin.


4. Dokümantasyon İncelemesi: Önceki mekanik sorunlar, bakım faaliyetleri veya önerilen inceleme aralıkları için bakım kayıtlarını, denetim raporlarını ve üretici belgelerini inceleyin.


5. Termal Görüntüleme: İsteğe bağlı olarak, aşırı ısınmaya veya gevşek bağlantılara işaret edebilecek anormal sıcaklık artışlarını tespit etmek için termal görüntüleme kameralarını kullanın.


6. Temizlik: Performansı veya güvenliği etkileyebilecek toz, kir veya kirletici maddeleri gidermek için şalt cihazı muhafazasını ve bileşenlerini temizleyin.


7. İşletmesel Testler: Görsel incelemeler ve mekanik kontroller tamamlandıktan sonra şalt cihazına enerji verin ve düzgün çalıştığından emin olmak için fonksiyonel testler yapın. Bu, devre kesicilerin, rölelerin ve koruyucu cihazların test edilmesini içerebilir.


 • Mekanizmaları Çalıştırma: Sorunsuz ve tutukluk yapmadan çalıştıklarından emin olmak için devre kesicileri, bağlantı kesme anahtarlarını ve diğer mekanik bileşenleri etkinleştirin.

 • Yük Testleri: Mümkünse, nominal yükleri taşıma ve normal çalışma koşullarına dayanma yeteneklerini doğrulamak için mekanizmalar üzerinde yük testleri yapın.

 • Fonksiyonel Kontroller: Doğru çalıştıklarından emin olmak için kilitler, gösterge cihazları ve diğer mekanik özellikler üzerinde işlevsel kontroller gerçekleştirin.


8. Son Kontroller: İncelemeyi tamamlamadan önce, tüm bileşenlerin uygun şekilde sabitlendiğini ve güvenlik cihazlarının çalışır durumda olduğunu bir kez daha kontrol edin.


OG metal-clad şalt donanımının güvenilirliğini ve emniyetini sağlamak için düzenli denetimler ve bakım şarttır. Özel gereksinimlere ve çalışma koşullarına bağlı olarak, denetim sıklıkları ve prosedürleri konusunda üreticinin önerilerine ve endüstri standartlarına uyulması tavsiye edilir.2| Izolasyon Direnci Testi


Yalıtım direnci testi, orta gerilim (MV) metal kaplı şalt sistemi içindeki yalıtım sistemlerinin bütünlüğünü değerlendirmek için hayati bir prosedürdür. İşte bu testi gerçekleştirmek için adım adım bir yapılacaklar listesi:


1.Hazırlık:

 • Anahtarlama donanımının enerjisinin kesildiğinden ve belirlenen güvenlik protokollerine göre uygun şekilde izole edildiğinden emin olun.

 • Teste katılan tüm personelin uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) giydiğini doğrulayın.

 • Test sırasında kazara enerji verilmesini önlemek için kilitleme/etiketleme prosedürlerini izleyin.

 • Artık voltajı ortadan kaldırmak için şalt cihazının tamamen boşalmasına izin verin

2. Ekipman Kurulumu:

 • Şalt donanımının nominal voltajına bağlı olarak tipik olarak 500 ila 5000 volt arasında değişen bir DC voltajı uygulayabilen yüksek voltajlı bir izolasyon direnci test cihazı kullanın.

 • Test cihazının kalibre edildiğinden ve iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.

 • Yalıtım direnci test cihazının pozitif kablosunu test edilen iletkene veya baraya bağlayın.

 • Test cihazının negatif ucunu toprak referans noktasına, genellikle şalt çerçevesine veya topraklama barasına bağlayın.

3. Test Prosedürü:

 • Şalt cihazının nominal voltajına göre uygun test voltajını seçin. Genel bir kural olarak, test voltajı, nominal voltajın yaklaşık iki katı artı 1000 volta eşit olmalıdır. Test voltajını uygulayın ve iletkenler ile toprak arasındaki yalıtım direncini ölçün.

 • Stabilizasyondan sonra, genellikle test voltajı uygulandıktan bir dakika sonra, test cihazında görüntülenen yalıtım direnci değerini kaydedin.

 • Uygulanabilir olduğu şekilde testi her faz için ve fazlar arasında toprakla tekrarlayın.

 • Ölçülen izolasyon direnci değerlerini, ilgili standartlar veya üretici tavsiyeleri tarafından belirtilen kabul edilebilir minimum değerlerle karşılaştırın. Yaygın minimum değerler, nominal gerilime ve uygulamaya bağlı olarak genellikle 1 ila 5 megaohm aralığındadır.

4. Sonuçların Yorumlanması:

 • Yalıtım direnci değerleri tüm fazlar arasında ve fazlar ile toprak arasında tutarlı olmalıdır.

 • Beklenenden düşük yalıtım direnci değerleri, yalıtımın bozulmasına, kirlenmeye, nem girişine veya diğer yalıtım sorunlarına işaret edebilir.

 • Ölçülen izolasyon direnci belirtilen minimum değerlerin altındaysa veya fazlar arasında önemli farklılıklar gösteriyorsa daha fazla araştırma ve düzeltici eylem gerekli olabilir.

5. Test Sonrası Eylemler:

 • Ölçülen izolasyon direnci değerleri, test voltajı, tarih ve tüm gözlemler veya notlar dahil olmak üzere test sonuçlarını belgeleyin.

 • Beklenen değerlerden herhangi bir sapmanın önemini değerlendirin ve yalıtımın temizlenmesi, kurutulması, onarımı veya değiştirilmesi gibi uygun takip eylemlerini belirleyin.

 • Yalnızca belirlenen sorunları ele aldıktan ve yalıtım direncinin kabul edilebilir seviyelere ulaştığını doğruladıktan sonra şalt donanımına uygun şekilde yeniden enerji verildiğinden emin olun.


OG metal-clad şalt sisteminde izolasyon sistemlerinin durumunu değerlendirmek ve izolasyonla ilgili potansiyel sorunları arızalara veya güvenlik tehlikelerine dönüşmeden önce tespit etmek için düzenli izolasyon direnci testi önemlidir. Şalt tesislerinin güvenilirliğini ve emniyetini sağlamak için bu testi kapsamlı bir bakım programına dahil edin


Geri dön 🔝


3| Kontak Direnci Testi


Kontak direnci testi, orta gerilim (MV) metal kaplı şalt sistemi içindeki kontakların ve bağlantıların durumunu değerlendirmek için kritik bir prosedürdür; ki bara bağlantılarının düzgün şekilde bağlandığını doğrulamak ve sıkılığı doğrulamak içindir. Test bağlantı şeması aşağıdaki şekilde gösterildiği gibidir.


Şekil 1 – Kontak (Temas) Direnci Testi

Test CB'ler takılı ve kapalıyken yapılmalıdır. 100A DC enjekte ederek paneller arasındaki kontak dc direncini ölçün. Bu, bara bağlantısını, devre kesici kontak direncini, devre kesici küme direncini ve CT birincil direncini (varsa) içerecektir


İşte bu testi gerçekleştirmeye yönelik adım adım bir yapılacaklar listesi:


1.Hazırlık:

 • Anahtarlama donanımının enerjisinin kesildiğinden ve belirlenmiş güvenlik protokollerine göre uygun şekilde izole edildiğinden emin olun.,

 • Teste katılan tüm personelin uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) giydiğini doğrulayın.

 • Test sırasında kazara enerji verilmesini önlemek için kilitleme/etiketleme prosedürlerini izleyin.

 • Artık voltajı ortadan kaldırmak için şalt cihazının tamamen boşalmasına izin verin.

2. Ekipman Kurulumu:

 • Düşük kontak dirençlerini doğru şekilde ölçebilen düşük dirençli bir ohmmetre veya mikro-ohmmetre kullanın.

 • Test cihazının kalibre edildiğinden ve iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.

 • Test cihazının uçlarını test edilen kontaklara bağlayın. Devre kesiciler için bu genellikle bir kablonun sabit kontağa ve diğer kablonun hareketli kontağa bağlanmasını içerir.

3. Test Prosedürü:

 • Kontakların boyutuna ve derecesine göre uygun test akımını seçin. Test akımı tipik olarak miliamper ile birkaç amper aralığındadır.

 • Test akımını uygulayın ve kontak direncini ölçün.

 • Stabilizasyondan sonra, genellikle test akımının uygulanmasından birkaç saniye sonra, test cihazında görüntülenen temas direnci değerini kaydedin.

 • Ana kontaklar, yardımcı kontaklar ve tüm kilitleme kontakları dahil olmak üzere şalt sisteminde bulunan her kontak seti için testi tekrarlayın.

 • Testi gerçekleştirmeden önce temas yüzeylerinin temiz olduğundan ve oksidasyon veya kirlenmeden arınmış olduğundan emin olun.

4. Sonuçların Yorumlanması:

 • Ölçülen temas direnci değerlerini üreticinin spesifikasyonları veya endüstri standartlarıyla karşılaştırın. Kabul edilebilir kontak direnci değerleri, kontak tipine ve uygulamaya bağlı olarak değişir ancak genellikle mikro ohm ila mili ohm aralığındadır.

 • Beklenenden yüksek temas direnci değerleri, zayıf temas yüzeylerinin, oksidasyonun, korozyonun, gevşek bağlantıların veya diğer sorunların göstergesi olabilir.

 • Ölçülen temas direnci kabul edilebilir sınırları aşarsa veya temaslar arasında önemli farklılıklar gösteriyorsa daha fazla araştırma ve düzeltici eylem gerekli olabilir.

5. Test Sonrası Eylemler:

 • Ölçülen temas direnci değerleri, test akımı, tarih ve tüm gözlemler veya notlar dahil olmak üzere test sonuçlarını belgeleyin.

 • Beklenen değerlerden herhangi bir sapmanın önemini değerlendirin ve kontakların temizlenmesi, bağlantıların sıkılması veya aşınmış bileşenlerin değiştirilmesi gibi uygun takip eylemlerini belirleyin.

 • Yalnızca belirlenen sorunları ele aldıktan ve kontak direncinin kabul edilebilir seviyelere ulaştığını doğruladıktan sonra şalt donanımına uygun şekilde yeniden enerji verildiğinden emin olun.


OG metal=clad şalt sisteminde kontakların ve bağlantıların durumunu değerlendirmek ve ekipmanın güvenilirliğini ve performansını etkileyebilecek potansiyel sorunları tespit etmek için düzenli temas direnci testi önemlidir. Şalt tesislerinin sürekli güvenli ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamak için bu testi kapsamlı bir bakım programına dahil edin


Geri dön 🔝


4| Yüksek Gerilim Testi


Orta gerilim (MV) metal kaplı şalt sisteminde yüksek gerilim testinin yapılması, izolasyon bütünlüğünü ve aşırı gerilim koşullarına dayanma kabiliyetini sağlamak için çok önemlidir; ki ekipmanın tasarlandığı kurulumdan sonra hizmete sunulmaya uygun durumda olduğunu belirlemek ve sağlıklı bir durumun devam edip etmeyeceğini veya anormal derecede kısa ömürle sonuçlanabilecek bir bozulmanın devam edip etmediğini tahmin etmek için bazı temeller sağlamaktır esas amacı.


Gerekli Test Aletleri:

 • Kaçak akım göstergeli ve aşırı yük korumalı şalt donanımı için kalibre edilmiş AC Hi-pot test seti. Kaçak akım göstergeli ve aşırı yük korumalı kablolar için kalibre edilmiş DC Hi-pot test seti.


İşte bu testi gerçekleştirmeye yönelik bir adım adım yapılacaklar listesi:


 1. Hazırlık:

  • Teste katılan personelin tüm güvenlik önlemlerine uyulduğundan ve uygun kişisel koruyucu ekipmanın (PPE) giyildiğinden emin olun.

  • Test sırasında kazara enerji verilmesini önlemek için anahtarlama donanımının enerjisini kesin ve kilitleme/etiketleme prosedürlerini izleyin.

  • Şalt donanımının uygun şekilde topraklandığını doğrulayın.

  • Artık voltajı ortadan kaldırmak için şalt cihazının tamamen boşalmasına izin verin.

 2. Ekipman Kurulumu:

  • Tipik olarak şalt cihazının nominal voltajının 1,5 ila 2 katı aralığında gerekli test voltajını üretebilen bir yüksek voltaj test seti kullanın.

  • Test setinin kalibre edildiğinden ve iyi çalışır durumda olduğundan emin olun.

  • Ekipmanın konfigürasyonuna bağlı olarak yüksek gerilim test uçlarını şalt cihazı terminallerine veya geçit izolatörlerine bağlayın.

 3. Test Prosedürü:

  • Test voltajını, şalt cihazının nominal voltajına ve geçerli standartlara veya spesifikasyonlara göre istenen seviyeye ayarlayın.

  • Test voltajını kademeli olarak uygulayın ve şalt donanımı yalıtımının stabil hale gelmesi için yeterli süre tanıyın.

  • Herhangi bir anormalliği tespit etmek için test sırasında test voltajını ve kaçak akımı izleyin.

  • Yalıtımın kapsamlı bir şekilde test edilmesini sağlamak için test voltajını belirtilen süre boyunca (genellikle birkaç dakika) koruyun.

  • Dokümantasyon ve analiz için test voltajını, kaçak akımı ve test süresini kaydedin.

 4. Sonuçların Yorumlanması:

  • Test sırasında kaçak akımı ölçün ve bunu ilgili standartlar veya üretici tavsiyeleri tarafından belirtilen kabul edilebilir sınırlarla karşılaştırın.

  • Yalıtım zayıflıklarını veya kusurlarını gösterebilecek kaçak akımdaki önemli değişiklikleri veya beklenmeyen voltaj bozulmalarını izleyin.

  • Yalıtımın, arıza veya aşırı kaçak akım olmadan test voltajına dayandığını, yani yeterli yalıtım bütünlüğünün olduğunu doğrulayın.

 5. Test Sonrası Eylemler:

  • Test voltajı, kaçak akım, süre, tarih ve tüm gözlemler veya notlar dahil olmak üzere test sonuçlarını belgeleyin.

  • Beklenen değerlerden herhangi bir sapmanın önemini değerlendirin ve yalıtım onarımları veya değiştirmeleri gibi uygun takip eylemlerini belirleyin.

  • Yalnızca belirlenen sorunları ele aldıktan ve yalıtımın yüksek voltaj testine dayandığını doğruladıktan sonra şalt donanımına uygun şekilde yeniden enerji verildiğinden emin olun.

 6. Güvenlik önlemleri:

  • Test voltajı tehlikeli olabileceğinden, yüksek voltaj testleri yaparken daima güvenlik kurallarına ve önlemlerine uyun.

  • Teste katılan tüm personelin yeterli eğitime sahip olduğundan ve güvenlik prosedürlerinden haberdar olduğundan emin olun.


OG metal-clad şalt donanımının yalıtım bütünlüğünü doğrulamak ve çalışma sırasında güvenilirliğini ve emniyetini sağlamak için düzenli yüksek gerilim testleri gereklidir. Şalt donanımı yalıtımının durumunu değerlendirmek ve olası sorunları arızalara veya güvenlik tehlikelerine yol açmadan önce tespit etmek için bu testi kapsamlı bir bakım programına ekleyin.


Geri dön 🔝


5| Uygulama Standardı (IEC 60298)


IEC 60298, 1 kV'nin üzerinde ve 52 kV'a kadar (dahil) nominal gerilimler için metal mahfazalı anahtarlama donanımı ve kontrol donanımına ilişkin gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standarttır. Çok çeşitli şalt cihazı tiplerini kapsasa da, özellikle orta gerilim (MV) uygulamalarında kullanılan metal kaplı şalt cihazlarıyla ilgilidir. OG metal kaplı şalt donanımına uygulanabilir IEC 60298'in bazı önemli yönlerine genel bir bakış:


 1. Kapsam:

  • IEC 60298, metal mahfazalı şalt tertibatları için genel gereklilikleri, tanımları ve testleri özetlemektedir. Kapalı alanlarda veya açık alanlardaki iç ve dış mekan kurulumları için geçerlidir.

 2. Yapı:

  • Standart, mahfazalar, bölmeler, baralar ve devre kesici bölmeleri dahil olmak üzere metal mahfazalı anahtarlama donanımının yapımına ilişkin gereksinimleri belirtir.

  • Mekanik mukavemet, iç arklara karşı direnç ve yabancı cisimlerin ve suyun girişine karşı koruma gibi hususları ele alır.

 3. Şalt Bileşenleri:

  • IEC 60298, devre kesiciler, ayırıcılar, topraklama anahtarları ve gösterge transformatörleri dahil olmak üzere metal kaplı şalt sisteminde bulunan çeşitli bileşenleri kapsar.

  • Şalt düzenekleri içerisinde uyumluluk ve birlikte çalışabilirliği sağlamak amacıyla bu bileşenlerin performansına, değerlerine ve testlerine ilişkin gereksinimleri belirtir.

 4. Elektriksel Özellikler:

  • Standart, anahtarlama tertibatlarının nominal gerilimi, nominal yalıtım seviyeleri ve nominal frekansı için gereklilikleri tanımlar.

  • Aynı zamanda sıcaklık artış sınırları, dielektrik özellikler ve şalt bileşenlerinin kısa devre dayanım mukavemeti ile ilgili hükümleri de içerir.

 5. Test ve Performans:

  • IEC 60298, metal mahfazalı şalt tertibatlarının performansını ve uyumluluğunu doğrulamak için bir dizi tip ve rutin testler içerir.

  • Bu testler dielektrik özellikler, sıcaklık artışı, mekanik çalışma ve iç arklara karşı koruma gibi hususları kapsar.

 6. Dokümantasyon ve İşaretleme:

  • Standart, imalatçılar tarafından sağlanacak teknik spesifikasyonlar, çizimler ve test raporları dahil olmak üzere dokümantasyona ilişkin gereklilikleri belirtir.

  • Ayrıca, anahtarlama donanımı düzeneklerinin derecelendirmeleri, çalışma koşullarını ve ilgili standartlara uygunluğu belirtmek için işaretleme gerekliliklerini de özetlemektedir.


IEC 60298'e uygunluk, metal kaplı şalt donanımının performans, güvenlik ve güvenilirlik açısından belirlenmiş uluslararası standartları karşılamasını sağlar. Üreticiler, farklı kurulumlarda tutarlılık ve birlikte çalışabilirliği sağlamak için genellikle bu standarda uygun şalt cihazları tasarlar ve üretirler. Ek olarak, OG metal kaplı şalt cihazının kullanıcıları ve operatörleri, şalt cihazı kurulumlarının kendi özel uygulamalarına uygunluğunu ve uyumluluğunu değerlendirmek için IEC 60298'e başvurabilir.


Geri dön 🔝Referans:

Format:

PDF

Boyut:

7.81 MB

Sayfa:

45

İndirme:


Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page