top of page

Blog Posts

Bir telemetri sisteminde etkili bir şekilde problem nasıl giderilir?

Bu teknik makale, #RTU'daki #dijital veya #analog alan giriş/çıkışından merkezi sahadaki bilgisayar tesislerine kadar bir #telemetri sisteminde etkin #problem giderme için izlenebilecek belirli metodolojileri gözden geçirmektedir.Burada bir telemetri sisteminin çeşitli bileşenlerine ilişkin temel anlamda bir problem giderme metodolojisi ele alınacaktır.


Bu yöntem, aşağıdakileri içerir:

 1. RTU ve Bileşen Modülleri

  1. RTU'ya arayüz oluşturan ilgili ekipmanlar (#PLC'ler gibi)

  2. Radyo alıcı-vericileri

  3. Antenler ve anten besleyici sistemleri


Önemli Notlar:

Üretici özellikle buna izin verildiğini belirtmediği sürece, sistem açıkken bileşenlerin çevrimiçi olarak çıkarılmadığından emin olun. Sistem #güç açıkken #devre dışına çıkarıldığında bileşenlerde ve modüllerde #hasar meydana gelebilir..


Sahte bir yük takılmadığı sürece anten sisteminin sistemden ayrılmadığından emin olun, aksi takdirde #radyo #güçamplifikatörü hasar görebilir.


Şekil 1 – Genel sistem telemetrisinde sorun giderme

1| RTU ve Bileşen Modülleri

Telemetri sisteminin çalışmasını hatalar (aralıklı veya doğrudan arıza) açısından incelerken izlenecek tipik prosedürler şöyledir:

 • Güç kaynağı modülünün sağlıklı olduğunu doğrulayın. Güç yoksa, ekipman rafının veya ünitenin ana sigortasını veya devre kesicisini kontrol edin.

 • Güç kaynağı çalışmıyorsa, güç kaynağı modülüne güç gelip gelmediğini kontrol edin. Modüle güç geliyorsa güç kaynağı modülünü değiştirin.

 • Merkezi işlem (CPU) modülünün çalışma veya sağlıklı ışığının açık olup olmadığını kontrol edin. Çalışmıyorsa CPU modülünü çalışma moduna geçirin.

 • Topraklama bağlantılarını toprağa karşı düşük direnç açısından veya sisteme başka bir sürücü donanımının (değişken hızlı sürücü gibi) eklenip eklenmediğini kontrol edin.

 • CPU modülü çalışmazsa, bunun arızalı olup olmadığını görmek için konfigürasyon programını kontrol edin. Programın bozulduğuna dair göstergeler varsa programı yeniden yükleyin.Sistem konfigürasyonunun donanım konfigürasyonuyla eşleştiğini kontrol edin.Programın arızalı olma ihtimali varsa, çalıştığını bildiğiniz daha basit bir program yükleyin.Arızalı programı diske yedekleyin (gelecekteki analizler için) ve belleği sıfırlayın.

 • Yeni program yüklenmeden önce gücü RTU'ya kapatıp açın. #CPU'yu değiştirin ve testi yeniden deneyin.

 • Modem modülünün çalışıp çalışmadığını kontrol edin.Ön paneldeki gönderme (#TX) ve alma (#RX) ışıklarını inceleyerek modemin çalışır durumda olduğunu ve veri gönderip aldığını doğrulayın.

 • #Modem çalışmıyorsa modem modülünü (veya masaüstü ünitesini) değiştirin.

 • Modem modülü düzgün çalışmıyorsa modem bölümünde anlatıldığı gibi yerel ve uzak geridöngü testlerini gerçekleştirin.

 • Her analog ve dijital giriş/çıkış modülünü sağlıklı veya çalışıyor gibi durumlar açısından kontrol edin.

 • Sistem kabinindeki olası #ısınma sorunlarını kontrol edin.

 • Bunun nedeni #klima veya #fan ünitesinin (kuruluysa) arızası veya aşırı ortam sıcaklığı olabilir.

 • Bir modül hiç güç olmadığını gösteriyorsa o modülün sigortasını kontrol edin.

 • Endikasyonlar sağlıklı değilse her modülü değiştirin.

RTU paneli (fotoğraf: FF-Automation

Her bir modülü aşağıdaki gibi kontrol edin:


1. Analog Giriş Modülleri

 • Sinyal girişlerine #akım veya #gerilim enjekte edildiğini kontrol edin.

 • Sigortanın takılı olduğunu kontrol edin.

 • Ölçeği ve aralığı kontrol edin ve doğruluk için bunları uygun kayıt tablolarıyla karşılaştırın.

 • Yazılım aracılığıyla veya kart üzerindeki kaplar aracılığıyla ölçeği ve aralığı ayarlayın.

2. Dijital Giriş Modülü

 • Modülün sinyal girişinde akım veya #voltaj olup olmadığını kontrol edin.

 • Her giriş için sigortayı kontrol edin.

 • #Topraklama bağlantılarını kontrol edin.RTU'dan PLC'ye Arayüz (RS-232/RS-485)

 • Arayüz ünitesindeki gönderme/alma/çalışma ışıklarını kontrol edin.

 • Arayüz veri iletişim bağlantısını kontrol edin.

 • Telsiz ünitesinin (kullanılıyorsa) çalıştığını kontrol edin. Açık ışığı açık olmalı ve hiçbir arıza ışığı yanmamalıdır.

 • Açık ışığı yanmıyorsa, radyoda #DC gücü olup olmadığını kontrol edin. Elektrik varsa sigortanın veya devre kesicinin sağlam olup olmadığını kontrol edin.

 • Tüm koaksiyel konektörlerin düzgün şekilde sabitlendiğinden emin olun.

 • Telemetri ünitesi aktarım için veri beslediğinde telsizdeki #PTT – Bas konuş (iletim) ışığının yandığını kontrol edin. Vericide yeterli ses seviyesi olup olmadığını kontrol edin.

 • Telsiz RF verilerini aldığında telsizdeki sessiz (alma) ışığının yandığını kontrol edin. Alıcıdan gelen telemetri ünitesinde yeterli ses seviyesi olup olmadığını kontrol edin.

 • Antendeki voltaj duran dalga oranının 1,5 veya daha az olduğunu kontrol edin.

 • Vericiden gelen #RF çıkış gücünün belirtildiği gibi olduğunu kontrol edin.

 • Antenin doğru yönde ve doğru polarizasyonla hizalandığını kontrol edin.

 • Telsiz hala düzgün çalışmıyorsa, verici sapması, RF bozulması, ses bozulması, 12 dB SINAD'da alıcı hassasiyeti, verici ve alıcı frekans hataları, verici/alıcı izolasyonu ve verici sahte çıkışlarını kontrol etmek için bir radyo test seti gerekecektir.

 • Bir sabit hat kullanılacaksa, önce telemetri ve modem ekipmanının çalışır durumda olduğundan emin olun.


O zaman hat:


1. Özel mülkiyete ait kablo ise

 • Uçtan uca bağlantıyı kontrol edin

 • Hattaki gürültü seviyesini ölçün

 • Çapraz çiftleri kontrol edin

 • Ana dağıtım çerçevesi (#MDF) ve ara dağıtım çerçevesi (#IDF) bağlantılarını kontrol edin

 • Topraklamayı kontrol edin

2. Anahtarlamalı telefon hattı ise

 • Çevir sesini dinle

 • Standart bir telefon bağlayın ve normal bir telefon görüşmesi yapın

 • Gürültü seviyelerini dinleyin

 • Telefon şirketini arayın

3. Analog veya dijital veri bağlantıları ise

 • Modem üzerindeki çalıştırma, bağlanma, gönderme ve alma ışıklarını kontrol edin

 • Kullanım kılavuzunu ve iletişim yazılımını kontrol edin

 • Telefon şirketini arayın2| Ana Sahalar

Ana sahalar genellikle daha eksiksiz bir telemetri ünitesinden ve daha yüksek kaliteli radyo ekipmanından oluşacaktır. RTU'larda kullanılanlarla aynı sorun giderme teknikleri ana sahaya uygulanabilir. Ek donanım, diğer ana sitelere, merkezi siteye ve bilgisayar kontrol tesislerine bağlantılar içerecektir.


Uygun olacak ek kontroller şunları içerir:

 1. Merkezi siteye olan bağlantının doğru şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

 2. Eğer bu bir radyo bağlantısıysa, kontrolü son bölümde anlatıldığı gibi gerçekleştirin.

 3. Mikrodalga bağlantısıysa gönderme ve alma ışıklarının açık olup olmadığını kontrol edin.

 4. #BER alarm ışığının açık olmadığını kontrol edin.

 5. Güç iletimini kontrol edin.

 6. Alıcı hassasiyetini kontrol edin.

 7. Anten hizalamasını kontrol edin.

 8. Konektörlerin sağlam olup olmadığını ve kablo veya dalga kılavuzunun hasar görmediğini kontrol edin.

 9. Alarmlar ve elektrik kesintileri için mültipleks kartları tek tek kontrol edin.

 10. Birden fazla kartın giriş/çıkış seviyelerini kontrol edin..

 11. #Mikrodalga ekipmanına temiz (gürültüsüz) sağlıklı güç kaynağı olup olmadığını kontrol edin.

 12. Bağlantı solma kenar boşluğunu kontrol edin.

 13. Son çare olarak her kanalda BER testleri yapın.

 14. Bir ana site bilgisayarı varsa, bunun gerekli tüm işlevleri (örneğin radyo ve RTU performansının, durumun ve alarmların vb. izlenmesi) yerine getirip getirmediğini kontrol edin..

Bir sonraki bölümde bir bilgisayar sistemindeki sorunların nasıl giderileceğine ilişkin bazı ipuçları sunulmaktadır.


 

3| Merkezi Saha

Ana istasyon aşağıdakilerden oluştuğundan sorunların giderileceği alanlar oldukça çeşitlidir:

 1. Operatör istasyonları

 2. Sistem yazılımı

 3. Operatör istasyonları haberleşme ağı

Radyo ve anten sistemleri önceki bölümde zaten ele alınmıştı. Ancak operatör istasyonları, iletişim ağı ve ilgili yazılımlar bu bölümde ele alınacak.


 

4| Operatör İstasyonu ve Sistem Yazılımı

Bir sistem arızalanırsa veya ara sıra sorunlar yaşarsa, hatalı modülü belirlemek için bağlı her üniteyi sistematik olarak değiştirmek dışında burada yapılabilecek pek bir şey yoktur.


Bu genellikle aşağıdaki birimlerin sırasıyla değiştirilmesini içerir:

 • Operatör terminali (normalde kişisel bir bilgisayar)

 • Yerel alan ağı kartı/kartları

 • Üniteyi radyo, mikrodalga veya sabit hat sistemine köprüleyin

 • Operatör terminaline bağlı bir yazıcı

Ancak incelenebilecek birkaç sorun var:

 • Operatör terminali aralıklı olarak kilitleniyor

 • Olası elektrik ani yükselmeleri veya geçici akımlar için sistemin güç kaynağını kontrol edin.Bu, güç analiz ekipmanıyla (örn. dranetz) veya tüm sistemi bir akü kaynağına bağlayarak yapılabilir.

 • Sisteme yakın zamanda eklenen (ve sisteme harmonikler ekleyebilecek) yeni elektrikli sürücüleri veya ekipman parçalarını kontrol edin.

 • Topraklama kablosu bağlantılarını, toprak empedansının hala spesifikasyonlara uygun olup olmadığını (genellikle 1 ohm'dan az) kontrol edin.

 • Yazılımdaki olası bozulmalara veya disk arızalarına karşı operatör terminalinin sabit diskinde bir yazılım kontrolü yapın.Sistemi yedekleyin, sabit diski yeniden biçimlendirin ve yazılımı diske yeniden yükleyin.

 • Operatör terminalindeki anakartı değiştirin (bu muhtemelen operatör terminalinin başka bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini gösterir).

 • Operatör istasyonunun ve ilgili sistemin kurulumu önemli ölçüde düşüyor

 • Bu, operatör terminalindeki verilerin yavaş güncellenmesiyle kendini gösterir.

 • Sistemi, elektrik gürültüsü veya topraklama sorunları nedeniyle veri iletişim hatlarında meydana gelen hatalara karşı kontrol edin.Veri iletişim sistemi, elektrik gürültüsünden kaynaklanan hatalar nedeniyle birden fazla mesaj gönderiyor olabilir.

 • Aşırı trafik nedeniyle olası aşırı yüklenmeye karşı yerel alan ağını kontrol edin.Aktarılan veri miktarını azaltarak veya sistemleri ayrı ağlara bölerek (köprüler kullanarak) trafiği azaltın.

 • Olası gürültü ve hata sorunlarına karşı radyo, mikrodalga, sabit hat ve anten sistemlerini kontrol edin.


Yokogawa Stardom Proses Otomasyon Kontrol Cihazı (#PAC) ve Uzaktan Telemetri Birimi (RTU) (VİDEO)


Referans Kaynak: Practical SCADA for Industry by David Bailey and Edwin Wright

9 views0 comments
 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page