top of page

Blog Posts

Örümcek Ağı, Küçük ve Büyük Sinekler

Updated: Oct 20, 2023

Marcus Aurelius, Roma İmparatoru ve Stoacı bir filozof olarak bilinir. "Kendime Düşünceler" adlı eserinde, hayatın anlamı, insan doğası, ahlak ve kader gibi konular üzerine yazmıştır. Bu eser, Marcus Aurelius'un savaş sırasında kendisine notlar aldığı bir günlük niteliğindedir.Marcus Aurelius'un söylediği gibi, "Yasalar örümcek ağına benzer, küçük sinekler ağa takılır, büyük sinekler ağı deler geçer."

Bu söz, adaletin eşit olmadığı ve güçlü olanların yasalara karşı çıkabileceği bir gerçeği ifade eder. Bu söz, Marcus Aurelius'un yaşadığı dönemde de geçerli olabileceği gibi, günümüzde de geçerli olabilir.


Örneğin, Roma İmparatorluğu'nda, imparatorun mutlak bir otoritesi vardı ve yasaları kendisi belirlerdi. Bu nedenle, imparatorun yaptığı her şey yasal sayılırdı. Ancak, imparatorun altındaki insanlar, yasalara uymak zorundaydı. Eğer yasalara karşı gelirlerse, cezalandırılabilir veya öldürülebilirlerdi. Bu durumda, imparator büyük sinek, diğer insanlar ise küçük sinekler olarak görülebilir.


Günümüzde ise, yasalar daha demokratik bir şekilde oluşturulsa da, bazı insanlar veya kurumlar yasalara uymamakta veya kaçınmaktadır. Örneğin, bazı zengin veya ünlü kişiler, vergi kaçırma, rüşvet verme veya alma, yolsuzluk yapma gibi suçlar işleyebilir. Ancak, bu kişilerin avukatları, bağlantıları veya nüfuzları sayesinde cezadan kurtulabilir veya hafifletebilirler. Bu durumda da, bu kişiler veya kurumlar büyük sinekler olarak görülebilir.


Bu sözün anlamı şudur: Yasalar herkes için eşit olmalıdır, ancak gerçekte öyle değildir. Bazı insanlar veya kurumlar yasaların üstündedir ve onlara karşı gelmekten korkmazlar. Bu nedenle, adaletin sağlanması için yasaların daha güçlü ve etkili olması gerekir. Aksi takdirde, küçük sinekler ezilirken, büyük sinekler serbest kalır.


Yasaların Örümcek Ağına Benzerliği

Marcus Aurelius’un benzetmesi, yasaların karmaşıklığını ve kusurlarını vurgular. Örümcek ağları, tıpkı yasalar gibi karmaşık bir yapıya sahiptir ve küçük sinekler ağa takılırken, büyük sinekler veya daha güçlü varlıklar ağı delebilirler. Benzetme, yasaların uygulanabilirlik ve adil olma konularında zorluklarla karşılaşabileceğini gösterir.


Küçük Sinekler: Yasaları Takip Edenler

Yasal sistemler, genellikle hukuki prosedürlere uygun hareket eden bireyler için etkilidir. Bu kişiler, yasaların koruma sağladığı ve adaleti temsil ettiği inancıyla hareket ederler. Yasaların belirlediği kurallara uyanlar, genellikle sorun yaşamazlar ve yasal sistemin sağladığı düzen içinde kalırlar.


Büyük Sinekler: Yasaları Delenler ve Güçlüler

Büyük sinekler veya güçlüler, yasaların sınırlarını zorlayabilen ve hatta aşabilen kişileri veya grupları temsil eder. Marcus Aurelius’un benzetmesi, yasalara uymak yerine güçlü bir konumda olanların kendi çıkarlarını korumak için yasaları nasıl manipüle edebileceğini vurgular. Bu, yasaların adaleti her zaman sağlayamayabileceğini gösterir.


Yasal Sistemlerin Zayıflıkları

Bu benzetme, yasal sistemlerin zayıflıklarına dikkat çeker. Yasaların açık ve adil olması önemlidir, ancak bazen güçlüler yasal boşlukları veya eksiklikleri kullanabilirler. Bu, yasaların güçlüden yana olabileceği endişesini yansıtır.


Marcus Aurelius’un “Yasalar örümcek ağına benzer, küçük sinekler ağa takılır, büyük sinekler ağı deler geçer.” sözü, yasal sistemlerin karmaşıklığını ve zayıflıklarını anlamamıza yardımcı olur. Yasaların adaleti sağlama amacı taşıdığı ve herkes için eşit olduğu inancı önemlidir, ancak güçlülerin bu sistemi manipüle etme olasılığı da göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle, yasal sistemlerin sürekli gözden geçirilmesi ve adaletin sağlanması için çaba gösterilmesi önemlidir.


Kaynaklar:

14 views0 comments

Comments


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page