top of page

Technical Library

Public·1740 members

Kendi Kendinize Değil, Kendiniz İçin DüşününKendinizi aşmak için düşünün… Akıllı insanlar her zaman en iyi fikirleri bulamazlar. Bazen, tam olarak farkı yaratan, olayları farklı bir bakış açısıyla görme yetenekleridir…


Devamının oku: https://medium.com/t%C3%BCrkiye/kendi-kendinize-de%C4%9Fil-kendiniz-i%CC%87%C3%A7in-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCn%C3%BCn-db7206eed644


Hüseyin GÜZEL
Hüseyin GÜZEL

About

Technical Library is a social media channel and an online pu...

Members

bottom of page