top of page

Blog Posts

Trafolar için En İyi Uygulama Kılavuzu

Dağıtım trafoları, büyük ünitelerde %0,5'ten daha az kayıplarla çok verimlidir. Daha küçük ünitelerin verimliliği %97 veya üzerindedir. Güç dağıtım şebekelerinde trafo kayıplarının üretilen toplam elektrik gücünün %3'ünü geçebileceği tahmin edilmektedir.Hindistan'da, yıllık yaklaşık 500 milyar kWh elektrik tüketimi için bu, 15 milyar kWh civarında olacaktır. Kayıpları azaltmak, trafo verimliliğini artırabilir.


Trafo kayıplarını oluşturan iki bileşen vardır. Birincisi, normal çalışma sırasında çekirdeğin manyetize edilmesi ve demanyetize edilmesinin sonucu olan “çekirdek” kaybıdır (yüksüz kayıp olarak da adlandırılır). Transformatöre enerji verildiğinde çekirdek kaybı meydana gelir; çekirdek kaybı yüke göre değişmez.Kaybın ikinci bileşenine bobin veya yük kaybı denir, çünkü verim kayıpları transformatörün birincil ve ikincil bobinlerinde meydana gelir. Bobin kaybı, sargı malzemelerinin direncinin bir fonksiyonudur ve transformatör üzerindeki yüke göre değişir.


Ekipman seçerken, genellikle yaşam döngüsü maliyeti kavramından kaçınılır. Ancak gerçek şu ki, bir transformatör gibi en verimli enerji transfer ekipmanı bile, yaşam döngüsü maliyeti kavramı çok önemlidir.

Ünite onlarca yıl hizmette olacağından, bir transformatöre sahip olmanın ve çalıştırmanın toplam maliyeti değerlendirilmelidir. Alternatifleri değerlendirmenin tek uygun yöntemi, üreticiden veya teklif sahibinden yük ve yüksüz kayıpları watt olarak sağlamasını istemektir. Ardından, basit hesaplamalar, planlanan yükleme seviyelerinde beklenen kayıpları ortaya çıkarabilir. Sıklıkla, satın alma fiyatındaki küçük bir artış, daha düşük işletme maliyetleri olan bir üniteyi güvence altına alacaktır.


Elektronik ekipmanın ofisteki bilgisayardan fabrikadaki değişken hızlı sürücüye kadar olan yük profili, hem ek kayıplara hem de istenmeyen bozulmalara neden olur.


Transformatör üreticileri yalnızca ideal (doğrusal) koşullar altında test yaptıklarından, yayınlanan kayıp verileri ile kurulumdan sonra oluşan gerçek kayıplar arasında önemli bir boşluk vardır.Rehberin İçeriği:

Elektrik Trafoları için bu En İyi Uygulama Kılavuzu, elektrik dağıtım trafolarının seçimi, uygulanması ve çalıştırılmasına ilişkin enerji tasarrufu önlemleri yaklaşımını özetlemektedir.


  • Bölüm-1: – Giriş – Bu kılavuzun Arka Planı ve Kılavuzu.

  • Bölüm-2 – Trafo çalışmasının ilkelerini, kayıpların tanımını ve lineer olmayan yüklerin trafo verimliliği üzerindeki etkisini açıklıyor..

  • Bölüm-3 – Verimliliği artırmak için trafoların tasarım yönlerini açıklıyor

  • Bölüm-4 –Uygulama ve operasyonda kayıp minimizasyonu açıklanıyor.

  • Bölüm-5 –Trafoların ekonomik değerlendirme ilkelerini açıklıyor.

  • Bölüm-6 –Hindistan ve Uluslararası senaryodan örnek olay incelemelerini ortaya koyuyor. Kullanıcılara trafoların kurulumu ve bakımı hakkında bilgi vermek için Ekler verilmiştir.


Tasarım metodolojisinin ayrıntıları ve malzeme ve inşaat için çeşitli yaklaşımlar bu kılavuzun kapsamında değildir. Bununla birlikte, uygun görülen yerlerde bazı teorik yönler tartışılmaktadır.

Başlık:

Best Practice Manual For Transformers – Indian Renewable Energy Development Agency

Format:

PDF

Boyut:

429.3 kB

Sayfa:

46

İndirme:Комментарии


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page