top of page

Blog Posts

The Learning Pit: Öğrenme Çukuru

"Öğrenmek akıntıya karşı yüzmek gibidir. İlerleyemediğiniz takdirde gerilersiniz." James Nottingham'ın Öğrenme Çukuru metaforu, "anlamadan" önceki mücadeleyi gösterir ve tanımlamak gerekirse; öğrenme çukuru, yeni bir kavrama yaklaşmanın, bilginizle çelişkileri veya çatışmalarını ortaya çıkarma, kafa karışıklığı, yeni fikirleri bir araya getirmeye başlama ve nihayet yeni bir kavramın netliğini öğrenme aşamalarını içeren yolculuğudur.Yeterlilik aşamalarında, Lev Vygotsky'nin yakınsal gelişim alanı veya Carol Dweck'in büyüme zihniyeti gibi diğer modellerle doğal paralellikler vardır.


Öğrenme çukuru, bir konuyu öğrenmeye çalışırken karşılaşılan zorluklar ve engeller bütünüdür. Öğrenme çukuru, öğrenenin ilerlemesini yavaşlatan, motivasyonunu düşüren ve öğrenme sürecini olumsuz etkileyen bir durumdur.


Öğrenme çukuru, herkesin yaşayabileceği bir olgudur ve öğrenme çukuruna düşmek öğrenme yeteneğinin azlığı veya zekâ düzeyinin düşüklüğü anlamına gelmez. Öğrenme çukuru, öğrenme sürecinin doğal bir parçasıdır ve öğrenme çukurunu aşmak, öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı kılar.Öğrenme çukurunun nedenleri çeşitlidir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

  • Ön bilgi eksikliği: Öğrenilen konuyla ilgili yeterli ön bilgiye sahip olmamak, öğrenme çukuruna düşmeye neden olabilir. Ön bilgi, öğrenme sürecinde bir temel işlevi görür ve yeni bilgileri anlamak, bağlamlandırmak ve hatırlamak için gereklidir. Ön bilgi eksikliği, öğrenilen konuyu anlamayı zorlaştırır ve öğrenme çukurunu derinleştirir.

  • Zorluk seviyesi: Öğrenilen konunun zorluk seviyesi, öğrenme çukurunu etkileyen bir başka faktördür. Bir konu ne kadar zor ve karmaşık ise, öğrenme süreci de o kadar zorlu ve uzun olur. Zorluk seviyesi, öğrenenin öğrenme hızını, motivasyonunu ve özgüvenini etkiler. Zorluk seviyesi çok yüksek veya çok düşük olan konular, öğrenme çukuruna düşmeye neden olabilir.

  • Motivasyon eksikliği: Motivasyon, öğrenme sürecinde en önemli unsurlardan biridir. Motivasyon, öğrenmeye başlama, devam etme ve bitirme isteğidir. Motivasyon eksikliği, öğrenme çukuruna düşmeye ve öğrenme sürecinden vazgeçmeye neden olabilir. Motivasyon eksikliği, öğrenenin öğrenme hedeflerine, öğrenme yöntemlerine, öğrenme ortamına veya öğrenme sonuçlarına yönelik olumsuz tutum ve inançlardan kaynaklanabilir.


Öğrenme çukurunu aşmanın yolları da çeşitlidir. Bazı etkili yollar şunlardır:

  • Ön bilgi edinmek: Öğrenme çukurunu aşmanın ilk adımı, öğrenilen konuyla ilgili ön bilgi edinmektir. Ön bilgi, öğrenme sürecini kolaylaştırır ve öğrenme çukurunu daraltır. Ön bilgi edinmek için, öğrenilen konuyla ilgili kitaplar, makaleler, videolar, podcastler gibi farklı kaynaklardan yararlanmak, öğrenilen konuyla ilgili özetler, haritalar, şemalar gibi görsel araçlar kullanmak, öğrenilen konuyla ilgili ön testler, sınavlar, oyunlar gibi değerlendirme araçlarından faydalanmak yararlı olabilir.

  • Zorluk seviyesini ayarlamak: Öğrenme çukurunu aşmanın bir diğer yolu, öğrenilen konunun zorluk seviyesini ayarlamaktır. Zorluk seviyesi, öğrenenin öğrenme kapasitesine, ilgi alanlarına ve öğrenme hedeflerine uygun olmalıdır. Zorluk seviyesi çok yüksek olan konular, öğrenenin motivasyonunu düşürür ve öğrenme çukurunu derinleştirir. Zorluk seviyesi çok düşük olan konular ise, öğrenenin ilgisini kaybettirir ve öğrenme çukurunu genişletir. Zorluk seviyesini ayarlamak için, öğrenilen konuyu küçük parçalara bölerek adım adım ilerlemek, öğrenilen konuyu zorlaştıran veya kolaylaştıran faktörleri belirleyerek bunları değiştirmek, öğrenilen konuyu farklı açılardan ele alarak çeşitlendirmek yararlı olabilir.

  • Motivasyonu artırmak: Öğrenme çukurunu aşmanın bir başka yolu da, motivasyonu artırmaktır. Motivasyon, öğrenme sürecinin devamlılığını ve verimliliğini sağlar ve öğrenme çukurunu kapatır. Motivasyonu artırmak için, öğrenme hedeflerini net ve ulaşılabilir olarak belirlemek, öğrenme yöntemlerini etkili ve ilgi çekici olarak seçmek, öğrenme ortamını rahat ve uygun olarak düzenlemek, öğrenme sonuçlarını olumlu ve gerçekçi olarak değerlendirmek yararlı olabilir.


Öğrenme çukuru, öğrenme sürecinin kaçınılmaz bir parçasıdır ve öğrenme çukuruna düşmek öğrenmenin sonu değil, başlangıcıdır. Öğrenme çukurunu aşmak, öğrenmeyi daha anlamlı, kalıcı ve keyifli kılar. Öğrenme çukurunu aşmak için, öğrenme sürecini planlamak, yönetmek ve değerlendirmek gerekir. Öğrenme çukurunu aşmak, öğrenmeyi daha çok sevmek demektir.Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page