top of page

Blog Posts

Pygmalion Etkisi: İnançların Gücü

Pygmalion Etkisi, bir kişinin başka bir kişiye ya da kendisine olan inancının, o kişinin performansı üzerinde önemli bir etkisi olduğunu belirten psikolojik bir kavramdır. Bu etki, insanların beklentilerinin ve inançlarının gerçekliği etkileyebileceği fikrine dayanır.İşte Pygmalion Etkisi hakkında daha fazla bilgi:


Kökenleri ve Adının Kaynağı

Pygmalion Etkisi terimi, George Bernard Shaw'ın "Pygmalion" adlı oyununa dayanmaktadır. Bu oyunda, Profesör Henry Higgins, dil ve davranış üzerindeki beklentileri ile Çiçek Kız Eliza Doolittle'ın sosyal statüsünü ve davranışlarını değiştirir. Bu hikaye, bir kişinin başka bir kişiye olan beklentilerinin onun davranışlarını etkileyebileceği fikrini somutlaştırır.


Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson Araştırması

Pygmalion Etkisi'nin modern psikolojideki temeli, Robert Rosenthal ve Lenore Jacobson tarafından 1968'de yapılan bir araştırmaya dayanır. Bu araştırmada, öğretmenlere bazı öğrencilerin özellikle parlak oldukları söylendi ve bu öğrencilere özel bir ilgi göstermeleri istendi.


Araştırmanın sonucunda, bu öğrencilerin gerçekten daha iyi performans gösterdikleri ortaya çıktı. Rosenthal ve Jacobson, öğretmenlerin öğrencileri hakkındaki beklentilerinin, öğrencilerin kendilerine olan inançlarını etkilediğini ve bu inançların performansa yansıdığını gösterdi.


Self-Fulfilling Prophecy (Kendini Gerçekleştiren Kehanet)

Pygmalion Etkisi, bir tür "kendini gerçekleştiren kehanet" örneğidir. Yani, bir kişinin başka bir kişi ya da kendisi hakkında olumsuz ya da olumlu inançları, bu inançların gerçekleşmesine yol açabilir. Örneğin, bir öğretmen bir öğrencinin başarılı olacağına inanıyorsa, bu öğrencinin daha fazla çaba gösterme ve daha iyi sonuçlar elde etme olasılığı daha yüksektir.


İş ve Eğitimde Pygmalion Etkisi

Pygmalion Etkisi, işyerinde ve eğitim alanında sıkça karşımıza çıkar. Bir yönetici, bir çalışanın potansiyeline inanıyorsa, o çalışanın daha fazla sorumluluk alması ve kariyerinde ilerlemesi daha olasıdır. Aynı şekilde, bir öğretmen öğrencilerine güvenirse, bu öğrenciler daha iyi notlar alabilirler.


Pygmalion Etkisi'nden Yararlanma

Pygmalion Etkisi'nden yararlanmak, pozitif beklentilere ve inançlara odaklanmayı gerektirir. İnsanların potansiyellerine inanmak ve onlara destek olmak, daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir. Bu etki, kişisel ve profesyonel ilişkilerde olumlu bir etki yaratmak için güçlü bir araç olabilir.


Sonuç olarak, Pygmalion Etkisi, insanların başkalarının ve kendilerinin potansiyellerini etkileyebilecekleri güçlü bir psikolojik olgudur. İnançların ve beklentilerin gerçekliği nasıl şekillendirebileceğini anlamak, daha pozitif ve başarılı ilişkiler kurmamıza yardımcı olabilir.


ChatGPT

19 views0 comments

Comments


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page