Kesici Anahtarlamalı Kapasitör Banklar - Güç Kalite Analizi

Bu çalışmanın temel amacı; kesici anahtarlamalı kapasitör (BSC) banklarının güç kalitesinin etkisini analiz etmek ve aynı zamanda kapasitör banka enerji veren mevcut güç kalitesinin sorunlarına yönelik çözümleri tespit etmektir.
Trafo merkezi üzerindeki kapasitör anahtarlama geçici akımın analizi (örnek olay incelemesi) - fotoğraf: ABB

Ceylon Elektrik Kurulu'na (CEB) ait olan Sri Lanka'daki Pannipitya TM 100 Mvar kapasitedeki Kapasitör Bank ticari faaliyete geçtikten sonra başarısız oldu. Bu sebepten, Thulhiriya trafo merkezinde kurulu olan 10 Mvar kapasitör bankı ve Athurugiriya trafo merkezinde kurulu 20 Mvar kapasitör bankı ile aynı kapasiteye sahip aynı ekipmanlı üç kapasitör bankının tamamı Sri Lanka şebekesine bağlı olduğu için herhangi bir aksama olmadan enerjileri kesildi.


Çalışmanın Kapsamı:


Çalışma temel olarak, Sri Lanka’nın Thulhiriya Şebeke TM (GSS) olan güç şebekesinde vaka çalışması olarak seçilen bir şebeke Merkezine dayanmaktadır.


Çalışma aşağıdaki adımları içermektedir:

  1. Seçilen trafo merkezi için veri kaydedicisi ve trafo merkezinde mevcut log sayfasındaki veriler yoluyla veri toplayarak, kapasitör banklarının mevcut ihtiyacını analiz etmek.

  2. Ana istasyondaki ana ekipman verilerinin toplanması ve seçilen istasyonun PSCAD simülasyon yazılımını kullanarak modellenmesi.

  3. Çeşitli senaryolarda ve yüklemelerde geçici ve harmonikler için modellenmiş simülasyonu çalıştırmak.

  4. Seçilen trafo merkezi için elde edilen sonuçları analiz etmek ve kapasitör bankaları ile mevcut güç kalitesi sorunları için çözümleri belirlemek.


Thulhiriya trafo merkezinin tek hat diyagramı

Örnek olay


Pannipitiya trafo merkezindeki kapasitör bankalarının başarısızlığı.


2000 yılında, Colombo güç sisteminin düşük güç faktörünün, 132 kV işletme voltajını ulusal şebekede tutmada ciddi bir sorun olduğu tespit edildi. Sadece Colombo'da değil aynı zamanda voltajı artırmak için yapılan çalışmalar ve güç faktörü kapasitör bankalarının Pannipitiya, Athurugiriya ve Thulhiriya Trafo Merkezi'ne de kurulması gerektiği anlaşıldı.


Bunun bir sonucu olarak, iletim ve Trafo merkezi geliştirme projesi kapsamında:

  • Panninpitiya TM'ye 2 adet 100 Mvar kapasitör bankı kuruldu.

  • Athurugiriya TM'ye 1 adet 20 Mvar kapasitör bankı kuruldu.

  • Thulhiriya TM'ye de 1 adet 10 Mvar kapasitör bankı kuruldu.

Ancak, Pannipitya trafo merkezine kurulan 33 kV 100 Mvar şönt kesicili kapasitör bankı, ticari faaliyete geçtikten sonra başarısız oldu. Bununla birlikte, Athurugiriya ve Thulhiriya trafo merkezlerine kurulan kapasitör bankaları da aynı ekipmanlar aynı proje kapsamında kuruldukları için kapatıldılar.

Bununla birlikte, çalışmalar Pannipitiya kapasitör bankının başarısızlığının nedeninin; 100 Mvar'ın 3 dakika içinde manuel olarak değiştirilmesinden kaynaklandığını ve böylece kısa sürede aşırı voltaj artışı yarattığını ortaya koydu.

Bu çalışmanın motivasyonunu, Pannipitiya kapasitör bankalarının başarısızlığı nedeniyle kapalı kapasitör bankalarıdır. Bu yüzden bir örnek çalışma olarak Thulhiriya trafo merkezi ve kapasitör bankı seçildi.


Thulhiriya TM'nin detayları:


Thulhiriya TM, Polpitiya / Athurugiriya 132 kV hattından iki adet 132 kV gelen besleyici hat tarafından beslenen bir 132/33 kV şalt istasyonudur.


Trafo merkezi üç adet 31,5 MVA trafo ve 10 adet 33 kV fider ile donatılmıştır. Her biri 5 Mvar bank ve filtre fideri olmak üzere iki kapasitör bankı mevcuttur.


Trafo merkezinin 132 kV tarafı AIS (Hava Yalıtımlı Şalt Sistemi) iken, 33 kV tarafı trafo merkezi GIS'dir (Gaz Yalıtımlı Şalt Sistemi).

Çalışma Dokümanı:


Analysis of capacitor switching transient on a transmission grid substation (case study) – Don Lishan Prasanga Munasinghe, Department of Electrical Engineering, University of Moratuwa, Sri Lanka


buradan indirebilirsiniz...


Kaynak: EEP - Electrical Engineering Portal

Blog Posts

  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
  • Grey iTunes Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Blogger Icon
  • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library