HMI Tasarım Çalışma Kitabı - SIEMENS

» İyi ve Güzel bir tasarım ilhamdan değil, terlemeden gelir. Yani ellerinizle çalışarak. «
HMI Tasarım Çalışma Kitabı - SIEMENS

HMI Tasarımı için 7 Adım


Aslında, bu çalışma kitabı iki kitaptan oluşmaktadır. Bir yandan bu kitapta; bir HMI için somut tasarım ipuçlarını bulacaksınız - görsel çekicilik, düzen, yapı veya etkileşim. Günümüzdeki pek çok HMI'da hala gözlemlenebilecek tipik sorunların nasıl önlenebileceğini de göreceksiniz. Bununla birlikte, aynı zamanda, tasarım süreciyle, yani karmaşık görevleri nasıl üstlenebileceğinizi görecek ve mümkün olduğunca verimli ve etkili bir çözüm bulabileceksiniz.


»Sevgi ve yetenek birlikte çalıştığında, bir şaheserin ortaya çıkmasını bekleyin« John Ruskin

1- GİRİŞ


iyi tasarım kağıt üzerinde başlar. Bilgisayarda hemen fikir üreten herkes, temel sorunları netleştirmeden ayrıntılarda hızla kendini kaybeder. Öncelikle fikirlerimizi eskizleyerek, bazı alternatifleri deneyerek ve tartışarak, çıkmaz sokaklardan ve yüksek maliyetlerden kendimizi korumalıyız.


İyi bir tasarım, pratik dokümantasyon formları gerektirir. İlgili iş adımları ve sonuçlar kaydedilmeli ve kompakt biçimde görselleştirilmelidir. Fikirler ve bilgiler, onları kolayca erişilebilir, anlaşılır ve görünür hale getirdiğimizde sadece bizim ve ekibimiz için değerli bir şey haline gelir.


İyi bir tasarım, dosyaların açıkça adlandırılmasını ve depolanmasını gerektirir. Eğer sıralanmamış ve bulması kolay değilse ne kadar kıyaslama, fikir, taslak ve deneyim topladığımız önemli değildir.


İyi bir tasarım, başkalarının fikir ve çözümlerini de kullanır. Tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok, sadece mevcut fikirleri uygulayarak ve yeniden birleştirerek de daha iyi bir iş çıkarabiliriz.


Tasarım sürecinin metodik araçlarını çalışma yöntemine dahil eden herkes, onları yalnızca bir HMI tasarlamak için değil aynı zamanda neredeyse her işi daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmek için kullanabileceğini kabul edecektir.


»Gerekli olanı yaparak başlayın; sonra mümkün olanı yapın; ve hemen imkansız olanı gerçekleştirin «

2- TASARIM SÜRECİ


Diğer iş türlerinde de olduğu gibi, tasarımın iyi iş sonuçlarının verimli bir şekilde elde edilmesi için optimum bir süreç vardır - tasarım süreci budur işte.


HMI tasarım süreci kapsamında, bir makinenin HMI'sinin tasarım ve tasarım özelliklerini sistematik olarak değerlendirebilir - hedefinize başarılı ve verimli bir şekilde ulaşabilirsiniz.


Tasarım süreci bize bunun için altı aktif aşama sunar:


“Bağlamların anlaşılması”,“Büyük Resmin Çizilmesi”,“Görsel yönlerin tasarlanması”,“Etkileşimin tasarlanması”,“Prototiplerin test edilmesi”,ve son olarak “Şekillendirme ve sonlandırma”.


Bu aşamaların her birinde, HMI tasarımını yinelemeli olarak (iteratif) geliştirirsiniz; İlk aşamaların sonuçları hala kaba bir uygulama derecesi gösterirken, sonraki sonuçlar yüksek derecede görsel detay gösterir ve daha sonra sadece programlamaya aktarmanız gereken nihai HMI tasarımına ulaşırsınız.


Bir yandan, HMI tasarım süreci, yeni bir makine için bütün bir HMI tasarlamanıza izin verir. Öte yandan, ayrı HMI bileşenlerini tasarlamak için de kullanılabilir. Süreç genellikle sadece bir kez değil, tasarım istenen kalite düzeyine ulaşana kadar devam eder. Tasarım süreci genellikle makinenin tasarımıyla başlamalıdır, çünkü bir HMI tasarımı, makinenin kendisi kadar önemlidir. Günün sonunda, kullanıcının günlük görevleri yerine getirmek için kullanacağı arayüzdür HMI.

Sadece 42 tasarım ipucuna uyarak, tasarım sürecinde doğru yolda kalabilir ve sonuç olarak iyi bir HMI tasarımını ortaya koymayı bekleyebilirsiniz.

Her tasarım aşaması genellikle üç çeşit aktivite gerçekleştirmenizi gerektirir:


“Gözlemleme”,“Yansıtma”ve “Yapma”.


Tasarım aşamasına bağlı olarak, uygulamada, tasarımı hızlandırmak için kullanılabilir şablonlar ve sonuçları farklılık gösterecektir.


Genel olarak, “yansıtırken” bilgiyi dönüştürürsünüz, “gözlemlerken” ilgili bilgileri toplarsınız ve daha sonra “yaparken” de HMI tasarımı için - veya HMI tasarımının kendisine - yararlı olan bir formata dönüşürsünüz.


Bu etkinlikler sırasında sizi doğru yolda tutmak için, bu çalışma kitabı size aşamanın “ne”, “nasıl” ve “neden” için hızlı ve odaklanmış bir oryantasyon yardımı olabilecek 42 tasarım ipucu sunar.


İlk aşamada, “bağlamların anlaşılması”, bir sonraki aşamada sizin için güvenilir olması gereken ve güvenilir olması gereken yapılandırılmış ve kullanışlı bir bilgi temeli oluşturmanıza imkan verir.


Bu sebepten bilgi edinimi doğru noktalarda yapılmalıdır:


Gerçek kullanıcılara sorun, HMI'nın kullanılacağı gerçek bağlamı gözlemleyin, HMI'nızla gerçekten alakası olan HMI örneklerini tanımlayın. Örneğin, sonuçlar, HMI'nin kullanıcılar tarafından çalıştırılmasına izin verdiği; arketip kullanıcı tanımları (personas) ve makinenin ilgili uygulama senaryolarıdır.


Bu bilgiyle, “Büyük Resim”i aşağıdaki aşamada çizebilirsiniz:

HMI tasarımınız için somut hedef nedir ve HMI tasarımı hangi kavramsal ve işlevsel çerçevede gerçekleştirilmelidir?

Tabii ki, hala genel bir tasarım seviyesindesiniz ve hızlı ve benzer teknikler kullanıyorsunuz, ancak bu aşamanın sonuçları ile gelecekte geliştirmeye devam edeceğiniz HMI tasarımının temelini atıyorsunuz.


“Görsel yönlerin tasarlanması” aşamasında, öncelikle HMI Template Suite'in önceden monte edilmiş bileşenlerine güvenmelisiniz. Alternatif olarak, başkalarının En İyi Uygulamalarını veya kendi çözümlerinizi bir model olarak kullanabilirsiniz - böylece tekerleği yeniden icat etmeniz gerekmez. Şimdi HMI'ye somut bir arayüz vermeye başlarsınız ve bilgi, fonksiyon alanları gibi tüm modülleri doğru pozisyonlara yerleştirirsiniz.


“Etkileşimin tasarlanması” aşaması ile de, kendinizi HMI üzerindeki kullanıcı girişlerini ve makine çıkışlarını somut bir şekilde kapsayan kullanıcı ve HMI arasındaki diyaloga adarsınız. Daha önce bireysel HMI ekranları hazırladığınız halde, diyaloglar bunların mantıklı bağlantılarına ve hiyerarşik ilişkilerine odaklanır. Tasarım kararları için danışacağınız etkileşimler için de önceden birleştirilmiş ya da yerleşik çözümler de vardır.

“Prototiplerin Test Edilmesi” aşaması oldukça geç yerleştirilmiş olsa bile, yine de HMI'nizin her bir uygulama derecesini kontrol edebilir ve doğru bulguları gözlemlerinizden elde edip etmediğiniz eşdeğer bir tasarıma alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.


Teste başladıktan sonra, HMI tasarımındaki olası düzeltme maliyetleri artar. Örneğin, kişilere, kullanıcılarla olan uygunluklarını zaten kontrol edebilir ve Büyük Resim çizimlerini meslektaşları ile tüm önemli ayrıntıları içerip içermediklerini veya fikirlerin doğru yöne gittiğini tartışabilirsiniz.


Bu aşamayı, kontrol edilecek HMI'nin uygulama aşaması için somut bir hedef ile gerçekleştirin. Daha sonra zamandan tasarruf edemeyeceksiniz çünkü daha az optimizasyon yapmanız gerekecek, ancak testler de daha verimli olacaktır.


“Şekillendirme ve sonlandırma” aşaması da tasarımı tamamlar. Burası simgeler, renkler ve yazı tipleri gibi görsel detaylara karar verdiğiniz yerdir. Şirketinizin kurumsal tasarımı burada bazı yönleri şart koşabilir.


Son olarak, tüm iyi fikirlerin bir yapı içinde toplanması için her tasarım sürecinin sonunda bir özetleme yapmalı, bilgileri kompakt formda özetlemeli ve gelecekteki projeler için başarılı tasarımlar yapmalısınız.

Bu, bir sonraki HMI tasarım projenize iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.

»Bir şeyi düşünmek için çok zaman harcıyorsanız, asla başaramazsınız.« Corita Kent

3- 42 TASARIM İPUCU


1- HMI tasarımını yeniden düşünmek

 • 1.1- Tasarımı” “görsel yönler + işlev” olarak düşünün ve iletin.

 • 1.2- Tasarımı sanat olarak değil zanaat olarak düşünün.

 • 1.3- Geçici çözümler ve yinelemeler bekleyin.

 • 1.4- Makineleri operatörler için araç olarak tasarlayın.

 • 1.5- Başkalarının iyi fikirlerini benimseyin.

 • 1.6- HMI ile erken başlayın.


2- İçeriği anlamak

 • 2.1- Kendi bilginizi sorgulayın ve başkalarını dinleyin.

 • 2.2- Çeşitli kullanıcı tiplerini tanımlayın ve görselleştirin.

 • 2.3- Görevleri tanımlayın ve önceliklendirin.

 • 2.4- Bağlamına dikkat et.

 • 2.5- “Sıkıntılı noktaları” bulun.

 • 2.6- Bir "fikir otoparkı" kullanın


3- “Büyük Resmi” Çizmek

 • 3.1- Bir kalem ve kağıtla başlayın.

 • 3.2- HMI'nizi bir evin kat planı gibi planlayın.

 • 3.3- Öncelikle en önemli görüntülerin taslaklarını hazırlayın.

 • 3.4- “Işık anahtarına” dikkat edin.

 • 3.5- 3 gerçek alternatif taslak hazırlayın.

 • 3.6- Taslaklarınızı başkalarıyla tartışın.


4- Görsel yönleri kavramsallaştırmak

 • 4.1- Önce bir model inşa et, sonra ev.

 • 4.2- Modüler sistemler, şablonlar ve yer tutucuları kullanın.

 • 4.3- Aşırı yüklenmiş ekranlardan kaçının.

 • 4.4- Çizgilere ve mesafelere dikkat edin.

 • 4.5- Bir gösterge panosu entegre edin.

 • 4.6- Mekanik çalıştırma seçeneklerini unutma.


5- Etkileşimi tasarlamak

 • 5.1- Duruma bağlı olarak bir menü veya iş akışına karar verin.

 • 5.2- Kullanıcıya hata mesajları durumunda ne yapılacağı hakkında bilgi verin.

 • 5.3- Kullanıcı hatalarını önleyin.

 • 5.4- Kullanıcının büyük sonuçları olan küçük tıklamalar yapmasını önleyin.

 • 5.5- Talimatları unutun ve yerinde yardım sunun.

 • 5.6- Bir hedefi destekliyorsa sadece animasyon kullanın.


6- Prototipleri test etmek

 • 6.1- Prototipi kullanıcılarla test edin.

 • 6.2- Bir hedef ve somut sorular oluşturun.

 • 6.3- Neyin önemli olduğuna odaklanın.

 • 6.4- Yerinde (Sahada) testi gerçekleştirin.

 • 6.5- Keşif ve görev temelli bir şekilde davranış testi yapın.

 • 6.6- Daha fazla uygulama için sonuçları kompakt bir şekilde belgelendirin.


7- Şekillendirmek ve Sonlandırmak

 • 7.1- Nihai hızı planlayın ve düzenleyin.

 • 7.2- HMI'nizi bir boyama kitabıyla karıştırmayın.

 • 7.3- Gereksiz görsel hilelerden kaçının.

 • 7.4- Simgeler (ikonlar) için temel kurallara uyun.

 • 7.5- Lansmanı (yayınlamayı) düzenleyin.

 • 7.6- Gelecek için plan yapın.

#1 HMI tasarımını yeniden düşünmek

“Tasarımı” “görsel yönler + işlev” olarak düşünün ve iletin


Tasarım anlamak:


Günlük yaşamımızda, özel görsel çekiciliği olan ürünleri kastettiğimiz zaman aslında kıyafetlerden veya mobilyalardan bahsediyoruzdur. Tasarım, bir şeylerin harika görünmesini sağlar: stil, düzen, renkler, görünüm ve his.


Ancak, tasarımı bu şekilde düşünen kimse tasarımı anlamıyor, çünkü tasarım çok daha fazlasıdır.


Asıl olan:

Steve Jobs bunu güzelce özetlemiştir: “Tasarım sadece göründüğü ve hissettirdiği şey değil, tasarımın nasıl çalıştığıdır. ” Ve bu tam olarak meselenin özü de: Tasarımın görsel yönleri + işlevdir. Veya daha da iyisi: işlev + görsel yönlerdir.


Gerçek katma değer:


Bu da tasarımı herhangi bir ürünün vazgeçilmez bir parçası haline getirir.


“Tasarımcı ürünleri” diye bir şey yoktur, tasarım her zaman oradadır, sadece iyi ya da kötü olabilir.


İyi tasarım müşteriler ve kullanıcılar için gerçek katma değer yaratır. İşleri anlaşılır kılar, çalışmayı kolaylaştırır, zaman kazandırır ve hatta hataları ve kazaları önlemeye yardımcı olur.


Ve kesinlikle bu tasarım anlayışı belirleyicidir: Tasarım hakkında anlamlı bir şekilde konuşmanın ve iyi bir tasarım oluşturmanın temelidir. Meslektaşlarınız ve amirlerinizle iyi ürün ve HMI tasarımı hakkında konuştuğunuzda, neden bahsettiğinizi bildiklerinden emin olun

» Sürecin sonunda tasarım bir ifade ve sonuçtur. Ancak bundan önce, ihtiyaçları ve kabul faktörlerini tanımlamak ve kullanıcı için daha iyi çözümler tasarlamak için sistematik olarak tartışılan bir yol vardır. «

Tasarımın “görsel yönler + işlev” olarak anlaşılması matematikte “0” ın keşfedilmesi ile aynıdır, çünkü sadece bu şekilde bazı modern düşünce süreçleri ve çözüm yaklaşımları - daha popüler Tasarım Düşüncesi gibi - anlaşılabilir.


Google'ı ve “Tasarım Düşünme” konusunu araştırırsanız, bunun ne anlama geldiğine dair genel bir bakış olacaktır ve en önemli yönleri ve bilgileri not edebilirsiniz.


Tasarımı sanat olarak değil zanaat olarak düşünün.


Kalite:

Kaliteyi görebilmemiz insani bir özelliktir, ancak her zaman anlayamayız veya taklit edemeyiz.

Örneğin, bir mutfaktan zevkle hazırlanmış bir başlangıç yemeğinden söz edebiliriz, ancak yine de profesyonel aşçılar olmaktan çok uzaktayız.


Öğrenilebilir:

Büyük soru her zaman sorulagelir:

 • Nasıl?

 • İyi bir HMI tasarımını nasıl formüle ederim?

En önemli şey şudur: Tasarım bir sanat değil, öğrenilebilecek bir sanattır.


Detayların algılanması:

İyi bir tasarımın özü birkaç kural ve prensipte özetlenebilir.

Elbette, bu ilkeleri kullanmak sizi bir gecede bir tasarım uzmanı yapmaz, ancak gözle görülür şekilde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.


Tıpkı yemek yaparken olduğu gibi: Bir yemek kursunda sizi ünlü bir şef yapmaz. Ancak, birileri bifteğiniz pişirildikten sonra sıcağı kısmayı öğretirse, artık bifteği yakmazsınız.


HMI tasarımı için sağlam bir el sanatları temeli oluşturun. Sonuç olarak, kaliteyi oluşturan detaylara ilişkin algınızı da netleştireceksiniz. Ve kesinlikle bu, yenilikçi çözümlerin temelini oluşturur.


»Birçok soru soran tasarımcı, çözüm üretme akışındadır. HMI tasarımında, tasarımcı kendi taslağını sorgular: Yeterince iyi mi, yoksa hala iyileştirilmesi mi gerekiyor?Bu sürekli sorgulama, tasarımın kalitesini garanti eder. «

En önemli kurallarınızı ve yönergelerinizi derleyin! Bu çalışma kitabı size iyi bir HMI tasarımı için bir takım somut ipuçları verir.

Geçici çözümler ve yinelemeler bekleyin.

"İlk denemede birkaç fikir işe yarar. Yinelemeler (Tekrarlar) yenilikçiliğin anahtarıdır." Sebastian Thrun

Her zanaat gibi, tasarım da bir dizi iş adımını takip eder.


Başlangıçta, öncelikle doğru soruları sormak ve temel görevi ve hedefi anlamakla ilgilidir. Sonra çözümsel yaklaşımlar ararsınız ve son olarak tasarımı lansmana kadar çalışırsınız.


Doğru sorular:


Bu tasarım süreci çeşitli şekillerde ve varyasyonlarda mevcuttur, fakat özünde her zaman şu belirleyici adımları içerir.


İki şeyi anlamak gerçekten önemlidir: Bir yandan, tasarım keşifsel bir süreçtir. Taslak hazırlamayı ve reddetmeyi, yani çözüme farklı fikir ve yaklaşımların keşfedilmesini, karşılaştırılmasını ve onaylanmasını içerir.

İşlenmemiş bir pırlanta bulmak istiyorsanız, farklı yerlerde kazılar yapmalısınız. Bazen hiçbir şeyle karşılaşmadığınız gerçeği, sürecin bir parçasıdır.


Öte yandan, tasarım yinelemeli bir süreçtir: Bu, adım adım bir yaklaşım izlemeniz gerektiği anlamına gelir.

Tasarımcı iki adım ileri atılır, tasarımı tartışır, test eder ve onaylar ve ardından tasarlamaya devam eder.

Sorunları veya çözülmeyen yönleri keşfederseniz, sadece bir veya iki adımı geri alın ve farklı bir rota izleyin.

» İyi tasarımcılar, kullanıcıların temsilcileridir ve ihtiyaçlarını tahmin eder. Arayüz kontrol mantığının yapıcı gelişimi, değerlendirme gerektirir - süreçte gerçek kullanıcıların çoklu, nesnel olarak dahil edilmesidir. «

Makineleri insan operatörler için araç olarak tasarlayın.


Bir zincir yalnızca en zayıf halkası kadar güçlüdür:


Makinenizin ne kadar harika olduğu ve performansının ne kadar yüksek olduğuna bakılmaksızın - makineniz ve insan operatörlerinin etkileşime girdiği sürece, bu etkileşim (HMI aracılığıyla) zincirdeki bir bağlantıdır.


Gelecekte, neredeyse özerk davranan ve gerektiğinde dile göre insan operatörleriyle iletişim kuracak ve etkileşime girebilecek makineler olabilir.


Bununla birlikte bugün, çoğu makine hala insanlar için üretilmektedir ve bir HMI ile işletilmektedir. Makineler, işleri daha kolay gerçekleştirmemize yardımcı olan araçlardır. Kulağa mantıklı geliyor, ancak projeler arasında yeterince tutarlı bir şekilde unutulmamış veya uygulanmamıştır.


Birçok HMI geliştiricisi bir yanılsamaya kapılmakta ve şöyle düşünmektedir: Bir makineyi işletmede sorun yaşamadığımda kullanıcılar da bir sorun yaşamaz.


Kendini eleştirmeye devam et ve kendine sor: Kullanıcı bunu gerçekten anlayacak mı ve ideal çözüm mü?


Ve unutmayın: HMI, makinenizin bir parçasıdır. HMI'nızı geliştirirseniz, makinenizi geliştirmiş olursunuz.

»Kullanıcının ihtiyaçlarını bilmek, pazar potansiyelini bilmektir. Burada anahtar; doğru olup olmadığına dair kendi inancınızı kontrol etmektir. Her zaman başka bir yol vardır. «

Başkalarının iyi fikirlerini benimseyin.


"Özgünlük" diye bir şeyin olduğu fikrini unutun.


21. yüzyılda yaşıyoruz: Günümüzde her "buluş" sadece mevcut fikir ve kavramların yeni bir birleşimi ve tadilatıdır.

Modifikasyon:


Bu nedenle, sadece masanızda oturmayın ve bir anlık spontan ilham beklemeyin, ancak başkalarının iyi fikirlerine ve yaklaşımlarına iyi bakın.


Yeni bağlamlar:


Bir HMI'yi tasarlayan ilk kişi siz değilsiniz - başkalarından öğrenin.


21. yüzyıldaki en yenilikçi tasarım ve iş fikirlerinden bazıları, çeşitli disiplinlerden ve endüstrilerden yaklaşımların birleştirilmesinden kaynaklanmıştır.


Bununla birlikte, her şeyden önce, iyi fikirleri benimsemek, taklit etmek ve bunları kendi bağlamınıza uyarlamak konusunda utangaç olmamalısınız.


Ve yine de, dünyayı yeniden icat etmek istiyorsan, unutma: Değerlerini kanıtlamış çalışma modelleri oluşturulmuş ve çalışılmıştır. Sinyalleri, kornaları, gaz pedallarını ve frenleri her otomobilde aynı şekilde çalıştırmak tesadüf değildir.

Her kim geleneksel kalıpları kırarsa, kabul edilmesi için gerçekten iyi bir alternatif sunmalıdır.

»Fikirler çok fazla ise, onları bir yerde toplamanız iyidir. Kimin fikri veya nereden geldiği önemli değildir - önemli olan bir çözüm bulmak için yeni sorular varken çizebileceğiniz bir havuzun olmasıdır. Havuzunuzu geliştirin. «

HMI ile erken başlayın.


Bir HMI, makine neredeyse hazır olduktan sonra hızlıca eklediğiniz son dakikada tamamlanacak bir şey değildir. Erken başlayın ve HMI'yi makine ile aynı anda geliştirin. Makinelerin işlevleri henüz tam olarak tanımlanmamış olsa bile, yapılacak çok şey vardır.


Kullanıcının görev ve gereksinimlerinin anlaşılmasının önemli olduğu ilk aşama, makinenin geliştirme durumundan tamamen bağımsızdır.


Aksine, aslında: Sadece HMI'yi değil aynı zamanda makineyi de etkileyebilecek önemli bulgular, müşteri ile olan diyaloglarda ortaya çıkabilir.


Ayrıca, HMI prototiplerinin müşteriyle daha sonraki testlerinde, yine de optimizasyonları uygulayabilmeniz için zamanında planlanmalıdır.


Fırlatmadan üç gün önce çok geçtir.


Bu, bir HMI kavramının makinenin kendisinin gelişimi kadar fazla zaman ve kaynak gerektirdiği anlamına gelmez, ancak bireysel adımlar ve aşamalara erken başlanması gerekir.


HMI, müşterileriniz ve kullanıcılar için makinenizin yüzüdür. Hak ettiği ilgiyi gösterin.

#2 İçeriği anlamak

Kendi bilginizi sorgulayın ve başkalarını dinleyin.


Her zaman müşterilerini ve ihtiyaçlarını bildiklerine ikna olmuş HMI tasarımcılarını bulabiliriz. Bazı durumlarda, bu aslında böyledir, ancak çoğunluğu bilgilerini fazla abartıyor.


Doğru, müşterileriyle ilgili ortalamadan daha fazlasını biliyorlar. Ancak bu, müşterilerin gereksinimlerini, özelliklerini ve gereksinimlerini tam olarak karşılayan, gerçekten uygun bir ürün tasarlamaya yeteceklerini bildikleri anlamına gelmez.


Bu nedenle, müşterilerinizi ve kullanıcılarınızı gerçekten düşündüğünüz kadar iyi tanıyıp tanımadığınız konusunda her zaman sağlıklı bir şüphe bırakmalısınız. Uzun süredir bu işte olsanız bile, müşterilerle bilgi alışverişinde bulunmaya zaman ayırırsanız, karşılığını ödeyeceksiniz.


Buna güzel bir örnek, birçok şirkette sayısız inovasyon laboratuvarında uygulanan Ortak Yaratma'dır. Buradaki amaç, ürünlerini gereksinimlerine uygun hale getirmek için müşterileri ile yoğun alışverişler yapmaktır.

Bununla birlikte, bir inovasyon laboratuarına veya Birlikte Oluşturma atölyesine sahip olmasanız bile, fikir alışverişinde bulunmanın birçok yolu vardır.


İşin püf noktası göreceli olarak önemsizdir: Bütün zamanı konuşarak, açıklayarak ya da satarak geçirmek yerine, sadece sorular sormanız ve daha sık dinlemeniz gerekiyor.

»HMI yapıları, bireysel ihtiyaç ve isteklerin sürekli ve iyi niyetli bir şekilde uygulanmasıyla daha da kötüleşene kadar hızlı bir şekilde geliştirilir. Amaç, bu “favela geliştirme modelini” kullanıcı dostu genel uyumla açık bir işletim mimarisi ile değiştirmektir. «

Çeşitli kullanıcı tiplerini tanımlayın ve görselleştirin.


Tek bir tipik kullanım yok:

Aşağıdakiler hemen hemen her zaman geçerlidir:


Tipik, tek bir kullanıcı yoktur. Bir makine genellikle birkaç kişi tarafından ve çeşitli kullanıcılar tarafından çalıştırılır. Ön ayarlayıcı, üretim hazırlayıcı, besleyici vb. Bu nedenle, ilk adım, daima makinenin önünde kimin durduğunu belirlemek ve bu kişilerin ve çalışmalarının daha doğru bir resmini elde etmektir. Hepsinin HMI ile ilgili farklı görevleri, odakları ve gereksinimleri vardır.


Deneyimleri belirlemek:

Müşterileriniz / kullanıcılarınız hakkında zaten bildiğiniz veya tanıdığınız her şey yalnızca kafanızda saklanmamalı, aynı zamanda belgelenmeli ve erişilebilir olmalıdır.


Bunu yapmanın en kolay yolu profillerledir: Detaylar projeye bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, özünde, daha ayrıntılı olarak katılmanız gereken üç önemli husus vardır:

 • Makinede hangi görevler (hedefler) gerçekleştiriliyor?

 • Bunun gerçekleştiği bağlam (çevre ve cihaz) nedir?

 • Bununla ilgili zorluklar nelerdir?

Profilleri yazdırmak en güzelidir, böylece çalışırken elinizde tutabilirsiniz. Dijital olarak bir yerde saklanırlarsa elbette, bu tür profiller mevcut projenizden sonra da kullanılabilir. Onları iş arkadaşlarınızla paylaşın ve düzenli olarak güncelleyin.

»Bir kereye mahsus ihtiyaç ve fikirleri olan belirli bir kullanıcı için hiçbir şey tasarlamayın. HMI tasarımcısı, kullanıcılar için bir savunucu rolünü üstlenir - çoğunluğun nesnel temsilcisidir. Bu nedenle, bir tasarım için iyi bir sonuç, 10 kullanıcıdan 7'sinin bir kullanıcı kabulüdür«

Görevleri tanımlayın ve önceliklendirin.


Tasarımda, sözde kullanım durumlarından söz ediyoruz. Bu, kullanıcının bir makine kullanarak yapmak istediği görevler ve tipik uygulamalar anlamına gelir.


Başlangıçta, envanter yapmak ve her kullanıcı türü için kullanım durumlarını not almak en kolayıdır. O zaman bunları yapılandırmalı ve önceliklendirmelisiniz. Buradaki en önemli şey, alaka düzeyi ve sıklığı:


İlgili kullanım durumları sıklıkla ortaya çıkmaz, ancak çıktığında, özellikle önemlidir. Örneğin, acil durdurma işlevini düşünelim: Nadiren kullanılır, ancak gerektiğinde belirleyicidir. Tam da bu nedenle fiziksel bir anahtar olarak entegre edilmiştir.


Öte yandan, sık kullanım durumlar nispeten daha az önemlidir ancak daha sık görülür.


Bunun bir örneği, makinede bir iş adımı başlatmak için “Başlat” butonu vardır. Yüksek derecede alaka düzeyi ve aynı anda yüksek derecede sıklığı olan kullanım durumları-na öncelik verilir, yani daha sonra uygun bir kullanılabilirlikle HMI tasarlanmalı ve bu yerleştirilmelidir.


Çok alakalı ve yüksek sıklıkta kullanım durumlarını vurgulayabilir veya listenize taşıyabilirsiniz.

»Bazen, yeni bir HMI uygulaması için ilk fikir aslında en iyi fikirdir. Ancak, yalnızca şüphelerinizi takip ederseniz ve yeni alternatif çözümler çizme yolculuğuna çıkarsanız, ilk fikrin keyfilliğini değerlendirin ve sonra kendi iki ayaklarınız ve deneyimleriniz üzerinde durun.«

Bağlamına dikkat et.


Keskin gözlem:

HMI tasarımındaki bağlamdan bahsettiğimizde, temel olarak iki şeyi kastediyoruz: Bir yandan, cihaz / panel, ve HMI tasarımınızın içeriği.


Olanakların ve kısıtlamaların kontrolü:

Donanımın hangi yetenekleri sağladığına ve hangi kısıtlamaları koyduğuna iyi bir göz atın. Çok motive olmuş ve ardından taslağınızın gerçekten bu şekilde uygulanamayacağını fark eden ilk kişi olmayacaksınız.


En önemli faktörlere ait bir liste varsa, adım adım ilerleyebilirsiniz - bunlardan hangisinin dikkate alınması gerektiğini kontrol edin. Ve sonra, elbette, kullanıcının, yani onun çalışma ortamının içeriğine sahipsiniz.


Buradaki ilginç şey, çoğu kullanıcının çalışma ortamını genellikle çok az dikkate almasıdır. Burada, daha fazla bilgi edinmek için keskin gözlem gücü veya hedeflenmiş sorular sormalısınız. Toplamda, çalışma ortamı birçok faktöre sahip geniş bir alandır.


Bunların çoğuna fiziksel olarak erişilebilir. Ortam çok gürültülü ise, örneğin kullanıcı geri bildirimini desteklemek için herhangi bir sesli sinyali kullanamazsınız.


Diğerleri daha örgütseldir: örneğin çoğu işin vardiya halinde yapılması gerçeği - aktarma için en önemli bilgilere genel bakış içeren ayrı bir ekran faydalı olabilir.

» Bağlamsal parametreler şunlardır:Kullanıcı tipi (kim - kişi) + konum (nerede - çevre faktörleri) + süreç (ne - görev / etkinlik) + zaman (ne zaman ve ne zaman). Bu bilgilere dayanarak uygulama senaryolarını kontrol ederseniz, orijinal bağlam için daha iyi sonuçlar elde edersiniz. «

“Sıkıntılı noktaları” bulun.


Bu tür faktörleri, kullanıcıların çalışma sırasında rahatsız edici olarak yaşadıkları “sıkıntılı noktalar” diye ifade diyoruz.


HMI'dan bağımsız olarak bu sıkıntı noktaları çalışma ortamından kaynaklanırlar, ancak iyi bir HMI konsepti ile çözülebilirler. Bu, vardiya değişimini ve derlemeyi belirli bir ekran üzerinde yapılabilmesini akla getiriyor.


Bununla birlikte, zayıf tasarlanmış bir HMI ayrı olarak sıkıntı noktaları da oluşturabilir. Bazı örnekler; anlaşılmaz hata mesajları veya yüksek sıklıkta kullanılan fonksiyonlar için karmaşık etkileşimlerdir. Bu sıkıntı noktaları kendi içinde bir HMI ile ortadan kaldırılamaz, ancak daha iyi bir tasarımla ortadan kaldırılabilir.


Tabii ki, sıkıntı noktalarının kullanıcı üzerinde oldukça duygusal, psikolojik bir etkisi vardır - can sıkıcıdır. Ve böylece, elbette, bir çözüm için her zaman umut vardır.


Fakat aynı zamanda üretken ve ekonomik bir etkisi vardır. Sıkıntı noktaları sadece kullanıcıyı rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda işleri tutar ve bazen gözle görülür verimlilik kaybına neden olur. Bu nedenle, sıkıntı noktalarına dikkat edin ve bunları iyi HMI tasarımı ile ortadan kaldırmaya çalışın: Müşterileriniz ve kullacılar size teşekkür edecektir.

» Sıkıntı verici veya rahatsız edici bir şeyden kaçınmak veya başka şekilde çözmek bir insanın doğasında vardır. Aynısını yapın ve mevcut HMI'lerin analizi sırasında günlük kullanımda en sık ve en ciddi hataları ve rahatsız edici sorunları belirleyin (“sıklık ve alaka düzeyi”). «

Bir "fikir otoparkı" kullanın.

"Fikirler tavşan gibidir. Bir çift bulup onları nasıl idare edeceğini öğrenirsin, ve çok çabuk bir düzine olurlar." John Steinbeck

Analizden başlayarak, ancak daha sonra tüm proje ve tasarım sürecinde, tekrar tekrar yeni fikirlerle karşılaşacaksınız.


Bazen mevcut konu ve çalışma adımı ile ilerler ve bu nedenle derhal dahil edilebilirler. Bununla birlikte, çoğu zaman, bu, sonraki aşamalar için fikirleri de içerir.


Birisi daha sonrası için iyi bir fikre sahipse, sapma riski yüksektir. Mevcut konuya odaklanmak yerine, birdenbire bunun için hala çok erken olduğunda, detaylar üzerinde çalışırsınız. Fikrinizi kafanızın arkasında tutmak da sorunludur, çünkü muhtemelen unutulacaktır.


Yapılacak en iyi şey, fikirlerin tümünü toplayabileceğiniz bir fikir otopark yerioluşturmaktır. Bunun için tüm fikirleri kısaca tanımlayabileceğiniz ve kategorilere ayırabileceğiniz bir Excel listesi oluşturabilirsiniz. Ancak burada da, bir yerde saklanması ve neredeyse göz ardı edilmesi riski yüksektir.


Yapılacak en iyi şey, yapışkan notları ve ofisinizde bir sunum tahtası kullanmaktır. Her şeyi gruplandırmak için, örneğin en iyi fikirleri en üste doğru konumlandırabilirsiniz. Ek olarak, belirli konularda fikir edinmek için renk kodlaması, daha fazla fikir topladığınızda yardımcı olabilir.

» Fikirler ve yaratıcı anlar kaza yapmak gibidir. Onları en az beklediğimizde ortaya çıkarlar. Düşüncelerinize değer vermeniz ve ortaya çıkarmanız, yani onları nereye ve ne zaman olursa olsun derhal yazmanız önemlidir, böylece daha sonra tek bir yere park edebilirsiniz.«


#3 “Büyük Resmi” Çizmek

Bir kalem ve kağıtla başlayın.

“Meşgul olmak yerine üretken olmaya odaklan” Tim Ferriss

İyi bir tasarım doğru çalışma ortamı, doğru yöntemlerle ve doğru araçlarla başlar. Bazı şirketler ofiste kağıtsız bir ortama doğru çabalıyorlar. Ancak, karmaşık problemler ve yenilikçi çözümler üzerinde çalışan ekiplerin çalışma alanlarına baktığınızda, birçok işin ekranın ötesinde gerçekleştiği sonucuna varacaksınız. Tam tersi burada kuraldır.

İyi bir tasarım bir kalem ve kağıtla başlar

.

Bir bilgisayarda, kullanıcı, başlangıçta tamamen alakasız olan renkler gibi ayrıntılara hızla dalabilir. Ancak bir kalem ve kağıtla, otomatik olarak doğru rotada kalırsınız, çünkü ilk adımlar temel yapıları içerir. Ek olarak, kağıt üzerinde farklı fikirleri daha hızlı çizebilir ve deneyebilirsiniz.


Kullanılabilir bir duvarınız varsa kullanın. Küçük bir bilgisayar ekranında çalışmaktan muazzam derecede arada bir fark var: Burada her şeyi daha verimli kaydedebilirsiniz ve bir duvarın önündeki aktif hareketler beyninizi de harekete geçirir.


Ve eğer böyle bir duvarınız yoksa, beyaz tahta gibi pratik bir alternatif arayın.


Duvar, kalem ve kağıt bilişsel katalizörlerdir: Bir kere alıştıktan sonra onsuz çalışmak istemeyeceksiniz.

» Taslak hazırlamak, problem odaklı bir düşünce tarzıdır ve bu ilk önce beyinde gerçekleşir. Düşüncelerinizi korumanın en etkili yolu onları kağıda dökmektir. Eliniz ve bir işaretleyici, verimli resimler için rakipsiz bir kombinasyondur. Bir PC ve bir fare düşünce sürecini engelleyebilir. «

HMI'nizi bir evin kat planı gibi planlayın.


İhtiyaç duyulan şey ne?


Bir ev planlarken, direk tuvaleti döşemeyle başlayamazsınız, ancak şu gibi sorularla: Bir dubleks mi yoksa bir villadan mı bahsediyoruz? Kaç odaya ve ne tür odalara ihtiyaç var? Bu odalar katlarda nerede olmalı? Ve hangi odaların aralarında kapıları olacak?


Yapı ağacının gelişimi:

Bu, HMI'da ilk olarak kaç ekrana ve ne tür ekranlara ihtiyacınız olacağını belirlersiniz. Ancak o zaman bunları doğru düzene koyarsınız ve HMI'nin genel mimarisini, yani yapı ağacını geliştirirsiniz. Başlangıçta buna konsantre olmalısınız.


Merkez ekranları tasarlarken mesela bir ev inşa ederken, kilerle veya banyo ile başlamazsınız. Bir uygulamanın başladığı ana ekran en önemli ekranlardan biridir. Bu ekran, ziyaretçilere ilk izlenimi veren ve evin ilk yönelimini sağlayan evin fuayesine karşılık gelir.


Temalarla gruplanmış ekranları görsel olarak vurgulamak için farklı renkteki yapışkan notları kullanın. Bu, genel ekranı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.


Gerektiğinde profesyonel bir program kullanarak yapı ağacınızı dijitalleştirebilirsiniz.

»Her iyi çalışan bir şantiye ve bunun üzerine yapılacak çalışmaları planlar - HMI tasarımcısı için de aynı şey geçerlidir. Önce mevcut malzemeleri toplayın ve eksik olanları belirleyin, sonra çalışmaya başlamadan önce bunları HMI bileşenlerine ve tasarım aşamalarına atayın. «

Öncelikle en önemli görüntülerin taslaklarını hazırlayın.

“Başlamanın yolu, konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır.”Walt Disney

Evin mimarisini tasarladıktan sonra, odaların mobilyalarını planlayabilirsiniz. Aynısı HMI ekranındaki fonksiyonların ve elemanların konumlandırması için de geçerlidir. Belirli bir ekran için gereken işlevleri bir koleksiyonla ekrana getirmeden ve boyutlarını belirlemeden önce tekrar başlayın. İşlevleri belirleme, örneğin kullanıcı profillerini temel alarak bunları kenara yazabilirsiniz. Düzeni çizerken, işlevlerin ve bilgilerin alaka ve sıklığını tekrar düşünün.


Eylem alanları nerede?


Menü ve eylem alanlarının nerede olacağına karar verin. Ekranı yapılandırın.


İşlevlere göre bölün. Öğeler ne kadar alan gerektirir? Hangi özellikleri ve bilgileri vurgulayacağınıza karar verin; konumlandırma, gösterim boyutu veya daha sonra renklendirme. Önemli başlıkları ve menü öğelerini etiketleyin. Simgeler ve görsel öğeler belirtilebilir.


Bilgisayarınızdaki taslaklar üzerinde çalışmaya devam ettiğinizde her şeyin uyduğunu kesin olarak bileceksiniz. Şu anda, amaç olası çözümleri incelemektir.


Ekranın çok kalabalık olduğu veya genel olarak bir şeyin çalışmadığı izlenimini edinmeniz gerekiyorsa, farklı bir yaklaşım kullanarak tekrar deneyin.

» Kabataslak köşe çizgileri, HMI projesinin hedefini aşmamanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur. Kafanızda dolaşan fikirlere somut bir form verilmiştir. Taslaklar plan veya sanat eseri değildir. Hızlı ve kullanışlıdırlar - ve herkes çizebilir. «

“Işık anahtarına” dikkat edin.


Tutarlı konumlar:

Bir ev veya apartman dairesi üzerinden hareket ettiğimizde, aydınlatma şalteri her zaman aynı yerdedir. Odalardaki ışık butonlarının tasarımı tutarlıdır: Her zaman zeminden aynı yükseklikte, kapı çerçevesine aynı uzaklıkta olmalıdır.

Her HMI'da ayrıca “ışık anahtarları” da vardır: örneğin, OK, NEXT ve BACK butonları.


Temel fonksiyonlar:

Bu, sürekli olarak görünen ve navigasyon veya oryantasyonda merkezi bir konuma sahip olan temel işlevler anlamına gelir.


HMI tasarımınızdaki "ışık butonlarına" dikkat edin ve bunları tutarlı bir şekilde tasarlayın. Her zaman aynı işlevleri ekranda belirli bir yere tutturun ve görsel olarak özdeş olacak şekilde tasarlayın.


Kullanıcılar için en sık görülen sıkıntı noktalarından biri de, gezinme butonlarının bir ekrandan diğerine farklı konumlarda bulunmasıdır. Her seferinde zaman kaybına neden olurlar çünkü onları aramak gerekir ve muhtemelen yanlış butona tıklanmasına da neden olurlar.


Gezinme butonları her zaman, örneğin, sol alt tarafa yerleştirilmeli, aynı boyutta ve aynı renkte olmalıdır.

Kullanıcılarınıza, belirli işletim modellerini tanıma fırsatı verin.

» Ofisinizdeki ışık anahtarları aniden farklı bir yüksekliğe monte edilirse ne olur? Tutarlı konumlandırma ve uzun yıllar boyunca öğrenilen zihinsel kavramları dikkate alarak, kullanıcıların HMI'de neredeyse otomatik olarak hareket etmelerine yardımcı olunuz. «

3 gerçek alternatif taslak hazırlayın.

“Her şeyi bir deney olarak düşün.”Corita Kent

Daha önce de belirtildiği gibi, taslak hazırlama ve reddetme, iyi tasarımın önemli bir parçasıdır.

İlk taslağın ayrıntılarına boğulmak ve onları mükemmelleştirmek istemek yerine, farklı seçenekleri incelemek çok daha iyidir.


Buradaki temel kural şudur: Temel ekranlar, yani başlangıç ekranı, merkezi gezinme ekranları, kontrol ekranı veya ayarların model sayfası için 3 gerçek alternatif hazırlamanız gerekir.


Bu, ayrıntılarında birbirinden farklılık gösteren varyasyonlar değil, kavram, yapı ve işlev bakımından gerçekten farklı yaklaşımlar anlamına gelir.


Gezinme en üstte mi, yoksa alternatif olarak sol tarafta mı olsaydı nasıl olacağını inceleyin.


Kısa listeye almak istediğiniz bir taslağı ne zaman çizdiyseniz, metin işaretleyicileri kullanarak tasarımını biraz daha geliştirebilirsiniz.


Bunun için gerçek renkler önemli değil: Bugün mavi olan yarın için farklı bir renk olabilir.


İlk başta, sadece merkezi yapılar ve önemli unsurlar vurgulanmalıdır.

»Kendi taslaklarınızı başkalarıyla tartışmak, kalite güvencesi açısından  2 gözden geçiren ilke kadar önemlidir. Gözden kaçırdığınız şeyler başkalarının gözünden kaçmayabilir. «

Taslaklarınızı başkalarıyla tartışın.


Bilgisayardaki taslaklarınız üzerinde dijital olarak çalışmaya başlamadan önce, iş arkadaşlarınızla bir diyalog başlatmalısınız. Taslaklarınızı ve tasarım alternatiflerinizi tartışın. Bu şekilde hangisinin en iyisi olduğunu ve daha fazla zamana ve ek kaynaklara yatırım yapmadan önce doğru yönde hareket edip etmediğinizi doğrulayabilirsiniz.

Doğrulamaya ek olarak, genellikle sizin asla gerçekleşmemiş olan yeni fikirleri de alırsınız. Fikirlere bağlı olarak, hızlı bir şekilde ortak bir taslak oluşturabilir veya bunları fikirler otoparkına gönderebilirsiniz.


Bazen, elbette, bu erken aşamada patronunuza veya bir müşterinize gösterecek bir şeyin olması gerektiği de olabilir. Sorun şudur: Çoğu zaman yeni HMI'nin daha sonra neye benzeyeceğini görsel ve grafiksel bir bakış açısıyla görmeyi isterler. Bir çeşit görsel ön plan hazırlayabileceğiniz ve başkalarına sunabileceğiniz bir örnek ekran almak en iyisidir.

»İletişim, tasarımdaki zayıf noktaları ve potansiyel iyi noktaları keşfetmeye yarayan bir araçtır. HMI'yi başka bir kişinin taslağını alıp birkaç cümle ile anlaşılabilir hale getirebilir misiniz? Yoksa üçüncü bir taraf HMI taslağını hiçbir açıklama yapmadan inceleyebilir mi? «

#4 Görsel yönleri kavramsallaştırmak

Önce bir model inşa et, sonra ev.

“Bir ev içinde yaşanan bir makinedir.” Le Corbusier

Çizimlerinizi çalışma arkadaşlarınızla doğruladıktan ve en iyi yaklaşımları seçtikten sonra, ekranda daha fazla tasarım yapmaya hazırsınız demektir.


Ama şunu unutma: Henüz son çizimle uğraşmıyorsun ama istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydediyorsun.


Prototip planlama:

Bir sonraki kontrol noktası, seçilen kullanıcılara sunabileceğiniz bir prototipin planlanmasıdır.

Bir model sunmak istiyorsun, bitmiş evi değil. Bu nedenle, gelecekteki HMI'nin test kullanıcılarınız tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için belirli bir tasarım derecesine sahip olmalısınız. Sadece bu şekilde, size final tasarım için gerekli olan ayrıntılı geri bildirimi verebilirler. Tabii ki, o zaman soru şudur: Prototipin tasarımına ne kadar devam etmelisiniz?


Temel olarak odak işlevselliktir: Ancak tasarımın görsel yönleri de bir rol oynayabilir.


Önemli olan nedir?


Buton örneğini unutmayın: Prototiplerdeki önemli olan şey, örneğin, butonların bulunduğu konum ve renklerle vurgulanıp vurgulanmadığıdır.


Bu noktada, bir butonun yuvarlak mı, açılı mı, yoksa hangi renk olacağının bir önemi yoktur esasında. Kullanıcıların "havalı" olduğunu düşünüp düşünmediklerini değil, butonu bulabileceklerini bilmek istersiniz.

»Mimarlar modeller ve HMI tasarımcıları da prototipler oluşturur. Her ikisi de, hedef ürünün somut bir görüntüsünü göstermek için kullanılır. Özellikle bir projenin başlangıcında, çok basit kağıt prototiplere geri dönmek önemlidir. «

Modüler sistemler, şablonlar ve yer tutucuları kullanın.


SIMATIC HMI'lardan birini kullanıyorsanız, mükemmel aletler TIA Portalı ve HMI Template Suite ile hizmetinizdedir. Burada, bir dizi Lego tuğla gibi bir dizi şablon ve genel şablonlar sunulmaktadır. Bu, çizimlerinizi daha hızlı bir şekilde uygulamanıza olanak tanır, çünkü her şeyi sıfırdan inşa etmeniz gerekmez, ancak yalnızca şablonları uyarlamanız ve tamamlamanız gerekir.


Bunu yaparken, önce ön ayarları, yani yazı tipini, renkleri, simgeleri vb. içe aktarmanız gerekir. Daha sonra hangi renkleri veya simgeleri kullanmak istediğinize ve ayrı ayrı ayarlamak istediğinize karar verebilirsiniz.


Kağıttan aktarırken, kontrol edilecek ilk şey her şeyin ekrana ve işleve uygun olup olmayacağıdır. Herhangi bir şeyi uyarlarsanız, ekranların şekilleri, yapıları ve düzenleri olacaktır. Tarz sorunlarıyla zaman kaybetmeyin. Bunlar daha sonra gelecek şeylerdir.

»Prefabrik bir ev inşa ederken, bir HMI kütüphanesi önceden çizilen konseptlerin ve tasarım fikirlerinin uygulanmasını hızlandırır. Mevcut elemanların geri dönüşümü ve uyarlanması, herhangi bir tasarımcının önemli bir özelliğidir. «

Aşırı yüklenmiş ekranlardan kaçının.

“Dağınıklığın dışında basitliği bul.”Albert Einstein

Aşırı yüklenmiş HMI ekranlarını görmek yaygın bir durumdur: Çok fazla öğe var, her şey çok küçük ölçekte ve çok sıkışık. Her şeyin bir bulanıklığa dönüşeceği çok şey var. Metnin okunması zordur ve bazen küçük butonları çalıştırmada bile sorun yaşarsınız.


Bir ekranın eğilimi kağıt üzerinde taslak aşamasındaki gibi erken aşamada görülebilir. Şimdi, ekranda, ayrı ayrı öğelerin gerçek boyutlarını tanımlayarak bir kez daha anlamanız gerekir.


Ve soru şudur: Her şey uygun mu?


Hepsi çok fazlaysa, önceliklerinizi daha dar bir şekilde tanımlamanız gerekir: Örneğin, sekmelerin ve sekme gezinmesinin arkasındaki daha az önemli işlevleri ve bilgileri yeniden atayabilirsiniz.


Her şey çok sıkışık hale gelmeden önce, içeriği ve elemanları daha fazla alana ve seviyelere / sekmelere daha verimli bir şekilde dağıtın. Ancak bazen tam tersini görüyoruz: Ekran neredeyse boştur, alan tam olarak kullanılmıyor ve kısa bir metin veya buton kenarında bir yerde gizlenmiş olarak bulunabilir.


Bu durumda, örneğin elemanları genişleterek ve bunları ekranın ortasına taşıyarak alanı daha verimli kullanmalısınız.

»HMI tasarımının feng shui'si “beyaz alana” değer vermeniz ve doğru kullanmanız gerektiğini belirtir: Göz ergonomik olarak HMI ekranındaki doğru konumlara yönlendirilir ve kullanıcı bilgileri, anahtarları ve arka planı kolayca ayırt edebilir.«

Çizgilere ve mesafelere dikkat edin.


Öğeleri ve bilgileri seçmek dışında, bunları ekranda yönetilebilir bir şekilde konumlandırmak da önemlidir - örneğin, düzeni geliştirmek.


Buradaki genel tasarım hatası, tasarımcı, öğeleri sırayla dizdiğinde ortaya çıkar. Bu, kullanıcının doğru olanı bulmak için önce incelemesi gereken çok çeşitli butonlarla sonuçlanır.


Veya unsurlar, bir ekranda kendisini etkili bir şekilde yönlendirmek için bir gözün ihtiyaç duyduğu ortak görüş çizgileriyle aynı hizada değildir.


Her iki hata da kullanıcının kendisini yönlendirmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duymasına neden olur çünkü ilk önce gözlerinin önündeki kaosu düzene sokması gerekir.


Öncelikle, her HMI ekranını, elemanları hizalayabileceğiniz birkaç satır ile yapılandırmalısınız.


Ek olarak, büyük eleman koleksiyonları genellikle temaya veya işleve göre yapılandırıla-bilir. Bunları birbirinden renk veya mekansal düzenleme ile tanımlayabilirsiniz.


Bu durumda mesafeler de çok önemlidir: Bir yandan bu elemanlar kendi aralarında bir aradadır. Neyin birbirine ait olduğunu ve neyin olmadığını açıkça belirtmelisiniz. Öte yandan, metin ve öğelerin kenarları arasındaki mesafeler vardır Bu durumda, metnin “kenara” yapışmasını önlemelisiniz.

»Dünyamızın belirli bir görsel mantığı ve düzeni var ve evrim boyunca insan algımız bu ilkeleri ezberledi. Bu ilkeleri göz önünde bulundurun, sonra kullanıcı gözünden tasarlayın «

Bir gösterge panosu entegre edin.

“Bir işletme, diğer insanların hayatlarını daha iyi hale getiren bir fikirdir.” Richard Branson

Bir gösterge panosu, bilgileri görüntülemek ve kullanıcı kontrollerinin yönetilebilir yönü için iyi bir tasarım seçeneğidir. Neredeyse her zaman karşılığını verir.


Bir gösterge panosunu kullanarak, belirli bir bağlam veya belirli görevler için çeşitli HMI öğelerinden pek çok bilgi derleyebilir ve bunları “bir bakışta” kullanılabilir hale getirebilirsiniz.


Ek olarak, bir gösterge panosunu müşterilerden ve kullanıcılardan gelen “Vay” yanıtını tetikleyecek şekilde tasarlamak oldukça kolaydır.


Panolar, kombinasyonlarda görüntülemek istediğiniz çok değeriniz varsa, her zaman seçim yapmanın bir aracı olur. Bunları sadece arka arkaya görüntülemek yerine, örneğin döşemelere yerleştirebilirsiniz.


Gerekirse, hızlı oryantasyonu ve atamayı kolaylaştıran ama aynı zamanda “stile” katkıda bulunabilecek simgeleri de entegre edebilirsiniz.


Bu bağlamda, görselleştirmeler, örneğin diyagramlar, ayrıca metin öğeleri yerine de entegre edilebilir.


Tasarlarken, aşağıdakiler önemlidir:

Çok fazla bilgi ve çok fazla işlev göstermeyin. Kendinizi içerikte ihtiyaç duyulan şeye yönlendirin.Öğeleri, bağlamdaki uygunluk ve sıklıklarına göre konumlandırın ve ölçeklendirin.Tek tip mesafelere sahip olduğunuzdan emin olun ve birbirine ait olanları gruplayın.

» Gösterge panelleri uçağın kokpiti gibidir: Kullanıcıyla ilgili bilgileri belirli bir zamanda doğru bir şekilde gösterirler. Aynı zamanda gezinmeye yardımcı olur ve kullanıcının tek tek alanları basit bir tıklama / dokunuşla çağırmasını sağlar. «

Mekanik çalıştırma seçeneklerini unutma.


HMI tasarımının odağı dokunmatik ekranda olsa bile, bazı cihazların fiziksel, analog butonları çalışma konseptine entegre etme seçeneği de sunduğunu unutmamalısınız.


Bu, örneğin en alakalı işlevlerle uğraşıyorsanız, iyi bir fikirdir. Bu nedenle, gerekli elektronik acil durdurma butonu her zaman panelde bulunur.


Ancak, çok sık kullanılan temel işlevler, paneldeki fiziksel bir düğme için iyi adaylardır.

Bu, örneğin makinenin ana işlemlerini kontrol etmek için kullanılabilecek “Başlat”, “Duraklat” ve “Kapat” butonlarını içerir.


Çok sık kullanılan diğer olası adaylar, örneğin, dokunmatik ekrandaki bir işlemi istediğiniz zaman yarıda kesmenize izin veren “Geri”, “İptal” veya “Geri Al” butonlarıdır.


Cihazda mekanik eleman olarak hangi fonksiyonları kurduğunuza bakılmaksızın renk kodlamasına dikkat edin. Butonlar için mevcut olan renklerin seçimi genellikle sınırlıdır, bununla birlikte, her düğmenin onları yanlış anlamadığından emin olmak için kendi rengine sahip olması gerekir.


Ek olarak, butonların bir etiketle işaretlenmesi veya bir simge ile donatılması sayesinde kullanıcının hangi tuşun hangi işlevi yerine getirdiğini ezberlemesi gerekmez.

» HMI ekranları, birçok fonksiyonu“paketleyebilme” avantajına sahiptir. Diğer yandan, mekanik kullanım seçenekleri, seçilen yüksek oranda uygun ve sık kullanılan fonksiyonlar için uygundur. «


#5 Etkileşimi tasarlamak

Duruma bağlı olarak bir menü veya iş akışına karar verin.


Tabii ki, HMI tasarımı sadece işletim ekranlarının temiz bir şekilde yapılandırılmasını ve görselleştirilmesini içermez.

Özünde insanlar ve makineler arasındaki etkileşimi içerir. Temel olarak etkileşimi yapılandırmak için iki seçenek vardır.


Öncelikle: Bir menü aracılığıyla kullanıcıya mevcut tüm fonksiyonları sağlar. Burada yapılandırılmış ve merkezi olarak erişilebilirler.


İkincisi: Kullanıcıya karmaşık işlemleri ve işlevleri bireysel adımlara ayıran bir iş akışı sağlar. Sonuç olarak, genel karmaşıklık azalır, çünkü kullanıcı bireysel, basitleştirilmiş adımlar vasıtasıyla doğru sırayla yönlendirilir. Çoğu HMI, duruma bağlı olarak her iki seçeneği de kullanır.


Değişim değişikliği örneğimize dönersek, güçlü ve zayıf yönlerin ne olduğu açıklığa kavuşur. Bir menü yapısında, kullanıcı ihtiyaç duyduğu her şeyi arayabilir. Ancak bu zaman alır ve yalnızca bireysel olarak karşılığını alır, durumları tahmin etmek zordur, yani kullanıcının bundan sonra neye ihtiyaç duyacağı belli olmadığı zaman.

Ancak, örneğimizden, aynı bilginin bir vardiya değişimi sırasında her zaman alakalı olduğunu bildiğimizden, bir iş akışı oluşturmak için ödeme yapar. Örneğin tüm bilgiler burada bir gösterge tablosunda bulunabilir.

» Belirli bir işlevin bir iş akışı olarak mı yoksa bir menü olarak mı tasarlanacağı sorusu, orijinal alternatifleri keşfetmeye iyi bir örnektir (bakınız 3.5). Ek olarak, ekranda tasarlamadan önce temel soruları açıklığa kavuşturmanın ne kadar önemli olduğunu burada açıkça ortaya koyuyor. «

Kullanıcıya hata mesajları durumunda ne yapılacağı hakkında bilgi verin.


Birisi hala sık sık sinir bozucu kötü yazılmış hata mesajları ile karşılaşıyordur. Yani, en az bazı belirsiz alfa sayısal kodu gösteren hata mesajlarıdır bunlar. Kullanıcı sorunun tam olarak ne olduğunu ve sorunu çözmek için ne yapılacağını bilemez.


Ancak, iyi bir hata mesajı oluşturmak oldukça kolaydır: Yalnızca birkaç kelime kullanarak, sorunun ne olduğunu ve kullanıcının sorunu çözmek için neler yapabileceğini açıklayınız.


Makineyi yeniden başlatmalı mı? Ayarları kontrol etmeli mi? Veya teknisyene başvurmalı mı?


Tabii ki, belirli hata mesajlarının programlanması daha fazla zaman alır, ancak karşılığını verir. Kötü yazılmış hata mesajları, kullanıcılar üzerinde kalıcı bir etki bırakan sıkıntı noktalarından biridir.


Bu yüzden pazarlama konusunda biraz daha az yatırım yapın ve hata mesajlarına biraz daha fazla yatırım yapın. Bu noktada yarattığınız pazarlama etkisi ve marka imajı çok daha etkili ve önemlidir.

» HMI'lar makine dilini kullanıcı diline dönüştürmelidir. Bu özellikle hata mesajlarında önemlidir: Programlama dilinde bilgi, örneğin “Hata # 42”, kullanıcıya çok az yardımcı olur. «

Kullanıcı hatalarını önleyin.


Yazılım ve donanım hatalarına ek olarak, yanlış bilgi ve sayı girişi gibi kullanıcı tarafından yapılan hatalar da vardır. Bununla birlikte, HMI'nizin tasarımı size kullanıcı hatalarını önlemek için birçok seçenek sunar. Sistemi, örneğin yalnızca tanımlanmış harf, rakam veya karakterlerin girilebileceğini veya girişi bir listeden seçim ile sınırlandırabilirsiniz. Bu mümkün değilse, ne tür verilerin girileceğini göstermek için alanları bir “yer tutucu” ile önceden ayarlayabilirsiniz.


Bir şifre tanımlamanın gerekliliklerini hepimiz biliyoruz, örneğin: en az sekiz karakter, bir sayı ve özel bir karakter, vb.


Ancak tüm hatalar önlenemediğinden, yanlış giriş yapıldığında ilgili geri bildirimde bulunmak önemlidir.


Aynı ilke burada da geçerlidir: Kullanıcıya yanlış yaptıklarını gösterin, karşılık gelen konumları vurgulayın ve kullanıcının doğru bir giriş için göz önünde bulundurması gereken parametreleri belirtin.


Bunu çevrimiçi formlardan biliyoruz - bir hata yaparsanız vurgulanır ve “Parola en az 8 karakterden oluşmalıdır” gibi bir mesaj alırsınız.

» İnsanlar farklı düşünür ve davranır. Potansiyel hataları öngörmek için, düzenli olarak başkalarına HMI'nizi nasıl çalıştırmak isteyebileceklerini sormalısınız. Ayrıca, iş arkadaşlarından gelen geri bildirimler bir kez daha burada yardımcı olabilir. «

Kullanıcının büyük sonuçları olan küçük tıklamalar yapmasını önleyin.


Kullanıcılar arasında meydana gelen başka bir tipik hata: Yanlışlıkla bir butona tıklayıp istenmeyen bir eylem başlatılmasıdır. Ardından, bir tıklamanın daha büyük sonuçları olur ise, “Gerçekten bu dosyayı silmek istiyor musunuz?” gibi onaylama mekanizmaları vardır.


Aynı zamanda, kullanıcıların söyledikleri durumlar da vardır: “Tam olarak ne yaptığımı biliyorum ve öncelikle eylemlerimi onaylamak zorunda kalmam sinir bozucu bir durum”.


Bir HMI tasarımcısı olarak, bu tür mekanizmaların ne zaman bütünleşmesi gerektiğine karar vermelisiniz. Temelinde, bir kez daha alaka düzeyi ve sıklığı var.


Tabii ki, aynı zamanda kapatılıp açılabilen opsiyon olarak onay sağlayarak da kararı kullanıcıya bırakabilirsiniz. Veya tamamen farklı bir rotaya gidebilir ve her zaman son eylemi geri alan bir butonu ekleyebilirsiniz.

»Hiç gerçek hayatta bir "Geri Al" butonunun olmasını dilediniz mi? Örneğin, yemek pişirirken ve döktüğünüz son bir tutam tuzun çok fazla olduğunu fark ettiniz mi?. Eylemlerin düzeltilmesi geri alınamaz veya düzeltilmesi zaman alıyorsa, HMI'nizden emin olup olmadığınızı sorması daha iyi olmaz mı? «

Talimatları unutun ve yerinde yardım sunun.


Kullanıcılar genellikle eğitim görse bile - şu soruları sordukları durumlar olabilir: “Neye dikkat etmeliyim?” veya “Bu nasıl tekrarlandı?”.


Bunun bir kullanıcının başına gelebileceğini varsaymamız gereken herhangi bir noktada, kullanıcıya doğrudan yardım sağlanması gerekir.


İlke iyi bilinmektedir: Kullanıcı bir Yardım simgesi görür, üzerine tıklar ve güncel bir bağlam veya sorunla ilgili bilgi alır. Aynı hata mesajlarında olduğu gibi - bir yardım metni de iyi yazılmış ya da kötü yazılmış olabilir.

Aşağıdakiler geçerlidir:


En önemli şey önce gelir, metni kullanıcının dilinde tam olarak ve kompakt bir şekilde formüle edin ve anahtar terimleri koyu harflerle vurgulayın.


İyi yardım metinleri yalnızca kullanıcı için avantaj sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şüphe durumunda kurum içi servis yardım hattındaki yükü de hafifletir.


Bu yardım işlevlerinin genel olarak entegre edilip edilmemesi veya isteğe bağlı kapatma yeterliliğine sahip olmasının kararı, duruma bağlı olarak yapılmalıdır.


Kullanıcılara yardımda bulunmanız gereken kritik noktaları genellikle göz önünde bulundurmanız önemlidir. Bu tür bir destek, kullanım talimatlarından çok daha iyidir çünkü gereksiz şeyleri gereksiz hale getirir ve en hızlı şekilde ilgili bilgileri uygun bağlamda sunar.

»Kullanıcının önce soruna bir çözüm araması gerekiyorsa, şüphelenilen durumda çok geç ve yorucu bir durumdur. Yardımın ne zaman ve nerede gerekli olacağı önemlidir.«

Bir hedefi destekliyorsa sadece animasyon kullanın.


Animasyon kullanımı, işleri daha iyi veya bazen daha kötü hale getirmenin bir yoludur.


Temel ilke şu şekildedir: Animasyonlar ilgili bilgileri iletirse anlamlıdır. Tamamen gösteri amaçlı olan animasyonlar ilk başta etkileyici olabilir, ancak görevleri hızlı bir şekilde bozabilir veya düzenli günlük çalışma rutinde rahatsız edici hale gelebilir.


Animasyon kullanımı için merkezi bir seçenek de devam eden makine işlemlerinin şematik gösterimidir. Bunlar, örneğin bireysel üretim adımlarının geçirilmesi, teknik hataların vurgulanması ve yerelleştirilmesi vb. gibi ilgili bilgileri göstermek için ekranda gösterilebilir.


Burada önemli olan şudur: Görselleştirmeler ve animasyonlar destekleyici olmalıdır; ve bilgiyi konumlandırmak için etraflarında yeterince yer olmalıdır.


Daha büyük animasyonlu görselleştirmelere ek olarak, ekrandaki öğelerin taşınması, kaydırılması ve taşınması gibi daha küçük animasyonlu efektler de vardır. Bunlar herhangi bir bilgi taşımamaktadır, ancak analog dünyayı yansıttıkları için anlamlıdırlar. Eğer bir menü genişlerse, bu durum aniden görünmekten çok şeyleri algılama şeklimiz için daha doğal gözükür.

»Hareketler içgüdüsel refleksleri tetikler. Bakışımızı tereddüt etmeden ona doğru yönlendiririz çünkü beynimiz neler olup bittiğini kontrol etmek ister - muhtemelen tehlikeli bir şeydir? Kullanıcıya çok fazla animasyon yüklerseniz, kullanıcının konsantrasyonu zarar görür. «

#6 Prototipleri test etmek

Prototipi kullanıcılarla test edin.

“İnancımızın gücü kesinlikle bunun doğru olduğunun kanıtı değildir.” John Locke

Bir konu üzerinde ne kadar uzun süre çalışırsa, sonuçta “profesyonelce görememe” ve tasarım hatalarına bakma riski de o kadar yüksek olur.


Ve, daha önce belirlediğimiz gibi: HMI'mızı açık ve mantıklı bulacağımız için, bu kullanıcının da böyle bulduğu anlamına gelmez.


Evi gerçekten inşa etmeden önce ve kullanıcı içeri girmeden önce, ona bir prototip göstermeliyiz.


Unutmayın: HMI'yi başkaları için oluşturuyorsunuz - ve hiç kimse bir HMI için gereksinimlerini kullanıcının kendisinden daha iyi bilemez.


Böylece, prototipinizi bir kez yarattıktan sonra, test etme zamanı geldi - düşüncesi gerçekten alakalı olan insanlarla yapılmalıdır ve onlarda: kullanıcılardır.


Bu sırada amaç, HMI tasarımında optimizasyon için gerekli ihtiyacı ortaya çıkarmak, daha sonra kullanıcı ve görevleri açısından onu iyileştirmektir.


Özellikle önemli olan burada kendi düşüncelerinizin eleştirel test edilmesidir.

» Kullanıcının gözünden istediğiniz kadar görmeyi deneyebilirsiniz, ancak yine de HMI'yi kendi gözlerinizle göreceksiniz.Buna ek olarak, bir kişi nihayetinde “profesyonelce görememe” durumuna gelir - ve çoğu kullanıcının tökezleyen bloklar olarak bulabileceği şeylerden daha azını görür.«

Bir hedef ve somut sorular oluşturun.

“İyi bir test, bin uzman görüşüne değer.” Wernher von Braun

Testin karmaşık veya kapsamlı veya pahalı olması gerekmez - yalnızca hedefe yönelik olmalıdır.


Tüm HMI'nizi kontrol etmek yerine, seçilen alanlara ve işlevlere odaklanmalısınız.


Tabii ki, karmaşık alanlar veya yeni fonksiyonlar burada özellikle ilgilidir - ve elbette sizin kendinizin henüz tam olarak emin olamadığınız her şey aslında çalışacaktır.


Burada iyi bir örnek, bir makineyi yapılandırmak için bir sihirbazın etkinliğinin ve verimliliğinin kontrolüdür. Test sırasında cevaplanmasını istediğiniz tipik sorulardan bazıları şunlardır: Gerekli tüm fonksiyonlar, kontrol ve gezinme öğeleri mevcut mu?


Kullanıcı, adımlarını ve görevlerini etkin ve başarılı bir şekilde, yani en az çabayla etkin bir şekilde yapabilir mi?


Sihirbaz kullanıcıyı doğru yapılandırılmış bir makineye yönlendiriyor mu? Testinize yönelik hedefin tanımı, hazırlanmasında ilk önemli adımdır. Bu amaçla, test sırasında cevaplanması gereken açık olmayan soruları formüle ediniz.

» Test bir “kahve partisi” değildir. HMI tasarımını doğrulamak ve ilerletmek için etkili bir yoldur test. Buna göre, iyi hazırlık yapmak esastır - önünüzdeki somut bir hedef ile. «

Neyin önemli olduğuna odaklanın.


Kullanım durumlarda test:

Test yaparken, ilgili kullanıcının temel kullanım durumlarına odaklanın.


Aynı zamanda, bu, yalnızca bu kullanım durumlarını tam olarak test edebileceğiniz ölçüde bir prototip oluşturmanız gerektiği anlamına gelir.


Aşağıdaki kural geçerlidir:

Yaklaşık sadece 5 kişiyle sorunların % 80'i. kalan % 20’yi ortaya çıkarmak için de daha çok insan davet etmelisiniz. Böylece harcamaların faydalara oranı gittikçe azalır.


İyi planlama:

Katılımcılarınızı önceden davet edin ve onları testte neyin beklediği konusunda kısaca bilgilendirin. O zaman insanlar buna hazırlanabilir. İşlem için en fazla bir saat planlamalısınız. Katılımcılar odaklanmış ve bundan daha uzun sürede de motive olabilirler.


Katılımcılarınıza katılımları için bir teşvik ya da ödül vermek isteyip istemediğiniz sorusu size bağlıdır. Bunun önceden duyurulması, katılımcıların öncelikli olarak teşvik nedeniyle yer almasına yol açabilir. Bundan bir “Teşekkür” armağanı geleceğini bildirmekten kaçınabilirsiniz, ancak sonunda onlara sürpriz olacak şekilde sunun.

» Tüm HMI'yi kullanıcılarla kontrol etmek gerekmez. Ancak, “yenilikçi” çözümleri ve karmaşık sorunları resmettiğiniz herhangi bir noktada, bunların kullanıcı tarafından da anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmelisiniz. «

Yerinde (Sahada) testi gerçekleştirin.


Testi yerinde yapmak normalde en iyisidir. Siz ve kullanıcı (lar) sahayı koordine etmelidir.


Daha fazla motivasyon


Tecrübe göstermiştir ki: Yerinde yapılan testlerle, katılımcılar geri bildirim vermek için temelde daha fazla motive olurlar, çünkü gerçek bir kişiyle konuşurlar.


Mobil kullanım için özel bir test panelinin eklenip eklenmeyeceği veya TIA Portal'daki dizüstü bilgisayardaki tümleşik simülasyon modunun kullanılacağı size bırakılmıştır.


Doğrudan geribildirim


Katılımcılar prototiplerinizi tıklayabilir ve doğrudan geri bildirim alırsınız - sorunların nerede olduğunu jestler, tepkiler ve diğer sözel olmayan ipuçlarıyla bile söyleyebilirsiniz.


Önünüzdeki ekrandaki iletişim kutusuyla, neyin hala optimize edilebileceğini tam olarak tartışabilirsiniz. Küçük değişiklikler için, değişiklikleri doğrudan uygulayabilir ve kontrol edebilirsiniz.


Çevrimiçi test


Sahada test etmek için gerçekten zamanınız ve kaynaklarınız yoksa, gerekirse testi çevrimiçi olarak da yapabilirsiniz. Örneğin bir anlık mesajlaşma servisi kullanın ve bunun için HMI'yi katılımcılara "screencast" yoluyla görsel olarak erişilebilir hale getirin.


Kullanıcı kendi başına tıklayıp işlem yapamadığından, yalnızca gördükleri ve ona gösterdikleri hakkında sınırlı geribildirim verebilir.


Yüz yüze


Öyle ya da böyle, her zaman sadece bir kişiyle test yapmalısın. Herhangi bir grup tartışması yapmayın, çünkü açıklamaların ve yaklaşımların bu tür tartışmalardaki çatlaklardan düşmesi çok kolaydır.

»İnsanlararası iletişim, HMI'nın kalitesi hakkında bir anketin cevaplarından beklediğinizden çok daha fazlasını ortaya koyar. Test sırasında kullanıcının yüz ifadelerinin ve jestlerinin başarısı ile ilgili bulgular için idealdir.«

Keşif ve görev temelli bir şekilde davranış testi yapın.

“Ölçtüğün şey, elde ettiğin şeydir.” Robert S. Kaplan & David P. Norton

Katılımcılarınıza, test edilenin onlar değil, HMI olduğunu ve her bir eleştirinin değerli olduğunu açıkça söyleyin.

Olumlu, iletişimsel bir ruh hali oluşturmak için giriş aşamasını kullanın. Başlangıçta, katılımcılarınız öncelikle doğrudan etkilemeden kendi başlarına öğrenmeli ve keşfetmelidir. Katılımcılardan ilk izlenimleri bu aşamada alabilirsiniz. Ana ekran burada ideal bir giriş noktasıdır. Bu süre zarfında elbette sizi ilgilendiren sorular da sorabilirsiniz. O zaman HMI tasarımınızı kullanım durumlarına göre kontrol etmelisiniz.


Her kullanım durumu için test cihazının gerçekleştirmesi ve gerçekleştirmesi gereken bir görevi ve hedefi belirleyin. Testçilerden, görevi yerine getirirken yüksek sesle düşünmelerini isteyin, yani düşüncelerini sözlü olarak ifade etmelerini isteyin. Sadece bu, gerçekte problemleri çözmenize izin verir.


Test sorumlusu olarak tarafsız bir pozisyon almalı ve HMI'nizin öznel bir değerlendirmesini yapmamalısınız.

»Keşif testi sırasında tasarımınızın sezgiselliği hakkında bir şeyler öğrenirken, tasarımınızın kullanıcılarınızın kesin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını ve kullanım durumlarının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini kontrol etmek için görev tabanlı testi kullanabilirsiniz. «

Daha fazla uygulama için sonuçları kompakt bir şekilde belgelendirin.


Temel olarak, testi yapmadan önce, gelen verileri nasıl etkili bir şekilde kaydedeceğinizi ve verimli bir şekilde değerlendirebileceğinizi düşünmelisiniz. Bu nedenle, her şeyi tekrar düşündüğünüz bir geribildirim aşamasına sahip bir test yapın.


Katılımcılardan, HMI ile ilgili hangi beş şeyi sevdiklerini ve hangi beş şeyi beğenmediklerini açıklamalarını isteyin. Ve onlardan kesinlikle iyileştirilmesi gereken en önemli üç şeyi söylemelerini isteyin.


Bu sonuç, nihai optimizasyon ve görsel tasarımın bir sonraki aşamasına öncelik vermenize ve planlamanıza yardımcı olacaktır.


Araştırma aşaması için iyi rapor sayfaları, ilgili ekranı gösterir ve yorumlar için yer sağlar. Görev aşaması için bu sayfalar görevlere göre ideal şekilde düzenlenir ve gözlemlerinize, kullanıcı yorumlarınıza ve edindiğiniz bulgulara yer açar.


Sonuç aşaması için iyi dokümantasyon sayfaları basitçe sadece numaralandırılmış listelerdir.

»HMI projeniz için kaybolan verilerden ya da ustaca değerlendirmeniz gereken sonuçlardan daha kötü bir şey yoktur. Sonuç belgelerinde, test hedeflerine hitap ettiğinizden ve etkin bir şekilde çalışmanız için önemli bilgileri açıkça formüle ettiğinizden emin olun. «

PRO ailesi çok çeşitli HMI cihazlarını kapsar. Basit görselleştirme görevlerinden, istemci / sunucu mimarisine sahip dağıtılmış HMI çözümlerine. 12-22 inç ekran boyutları ile, neredeyse her türlü uygulama yapılabilir.

#7 Şekillendirmek ve Sonlandırmak

Nihai hızı planlayın ve düzenleyin.

“Doğru şey üzerinde çalışmak muhtemelen çok çalışmaktan daha önemlidir.” Caterina Fake

Projenin son aşamasında, aslında üç şey üzerinde çalışılır:

Prototip testinden alınan geri bildirimlere dayanarak düzeltme ve optimizasyon.Grafiksel şekillendirme, son ince ayar ve görsel ayrıntıların eklenmesi.Sunumu ve iletişimi planlama.


Tam olarak optimize edilmesi gereken şey, elbette testten alınan geri bildirime bağlıdır.


Programınıza ve kaynak planınıza dikkat ederek, tanımlanmış sorunları eleştirel bir bakış açısıyla önceliklendirmelisiniz. Önceliklendirme için belgelendirilmiş en iyi bulguları testten temel alın. Ardından faaliyetlerinizi “uygunluk” ve “sıklık” kriterleri temelinde önceliklendirin.


Optimizasyonların önceliklendirilmesinde ek bir faktör, sırasıyla gerekli çabadır. Sözde hızlı kazançlar hızlı bir şekilde uygulanabilir ve özellikle yüksek sıklık veya çok ilgili işlevleri veya bileşenleri de etkiliyorlarsa, optimizasyon listenizin en üstünde olmalıdır.

»HMI projesinin son aşamasının gereksiz yere uzun ve dolambaçlı olmasına izin vermeyin. En önemli noktalara bir göz atın ve projenin kapağını kapatın. Her bireysel görüşü dikkate almak zahmetlidir. HMI'nızı kullanıcıların çoğu için optimize edin.«

Şablonu kullan!


Testinizden çıkan değerlendirme sayfalarına bakın ve bireysel bulguları aşağıdaki tablodaki bölümlere ayırın. Bundan, önceliklendirmelerden ve yapılacaklar listesinden oluşan somut bir plandan, uygulamanın başından sonuna kadar elde edilmesini sağlayın.


HMI'nizi bir boyama kitabıyla karıştırmayın.

“Tasarım bilgi ve anlayış arasındadır” Hans Hoffmann

Bir HMI bir renklendirme kitabı değildir: Renkler, görsel olarak görülenleri yapılandırmalıdır, göze kılavuzluk etmeli ve karşılıklı ilişkileri daha çabuk teşhis edebilmelidir. Bu nedenle renkleri her zaman amaç ve amaç odaklı bir şekilde kullanın.


Çok parlak ve açık renkler kullanan HMI'ları sıklıkla görüyoruz. Sorun şudur: Arka planların gözü yönlendirirken yoğun renkleri kullanmak.


Temel ilke şu şekildedir: Soluk beyaz ışık en iyi arka planı yapar. Alanları görsel olarak yapılandırmak için açık gri tonları beyazla birlikte de kullanabilirsiniz.


Beyaza olası bir alternatif, arka plan için siyah kullanmaktır. Bu değişken ABD'de popülerken Avrupa'da beyaz tercih edilir.


Parlak standart renkler yerine mat çeşitlerine güvenmelisiniz.


Ancak bir şeyi unutmayın: Hangi renkleri seçerseniz seçin, belirli öğeleri vurgulamak için her zaman göze çarpan bir sinyal rengine ihtiyacınız vardır.


Ayrıca, deneyimlerimizde zihinsel olarak önceden kodlanmış yeşil, kırmızı ve sarı gibi bazı renkler de vardır.

»Hedeflenen şekilde kullanılan renkler, gözlerin çalışma ekranındaki işlevleri ve alanları daha hızlı ayırt etmesini kolaylaştırır: Bunlar önemli noktalara, örneğin; Aksiyon renklerinin kullanımı yoluyla. Öte yandan, renklerin çok fazla olması parlak renkli çiçek demetlerinin etkisine sahiptir.«

Gereksiz görsel hilelerden kaçının.


Bir HMI'yi tamamen işlevsel unsurlarına indirgemek anlamsızdır. Belli bir görsel düzen derecesi genel izlenimi arttırır. Ancak görsel hilelerin desteklemekten daha fazla dikkat dağıtıcı olduğu çok sayıda örnek var.


Renk gradyanlarının kullanılması genellikle tavsiye edilmez: Renk gradyanları, kontrol elemanlarının hafif bir 3B boyutluluğunu göstermek için kullanılmadıklarında, hiçbir işlevsel avantajı yoktur.


Temel olarak çalışma alanları için yoğun degradelerden kaçınmalısınız. Renk gradyanlarını kullanmak istiyorsanız, iki köşe noktasının birbirine oldukça yakın olduğundan emin olun.


Minimum farklılıklara sahip degradeleri kullanarak "parlak bir görünüm"oluşturabilirsiniz. Bu gerekli değildir, ancak ABD gibi bazı ülkelerde hala tercih edilmektedir.


Şu anda, 2B ve düz görseller için net bir tercih var - ve bu şimdilik böyle kalacak gibi görünüyor.

Gölgeli yan kenarlar daha fazla yer kapladığından, genel etki aslında olduğundan daha sıkışık olur.

»Çok fazla dekoratif öğe, oryantasyonu ve HMI ile etkileşimi belirgin şekilde yavaşlatan görsel bir aşırı uyarım oluşturur.Kullanıcının gözü, yalnızca kullanıcıyla ve şu anki görevi ile alakalı olmadığından emin olmak için her nesneye odaklanır.«

Butonlar için bu gradyan örneklerine bakınız ve gradyanların nasıl kullanılabileceğini ve bunlardan kaçınılması gereken bir anlayış geliştirin.


Simgeler (ikonlar) için temel kurallara uyun.


Simgeler (ikonlar) doğal olarak bir HMI izlenimini arttırmak için iyi bir seçenektir, ancak burada birkaç şeyi gözlemlemelisiniz.


Asla bir arama motoru kullanarak bulduğunuz simgeleri kullanmayın. Bunun yerine, profesyonel bir simge stok sayfasında arama yapmak daha iyidir. Burada, küçük ücretler için doğru lisansa ve kullanım haklarına sahip çok sayıda profesyonel simge bulacaksınız.


Simgeler çeşitli parametrelere göre tasarlanabilir: 2B veya 3B, tek renkli, çok renkli veya siyah-beyaz, düzlemsel veya çizgili konturlar ve ayrıca çok ayrıntılı bir soyutlama derecesine basitleştirilmiştir.


Önemli olan, tek tip tarz simgeleri kullanmaktır. Örneğin siyah ve renkli simgelerden oluşan bir kombinasyondan kaçınılmalıdır.


Ancak, birleştirebileceğiniz şey, açık renkli arka planlardaki siyah simgeler, koyu renkli arka planlardaki beyaz simgelerdir. Ek olarak, açıklama yapmak için simgelerin gücünü fazla abartmamalısınız: Bir simgenin ne anlama geldiği her zaman net değildir.


Genellikle, metinle birleştirilmiş simgelerin anlaşılması, kendi başına bir simgeden daha kolaydır. Bunun istisnası, ayarlara ilişkin dişli çark gibi önceden kurulmuş simgelerdir.


HMI'nizden 1-2 örnek ekran seçin ve hangi ikon stilinin en uygun olduğunu kontrol edin.


Aşağıdaki, çoğu durumda iyi bir seçimdir:

 • Siyah (ve koyu arka planlar için beyaz)

 • Düşük detay derecesi

 • Özet (“düz tasarım”)

Bir “alan” veya “çizgi” isteyip istemediğiniz sorusu, büyük ölçüde HMI'nizin genel görsel yönlerine bağlıdır. Sadece iki değişken oluşturun ve doğrudan bir karşılaştırma yaparak karar verin.


53 views

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER