HMI Tasarım Çalışma Kitabı - SIEMENS

» İyi ve Güzel bir tasarım ilhamdan değil, terlemeden gelir. Yani ellerinizle çalışarak. «
HMI Tasarım Çalışma Kitabı - SIEMENS

HMI Tasarımı için 7 Adım


Aslında, bu çalışma kitabı iki kitaptan oluşmaktadır. Bir yandan bu kitapta; bir HMI için somut tasarım ipuçlarını bulacaksınız - görsel çekicilik, düzen, yapı veya etkileşim. Günümüzdeki pek çok HMI'da hala gözlemlenebilecek tipik sorunların nasıl önlenebileceğini de göreceksiniz. Bununla birlikte, aynı zamanda, tasarım süreciyle, yani karmaşık görevleri nasıl üstlenebileceğinizi görecek ve mümkün olduğunca verimli ve etkili bir çözüm bulabileceksiniz.


»Sevgi ve yetenek birlikte çalıştığında, bir şaheserin ortaya çıkmasını bekleyin« John Ruskin

1- GİRİŞ


iyi tasarım kağıt üzerinde başlar. Bilgisayarda hemen fikir üreten herkes, temel sorunları netleştirmeden ayrıntılarda hızla kendini kaybeder. Öncelikle fikirlerimizi eskizleyerek, bazı alternatifleri deneyerek ve tartışarak, çıkmaz sokaklardan ve yüksek maliyetlerden kendimizi korumalıyız.


İyi bir tasarım, pratik dokümantasyon formları gerektirir. İlgili iş adımları ve sonuçlar kaydedilmeli ve kompakt biçimde görselleştirilmelidir. Fikirler ve bilgiler, onları kolayca erişilebilir, anlaşılır ve görünür hale getirdiğimizde sadece bizim ve ekibimiz için değerli bir şey haline gelir.


İyi bir tasarım, dosyaların açıkça adlandırılmasını ve depolanmasını gerektirir. Eğer sıralanmamış ve bulması kolay değilse ne kadar kıyaslama, fikir, taslak ve deneyim topladığımız önemli değildir.


İyi bir tasarım, başkalarının fikir ve çözümlerini de kullanır. Tekerleği yeniden icat etmemize gerek yok, sadece mevcut fikirleri uygulayarak ve yeniden birleştirerek de daha iyi bir iş çıkarabiliriz.


Tasarım sürecinin metodik araçlarını çalışma yöntemine dahil eden herkes, onları yalnızca bir HMI tasarlamak için değil aynı zamanda neredeyse her işi daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirmek için kullanabileceğini kabul edecektir.


»Gerekli olanı yaparak başlayın; sonra mümkün olanı yapın; ve hemen imkansız olanı gerçekleştirin «

2- TASARIM SÜRECİ


Diğer iş türlerinde de olduğu gibi, tasarımın iyi iş sonuçlarının verimli bir şekilde elde edilmesi için optimum bir süreç vardır - tasarım süreci budur işte.


HMI tasarım süreci kapsamında, bir makinenin HMI'sinin tasarım ve tasarım özelliklerini sistematik olarak değerlendirebilir - hedefinize başarılı ve verimli bir şekilde ulaşabilirsiniz.


Tasarım süreci bize bunun için altı aktif aşama sunar:


“Bağlamların anlaşılması”,“Büyük Resmin Çizilmesi”,“Görsel yönlerin tasarlanması”,“Etkileşimin tasarlanması”,“Prototiplerin test edilmesi”,ve son olarak “Şekillendirme ve sonlandırma”.


Bu aşamaların her birinde, HMI tasarımını yinelemeli olarak (iteratif) geliştirirsiniz; İlk aşamaların sonuçları hala kaba bir uygulama derecesi gösterirken, sonraki sonuçlar yüksek derecede görsel detay gösterir ve daha sonra sadece programlamaya aktarmanız gereken nihai HMI tasarımına ulaşırsınız.


Bir yandan, HMI tasarım süreci, yeni bir makine için bütün bir HMI tasarlamanıza izin verir. Öte yandan, ayrı HMI bileşenlerini tasarlamak için de kullanılabilir. Süreç genellikle sadece bir kez değil, tasarım istenen kalite düzeyine ulaşana kadar devam eder. Tasarım süreci genellikle makinenin tasarımıyla başlamalıdır, çünkü bir HMI tasarımı, makinenin kendisi kadar önemlidir. Günün sonunda, kullanıcının günlük görevleri yerine getirmek için kullanacağı arayüzdür HMI.

Sadece 42 tasarım ipucuna uyarak, tasarım sürecinde doğru yolda kalabilir ve sonuç olarak iyi bir HMI tasarımını ortaya koymayı bekleyebilirsiniz.

Her tasarım aşaması genellikle üç çeşit aktivite gerçekleştirmenizi gerektirir:


“Gözlemleme”,“Yansıtma”ve “Yapma”.


Tasarım aşamasına bağlı olarak, uygulamada, tasarımı hızlandırmak için kullanılabilir şablonlar ve sonuçları farklılık gösterecektir.


Genel olarak, “yansıtırken” bilgiyi dönüştürürsünüz, “gözlemlerken” ilgili bilgileri toplarsınız ve daha sonra “yaparken” de HMI tasarımı için - veya HMI tasarımının kendisine - yararlı olan bir formata dönüşürsünüz.


Bu etkinlikler sırasında sizi doğru yolda tutmak için, bu çalışma kitabı size aşamanın “ne”, “nasıl” ve “neden” için hızlı ve odaklanmış bir oryantasyon yardımı olabilecek 42 tasarım ipucu sunar.


İlk aşamada, “bağlamların anlaşılması”, bir sonraki aşamada sizin için güvenilir olması gereken ve güvenilir olması gereken yapılandırılmış ve kullanışlı bir bilgi temeli oluşturmanıza imkan verir.


Bu sebepten bilgi edinimi doğru noktalarda yapılmalıdır:


Gerçek kullanıcılara sorun, HMI'nın kullanılacağı gerçek bağlamı gözlemleyin, HMI'nızla gerçekten alakası olan HMI örneklerini tanımlayın. Örneğin, sonuçlar, HMI'nin kullanıcılar tarafından çalıştırılmasına izin verdiği; arketip kullanıcı tanımları (personas) ve makinenin ilgili uygulama senaryolarıdır.


Bu bilgiyle, “Büyük Resim”i aşağıdaki aşamada çizebilirsiniz:

HMI tasarımınız için somut hedef nedir ve HMI tasarımı hangi kavramsal ve işlevsel çerçevede gerçekleştirilmelidir?

Tabii ki, hala genel bir tasarım seviyesindesiniz ve hızlı ve benzer teknikler kullanıyorsunuz, ancak bu aşamanın sonuçları ile gelecekte geliştirmeye devam edeceğiniz HMI tasarımının temelini atıyorsunuz.


“Görsel yönlerin tasarlanması” aşamasında, öncelikle HMI Template Suite'in önceden monte edilmiş bileşenlerine güvenmelisiniz. Alternatif olarak, başkalarının En İyi Uygulamalarını veya kendi çözümlerinizi bir model olarak kullanabilirsiniz - böylece tekerleği yeniden icat etmeniz gerekmez. Şimdi HMI'ye somut bir arayüz vermeye başlarsınız ve bilgi, fonksiyon alanları gibi tüm modülleri doğru pozisyonlara yerleştirirsiniz.


“Etkileşimin tasarlanması” aşaması ile de, kendinizi HMI üzerindeki kullanıcı girişlerini ve makine çıkışlarını somut bir şekilde kapsayan kullanıcı ve HMI arasındaki diyaloga adarsınız. Daha önce bireysel HMI ekranları hazırladığınız halde, diyaloglar bunların mantıklı bağlantılarına ve hiyerarşik ilişkilerine odaklanır. Tasarım kararları için danışacağınız etkileşimler için de önceden birleştirilmiş ya da yerleşik çözümler de vardır.

“Prototiplerin Test Edilmesi” aşaması oldukça geç yerleştirilmiş olsa bile, yine de HMI'nizin her bir uygulama derecesini kontrol edebilir ve doğru bulguları gözlemlerinizden elde edip etmediğiniz eşdeğer bir tasarıma alıp almadığınızı öğrenebilirsiniz.


Teste başladıktan sonra, HMI tasarımındaki olası düzeltme maliyetleri artar. Örneğin, kişilere, kullanıcılarla olan uygunluklarını zaten kontrol edebilir ve Büyük Resim çizimlerini meslektaşları ile tüm önemli ayrıntıları içerip içermediklerini veya fikirlerin doğru yöne gittiğini tartışabilirsiniz.


Bu aşamayı, kontrol edilecek HMI'nin uygulama aşaması için somut bir hedef ile gerçekleştirin. Daha sonra zamandan tasarruf edemeyeceksiniz çünkü daha az optimizasyon yapmanız gerekecek, ancak testler de daha verimli olacaktır.


“Şekillendirme ve sonlandırma” aşaması da tasarımı tamamlar. Burası simgeler, renkler ve yazı tipleri gibi görsel detaylara karar verdiğiniz yerdir. Şirketinizin kurumsal tasarımı burada bazı yönleri şart koşabilir.


Son olarak, tüm iyi fikirlerin bir yapı içinde toplanması için her tasarım sürecinin sonunda bir özetleme yapmalı, bilgileri kompakt formda özetlemeli ve gelecekteki projeler için başarılı tasarımlar yapmalısınız.

Bu, bir sonraki HMI tasarım projenize iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir.

»Bir şeyi düşünmek için çok zaman harcıyorsanız, asla başaramazsınız.« Corita Kent

3- 42 TASARIM İPUCU


1- HMI tasarımını yeniden düşünmek

 • 1.1- Tasarımı” “görsel yönler + işlev” olarak düşünün ve iletin.

 • 1.2- Tasarımı sanat olarak değil zanaat olarak düşünün.

 • 1.3- Geçici çözümler ve yinelemeler bekleyin.

 • 1.4- Makineleri operatörler için araç olarak tasarlayın.

 • 1.5- Başkalarının iyi fikirlerini benimseyin.

 • 1.6- HMI ile erken başlayın.


2- İçeriği anlamak

 • 2.1- Kendi bilginizi sorgulayın ve başkalarını dinleyin.

 • 2.2- Çeşitli kullanıcı tiplerini tanımlayın ve görselleştirin.

 • 2.3- Görevleri tanımlayın ve önceliklendirin.

 • 2.4- Bağlamına dikkat et.

 • 2.5- “Sıkıntılı noktaları” bulun.

 • 2.6- Bir "fikir otoparkı" kullanın


3- “Büyük Resmi” Çizmek

 • 3.1- Bir kalem ve kağıtla başlayın.

 • 3.2- HMI'nizi bir evin kat planı gibi planlayın.

 • 3.3- Öncelikle en önemli görüntülerin taslaklarını hazırlayın.

 • 3.4- “Işık anahtarına” dikkat edin.

 • 3.5- 3 gerçek alternatif taslak hazırlayın.

 • 3.6- Taslaklarınızı başkalarıyla tartışın.


4- Görsel yönleri kavramsallaştırmak

 • 4.1- Önce bir model inşa et, sonra ev.

 • 4.2- Modüler sistemler, şablonlar ve yer tutucuları kullanın.

 • 4.3- Aşırı yüklenmiş ekranlardan kaçının.

 • 4.4- Çizgilere ve mesafelere dikkat edin.

 • 4.5- Bir gösterge panosu entegre edin.

 • 4.6- Mekanik çalıştırma seçeneklerini unutma.


5- Etkileşimi tasarlamak

 • 5.1- Duruma bağlı olarak bir menü veya iş akışına karar verin.

 • 5.2- Kullanıcıya hata mesajları durumunda ne yapılacağı hakkında bilgi verin.

 • 5.3- Kullanıcı hatalarını önleyin.

 • 5.4- Kullanıcının büyük sonuçları olan küçük tıklamalar yapmasını önleyin.

 • 5.5- Talimatları unutun ve yerinde yardım sunun.

 • 5.6- Bir hedefi destekliyorsa sadece animasyon kullanın.


6- Prototipleri test etmek

 • 6.1- Prototipi kullanıcılarla test edin.

 • 6.2- Bir hedef ve somut sorular oluşturun.

 • 6.3- Neyin önemli olduğuna odaklanın.

 • 6.4- Yerinde (Sahada) testi gerçekleştirin.

 • 6.5- Keşif ve görev temelli bir şekilde davranış testi yapın.

 • 6.6- Daha fazla uygulama için sonuçları kompakt bir şekilde belgelendirin.


7- Şekillendirmek ve Sonlandırmak

 • 7.1- Nihai hızı planlayın ve düzenleyin.

 • 7.2- HMI'nizi bir boyama kitabıyla karıştırmayın.

 • 7.3- Gereksiz görsel hilelerden kaçının.

 • 7.4- Simgeler (ikonlar) için temel kurallara uyun.

 • 7.5- Lansmanı (yayınlamayı) düzenleyin.

 • 7.6- Gelecek için plan yapın.

#1 HMI tasarımını yeniden düşünmek

“Tasarımı” “görsel yönler + işlev” olarak düşünün ve iletin


Tasarım anlamak:


Günlük yaşamımızda, özel görsel çekiciliği olan ürünleri kastettiğimiz zaman aslında kıyafetlerden veya mobilyalardan bahsediyoruzdur. Tasarım, bir şeylerin harika görünmesini sağlar: stil, düzen, renkler, görünüm ve his.


Ancak, tasarımı bu şekilde düşünen kimse tasarımı anlamıyor, çünkü tasarım çok daha fazlasıdır.


Asıl olan:

Steve Jobs bunu güzelce özetlemiştir: “Tasarım sadece göründüğü ve hissettirdiği şey değil, tasarımın nasıl çalıştığıdır. ” Ve bu tam olarak meselenin özü de: Tasarımın görsel yönleri + işlevdir. Veya daha da iyisi: işlev + görsel yönlerdir.


Gerçek katma değer:


Bu da tasarımı herhangi bir ürünün vazgeçilmez bir parçası haline getirir.


“Tasarımcı ürünleri” diye bir şey yoktur, tasarım her zaman oradadır, sadece iyi ya da kötü olabilir.


İyi tasarım müşteriler ve kullanıcılar için gerçek katma değer yaratır. İşleri anlaşılır kılar, çalışmayı kolaylaştırır, zaman kazandırır ve hatta hataları ve kazaları önlemeye yardımcı olur.


Ve kesinlikle bu tasarım anlayışı belirleyicidir: Tasarım hakkında anlamlı bir şekilde konuşmanın ve iyi bir tasarım oluşturmanın temelidir. Meslektaşlarınız ve amirlerinizle iyi ürün ve HMI tasarımı hakkında konuştuğunuzda, neden bahsettiğinizi bildiklerinden emin olun

» Sürecin sonunda tasarım bir ifade ve sonuçtur. Ancak bundan önce, ihtiyaçları ve kabul faktörlerini tanımlamak ve kullanıcı için daha iyi çözümler tasarlamak için sistematik olarak tartışılan bir yol vardır. «

Tasarımın “görsel yönler + işlev” olarak anlaşılması matematikte “0” ın keşfedilmesi ile aynıdır, çünkü sadece bu şekilde bazı modern düşünce süreçleri ve çözüm yaklaşımları - daha popüler Tasarım Düşüncesi gibi - anlaşılabilir.


Google'ı ve “Tasarım Düşünme” konusunu araştırırsanız, bunun ne anlama geldiğine dair genel bir bakış olacaktır ve en önemli yönleri ve bilgileri not edebilirsiniz.


Tasarımı sanat olarak değil zanaat olarak düşünün.


Kalite:

Kaliteyi görebilmemiz insani bir özelliktir, ancak her zaman anlayamayız veya taklit edemeyiz.

Örneğin, bir mutfaktan zevkle hazırlanmış bir başlangıç yemeğinden söz edebiliriz, ancak yine de profesyonel aşçılar olmaktan çok uzaktayız.


Öğrenilebilir:

Büyük soru her zaman sorulagelir:

 • Nasıl?

 • İyi bir HMI tasarımını nasıl formüle ederim?

En önemli şey şudur: Tasarım bir sanat değil, öğrenilebilecek bir sanattır.


Detayların algılanması:

İyi bir tasarımın özü birkaç kural ve prensipte özetlenebilir.

Elbette, bu ilkeleri kullanmak sizi bir gecede bir tasarım uzmanı yapmaz, ancak gözle görülür şekilde daha iyi sonuçlar elde edersiniz.


Tıpkı yemek yaparken olduğu gibi: Bir yemek kursunda sizi ünlü bir şef yapmaz. Ancak, birileri bifteğiniz pişirildikten sonra sıcağı kısmayı öğretirse, artık bifteği yakmazsınız.


HMI tasarımı için sağlam bir el sanatları temeli oluşturun. Sonuç olarak, kaliteyi oluşturan detaylara ilişkin algınızı da netleştireceksiniz. Ve kesinlikle bu, yenilikçi çözümlerin temelini oluşturur.


»Birçok soru soran tasarımcı, çözüm üretme akışındadır. HMI tasarımında, tasarımcı kendi taslağını sorgular: Yeterince iyi mi, yoksa hala iyileştirilmesi mi gerekiyor?Bu sürekli sorgulama, tasarımın kalitesini garanti eder. «

En önemli kurallarınızı ve yönergelerinizi derleyin! Bu çalışma kitabı size iyi bir HMI tasarımı için bir takım somut ipuçları verir.

Geçici çözümler ve yinelemeler bekleyin.

"İlk denemede birkaç fikir işe yarar. Yinelemeler (Tekrarlar) yenilikçiliğin anahtarıdır." Sebastian Thrun

Her zanaat gibi, tasarım da bir dizi iş adımını takip eder.


Başlangıçta, öncelikle doğru soruları sormak ve temel görevi ve hedefi anlamakla ilgilidir. Sonra çözümsel yaklaşımlar ararsınız ve son olarak tasarımı lansmana kadar çalışırsınız.


Doğru sorular:


Bu tasarım süreci çeşitli şekillerde ve varyasyonlarda mevcuttur, fakat özünde her zaman şu belirleyici adımları içerir.


İki şeyi anlamak gerçekten önemlidir: Bir yandan, tasarım keşifsel bir süreçtir. Taslak hazırlamayı ve reddetmeyi, yani çözüme farklı fikir ve yaklaşımların keşfedilmesini, karşılaştırılmasını ve onaylanmasını içerir.

İşlenmemiş bir pırlanta bulmak istiyorsanız, farklı yerlerde kazılar yapmalısınız. Bazen hiçbir şeyle karşılaşmadığınız gerçeği, sürecin bir parçasıdır.


Öte yandan, tasarım yinelemeli bir süreçtir: Bu, adım adım bir yaklaşım izlemeniz gerektiği anlamına gelir.

Tasarımcı iki adım ileri atılır, tasarımı tartışır, test eder ve onaylar ve ardından tasarlamaya devam eder.

Sorunları veya çözülmeyen yönleri keşfederseniz, sadece bir veya iki adımı geri alın ve farklı bir rota izleyin.

» İyi tasarımcılar, kullanıcıların temsilcileridir ve ihtiyaçlarını tahmin eder. Arayüz kontrol mantığının yapıcı gelişimi, değerlendirme gerektirir - süreçte gerçek kullanıcıların çoklu, nesnel olarak dahil edilmesidir. «

Makineleri insan operatörler için araç olarak tasarlayın.


Bir zincir yalnızca en zayıf halkası kadar güçlüdür:


Makinenizin ne kadar harika olduğu ve performansının ne kadar yüksek olduğuna bakılmaksızın - makineniz ve insan operatörlerinin etkileşime girdiği sürece, bu etkileşim (HMI aracılığıyla) zincirdeki bir bağlantıdır.


Gelecekte, neredeyse özerk davranan ve gerektiğinde dile göre insan operatörleriyle iletişim kuracak ve etkileşime girebilecek makineler olabilir.


Bununla birlikte bugün, çoğu makine hala insanlar için üretilmektedir ve bir HMI ile işletilmektedir. Makineler, işleri daha kolay gerçekleştirmemize yardımcı olan araçlardır. Kulağa mantıklı geliyor, ancak projeler arasında yeterince tutarlı bir şekilde unutulmamış veya uygulanmamıştır.


Birçok HMI geliştiricisi bir yanılsamaya kapılmakta ve şöyle düşünmektedir: Bir makineyi işletmede sorun yaşamadığımda kullanıcılar da bir sorun yaşamaz.


Kendini eleştirmeye devam et ve kendine sor: Kullanıcı bunu gerçekten anlayacak mı ve ideal çözüm mü?


Ve unutmayın: HMI, makinenizin bir parçasıdır. HMI'nızı geliştirirseniz, makinenizi geliştirmiş olursunuz.

»Kullanıcının ihtiyaçlarını bilmek, pazar potansiyelini bilmektir. Burada anahtar; doğru olup olmadığına dair kendi inancınızı kontrol etmektir. Her zaman başka bir yol vardır. «

Başkalarının iyi fikirlerini benimseyin.


"Özgünlük" diye bir şeyin olduğu fikrini unutun.


21. yüzyılda yaşıyoruz: Günümüzde her "buluş" sadece mevcut fikir ve kavramların yeni bir birleşimi ve tadilatıdır.

Modifikasyon:


Bu nedenle, sadece masanızda oturmayın ve bir anlık spontan ilham beklemeyin, ancak başkalarının iyi fikirlerine ve yaklaşımlarına iyi bakın.


Yeni bağlamlar:


Bir HMI'yi tasarlayan ilk kişi siz değilsiniz - başkalarından öğrenin.


21. yüzyıldaki en yenilikçi tasarım ve iş fikirlerinden bazıları, çeşitli disiplinlerden ve endüstrilerden yaklaşımların birleştirilmesinden kaynaklanmıştır.


Bununla birlikte, her şeyden önce, iyi fikirleri benimsemek, taklit etmek ve bunları kendi bağlamınıza uyarlamak konusunda utangaç olmamalısınız.


Ve yine de, dünyayı yeniden icat etmek istiyorsan, unutma: Değerlerini kanıtlamış çalışma modelleri oluşturulmuş ve çalışılmıştır. Sinyalleri, kornaları, gaz pedallarını ve frenleri her otomobilde aynı şekilde çalıştırmak tesadüf değildir.

Her kim geleneksel kalıpları kırarsa, kabul edilmesi için gerçekten iyi bir alternatif sunmalıdır.

»Fikirler çok fazla ise, onları bir yerde toplamanız iyidir. Kimin fikri veya nereden geldiği önemli değildir - önemli olan bir çözüm bulmak için yeni sorular varken çizebileceğiniz bir havuzun olmasıdır. Havuzunuzu geliştirin. «

HMI ile erken başlayın.


Bir HMI, makine neredeyse hazır olduktan sonra hızlıca eklediğiniz son dakikada tamamlanacak bir şey değildir. Erken başlayın ve HMI'yi makine ile aynı anda geliştirin. Makinelerin işlevleri henüz tam olarak tanımlanmamış olsa bile, yapılacak çok şey vardır.


Kullanıcının görev ve gereksinimlerinin anlaşılmasının önemli olduğu ilk aşama, makinenin geliştirme durumundan tamamen bağımsızdır.


Aksine, aslında: Sadece HMI'yi değil aynı zamanda makineyi de etkileyebilecek önemli bulgular, müşteri ile olan diyaloglarda ortaya çıkabilir.


Ayrıca, HMI prototiplerinin müşteriyle daha sonraki testlerinde, yine de optimizasyonları uygulayabilmeniz için zamanında planlanmalıdır.


Fırlatmadan üç gün önce çok geçtir.


Bu, bir HMI kavramının makinenin kendisinin gelişimi kadar fazla zaman ve kaynak gerektirdiği anlamına gelmez, ancak bireysel adımlar ve aşamalara erken başlanması gerekir.


HMI, müşterileriniz ve kullanıcılar için makinenizin yüzüdür. Hak ettiği ilgiyi gösterin.

#2 İçeriği anlamak

Kendi bilginizi sorgulayın ve başkalarını dinleyin.


Her zaman müşterilerini ve ihtiyaçlarını bildiklerine ikna olmuş HMI tasarımcılarını bulabiliriz. Bazı durumlarda, bu aslında böyledir, ancak çoğunluğu bilgilerini fazla abartıyor.


Doğru, müşterileriyle ilgili ortalamadan daha fazlasını biliyorlar. Ancak bu, müşterilerin gereksinimlerini, özelliklerini ve gereksinimlerini tam olarak karşılayan, gerçekten uygun bir ürün tasarlamaya yeteceklerini bildikleri anlamına gelmez.


Bu nedenle, müşterilerinizi ve kullanıcılarınızı gerçekten düşündüğünüz kadar iyi tanıyıp tanımadığınız konusunda her zaman sağlıklı bir şüphe bırakmalısınız. Uzun süredir bu işte olsanız bile, müşterilerle bilgi alışverişinde bulunmaya zaman ayırırsanız, karşılığını ödeyeceksiniz.


Buna güzel bir örnek, birçok şirkette sayısız inovasyon laboratuvarında uygulanan Ortak Yaratma'dır. Buradaki amaç, ürünlerini gereksinimlerine uygun hale getirmek için müşterileri ile yoğun alışverişler yapmaktır.

Bununla birlikte, bir inovasyon laboratuarına veya Birlikte Oluşturma atölyesine sahip olmasanız bile, fikir alışverişinde bulunmanın birçok yolu vardır.


İşin püf noktası göreceli olarak önemsizdir: Bütün zamanı konuşarak, açıklayarak ya da satarak geçirmek yerine, sadece sorular sormanız ve daha sık dinlemeniz gerekiyor.

»HMI yapıları, bireysel ihtiyaç ve isteklerin sürekli ve iyi niyetli bir şekilde uygulanmasıyla daha da kötüleşene kadar hızlı bir şekilde geliştirilir. Amaç, bu “favela geliştirme modelini” kullanıcı dostu genel uyumla açık bir işletim mimarisi ile değiştirmektir. «

Çeşitli kullanıcı tiplerini tanımlayın ve görselleştirin.


Tek bir tipik kullanım yok:

Aşağıdakiler hemen hemen her zaman geçerlidir:


Tipik, tek bir kullanıcı yoktur. Bir makine genellikle birkaç kişi tarafından ve çeşitli kullanıcılar tarafından çalıştırılır. Ön ayarlayıcı, üretim hazırlayıcı, besleyici vb. Bu nedenle, ilk adım, daima makinenin önünde kimin durduğunu belirlemek ve bu kişilerin ve çalışmalarının daha doğru bir resmini elde etmektir. Hepsinin HMI ile ilgili farklı görevleri, odakları ve gereksinimleri vardır.


Deneyimleri belirlemek:

Müşterileriniz / kullanıcılarınız hakkında zaten bildiğiniz veya tanıdığınız her şey yalnızca kafanızda saklanmamalı, aynı zamanda belgelenmeli ve erişilebilir olmalıdır.


Bunu yapmanın en kolay yolu profillerledir: Detaylar projeye bağlı olarak değişir. Bununla birlikte, özünde, daha ayrıntılı olarak katılmanız gereken üç önemli husus vardır:

 • Makinede hangi görevler (hedefler) gerçekleştiriliyor?

 • Bunun gerçekleştiği bağlam (çevre ve cihaz) nedir?

 • Bununla ilgili zorluklar nelerdir?

Profilleri yazdırmak en güzelidir, böylece çalışırken elinizde tutabilirsiniz. Dijital olarak bir yerde saklanırlarsa elbette, bu tür profiller mevcut projenizden sonra da kullanılabilir. Onları iş arkadaşlarınızla paylaşın ve düzenli olarak güncelleyin.

»Bir kereye mahsus ihtiyaç ve fikirleri olan belirli bir kullanıcı için hiçbir şey tasarlamayın. HMI tasarımcısı, kullanıcılar için bir savunucu rolünü üstlenir - çoğunluğun nesnel temsilcisidir. Bu nedenle, bir tasarım için iyi bir sonuç, 10 kullanıcıdan 7'sinin bir kullanıcı kabulüdür«

Görevleri tanımlayın ve önceliklendirin.


Tasarımda, sözde kullanım durumlarından söz ediyoruz. Bu, kullanıcının bir makine kullanarak yapmak istediği görevler ve tipik uygulamalar anlamına gelir.


Başlangıçta, envanter yapmak ve her kullanıcı türü için kullanım durumlarını not almak en kolayıdır. O zaman bunları yapılandırmalı ve önceliklendirmelisiniz. Buradaki en önemli şey, alaka düzeyi ve sıklığı:


İlgili kullanım durumları sıklıkla ortaya çıkmaz, ancak çıktığında, özellikle önemlidir. Örneğin, acil durdurma işlevini düşünelim: Nadiren kullanılır, ancak gerektiğinde belirleyicidir. Tam da bu nedenle fiziksel bir anahtar olarak entegre edilmiştir.


Öte yandan, sık kullanım durumlar nispeten daha az önemlidir ancak daha sık görülür.


Bunun bir örneği, makinede bir iş adımı başlatmak için “Başlat” butonu vardır. Yüksek derecede alaka düzeyi ve aynı anda yüksek derecede sıklığı olan kullanım durumları-na öncelik verilir, yani daha sonra uygun bir kullanılabilirlikle HMI tasarlanmalı ve bu yerleştirilmelidir.


Çok alakalı ve yüksek sıklıkta kullanım durumlarını vurgulayabilir veya listenize taşıyabilirsiniz.

»Bazen, yeni bir HMI uygulaması için ilk fikir aslında en iyi fikirdir. Ancak, yalnızca şüphelerinizi takip ederseniz ve yeni alternatif çözümler çizme yolculuğuna çıkarsanız, ilk fikrin keyfilliğini değerlendirin ve sonra kendi iki ayaklarınız ve deneyimleriniz üzerinde durun.«

Bağlamına dikkat et.


Keskin gözlem:

HMI tasarımındaki bağlamdan bahsettiğimizde, temel olarak iki şeyi kastediyoruz: Bir yandan, cihaz / panel, ve HMI tasarımınızın içeriği.


Olanakların ve kısıtlamaların kontrolü:

Donanımın hangi yetenekleri sağladığına ve hangi kısıtlamaları koyduğuna iyi bir göz atın. Çok motive olmuş ve ardından taslağınızın gerçekten bu şekilde uygulanamayacağını fark eden ilk kişi olmayacaksınız.


En önemli faktörlere ait bir liste varsa, adım adım ilerleyebilirsiniz - bunlardan hangisinin dikkate alınması gerektiğini kontrol edin. Ve sonra, elbette, kullanıcının, yani onun çalışma ortamının içeriğine sahipsiniz.


Buradaki ilginç şey, çoğu kullanıcının çalışma ortamını genellikle çok az dikkate almasıdır. Burada, daha fazla bilgi edinmek için keskin gözlem gücü veya hedeflenmiş sorular sormalısınız. Toplamda, çalışma ortamı birçok faktöre sahip geniş bir alandır.


Bunların çoğuna fiziksel olarak erişilebilir. Ortam çok gürültülü ise, örneğin kullanıcı geri bildirimini desteklemek için herhangi bir sesli sinyali kullanamazsınız.


Diğerleri daha örgütseldir: örneğin çoğu işin vardiya halinde yapılması gerçeği - aktarma için en önemli bilgilere genel bakış içeren ayrı bir ekran faydalı olabilir.

» Bağlamsal parametreler şunlardır:Kullanıcı tipi (kim - kişi) + konum (nerede - çevre faktörleri) + süreç (ne - görev / etkinlik) + zaman (ne zaman ve ne zaman). Bu bilgilere dayanarak uygulama senaryolarını kontrol ederseniz, orijinal bağlam için daha iyi sonuçlar elde edersiniz. «

“Sıkıntılı noktaları” bulun.


Bu tür faktörleri, kullanıcıların çalışma sırasında rahatsız edici olarak yaşadıkları “sıkıntılı noktalar” diye ifade diyoruz.


HMI'dan bağımsız olarak bu sıkıntı noktaları çalışma ortamından kaynaklanırlar, ancak iyi bir HMI konsepti ile çözülebilirler. Bu, vardiya değişimini ve derlemeyi belirli bir ekran üzerinde yapılabilmesini akla getiriyor.


Bununla birlikte, zayıf tasarlanmış bir HMI ayrı olarak sıkıntı noktaları da oluşturabilir. Bazı örnekler; anlaşılmaz hata mesajları veya yüksek sıklıkta kullanılan fonksiyonlar için karmaşık etkileşimlerdir. Bu sıkıntı noktaları kendi içinde bir HMI ile ortadan kaldırılamaz, ancak daha iyi bir tasarımla ortadan kaldırılabilir.


Tabii ki, sıkıntı noktalarının kullanıcı üzerinde oldukça duygusal, psikolojik bir etkisi vardır - can sıkıcıdır. Ve böylece, elbette, bir çözüm için her zaman umut vardır.


Fakat aynı zamanda üretken ve ekonomik bir etkisi vardır. Sıkıntı noktaları sadece kullanıcıyı rahatsız etmekle kalmaz, aynı zamanda işleri tutar ve bazen gözle görülür verimlilik kaybına neden olur. Bu nedenle, sıkıntı noktalarına dikkat edin ve bunları iyi HMI tasarımı ile ortadan kaldırmaya çalışın: Müşterileriniz ve kullacılar size teşekkür edecektir.

» Sıkıntı verici veya rahatsız edici bir şeyden kaçınmak veya başka şekilde çözmek bir insanın doğasında vardır. Aynısını yapın ve mevcut HMI'lerin analizi sırasında günlük kullanımda en sık ve en ciddi hataları ve rahatsız edici sorunları belirleyin (“sıklık ve alaka düzeyi”). «

Bir "fikir otoparkı" kullanın.

"Fikirler tavşan gibidir. Bir çift bulup onları nasıl idare edeceğini öğrenirsin, ve çok çabuk bir düzine olurlar." John Steinbeck

Analizden başlayarak, ancak daha sonra tüm proje ve tasarım sürecinde, tekrar tekrar yeni fikirlerle karşılaşacaksınız.


Bazen mevcut konu ve çalışma adımı ile ilerler ve bu nedenle derhal dahil edilebilirler. Bununla birlikte, çoğu zaman, bu, sonraki aşamalar için fikirleri de içerir.


Birisi daha sonrası için iyi bir fikre sahipse, sapma riski yüksektir. Mevcut konuya odaklanmak yerine, birdenbire bunun için hala çok erken olduğunda, detaylar üzerinde çalışırsınız. Fikrinizi kafanızın arkasında tutmak da sorunludur, çünkü muhtemelen unutulacaktır.


Yapılacak en iyi şey, fikirlerin tümünü toplayabileceğiniz bir fikir otopark yerioluşturmaktır. Bunun için tüm fikirleri kısaca tanımlayabileceğiniz ve kategorilere ayırabileceğiniz bir Excel listesi oluşturabilirsiniz. Ancak burada da, bir yerde saklanması ve neredeyse göz ardı edilmesi riski yüksektir.


Yapılacak en iyi şey, yapışkan notları ve ofisinizde bir sunum tahtası kullanmaktır. Her şeyi gruplandırmak için, örneğin en iyi fikirleri en üste doğru konumlandırabilirsiniz. Ek olarak, belirli konularda fikir edinmek için renk kodlaması, daha fazla fikir topladığınızda yardımcı olabilir.

» Fikirler ve yaratıcı anlar kaza yapmak gibidir. Onları en az beklediğimizde ortaya çıkarlar. Düşüncelerinize değer vermeniz ve ortaya çıkarmanız, yani onları nereye ve ne zaman olursa olsun derhal yazmanız önemlidir, böylece daha sonra tek bir yere park edebilirsiniz.«


#3 “Büyük Resmi” Çizmek

Bir kalem ve kağıtla başlayın.

“Meşgul olmak yerine üretken olmaya odaklan” Tim Ferriss

İyi bir tasarım doğru çalışma ortamı, doğru yöntemlerle ve doğru araçlarla başlar. Bazı şirketler ofiste kağıtsız bir ortama doğru çabalıyorlar. Ancak, karmaşık problemler ve yenilikçi çözümler üzerinde çalışan ekiplerin çalışma alanlarına baktığınızda, birçok işin ekranın ötesinde gerçekleştiği sonucuna varacaksınız. Tam tersi burada kuraldır.

İyi bir tasarım bir kalem ve kağıtla başlar

.

Bir bilgisayarda, kullanıcı, başlangıçta tamamen alakasız olan renkler gibi ayrıntılara hızla dalabilir. Ancak bir kalem ve kağıtla, otomatik olarak doğru rotada kalırsınız, çünkü ilk adımlar temel yapıları içerir. Ek olarak, kağıt üzerinde farklı fikirleri daha hızlı çizebilir ve deneyebilirsiniz.


Kullanılabilir bir duvarınız varsa kullanın. Küçük bir bilgisayar ekranında çalışmaktan muazzam derecede arada bir fark var: Burada her şeyi daha verimli kaydedebilirsiniz ve bir duvarın önündeki aktif hareketler beyninizi de harekete geçirir.


Ve eğer böyle bir duvarınız yoksa, beyaz tahta gibi pratik bir alternatif arayın.


Duvar, kalem ve kağıt bilişsel katalizörlerdir: Bir kere alıştıktan sonra onsuz çalışmak istemeyeceksiniz.

» Taslak hazırlamak, problem odaklı bir düşünce tarzıdır ve bu ilk önce beyinde gerçekleşir. Düşüncelerinizi korumanın en etkili yolu onları kağıda dökmektir. Eliniz ve bir işaretleyici, verimli resimler için rakipsiz bir kombinasyondur. Bir PC ve bir fare düşünce sürecini engelleyebilir. «

HMI'nizi bir evin kat planı gibi planlayın.


İhtiyaç duyulan şey ne?


Bir ev planlarken, direk tuvaleti döşemeyle başlayamazsınız, ancak şu gibi sorularla: Bir dubleks mi yoksa bir villadan mı bahsediyoruz? Kaç odaya ve ne tür odalara ihtiyaç var? Bu odalar katlarda nerede olmalı? Ve hangi odaların aralarında kapıları olacak?


Yapı ağacının gelişimi:

Bu, HMI'da ilk olarak kaç ekrana ve ne tür ekranlara ihtiyacınız olacağını belirlersiniz. Ancak o zaman bunları doğru düzene koyarsınız ve HMI'nin genel mimarisini, yani yapı ağacını geliştirirsiniz. Başlangıçta buna konsantre olmalısınız.


Merkez ekranları tasarlarken mesela bir ev inşa ederken, kilerle veya banyo ile başlamazsınız. Bir uygulamanın başladığı ana ekran en önemli ekranlardan biridir. Bu ekran, ziyaretçilere ilk izlenimi veren ve evin ilk yönelimini sağlayan evin fuayesine karşılık gelir.


Temalarla gruplanmış ekranları görsel olarak vurgulamak için farklı renkteki yapışkan notları kullanın. Bu, genel ekranı daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır.


Gerektiğinde profesyonel bir program kullanarak yapı ağacınızı dijitalleştirebilirsiniz.

»Her iyi çalışan bir şantiye ve bunun üzerine yapılacak çalışmaları planlar - HMI tasarımcısı için de aynı şey geçerlidir. Önce mevcut malzemeleri toplayın ve eksik olanları belirleyin, sonra çalışmaya başlamadan önce bunları HMI bileşenlerine ve tasarım aşamalarına atayın. «

Öncelikle en önemli görüntülerin taslaklarını hazırlayın.

“Başlamanın yolu, konuşmayı bırakmak ve yapmaya başlamaktır.”Walt Disney

Evin mimarisini tasarladıktan sonra, odaların mobilyalarını planlayabilirsiniz. Aynısı HMI ekranındaki fonksiyonların ve elemanların konumlandırması için de geçerlidir. Belirli bir ekran için gereken işlevleri bir koleksiyonla ekrana getirmeden ve boyutlarını belirlemeden önce tekrar başlayın. İşlevleri belirleme, örneğin kullanıcı profillerini temel alarak bunları kenara yazabilirsiniz. Düzeni çizerken, işlevlerin ve bilgilerin alaka ve sıklığını tekrar düşünün.


Eylem alanları nerede?


Menü ve eylem alanlarının nerede olacağına karar verin. Ekranı yapılandırın.


İşlevlere göre bölün. Öğeler ne kadar alan gerektirir? Hangi özellikleri ve bilgileri vurgulayacağınıza karar verin; konumlandırma, gösterim boyutu veya daha sonra renklendirme. Önemli başlıkları ve menü öğelerini etiketleyin. Simgeler ve görsel öğeler belirtilebilir.


Bilgisayarınızdaki taslaklar üzerinde çalışmaya devam ettiğinizde her şeyin uyduğunu kesin olarak bileceksiniz. Şu anda, amaç olası çözümleri incelemektir.


Ekranın çok kalabalık olduğu veya genel olarak bir şeyin çalışmadığı izlenimini edinmeniz gerekiyorsa, farklı bir yaklaşım kullanarak tekrar deneyin.

» Kabataslak köşe çizgileri, HMI projesinin hedefini aşmamanıza ve odaklanmanıza yardımcı olur. Kafanızda dolaşan fikirlere somut bir form verilmiştir. Taslaklar plan veya sanat eseri değildir. Hızlı ve kullanışlıdırlar - ve herkes çizebilir. «

“Işık anahtarına” dikkat edin.


Tutarlı konumlar:

Bir ev veya apartman dairesi üzerinden hareket ettiğimizde, aydınlatma şalteri her zaman aynı yerdedir. Odalardaki ışık butonlarının tasarımı tutarlıdır: Her zaman zeminden aynı yükseklikte, kapı çerçevesine aynı uzaklıkta olmalıdır.

Her HMI'da ayrıca “ışık anahtarları” da vardır: örneğin, OK, NEXT ve BACK butonları.


Temel fonksiyonlar:

Bu, sürekli olarak görünen ve navigasyon veya oryantasyonda merkezi bir konuma sahip olan temel işlevler anlamına gelir.


HMI tasarımınızdaki "ışık butonlarına" dikkat edin ve bunları tutarlı bir şekilde tasarlayın. Her zaman aynı işlevleri ekranda belirli bir yere tutturun ve görsel olarak özdeş olacak şekilde tasarlayın.


Kullanıcılar için en sık görülen sıkıntı noktalarından biri de, gezinme butonlarının bir ekrandan diğerine farklı konumlarda bulunmasıdır. Her seferinde zaman kaybına neden olurlar çünkü onları aramak gerekir ve muhtemelen yanlış butona tıklanmasına da neden olurlar.


Gezinme butonları her zaman, örneğin, sol alt tarafa yerleştirilmeli, aynı boyutta ve aynı renkte olmalıdır.

Kullanıcılarınıza, belirli işletim modellerini tanıma fırsatı verin.

» Ofisinizdeki ışık anahtarları aniden farklı bir yüksekliğe monte edilirse ne olur? Tutarlı konumlandırma ve uzun yıllar boyunca öğrenilen zihinsel kavramları dikkate alarak, kullanıcıların HMI'de neredeyse otomatik olarak hareket etmelerine yardımcı olunuz. «

3 gerçek alternatif taslak hazırlayın.

“Her şeyi bir deney olarak düşün.”Corita Kent

Daha önce de belirtildiği gibi, taslak hazırlama ve reddetme, iyi tasarımın önemli bir parçasıdır.

İlk taslağın ayrıntılarına boğulmak ve onları mükemmelleştirmek istemek yerine, farklı seçenekleri incelemek çok daha iyidir.


Buradaki temel kural şudur: Temel ekranlar, yani başlangıç ekranı, merkezi gezinme ekranları, kontrol ekranı veya ayarların model sayfası için 3 gerçek alternatif hazırlamanız gerekir.


Bu, ayrıntılarında birbirinden farklılık gösteren varyasyonlar değil, kavram, yapı ve işlev bakımından gerçekten farklı yaklaşımlar anlamına gelir.


Gezinme en üstte mi, yoksa alternatif olarak sol tarafta mı olsaydı nasıl olacağını inceleyin.


Kısa listeye almak istediğiniz bir taslağı ne zaman çizdiyseniz, metin işaretleyicileri kullanarak tasarımını biraz daha geliştirebilirsiniz.


Bunun için gerçek renkler önemli değil: Bugün mavi olan yarın için farklı bir renk olabilir.


İlk başta, sadece merkezi yapılar ve önemli unsurlar vurgulanmalıdır.

»Kendi taslaklarınızı başkalarıyla tartışmak, kalite güvencesi açısından  2 gözden geçiren ilke kadar önemlidir. Gözden kaçırdığınız şeyler başkalarının gözünden kaçmayabilir. «

Taslaklarınızı başkalarıyla tartışın.


Bilgisayardaki taslaklarınız üzerinde dijital olarak çalışmaya başlamadan önce, iş arkadaşlarınızla bir diyalog başlatmalısınız. Taslaklarınızı ve tasarım alternatiflerinizi tartışın. Bu şekilde hangisinin en iyisi olduğunu ve daha fazla zamana ve ek kaynaklara yatırım yapmadan önce doğru yönde hareket edip etmediğinizi doğrulayabilirsiniz.

Doğrulamaya ek olarak, genellikle sizin asla gerçekleşmemiş olan yeni fikirleri de alırsınız. Fikirlere bağlı olarak, hızlı bir şekilde ortak bir taslak oluşturabilir veya bunları fikirler otoparkına gönderebilirsiniz.


Bazen, elbette, bu erken aşamada patronunuza veya bir müşterinize gösterecek bir şeyin olması gerektiği de olabilir. Sorun şudur: Çoğu zaman yeni HMI'nin daha sonra neye benzeyeceğini görsel ve grafiksel bir bakış açısıyla görmeyi isterler. Bir çeşit görsel ön plan hazırlayabileceğiniz ve başkalarına sunabileceğiniz bir örnek ekran almak en iyisidir.

»İletişim, tasarımdaki zayıf noktaları ve potansiyel iyi noktaları keşfetmeye yarayan bir araçtır. HMI'yi başka bir kişinin taslağını alıp birkaç cümle ile anlaşılabilir hale getirebilir misiniz? Yoksa üçüncü bir taraf HMI taslağını hiçbir açıklama yapmadan inceleyebilir mi? «

#4 Görsel yönleri kavramsallaştırmak

Önce bir model inşa et, sonra ev.

“Bir ev içinde yaşanan bir makinedir.” Le Corbusier

Çizimlerinizi çalışma arkadaşlarınızla doğruladıktan ve en iyi yaklaşımları seçtikten sonra, ekranda daha fazla tasarım yapmaya hazırsınız demektir.


Ama şunu unutma: Henüz son çizimle uğraşmıyorsun ama istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydediyorsun.


Prototip planlama:

Bir sonraki kontrol noktası, seçilen kullanıcılara sunabileceğiniz bir prototipin planlanmasıdır.

Bir model sunmak istiyorsun, bitmiş evi değil. Bu nedenle, gelecekteki HMI'nin test kullanıcılarınız tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için belirli bir tasarım derecesine sahip olmalısınız. Sadece bu şekilde, size final tasarım için gerekli olan ayrıntılı geri bildirimi verebilirler. Tabii ki, o zaman soru şudur: Prototipin tasarımına ne kadar devam etmelisiniz?


Temel olarak odak işlevselliktir: Ancak tasarımın görsel yönleri de bir rol oynayabilir.


Önemli olan nedir?


Buton örneğini unutmayın: Prototiplerdeki önemli olan şey, örneğin, butonların bulunduğu konum ve renklerle vurgulanıp vurgulanmadığıdır.


Bu noktada, bir butonun yuvarlak mı, açılı mı, yoksa hangi renk olacağının bir önemi yoktur esasında. Kullanıcıların "havalı" olduğunu düşünüp düşünmediklerini değil, butonu bulabileceklerini bilmek istersiniz.

»Mimarlar modeller ve HMI tasarımcıları da prototipler oluşturur. Her ikisi de, hedef ürünün somut bir görüntüsünü göstermek için kullanılır. Özellikle bir projenin başlangıcında, çok basit kağıt prototiplere geri dönmek önemlidir. «

Modüler sistemler, şablonlar ve yer tutucuları kullanın.


SIMATIC HMI'lardan birini kullanıyorsanız, mükemmel aletler TIA Portalı ve HMI Template Suite ile hizmetinizdedir. Burada, bir dizi Lego tuğla gibi bir dizi şablon ve genel şablonlar sunulmaktadır. Bu, çizimlerinizi daha hızlı bir şekilde uygulamanıza olanak tanır, çünkü her şeyi sıfırdan inşa etmeniz gerekmez, ancak yalnızca şablonları uyarlamanız ve tamamlamanız gerekir.


Bunu yaparken, önce ön ayarları, yani yazı tipini, renkleri, simgeleri vb. içe aktarmanız gerekir. Daha sonra hangi renkleri veya simgeleri kullanmak istediğinize ve ayrı ayrı ayarlamak istediğinize karar verebilirsiniz.


Kağıttan aktarırken, kontrol edilecek ilk şey her şeyin ekrana ve işleve uygun olup olmayacağıdır. Herhangi bir şeyi uyarlarsanız, ekranların şekilleri, yapıları ve düzenleri olacaktır. Tarz sorunlarıyla zaman kaybetmeyin. Bunlar daha sonra gelecek şeylerdir.

»Prefabrik bir ev inşa ederken, bir HMI kütüphanesi önceden çizilen konseptlerin ve tasarım fikirlerinin uygulanmasını hızlandırır. Mevcut elemanların geri dönüşümü ve uyarlanması, herhangi bir tasarımcının önemli bir özelliğidir. «

Aşırı yüklenmiş ekranlardan kaçının.

“Dağınıklığın dışında basitliği bul.”Albert Einstein

Aşırı yüklenmiş HMI ekranlarını görmek yaygın bir durumdur: Çok fazla öğe var, her şey çok küçük ölçekte ve çok sıkışık. Her şeyin bir bulanıklığa dönüşeceği çok şey var. Metnin okunması zordur ve bazen küçük butonları çalıştırmada bile sorun yaşarsınız.


Bir ekranın eğilimi kağıt üzerinde taslak aşamasındaki gibi erken aşamada görülebilir. Şimdi, ekranda, ayrı ayrı öğelerin gerçek boyutlarını tanımlayarak bir kez daha anlamanız gerekir.


Ve soru şudur: Her şey uygun mu?


Hepsi çok fazlaysa, önceliklerinizi daha dar bir şekilde tanımlamanız gerekir: Örneğin, sekmelerin ve sekme gezinmesinin arkasındaki daha az önemli işlevleri ve bilgileri yeniden atayabilirsiniz.


Her şey çok sıkışık hale gelmeden önce, içeriği ve elemanları daha fazla alana ve seviyelere / sekmelere daha verimli bir şekilde dağıtın. Ancak bazen tam tersini görüyoruz: Ekran neredeyse boştur, alan tam olarak kullanılmıyor ve kısa bir metin veya buton kenarında bir yerde gizlenmiş olarak bulunabilir.


Bu durumda, örneğin elemanları genişleterek ve bunları ekranın ortasına taşıyarak alanı daha verimli kullanmalısınız.

»HMI tasarımının feng shui'si “beyaz alana” değer vermeniz ve doğru kullanmanız gerektiğini belirtir: Göz ergonomik olarak HMI ekranındaki doğru konumlara yönlendirilir ve kullanıcı bilgileri, anahtarları ve arka planı kolayca ayırt edebilir.«

Çizgilere ve mesafelere dikkat edin.


Öğeleri ve bilgileri seçmek dışında, bunları ekranda yönetilebilir bir şekilde konumlandırmak da önemlidir - örneğin, düzeni geliştirmek.