top of page

Blog Posts

Güçlü ve Zayıf Liderler

Adam Grant'in "Güçlü liderler, eleştirenlerle etkileşime geçer ve kendilerini güçlendirir. Zayıf liderler, eleştirenleri susturur ve kendilerini zayıflatır." sözü liderlik ve eleştiri ilişkisini derinlemesine ele alıyor. Güçlü liderler, eleştiriyi bir fırsat olarak görürler ve bu eleştirileri değerlendirerek kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Öte yandan, zayıf liderler eleştiriyi kabul etmekte zorlanır ve eleştirenleri susturmaya veya yok saymaya çalışarak kendilerini zayıflatırlar. Bu konuya hadi daha detaylı bakalım…Güçlü liderler, eleştiriyi bir öğrenme fırsatı olarak görürler. Onlar, eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak değil, gelişimlerine katkı sağlayacak bir geribildirim olarak algılarlar. Eleştiriyi kabul etmek, liderlerin kör noktalarını görmelerine ve daha iyi bir lider olmaları için gereken adımları atmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, eleştiriye açık olmak, liderlerin takım üyeleriyle daha sağlam bir ilişki kurmalarına ve takım içinde açık iletişimi teşvik etmelerine olanak tanır.


Büyük liderler kendinden eminken, alçakgönüllü olacak kadar da özgüvenlidir. Alçakgönüllülük, bir liderin uyanık, çevik ve cevapların çoğunlukla başkalarında saklı olduğunu bilmesine neden olan bir güçtür.


Zayıf liderler ise eleştiri karşısında savunmacı bir tutum sergilerler. Onlar, eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılar ve bu nedenle reddetme eğilimindedirler. Eleştiriyi kabul etmek yerine, eleştirenleri susturmaya veya itibarlarını korumak için eleştiriyi yok saymaya çalışırlar. Bu tutum, liderin gelişimini engeller ve takım üyelerinin güvenini sarsar. Sonuç olarak, zayıf liderlerin liderlik etme yetenekleri sınırlı kalır ve takımlarında verimlilik ve işbirliği düşer.


Bu noktada, önemli olan eleştirinin nasıl verildiği ve nasıl alındığıdır. Eleştiri yaparken yapıcı olmak ve eleştiriyi destekleyici bir şekilde sunmak önemlidir. Aynı şekilde, eleştiriyi alan liderin de açık bir zihinle eleştiriyi kabul etmeye ve gelişime açık olmaya istekli olması gerekmektedir. Bu şekilde, liderlik becerilerini geliştirmek ve takımın performansını artırmak mümkün olacaktır.


Hiç kimse tüm cevaplara sahip değildir. Lider, insanlara ne yapacakları konusunda söz ve eylem yoluyla talimat vermek yerine, herkesin en iyi fikrini yakalamak için merak, yaratıcılık ve işbirliği ile durmaksızın iletişim kurmalıdır. İş akışlarının dönüştürülmesi, veri ve disiplinin güçlü bir şekilde benimsenmesini gerektirir. Buradaki önemli nokta, insanların bir fark yaratmak ve önemli olduklarını bilmek istemeleridir.


Sonuç olarak, liderlik eleştiriyi kabul etme ve eleştiriden öğrenme yeteneğiyle doğrudan ilişkilidir. Güçlü liderler, eleştiriyi bir fırsat olarak görerek kendilerini geliştirirken, zayıf liderler eleştiriyi kabul etmekte zorlanır ve bu durum liderlik etme yeteneklerini olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, bir lider olarak eleştiriyi kabul etme ve eleştiriden öğrenme yeteneğini geliştirmek önemlidir.

Recent Posts

See All

댓글


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page