top of page

Blog Posts

Güç Trafo Merkezlerinde 3 Farklı DC Dağıtım Sistemi Tasarımı

DC Dağıtım Sistemleri

Doğru Akım (DC) Dağıtım Sistemleri, elektrik enerjisini #doğruakım formunda ileten sistemlerdir. Geleneksel olarak, #iletim ve #dağıtım genellikle Alternatif Akım (AC) kullanılarak yapılırken, son zamanlarda DC dağıtım sistemlerine olan ilgi artmaktadır. #DC dağıtım sistemleri, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektriği verimli bir şekilde iletmek için kullanılır. Bu sistemler, #AC sistemlere kıyasla daha az #enerji kaybına neden olabilir ve belirli uygulamalarda daha #verimli olabilir.


DC Dağıtım Sistemleri

DC Tasarım #1: 125 V DC Sistem Anahtarlama

Akü, Akü Sarj Cihazı ve DC Dağıtım Sistemlerinin bağlantı yöntemi göreve, türe veya yüke ve sistemin kopyalanması gerekip gerekmediğine veya çift şarj cihazlarının gerekip gerekmediğine bağlıdır. 125 V'luk bir sistem için tipik bir örnek aşağıdaki şekil 1'de gösterilmektedir.


Bu örnekte akü-şarj bağlantısı için alternatif bir bağlantı gösterilmekte olup, hassas dijital sistemlerin beslenmesi durumunda veya dağıtım panosu ile akü ve şarj cihazı arasında daha fazla mesafe olması durumunda bu alternatif tercih edilmektedir.


"Bu alternatif, pil kapasitansının bir filtre görevi görmesi ve DC barasındaki elektriksel gürültüyü azaltması ve ilgili elektronik ve iletişim sistemlerine müdahaleyi sınırlandırması avantajına sahiptir."

Şekil 1 – 125 V DC Sistem Anahtar Şeması
  • “NO” olarak işaretlenenler dışında tüm kesiciler normalde kapalıdır

  • “———–” isteğe bağlı veya alternatif özellikleri belirtir.

  • Transfer anahtarlamasının gerekli olduğu durumlar haricinde, devrelerin herhangi biri veya tümü için devre kesicilerin yerine sigorta kullanılabilir.


Şekil 1 ayrıca ikinci bir DC sistemine çapraz bağlantı olasılığını göstermektedir ve Şekil 2, manuel aktarım yeteneklerine sahip, tamamen kopyalanmış, yüksek güvenilirlikli bir sistemi göstermektedir.


"Bu konfigürasyonda, transfer (şekil 2'de * ile işaretlenmiştir) yapılmadan önce kes olacaktır ve bu da transfer yapılırken kısa bir güç kaybına neden olacaktır. Bununla birlikte, geçiş devrelerine bloklama diyotları eklenerek, kısa bir süre elde edilebilir. Her iki kaynağı da gereksiz yere tehlikeye atmadan paralelliğe izin verilebilir"

Benzer şekilde, şek. Şekil 1'de devre kesicisi normalde açık olan yedek bir akü şarj cihazı gösterilmektedir. Yine her şarj cihazının beslemesine bloklama diyotları konularak ve paralel çalışacak şekilde tasarlanmış şarj cihazları satın alınarak, her iki şarj cihazı da yükü paylaşacak şekilde aynı anda çalıştırılabilir. Yüksek güvenilirliğe sahip DC beslemelerinin gerekli olduğu durumlarda uygulanabilecek böyle bir sistemin bir uzantısı şekil 2'de gösterilmektedir/


DC Tasarım #2: Yüksek Güvenilirliğe Sahip Çift DC Besleme Sistem

Tüm ikili, ikili beslemeli veya yedekli uygulama durumlarında olduğu gibi, her iki sistemi de arızalayan ortak nedenli olayları en aza indirmek ve mümkünse ortadan kaldırmak önemlidir. Canlı veya ölü aktarım ve/veya çift güçle çalışan cihazların uygulanıp uygulanmayacağına karar verirken veya tamamen bağımsız yedekli sistemler sağlamaya karar verirken bu husus her zaman dikkate alınmalıdır.


Şekil 2 – Yüksek Güvenilirliğe Sahip Çift DC Besleme Sistemi

Yukarıdaki şekil 2'de gösterilen örnekte, AC sistem beslemesi ve DC transfer bağlantıları, tek bir bağlantı anahtarı yerine bir çapraz devre kullanır. Böyle bir bağlantı, çalıştırma ve kilitleme için basit bir transfer bağlantısı sağlar ve her iki besleme sistemini kapatmaya gerek kalmadan transfer düzenlemelerindeki her bir anahtar veya devre kesicinin bakım için izole edilmesine olanak tanır.


Akü koruma sigortaları gösterilmiştir. Bu tür sigortaların uygulanması hem aküyü hem de akü kablolarını mümkün olan en üst düzeyde korumaktır. Bu özel örnekte, şarj cihazını DC yükleri tek başına besleyen bir sigortanın akü bağlantısını kesmesi riskini önlemek için hem şarj cihazı hem de besleyici tarafında sigortalar sağlanmıştır.


Şarj cihazı düzenlemesi ve filtrelemesi, ortaya çıkan beslemenin hassas elektronik sistemleri beslemeye uygun olmadığı durumlarda bu bağlantı gereklidir.


"Birçok durumda, özel amaçlı şarj cihazları satın alınmadığı sürece, şarj cihazı akü bağlantısı olmadan çalıştırıldığında erken güç kaynağı arızasına ve dağıtım sisteminde kabul edilemez elektriksel gürültü seviyelerine neden olabilir."

Herhangi bir akü koruma sigorta düzenlemesi için sigortalar aküye mümkün olduğu kadar yakın yerleştirilmelidir.


Bununla birlikte, akü odalarında serbest nefes alan ve havalandırmalı kurşun-asit aküler gibi patlayıcı yan ürünlerin birikmesine neden olabilecek akü ve akü konfigürasyonları için sigortaların akünün hemen dışına monte edilmiş uygun bir korumalı mahfazaya yerleştirilmesi gerekir.


Bu gibi durumlarda, sigorta muhafazasından her akü terminaline ayrı pozitif ve negatif bağlantılar yapılmalı, böylece mümkün olan maksimum ayrım korunmalıdır. Korumasız bölgedeki kutuplar arasında arıza riskini en aza indirmek için bunun yapılması gerekir. Ancak sigortalardan şarj cihazına ve dağıtım panolarına kadar standart iki iletkenli kablo kullanılabilir.


Trafo Merkezinde DC Güç Kaynağı (Fotoğraf kaynağı: btechinc.com)

DC Tasarım #3: Tek Dağıtımlı Çift Akü Sistemi

Şekil 3'te çift beslemeli ve çift bataryalı AC ve DC güç kaynağı düzenlemesinin bir örneği olan üçüncü bir örnek gösterilmektedir. Küçük bir hidroelektrik üretim istasyonu için AC ve DC dağıtım beslemesi kullanılır. Bununla birlikte, bu örnekte şarj cihazları ile iki batarya arasında gösterilen ve şarj cihazlarının her iki bataryayı da şarj etmesine olanak tanıyan transfer anahtarı düzenlemeleri daha az yaygındır.


Şekil 3 – Tek Dağıtımlı Çift Akü Sistemi

Bu tasarımda akü koruma sigortası, akü bağlantısındaki tek bir sigortadır ve gelişmiş performanslı şarj cihazlarının kullanıldığı veya aşağı yöndeki cihazların geniş güç kaynağı voltaj aralığına sahip olduğu ve gelişmiş elektriksel gürültü dayanım seviyelerine sahip olduğu durumlarda uygun olacaktır. Bu tür akü sigorta düzenlemeleri, yalnızca elektromekanik röle cihazları kullanıldığında da yaygındı; acil durum DC motorlarının aynı veri yolundan beslenmesi durumunda yalnızca şarj cihazıyla çalışmanın hala riskler olduğuna dikkat çekiyordu.


"Çift akü sistemi arasında geçiş yapmaya yönelik tek transfer anahtarı düzenlemesi, akü sistemlerinden herhangi birinde bir arıza olması durumunda operatörlerin aktarımı gerçekleştirebildiği istasyonlar için tipik olacaktır."

Uzaktan kontrol edilen istasyonlar veya otomatik transferin daha uygun olduğu yerler için, tek transfer anahtarının yerine kilitli bir otomatik transfer düzenlemesi yapılabilir.


Bu aynı zamanda, her akü beslemesine bloklama diyotlarının eklenmesiyle kısa bir paralel (kesmeden önce kapatma) aktarımıyla da sağlanabilir; bloklama diyotlarının ve koruyucu devre kesicilerin sağlanmasının aynı zamanda sürekli bir çift beslemeli düzenlemeyi mümkün kılacağı dikkate alınmalıdır.


https://books.google.at/books?id=tW0jFruQfiIC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Referans:

Industrial Power Systems by Shoaib Khan

Format:

PDF

Boyut

14.5 MB

Sayfa:

457

İndirme:


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page