top of page

Blog Posts

Endüstriyel Uygulamalara Yönelik Özel Trafolar | by Siemens Energy

Altyapı sistemlerinde, sanayide veya konutlarda olsun, trafolar gücün güvenilir iletimi ve dağıtımında her zaman kilit bir rol oynar. Yapı, nominal güç, voltaj seviyesi ve uygulamanın kapsamı, trafonun tasarımını belirleyen temel faktörlerdir.


Siemens Dağıtım Trafosu

Siemens, kompakt dağıtım trafolarından 1000 MVA'nın çok üzerinde değerlere sahip büyük güç trafolarına kadar her ihtiyaca yönelik doğru trafoyu sağlıyor. Siemens ürün yelpazesi, UHV DC uygulamaları, düşük gürültü emisyonu ve alternatif yalıtım sıvılarına sahip çevre dostu ürünler gibi tüm temel gereksinimleri karşılıyor ve aynı zamanda üretimden iletim yoluyla dağıtım ağlarına kadar eksiksiz bir güç sistemine entegre ediliyor.


Bir trafonun uzun vadeli güvenilirliği, başlangıçtaki yüksek kalitesiyle başlar. Daha sonra trafo yaşam döngüsü yönetimi önlemleri, trafonun tüm ömrü boyunca bu kaliteyi korur.

Spesifik Endüstriyel Trafolar

Siemens Trafo

Bir dizi endüstriyel uygulama, üretim için ana kaynak olarak gücün (akım) kullanılması nedeniyle özel endüstriyel trafolar gerektirir. Endüstriyel uygulamalarda kullanılan özel trafolar, genellikle belirli gereksinimlere uygun olarak tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bunlar, endüstriyel tesislerde güç dönüşümü, yük ayırma, voltaj düşürme veya yükseltme gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir. İşte endüstriyel uygulamalara yönelik özel trafoların bazı özellikleri:


 1. Güç Kapasitesi: Endüstriyel ortamlar genellikle yüksek güç gereksinimlerine sahiptir. Bu nedenle, özel trafolar genellikle büyük güç kapasitelerine sahip olacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

 2. Yalıtım Özellikleri: Endüstriyel ortamlarda güvenlik ve işlevsellik için trafoların yüksek derecede yalıtılmış olması önemlidir. Bu nedenle, özel trafolar genellikle yalıtım özellikleri açısından standartlardan daha yüksek gereksinimleri karşılar.

 3. Çalışma Koşulları: Endüstriyel ortamlar genellikle zorlu koşullara sahiptir. Özel trafolar, geniş sıcaklık aralıklarında, nemli veya tozlu ortamlarda güvenilir şekilde çalışabilecek şekilde tasarlanır.

 4. Verimlilik: Endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği önemlidir. Bu nedenle, özel trafolar genellikle yüksek verimlilik seviyelerine sahip olacak şekilde tasarlanır ve imal edilir.

 5. Özel Gereksinimlere Uyum: Endüstriyel uygulamalar genellikle belirli gereksinimlere sahiptir. Örneğin, belirli bir frekans aralığında çalışma, özel voltaj gereksinimleri veya koruma özellikleri gibi. Bu nedenle, özel trafolar müşterinin belirli gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

 6. Dayanıklılık ve Güvenilirlik: Endüstriyel işletmeler için kesintisiz üretim önemlidir. Bu nedenle, özel tranfolar genellikle dayanıklı malzemelerden yapılmış ve uzun süreli ve güvenilir çalışma sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Endüstriyel uygulamalara yönelik özel trfolar, işletmelerin belirli gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiş yüksek güvenilirlik ve performans sağlayan özel elektrik cihazlarıdır.

Spesifik Endüstriyel Trafolar:

 1. AC Elektrik Ark Ocağı Trafoları (AC EAF)

 2. DC Elektrik Ark Ocağı Trafoları (DC EAF)

 3. Doğrultucu Trafolar

 4. Dönüştürücü trafolar

 5. Hat Fideri Trafoları


1. AC Elektrik Ark Ocağı Trafoları (AC EAF)

Elektrik Ark Ocakları (EAF), Pota Ocakları (LF) ve Yüksek Akım Redresörleri, gerekli gücü düşük voltaj seviyesinde sağlamak için özel bir tasarıma ihtiyaç duyar.


Bu trafo tipleri ve ayrıca bir redresöre doğrudan bağlanan trafolar, tasarımı endüstri uygulamalarına yönelik yüksek akım çözümleri için özel olarak hazırlanmış, özel amaçlı veya endüstriyel trafolar olarak adlandırılır.


Şekil 1 - AC Elektrik Ark Ocağı Trafosu

Birçok farklı fırın prosesi ve uygulaması için EAF ve LF transformatörleri gereklidir. Çelik fırınları, pota fırınları ve ferroalyaj fırınları için üretilmişlerdir ve kısa veya tozaltı ark ocağı transformatörlerine benzerler (Şekil 1).


EAF transformatörleri, ocakta kısa devre yapılması ve YG devre kesicinin çalışması nedeniyle sık sık aşırı akım ve aşırı gerilim oluşması nedeniyle çok ağır şartlarda çalışmaktadır.

Yükleme döngüseldir. Uzun arklı çelik fırın işletimi için, arkı stabilize etmek ve fırın uygulama prosesinin çalışmasını optimize etmek için normal olarak ilave seri reaktans gerekir.


Belirli Öğeler

EAF transformatörleri, tekrarlanan kısa devre koşullarına ve yüksek termal gerilime dayanacak ve ark proseslerinden kaynaklanan operasyonel aşırı gerilimlere karşı korunacak şekilde sağlam bir şekilde tasarlanmıştır.


Siemens EAF reaktörleri, manyetik geri dönüş devreli veya devresiz, demir çekirdekli 3 fazlı tipte inşa edilmiştir.

Tasarım Seçenekleri

 • Doğrudan veya dolaylı düzenleme

 • Yük altında veya yüksüz kademe değiştirici (OLTC/NLTC)

 • Uzun ark stabilitesi için dahili reaktör

 • İkincil burç düzenlemeleri ve tasarımları

 • Hava veya su soğutmalı

 • Dahili ikincil faz kapanması (dahili delta)


Ana Spesifikasyon Verileri

 • Nominal güç, frekans ve nominal voltaj

 • Düzenleme aralığı ve maksimum ikincil akım

 • Empedans ve vektör grubu

 • Soğutma türü ve soğutma ortamının sıcaklığı

 • Seri reaktör ve düzenleme aralığı ve türü (OLTC/NLTC)


2. DC Eektrik Ark Ocağı Trafoları (DC EAF)

Doğru Akımlı Elektrik Ark Ocağı (DC EAF) Trafoları birçok farklı fırın prosesi ve uygulaması için gereklidir (bkz. Şekil 2).


Şekil 2 - Doğru Akımlı Elektrik Ark Ocağı (DC EAF) Trafosu

Tristörlü doğrultuculu çelik fırınlar için üretilmiştir. DC EAF trafoları, genel olarak doğrultucu trafolar gibi çok ağır koşullar altında çalışır ancak fırın çalışması için doğrultucu tranfolar kullanılır. Yükleme döngüseldir


3. Doğrultucu Trafolar

Doğrultucu Trafolar bir diyot veya Tristör doğrultucu ile birleştirilir. Uygulamalar çok büyük alüminyum elektrolizinden çeşitli orta büyüklükteki işlemlere kadar uzanır.


Şekil 3 - Bir alüminyum tesisi için doğrultucu trafo

Trafolar yerleşik veya ayrı bir voltaj düzenleme ünitesine sahip olabilir. Çok çeşitli uygulamalar nedeniyle, voltaj regülasyonu, çift yığın konfigürasyonunda doğrultucu trafolar, faz kaydırma, fazlar arası reaktörler, transdüktörler ve filtre sargısının kombinasyonuna kadar çeşitli tasarımlara sahip olabilirler (bkz. Şekil 3).


Belirli Öğeler

Tristörlü redresörler, varsa yüksüz kademe değiştiriciyle voltaj regülasyonu gerektirir. Karşılaştırıldığında bir diyot doğrultucu, yük altında kademe değiştiriciye göre daha uzun bir aralığa ve daha fazla sayıda küçük voltaj adımına sahip olacaktır.


Ek olarak, aynı tankın içine otomatik olarak bağlanan bir düzenleme transformatörü de monte edilebilir (nakliye ve saha sınırlamalarına bağlı olarak).


Tasarım Seçenekleri

 • Tristör veya diyot doğrultucu

 • Yükte veya yüksüz kademe değiştirici (OLTC/NLTC)/filtre sarımı

 • Çok sayıda farklı vektör grubu ve faz kayması mümkündür

 • Faz arası reaktör, transdüktörler

 • İkincil burç düzenlemeleri ve tasarımları

 • Hava veya su soğutmalı


Ana Spesifikasyon Verileri

 • Nominal güç, frekans ve nominal voltaj

 • Düzenleme aralığı ve adım sayısı

 • Empedans ve vektör grubu, kaydırma açısı

 • Soğutma türü ve soğutma ortamının sıcaklığı

 • Köprü veya fazlar arası bağlantı

 • Transformatörün ve sistemin darbe sayısı

 • Doğrultucunun harmonik spektrumu veya kontrol açısı

 • İkincil burç düzeni


4. Dönüştürücü (Konvertör) Trafolar

Dönüştürücü (Konvertör) Trafolar, pompa istasyonları, madencilik sektörü için demiryolu taşıtları, rüzgar tünelleri ve yüksek fırınlar gibi her türlü uygulamayı çalıştırabilecek şekilde kullanılır.

Şekil 4 - Dönüştürücü trafo - İçinde bulunan tahrik sistemleri

Dönüştürücü trafolar, büyük sürücü uygulamaları, statik gerilim kompanzasyonu (SVC) ve statik frekans değişimi (SFC) için kullanılır.


Belirli Öğeler

Dönüştürücü transformatörler çoğunlukla 12 darbeli doğrultucunun çalışmasına izin veren iki ikincil sargılı çift katmanlı olarak yapılır. Bu tür transformatörler normalde harmonikleri gidermek için filtre olarak ek bir sargıya sahiptir. Farklı vektör grupları ve faz kaymaları mümkündür.


Ana Spesifikasyon Verileri

 • Nominal güç, frekans ve nominal voltaj

 • Empedans ve vektör grubu, kaydırma açısı

 • Soğutma türü ve soğutma ortamının sıcaklığı

 • Transformatörün ve sistemin darbe sayısı

 • Doğrultucunun harmonik spektrumu veya kontrol açısı


5. Hat Fideri Trafoları

Bu tür trafolar, trenin güç şebekesi ile güç kaynağı arasındaki bağlantıyı gerçekleştirir


Şekil 5 - Hat Fideri Trafosu

Trafo, belirli kritik kısa devre koşullarında ve aşırı yük koşullarında yılda çok yüksek frekanslarda çalışır, trenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için daha yüksek güvenilirlik gerektirir.


Ana Spesifikasyon Verileri

 • Nominal güç, frekans ve nominal voltaj

 • Empedans ve vektör grubu

 • Aşırı yükleme koşulları

 • Soğutma türü ve soğutma ortamının sıcaklığı

 • Doğrultucunun harmonik spektrumu veya kontrol açısı


Tasarım Seçenekleri

 • İletim ağı ile demiryolu havai iletişim hattı arasında doğrudan bağlantı

 • DC dönüşümü yoluyla frekans değişimi (örn. 50 Hz – 16,67 Hz)

 • Tristör veya diyot doğrultucu

 • Yükte veya yüksüz kademe değiştirici (OLTC/NLTC)/filtre sarımı

 • İkincil burç düzenlemeleri ve tasarımları

 • Hava veya su soğutmalı.


Referans:

Siemens Energy – Power Engineering Guide Edition 7.0 (Only Section 5)

Tür:

PDF

Boyut:

2.80 MB

Sayfa

30

İndirme:


Recent Posts

See All

Commenti


 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page