top of page

Blog Posts

Dağıtım Güç Trafosu Kurulumu, Devreye Alma, Çalıştırma ve Bakım İpuçları

Bu teknik makale, dağıtım güç trafosunun nakliyesi, paketlemesi ve sevkıyatı, kurulum prosedürü, bağlantı parçaları ve aksesuarları (göbek, sargılar, soğutma, tank ve kapak, koruyucu, basınç tahliye cihazı, Buchholz rölesi, silika jel havalandırma, sargı sıcaklık göstergesi vb. montajı dahil),, devreye alma, işletme ve bakım konularını ele almaktadır.


Dağıtım güç trafosu: kurulum, devreye alma, çalıştırma ve bakım ipuçları

1. Trafo konumu

Trafo iyi havalandırılan, aşırı toz, aşındırıcı duman vb. olmayan bir yerde tutulmalıdır. Isıyı dağıtabilmeleri için tank ve radyatörlerin yeterli şekilde havalandırılması gerekir. Trafoların kapalı bir oda içerisinde olması halinde her tarafında yaklaşık 1,25 m'lik boş alan bulunmalıdır.


2. Trafo beton temeli

Temel sağlam, yatay ve kuru olmalıdır. Makaraların takıldığı yerlerde uygun raylar sağlanmalıdır.


3. Yağ boşaltma hükümleri

Yağ tahliyesi için gerekli hükümler; Yangın durumunda yağ çukurları yoluyla yapılmalıdır. Gerektiğinde yangın duvarları da sağlanmalıdır.


4. Sökülen bileşenlerin montajı

Nakliye için sökülen çeşitli bileşenlerin usulüne uygun olarak monte edilmesi gerekir. Aşağıda çeşitli boyutlardaki bağlantı elemanları için Nm cinsinden tork değerleri verilmiştir. (Hırdavat)


Tablo 1 – Tork Tablosu Referans Tablosu (Nm)


4.1 Ana Tank

Ana tankı kalıcı çalışma konumunda tutun. Rayların kazara hareket etmesini önlemek için makaraları kilitleyin. Tankın altından bir yağ örneği alın ve arıza voltajı (#BDV) açısından test edin.


4.2 Buşingler

Buşingleri temizleyin ve saçta çatlak veya başka hasar olup olmadığını kontrol edin. Her bir buşingin IR değerini 500V Megger ile test edin. 100 M ohm veya daha büyük olmalıdır. Buşinglerin ayrıntılarını “Devreye Alma Raporu”nda not edin. Tüm buşingleri monte edin, test başlığının tamamen sıkıldığından emin olun, böylece pozitif olarak topraklayın.


Ark Boynuzu Boşluklarını Yalıtım Koordinasyonuna uygun olarak ayarlayın.


4.3 Konservatör ve MOG

Eğer M.O.G.kilitleme kolu varsa çıkarılmalıdır. Koruyucuyu monte edin. OLTC olduğunda koruyucusu bazen ayrı olarak veya ana koruyucunun içinde bölmeli bir yer yapılarak sağlanır. OLTC koruyucu, eğer ayrı ise, ayrıca monte edilmelidir.


Koruyucuyu Genel Montaj Çizimi.'nde gösterildiği gibi monte edin. Çoğu zaman yük altında kademe değiştiricinin küçük koruyucusu ana koruyucuya takılır.


Genellikle, ana koruyucuda düşük yağ seviyesi alarm kontaklarına sahip Manyetik Yağ Seviyesi Göstergesi bulunur ve OLTC koruyucuda bir yağ gözetleme penceresi bulunur. Şamandırayı manometreye taktıktan sonra manyetik yağ seviye göstergesi monte edilecektir. Şamandıra kolunun serbest hareketini ve şamandıranın şamandıra koluna düzgün şekilde kilitlendiğini kontrol edip onaylayın.Tüm vanaları genleşme deposuna Genel Montaj çiziminde gösterildiği gibi monte edin.

Bağlantı borusunu Buchholz rölesi ile ana tanktan koruyucuya monte edin. Buchholz Rölesinin yönünü Buchholz Rölesi üzerindeki ok yönünde koruyucuya doğru olduğundan emin olun.


Ana tank ve OLTC koruyucuları için havalandırma bağlantı borularını ve silika jel havalandırmalarını monte edin.


4.3.1 Koruyucunun içine esnek ayırıcının (hava hücresi) monte edilme yöntemi


Konservatör içindeki Flexi ayırıcı (hava hücresi)

4.3.2 Prosedür – I (vakumsuz yağ doldurma)

 • Hava hücresini koruyucunun içine yerleştirin. Hava hücresindeki kancaların, koruyucunun içinde bulunan braketlere tam olarak oturduğundan emin olunmalıdır.

Hava hücresini, talimat plakasında gösterilen basınçta (HAVA HÜCRESİNE ZARAR VEREBİLECEĞİNDEN FAZLA BASINÇ UYGULAMAYIN) havalandırma bağlantı borusu aracılığıyla şişirin. Trafonun üzerine sabitlenmiş Talimat Plakasında verilen talimatları izleyin.
 • Sızıntı olmadığından emin olun.

 • Hava Hücreli koruyucu, basınç testinden geçirilir ve fabrikadan hafif pozitif basınçla gönderilir. Yağ sızıntısı olmadığını doğrulayın.

 • Koruyucunun üzerine üç adet hava tahliye vanasını takın.

 • Hava tahliye vanalarını açık tutun. Hava doldurma adaptörünü havalandırma borusuna sabitleyin ve hava hücresini, trafonun üzerine yapıştırılmış TALİMAT PLAKASINDA belirtilen hava basıncında şişirin ve hava basıncını tutun.

 • Hava tahliye vanalarını açın ve trafonun alt filtre vanasından yağ doldurmaya başlayın.

 • Hava tahliye vanalarını kontrol edin ve yağ taşmaya başladığında hava tahliye vanalarını tek tek kapatın. Tüm hava tahliye vanaları kapatıldığında yağ dolumunu durdurun.

 • Hava doldurma adaptörünü çıkarın..

 • Yağ doldurmaya devam edin ve Manyetik Yağ Seviye Göstergesini (MOLG) gözlemleyin

 • MOLG iğnesi dolum anındaki ortam sıcaklığına karşılık gelen seviyeyi gösterdiğinde dolumu durdurun.

 • Silika jel havalandırmasını sabitleyin.


DİKKAT!

 1. Yağ dolumu tamamlandıktan sonra hava tahliye vanalarından hiçbirini açmayın. Hava tahliye valfi açılırsa hava girecek ve yağ seviyesi düşecektir.

 2. Koruyucunun uç kapağındaki düz yağ seviye göstergesi her zaman tam yağ seviyesini göstermelidir.

 3. Eğer genleşme kabına hava girerse, bu durum düz yağ seviye göstergesinden yağ seviyesinin düşmesiyle anlaşılır.

 4. Sade yağ seviye göstergesi düzenli olarak kontrol edilmelidir..


4.3.3 Konservatörde vakum altında doldurma prosedürü (Prosedür – 2)

Transformatörün üzerine kurulup takılan seperatörlü koruyucu, alt kısmındaki bir boru ile yağ dolum rezervine bağlanır.


Aşağıdaki gibi ilerleyin:

 1. Ayırıcıda bir vakum oluşturun.

 2. Aynı vakum kaynağıyla koruyucuda bir vakum oluşturun.

 3. Transformatörün yağ doldurma vanasını açın. Koruyucudaki vakum nedeniyle yağ seviyesi otomatik olarak yükselir.

 4. Koruyucuda gerekli hacme ulaşıldığında yağ dolumunu durdurun.

 5. Koruyucuyu vakum altında tutarken, ayırıcının iç kısmına Kuru Hava veya Azot gazının girmesine izin verin. Daha sonra seperatör kendi kendine şişer ve koruyucunun tam olarak dolmaması nedeniyle tüm boş alanı kaplar. Özellikle çalışma sırasında yağ, genleşme deposunun üst kısmına kadar çıkacaktır.

 6. Ayırıcıyı TALİMAT LEVHASINDA gösterildiği gibi maksimumda şişirin.

 7. Havalandırma deliklerini kontrol edin ve koruyucuda daha fazla hava kalmadığını doğrulayın veya gerekiyorsa seviyeyi ayarlayın.


4.4 Buchholz rölesi

Buchholz Röle şamandıraları nakliye hasarını önlemek için bağlanır. Serbest bırakılmaları gerekiyor. Ayrıca ‘Test’ kolu varsa çalışma konumunda olmalıdır.


4.5 Havalandırmalar

 1. OLTC sağlanırsa, kendi ayrı havalandırması olabilir.

 2. Ana havalandırmadaki Silika Jelin renginin Mavi olup olmadığını kontrol edin.

 3. Havalandırma borusunu ve havalandırmayı kapatan lastik kapağı çıkarın.

 4. Yağ kabına yağı doldurun ve havalandırma açıklığını kapatan contayı çıkarın.

 5. Benzer şekilde OLTC havalandırmasını da monte edin


4.6 Radyatörler

 1. Radyatörler birer birer monte edilmelidir. Radyatörlere doldurulması gereken yağ, variller içerisinde ayrı ayrı gönderilir. BDV için her varilden yağ örneğini test edin. I.S.'de belirtilen minimum değerden daha fazla olduğundan emin olun. Yeni Transformer için 1866.

 2. Varsa yağ filtre makinesi kullanarak koruyucuyu tamamen doldurun.

 3. Bir radyatörü harici olarak temizleyin. Körleme plakalarını çıkarın ve contaları ve radyatör flanşlarını temizleyin. Contalar hasarlıysa yedek contalarla değiştirin.

 4. Körleme plakaları yerinde değilse ve radyatörlere yabancı madde girmiş olabileceğinden şüpheleniyorsanız, taze ve temiz transformatör yağı akıtarak radyatörlerin içini temizleyin.

 5. Yağ, tank tarafındaki radyatör vanalarından sızabilir ve kör plakalarda tutulabilir. Bu yağ, üst ve alt kesme plakalarının çıkarılması sırasında temiz bir kapta toplanmalıdır.

 6. Radyatör flanşlarını tanktaki flanşlara yaklaştırın. Tank contasının yerinde olduğundan emin olun. Cıvata, somun, yaylı rondela vb. yardımıyla takın.

 7. Çalıştırma kolunu kullanarak alt radyatör vanasını açın. Radyatörün üst kısmındaki hava tahliye tapasını, hava kaçmaya başlayıncaya kadar yavaş yavaş gevşetin.

 8. Hava tahliye tapası, dışarı çıkan yağın kontrol edilmesi zor olacağından, birbirine geçen dişlerden çıkarılmamalıdır. Hava tahliye tapasından yağ düzenli olarak çıktığında ve artık hava gelmediğinde, hava tahliye tapasını kapatın.

 9. Üst radyatör vanasını açın. Koruyucudaki yağ seviyesi artık düşmüş olacaktı. Radyatörün kendisinden ve conta bağlantılarından yağ sızıntısı olmadığını kontrol edin.

 10. Yağ seviyesini tekrar sağlayın ve bir sonraki radyatörü aynı şekilde monte edin.


4.7 Marşal kutusu

Yönlendirme kutusu Konumuna takılmalıdır. O.T.I.'nin cepleri & W.T.I., trafo yağı ile doldurulmalıdır. O.T.I.'nin Ampulleri ve W.T.I. ilgili ceplerine yerleştirilmelidir.


O.T.I.'nin 'Alarm' ve İpucu' kişilerini ayarlayın. & W.T.I., gerekli değerlerde. O.T.I, A=85°C ve T=95°C W.T.I. ayarı, A=95°C ve T=105°C ayarı iyi kabul edilir. Yerel koşullara uyacak şekilde çalışılabilirler.


4.8 Kablo kutusu

Kablo Kutuları sağlandığında monte edilmeli ve kablo sonlandırma işlemleri gerçekleştirilmelidir. Yağla doldurulmuş kablo kutuları usulüne uygun olarak yağla doldurulmalıdır. “Bus-Kanal” bağlantılarında transformatörde bara kanalını alacak bir flanş bulunur.


Havai hatta bağlantı ve montajın klemens konnektörü ile yapılması gerekmektedir.


5. Hava tahliyesi

Buşingler, Buşing Cepleri, Buchholz Rölesi, Ana Tank Kapağı, Yağ Dalgalanma Rölesi vb. yerlerde sağlanan Hava Tahliye Tapalarını yavaşça gevşeterek havayı serbest bırakın. 11, 22 ve 33 kV'luk düz porselen burçtan, kauçuğa bastırarak somunu gevşeterek hava serbest bırakılabilir. contayı takın ve metal parçayı aşağı doğru bastırın.


6. Yağ numunesi alma ve filtreleme

Yağ ile birlikte transformatörün içine çökelmiş su veya çökeltilerin de pompalanması ihtimali bulunduğundan, transformatöre yağ doğrudan varillerden veya taşıma kabından doldurulmamalıdır.


Varillerden veya taşıma kabından alınan yağ, yağ depolama tankına doldurulmalı ve transformatöre doldurulmadan önce yağ parametreleri test edilmelidir.


Trafo Parçaları ve Fonksiyonları


Trafoyu Beton Temel üzerine Kaydırme Sistemi ile Yerleştirme


Dünya'nın En Büyük Trafosu by #Siemens


Doküman:

EDS - Electrical Power Distribution Engineering by Turan Gönen

Format:

PDF

Boyut:

5.67MB

Sayfa:

144

İndirme:

indirmek için buraya tıklayınızコメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page