top of page

Blog Posts

Cumhuriyetin 100 Yıllık Hikayesi

Updated: Oct 27, 2023

Cumhuriyetin 100 yıllık hikayesi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlanmasının ardından, çağdaş ve demokratik bir devlet kurma çabasının öyküsüdür. Bu öykü, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim 1923'ten başlayarak, günümüze kadar devam eden bir süreçtir...


Başkomutan Mustafa Kemal Paşa

Bu süreçte, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları, Türkiye'yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak için pek çok devrim ve reform gerçekleştirmişlerdir. Aynı zamanda, Cumhuriyetin değerlerini korumak ve geliştirmek için de büyük mücadeleler vermişlerdir.


Cumhuriyetin 100 yıllık hikayesini anlatmak için, öncelikle Cumhuriyetin kuruluş koşullarını ve ilkelerini iyi bilmek gerekir. Cumhuriyet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra, Türk milletinin kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak kurduğu bir yönetim biçimidir.


Geleceğimiz çocuklarımız…

Cumhuriyetin temelinde, halkın egemenliği, milli birlik ve bütünlük, laiklik, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve Atatürk milliyetçiliği gibi ilkeler vardır. Bu ilkeler, Cumhuriyetin varlık nedeni ve yaşam kaynağıdır.


Cumhuriyetin 100 yıl hikayesini anlatmak için, ikinci olarak Cumhuriyetin gelişim evrelerini ve dönüm noktalarını incelemek gerekir.


Köylü Milletin Efendisidir!

Cumhuriyetin tarihi, kabaca dört ana döneme ayrılabilir:

  • Kuruluş Dönemi (1923-1938): Bu dönemde, Atatürk liderliğinde Cumhuriyetin temelleri atılmış, siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda pek çok devrim yapılmıştır. Örneğin, halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedrisat, harf devrimi, medeni kanun, kadın haklarının tanınması, beş yıllık kalkınma planları gibi devrimler bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, bu dönemde Türkiye'nin uluslararası alanda saygınlığı artmış, Lozan Antlaşması, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gibi önemli anlaşmalar imzalanmıştır.

  • İnönü Dönemi (1938-1950): Bu dönemde, Atatürk'ün vefatından sonra cumhurbaşkanlığına seçilen İsmet İnönü'nün yönetimi altında Cumhuriyet devam etmiştir. Bu dönemde, II. Dünya Savaşı'na girilmemesi, çok partili hayata geçilmesi, demokratikleşme çabaları gibi önemli olaylar yaşanmıştır.

  • Demokrat Parti Dönemi (1950-1960): Bu dönemde, 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Cumhuriyet tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır. Bu dönemde, ekonomide liberalleşme, siyasette muhalefetin baskı altına alınması, dış politikada Batı Bloku'na yakınlaşma gibi önemli değişimler olmuştur. Ayrıca, bu dönemde Kore Savaşı'na katılım, 6-7 Eylül Olayları, 27 Mayıs Darbesi gibi önemli olaylar yaşanmıştır.

  • Çok Partili Dönem (1960-günümüz): Bu dönemde, 27 Mayıs Darbesi'nden sonra kurulan yeni anayasa ile birlikte Cumhuriyet tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde, siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda pek çok değişim ve çatışma yaşanmıştır. Örneğin, 1961 Anayasası, 12 Mart Muhtırası, 1971 Darbesi, 12 Eylül Darbesi, 1982 Anayasası, 28 Şubat Süreci, AKP İktidarı, 15 Temmuz Darbe Girişimi gibi önemli olaylar bu dönemde gerçekleşmiştir.


Cumhuriyetin ilk yılları

Cumhuriyetin ilk yılları, Türkiye'nin modernleşme ve kalkınma sürecinin önemli bir dönemidir. Bu dönemde, Türkiye'de birçok reform yapıldı. Bu reformlar arasında, harf devrimi, kılık kıyafet devrimi, eğitim reformu, kadın hakları reformu ve laiklik reformu yer almaktadır.


Atatürk Devrimleri


Atatürk, Cumhuriyet döneminde bir dizi devrim gerçekleştirdi. Bunlar arasında alfabe değişikliği (Latin alfabesi kabulü), kadın haklarına yönelik reformlar, laiklik ilkesinin benimsenmesi ve eğitim sisteminin modernleştirilmesi sayılabilir. Bu değişiklikler Türk toplumunun köklü bir dönüşüm geçirmesini sağladı.


Ekonomik Kalkınma 

1950'lerden itibaren Türkiye ekonomik kalkınma sürecine girdi. Sanayileşme, altyapı geliştirme ve tarım reformları bu dönemde önemli rol oynadı. Türkiye, daha modern bir ekonomiye sahip bir ülke haline geldi.


Dış Politika

Türkiye, uluslararası ilişkilerde de önemli adımlar attı. NATO'ya üyelik, Soğuk Savaş döneminde Batı bloğuyla yakın ilişkiler kurulması gibi gelişmeler yaşandı. Ayrıca 2000'lerden itibaren Avrupa Birliği üyelik süreci de başladı.


21. Yüzyıl ve Gelecek

Türkiye, 21. yüzyılda önemli dönüşümler yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. Ancak, siyasi, ekonomik ve kültürel zorluklar da yaşanmıştır. Gelecekte, Türkiye'nin demokratikleşme, ekonomik kalkınma ve uluslararası ilişkilerdeki rolü büyük öneme sahiptir.


Cumhuriyetin 100 yıl hikayesini anlatmak için, son olarak Cumhuriyetin bugünkü durumunu ve geleceğini değerlendirmek gerekir.


Geleceğimiz çocuklarımız…

Cumhuriyet, kurulduğu günden bu yana pek çok zorlukla karşılaşmış, ancak her seferinde ayakta kalmayı başarmıştır. Cumhuriyet, Türk milletinin ortak eseri ve ortak değeridir. Cumhuriyetin yaşaması ve gelişmesi için, herkesin Cumhuriyetin ilkelerine sahip çıkması, Cumhuriyetin değerlerini koruması ve hedeflerine ulaşması için çalışması gerekir.


Cumhuriyetin 100 yıllık hikayesi, Türk milletinin gurur duyacağı bir hikayedir. Cumhuriyetin daha nice yüzyıllar yaşaması dileğiyle...


Kaynaklar:


Comments


  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page