top of page

Blog Posts

Başarıyı İlmek İlmek Dokumak

Başarı, herkesin hayatında önemli bir yer tutan bir kavramdır. Başarılı olmak, kişisel ve mesleki hedeflere ulaşmak, kendini #geliştirmek ve #mutluolmak anlamına gelir. Peki, başarıyı nasıl elde edebiliriz? Bu sorunun cevabı, "Başarı; öğrenmek, yapmak ve iyileştirmek arasında dokunan bir ilmek gibidir. Bu üçü bir araya gelir ve amacımıza emin adımlarla ulaşmamızı sağlar." sözünde gizlidir.Başarı, #öğrenmek, #yapmak ve #iyileştirmek arasında dokunan bir ilmek gibidir. Bu üçü bir araya gelir ve amacımıza emin adımlarla ulaşmamızı sağlar. Öğrenmek, başarının temelidir. #Bilgi ve #beceri kazanmak, yeni fikirler edinmek, farklı bakış açılarına açık olmak, öğrenmenin yollarıdır. Öğrenmek, bizi yapmaya hazırlar.


Yapmak, başarının eylemidir. Öğrendiklerimizi uygulamak, denemek, tecrübe etmek, yapmanın gereklilikleridir. Yapmak, bizi iyileştirmeye yönlendirir.


İyileştirmek, başarının sürekliliğidir. Yaptıklarımızı değerlendirmek, eksiklerimizi görmek, hatalarımızdan ders çıkarmak, iyileştirmenin adımlarıdır. İyileştirmek, bizi yeniden öğrenmeye iter.


Bu şekilde, başarı bir döngü haline gelir. Öğrenmek, yapmak ve iyileştirmek, birbirini tamamlayan ve destekleyen unsurlardır. Başarı, bu üçünün arasında dokunan bir ilmek gibidir. Bu ilmeği koparmadan, başarıya ulaşmak mümkündür. Başarı, bir son değil, bir süreçtir. Bu süreci devam ettirmek, başarının sırrıdır. 🌟


"Hayatımda defalarca başarısız oldum ve bu yüzden başarılı oldum." Michael Jordan

Peki başarılı olmak neden önemlidir? Başarı ile birlikte;

  • Güven içinde gelişeceksiniz. #Güven, tüm başarılı insanların gizli sosudur.

  • Başkalarına hayallerini takip etmeleri için #ilham vereceksiniz.

  • Hayatınıza #amaç, #anlam ve #yön sağlamanın yanı sıra #zenginlik sağlayan diğer ilginç insanları çeken ilginç bir insan olacaksınız.

  • Hayatınız üzerinde #kontrol sahibi olduğunuzu hissedeceksiniz.

  • Daha önceki hedeflere ulaşmanın verdiği #güven ve inançla, istediğiniz herhangi bir hedefe kolayca ulaşabileceksiniz.

  • Sadece bir #hayat yaşamak yerine bir hayat tasarlayabileceksiniz.

  • Geçmiş #olumsuz deneyimlerden ve yıkıcı düşüncelerden kurtulma gücüne sahip olacaksınız.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
  • Beyaz LinkedIn Simge
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page