Akü Bakım ve Test Kılavuzu

Aküler neden arızalanır?


Akülerin neden arıza yaptıklarını anlayabilmemiz için ne yazık ki biraz kimya bilmeye ihtiyacımız var. Günümüzde kullanılan iki ana tipte akü kimyası söz konusudur: kurşun-asit ve nikel-kadmiyum yapıda.

Resim kaynağı: Socomec

Aküler haricinde, taşınabilir pil teknolojilerinde yaygın olarak kullanılan ancak sabit olmayan lityum gibi diğer kimyalar yapıda enerji depolama birimleri de söz konusudur.


Volta, 1800 yılında ilk olarak (şarj edilemeyen) pili icat etti. Planté ise, 1859 ve 1881'de kurşun-asit pili icat etti. Faure de ilk olarak kurşun-asit plakalarını yapıştırmayı başardı.


On yıllar boyunca yapılan geliştirmelerle, kritik öneme sahip bir yedek güç kaynağı haline geldi aküler ve piller.


Muhtemelen, en devrimci gelişme, valf-ayarlanabilir olarak yapılan tasarımsal gelişmedir. Yıllar boyunca nikel-kadmiyum kimyasında birçok benzer gelişmeler gerçekleştirilmiştir.

Akü Yapısı ve Terminolojisi


Bir akünün (pilin) düzgün çalışması için birkaç bileşene sahip olmalıdır:

 • her şeyi tutacak bir kavanoz (silindir yada dikdörtgen bir dış muhafaza kabı) ve bir kapak,

 • elektrolit (sülfürik asit veya potasyum hidroksit çözeltisi),

 • negatif ve pozitif plakalar,

 • tüm benzer polarite plakalarını bir araya getiren üst bağlantılar ve sonrasında

 • benzer polarite plakalarının üst bağlantılarına da bağlı destekler

Tüm aküler (piller), pozitif plakaya göre bir negatif plakaya daha sahiptir. Çünkü pozitif plaka çalışma plakasıdır ve son pozitif plakanın dışında negatif bir plaka yoksa, son pozitif plakanın tüm dış tarafında reaksiyona girecek ve elektrik yaratacak bir şey olmayacaktır.


Bu nedenle, bir aküde her zaman tek sayıda plaka vardır, örneğin 100A33 aküsü; 16 pozitif plaka ve 17 negatif plaka içeren 33 plakadan oluşur. Bu örnekte, her pozitif plaka 100 Ah olarak derecelendirilmiştir. 16'yı 100 ile çarpın ve 8 saatlik kapasitede 1600 Ah olduğunu göreceksiniz. Dip not düşmek gerekirse; Avrupa'da, ABD standartlarından biraz farklı bir hesaplama kullanıyor.


Daha yüksek kapasiteye sahip akülerde (pillerde), sıklıkla dört veya altı destek vardır. Bu, yüksek akım çekimleri veya uzun deşarjlar sırasında akünün akım taşıyan bileşenlerinin aşırı ısınmasını önlemek içindir.


Bir kurşun-asit akü, desteklere bağlı üst uca bağlı bir dizi levhalara sahiptir. Üst uç, destekler ve hücre içi konektörler elektronları güvenli bir şekilde taşıyacak kadar büyük değilse, aşırı ısınma (i2R ısıtma) meydana gelebilir ve aküye zarar verebilir veya en kötü durumlarda, takılı elektronik parçalara duman veya yeniden hasar nedeniyle zarar verebilir.


Plakaların birbirine temas etmesini ve akünün kısa devre yapmasını önlemek için, plakaların her biri arasında bir ayırıcı vardır. Aşağıdaki şekil, kapaktan bakan üstten dört destekli bir akünün yapı diyagramıdır.

Akü Yapı Diyagramı

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Blogger Icon
 • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library