AG Elektrik Sistemi Tasarımı ve Seçiciliği Kılavuzu - General Electric

Seçicilik Nedir?

Elektrik tasarım endüstrisi, geçmişte elektrik sistemlerinde devre kesici kullanımını zorunlu kıldı ve ayarlar, lisanslı bir mühendis tarafından gerçekleştirilen kısa devre ve koordinasyon çalışmaları ile doğrulanır. Bu çalışmalar devre kesicilerin mevcut akımını kesebilmesini ve “seçici” çalışmasını sağlar.

times-lite.com

Geleneksel olarak, düşük voltajlı (alçak gerilimli) bir elektrik sistemindeki “seçicilik” özelliği, zaman-akım eğrilerindeki (TCC'ler) uzun zaman ve kısa zaman bölümlerinin seçici olacağı anlamına gelir, yani, arızaya en yakın devre kesici önce devreye girerek, serviste olan elektrik dağıtım sistemini en üst düzeye çıkarır.


Çoğu durumda, devre kesici anlık aşırı akım (IOC) TCC'leri tipik olarak üst üste geldiklerinden “kağıt üzerinde” seçici olamazlar.


Şekil 1A'da, eğrilerin anlık kısmı (0,1 saniyenin altında) üst üste binen üç kesici karakteristiğin tümünü gösterdiğinden, TCC'de belirgin bir “anlık seçicilik” yoktur. Uzun zaman ve kısa zaman karakteristikleri (0.1 saniyenin üzerinde) çakışmaz ve bu nedenle seçicidir.


Şekil 1B'de, 1600 amper AKR ve Spectra F200 devre kesicileri, AKR'nin anlık işlevi kullanılmadığından seçicidir, bu nedenle bu iki özelliğin çakışması söz konusu değildir.

Devre kesici anlık seçicilik

Geleneksel olarak, muhafazalı devre kesicileri (MCCB'ler) ve yalıtılmış devre kesicileri (ICCB'ler) arasındaki seçicilik, anlık bölgede TCC'lerin çakışması olsa bile etkili kabul edilir.


En yaygın arıza tipi, hat-toprak ark arızasıdır ve genellikle arıza akım büyüklüğünü, yukarı akım devre kesici IOC işlevinin çalışmadığı kadar sınırlar. Arıza derhal giderilirse, çok fazlı, cıvatalı tip bir arızaya yükselme olasılığı çok düşüktür.


Sonuç olarak, arızaların büyük çoğunluğu için geleneksel uzun zaman, kısa zaman seçiciliği devre kesicilerin seçici çalışmasını sağlamak için yeterli olmuştur.


Referans: Guide to Low Voltage Electrical System Design and SelectivityGeneral Electric


12 views

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Blogger Icon
 • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library