Orta Gerilim Hücrelerinin Kurulum Prosedürleri

Orta gerilim (OG) hücrelerinin kurulumuna başlamadan önce tüm bağlantıların baralarla ve ana ve yardımcı devrelerle sıkı bir şekilde olduğundan emin olun, bunun için dikkatlice kontrol edin. Yalıtımı da dikkatlice inceleyin, çünkü bu önlemin uyulmaması nedeniyle bağlantıların yandığı durumlar söz konusu olmuştur.

"Bozuk imal edilmiş paneller, kırık sayaç camı ve hasar gören ambalaj kutuları gibi belirgin hatalar tespit edilmeli ve hasarı düzeltmek veya hücreyi tedarikçiye geri iade etmek için acil adımlar atılmalıdır."

Montajdan sonra, hücrenin nem, toz veya geçici hasar nedeniyle bozulmasını önlemeye yönelik adımlar atılmalıdır. Trafo merkezleri temizlenmeli ve hızlı bir şekilde kilitlenmeli ve hücre kurulumundan sonra TM OG hücre odası bir atölye gibi kullanılmamalıdır.

Tüm montaj ve birleştirme çalışmaları tamamlandığında, geride kalmış olan kablo, yedek somunlar, pullar ve bakır teller toplanmalı ve birikmiş tozlar iyice temizlenmelidir. Orta gerilim hücreleri ayrıntılı incelenmeli ve herhangi bir cıvata pul somun yada ekipman içerisinde unutulmamalıdır. Aksi taktirde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Trafo merkezinin elle temizlenmesi ve vakumlanması en güzelidir.

Unutulmaması gereken önemli bir husus da, özellikle hareket eden parçalardaki tüm ambalajlı malzemelerin çıkarılması ve tabii ki yağlı devre kesicilerinin ilk kez gerçekleştirilen su içermeyen yağ dolumunun doğru bir şekilde sağladığından emin olun (eğer bu çeşit Kesiciler varsa).

Hücrelerin kurulumunda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Çelik kanalların kullanıldığı yerlerde, bunların 3 m'de yaklaşık ± 1 mm hassasiyette düzgün bir şekilde döşenmesini sağlayın. Zemin malzemelerinin kirlenmesini önlemek için maskeleme şeridi kullanın. Üreticinin montaj talimatlarını okuyun ve uygulayın ve somunların uygun şekilde sıkılması için tork anahtarı gibi doğru aletleri kullanın.

Hücrenin düzgün hizalandığından emin olun. Bu, hem uzunlamasına hem de yanal doğrultuda dikey ve yatay olarak doğru hizalanmasıdır.

Hatalı hizalama mekanik bağlantıların ve kablo bağlantılarının doğru bir şekilde yapılmasında, devre kesicilerin ve diğer çıkartılabilen parçaların çıkarılmasında ve değiştirilmesinde zorluklara neden olur ve baralar ve toprak baraları gibi ara bağlantılara da ekstra baskı uygulanmasına sebep olur.

"Bu sorunu GE OG Hücrelerinin kurulumunda yaşadım, hücrelerin doğru bir şekilde ve düz bir zeminde hizalanması mekanik montajlarını kolaylaştırırken kesicilerin de rahat bir şekilde test ve servis moduna getirilmesinde kolaylık sağlar, aksi durumda çeşitli zorlamalardan kaynaklı mekanik arızalarla karşılaşmak çok olasıdır ki karşılaştım da:)"

Zemin döşenirken ve çelik takma kanalları olmadığında, zemin önden arkaya düz olmalıdır ve hücreler arası mesafe bir milimetreden daha fazla değişmemelidir. Zemin döşenirken, kurulum sırasında katı zeminden kesilmesine mani olmak için temel deliği konumlarına cepler oluşturmak yaygın bir uygulamadır.

Zemin, tesisatın kablo kanallarına, bina duvarlarına ve diğer ekipmanlara göre doğru yerleştirildiğinden emin olmak için genellikle imalatçı tarafından sağlanan hücre montaj çizimlerine uygun olarak işaretlenmelidir. Bir referans çizgisi, genellikle arka temel cıvataları boyunca oluşturulmalıdır; ve normal geometrik yöntemlerle temel cıvata delikleri bulunabilir.

Hücrelerin konumlandırılması, hücre büyüklüğü, bina konumu, saha erişilebilirliği ve mevcut kaldırma tekniği gibi bir takım faktörlere bağlıdır. Kaldırma gözleri ya panolara dahil edilir ya da önceden işlenmiş deliklere vidalanabilir, ancak genellikle halatla çekmek gereklidir ve bu kesinlikle imalatçının tavsiyeleri doğrultusunda yapılmalıdır.

Bununla birlikte, vinç kullanmadan, krikolar ve silindir çubukları kullanan geleneksel manuel yöntemler etkili olmaktadır.

Bu insan eliyle kaldırma işlemi sırasında kontrol kolları gibi zayıf kısımlara baskı uygulamak konusunda dikkatli olunmalıdır. Hücrelerin pozisyonlanması, mümkün olduğunca erken kurularak panoların merkezinin yakınında başlamalı ve herhangi bir özel hazne veya kanal ile ilişkilendirilmelidir.

Yan muhafazaların dik olduğundan ve her iki ray düzlüğünün her iki düzlemde de düz olduğundan emin olmak için birinci muhafaza yerleştirilmeli ve kontrol edilmelidir. İlk muhafaza paneli doğru şekilde ayarlandığında, ön panoya kırılmamış bir çizgi yapmak için kalan panoların ardışık olarak bu panelin diğer yanlarına yerleştirilmesi gerekir.

Kabinetlerin dikey ve yatay olarak doğru olduğundan emin olmak için gerekli olan kanıtlar ne olursa olsun, bitişik muhafazalar, doğru şekilde hizalandıktan sonra birlikte cıvata ile yerleştirilmelidir. Tespit cıvataları, temel deliklerine yerleştirilmeli ve çimentonun sıkılması için yeterli süre bırakılarak çimentolanmalıdır.

Kablo ve diğer bağlantıların kontrolü

Siemens Metal-Clad Hücre Sistemi: SIMOSEC - Kanal kablo bağlantısı

Uzak uçlardaki bağlantıların doğruluğunun test edilmesi de dahil olmak üzere, gelen ve giden tüm devre ve yardımcı kabloların daha ayrıntılı bir incelemesi yapılmalıdır; bu, dahili ve yardımcı bağlantılar da dahil olmak üzere tüm kabloların ve kabloların izolasyon direncini ve sürekliliğini ölçmeyi içermelidir.

Gerektiğinde, üç fazlı sürücüler(röleler) enerjilendirilmeden önce faz rotasyon kontrolleri

yapılmalıdır.Tüm hareketli parçaların etkin olduğundan emin olmak için kontrollar de yapılmalıdır.

Dashpot'lar, doğru sıvı seviyesine göre doğru seviyeye kadar doldurulmalı ve ikincil veya birincil enjeksiyon testleri ile sayaçların ve rölelerin çalışması ve doğruluğu kontrol edilmelidir.

Tüm ayarlar konusunda müşterinin mühendisleriyle mutabık kalmalıdır.

Tüm kablo kutuları düzgün bir şekilde doldurulmalı ve bileşik doldurma ağızları kapatılmış olmalıdır. Tüm izolatörler ve ağızlar temiz ve kuru olmalı ve plakaların tüm vidaları sıkıca vidalanarak sıkıştırılmalı ve havalandırma delikleri engellenmemelidir. Hücrenin üst kısmında kir ve çöp bulunmadığından da emin olun.

Terminallere gelen ve giden tüm kablo bağlantıları için son bir kontrol yapılması, bunların sıkı olduklarını ve yeterli açıklığa sahip olmalarını sağlar.

Daha sonra yüksek voltaj testi uygun hücre şartnamesinde belirtilen test şekillerine göre yapılabilir veya testlere tanıklık etmesi ve test sonuçlarını imzalaması gereken müşteri mühendisleri tarafından belirtildiği şekilde gerçekleştirilebilir.

Testten sonra test için çıkarılan kapakların cıvatalarını sıkmadan önce herhangi bir statik elektriği boşaltmak ve test bağlantılarını çıkarmak için önlemler alınmalıdır. Enerji vermeden önce, tüm devre kesicilerin ve rölelerin çalışması, manuel ve elektriksel olarak teyit edilmelidir; bu sayede herhangi bir yapışma veya arıza bulunmadığından emin olunmalıdır. Elle açma ve kapatma işlemleri ile aşırı akım rölelerinin ve kaçak akım koruma cihazlarının çalışmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Hayatta Kalmak


Hücre servis dışı olduğunda, hizmet dışı olan tüm devreler her iki uçta da kilitlenmeli ve güvenlik işletme usulleri benimsenmelidir.

Tüm kilitleme işlemleri yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır.

 1. Trafo Merkezi giriş ve acil durum kapıları çalışır durumda olmalı ve açık olmalı ve engellenmemelidir.

 2. Hücre çalışmaya başladığında TM OG hücre odaları kilitli tutulmalı ve yalnızca yetkili personele sınırlandırılmalıdır.

 3. Tehlike, Emniyet, Şok kartları ve yasal bildirimler dikkat çekici şekilde gösterilmelidir ve etiketlenmelidir.

 4. Kumanda panosunu çalıştırmak için gerekli aletler, ekipmanın yanında uygun raflar veya dolaplarda saklanmalıdır.

 5. Devre ve kilitleme anahtarları yetkili personelin kontrolü altındaki özel dolaplarda bulunmalı ve yedek anahtarların sistemin güvenliğini durdurmasına izin verilmemelidir.

 6. Aküler ilk şarjı aldıklarından ve elektrolitin doğru seviyede ve uygun özgül ağırlıklarda olduğundan emin olmak için bakımları ve kontrolleri düzgün yapılmalıdır.

 7. Yangınla mücadele şartı kontrol edilmelidir ve eğer CO2 söz konusu ise, güvenlik kilitleme prosedürünün, trafo merkezine girme yetkisi olan personel tarafından anlaşıldığından emin olunmalıdır.

 8. Herhangi bir yabancıyı yanlışlıkla boğulmaktan korumak için harici uyarı bildirimleri düzeltilmelidir.


Kaynak: Geoffrey Stokes - Elektrik Uygulama El kitabı

#OGhücre #MVSwitchgear #kurulum #metalclad

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Blogger Icon
 • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library