AC Motor Çalıştırma, Frenleme ve Koruma Sistemleri (arıza analizi dahil)


Asenkron Motorlar

Bu rehber, her türlü asenkron motor çalıştırma, frenleme ve korunma sistemleri için hazırlanmıştır. Motor koruması, tesisatların düzgün çalışmasını sağlamak, makine ve ekipmanların korumasını gerçekleştirmek için gereklidir.


Fotoğraf: Schneider Electric'in Nema manyetik marş motoru için , 240VAC sargı gerilimli, 45A-135A amper ayarlı aşırı yük rölesi

Asenkron Motorların Çalıştırılması

Bir motor çalıştırıldığında, özellikle şebeke hattından gelen gerilim yetersiz olduğunda durumlarda, yüksek bir ani akım oluşur ve gerilim düşüşüne neden olarak alıcıyı etkileyebilir. Bu düşüş, aydınlatma ekipmanında fark edilebilecek kadar ciddi olabilir.

!!! Bunun üstesinden gelmek için, bazı sektör kuralları, belirli bir gücü aşan doğrudan başlatma-çalıştırma sistemli motorların kullanılmasını yasaklamaktadır.

Motor ve yük özelliklerine göre değişen birkaç tane çalıştırma sistemi vardır. Bunların seçimi; elektrik, mekanik ve ekonomik gerekçelere göre belirlenebilir. Çalıştırma sisteminin seçiminde tahrik yükünün türü de önemlidir.

Doğrudan Çevrimiçi Çalıştırma (DOL)

Bu, statorun şebekeye doğrudan bağlandığı en basit moddur. Motor kendi karakteristik-leriyle çalışmaya başlar.


Doğrudan çevrimiçi motor başlatma şeması

Motor devrede olduğu zaman, kısa devrede çok düşük dirençli rotor kafesinden oluşan sekonderli bir trafo gibi davranır.

Motor rotorunda yüksek indüktif bir akım oluşur ve bu da besleme şebekesindeki akımında bir pik meydana getirir.

 • Çalıştırma akımı = 5 ile 8 amper arası anma akımı.

 • Ortalama çalıştırma torku: 0,5 ile 1,5 Tork arası

Avantajlarına rağmen,(basit ekipman, yüksek çalıştırma torku, hızlı başlatma, düşük maliyet) doğrudan çevrimiçi çalıştırma (DOL) yalnızca aşağıdaki durumlarda uygundur:

 • Motorun gücü, şebeke akımına kıyasla düşüktür ve bu da giriş çıkış akımından kaynaklanan parazitleri sınırlar,

 • Motorla sürülecek makinenin kademeli olarak hızlandırması gerekmiyordur veya çalıştırma-başlatma şokunu sınırlamak için bir sönümleme cihazı söz konusu ise,

 • Çalıştırma torku, makinenin çalışmasını veya tahrik edilen yükü etkilemeyecek seviyede olursa,

REHBERİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ!


AC Motor Çalıştırma, Frenleme ve Koruma Sistemleri

(arıza analizi dahil) - Schneider Electric

#ACmotors #asenkron #starting #directonlinestarting #koruma #protection #failureanalysis #arızaanalizi #frenleme #breaking #DOL #Rehber #K #Kitap #guide

Blog Posts

 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

Relaxing Sea Sound - Unknow
00:00 / 00:00
Rate websitenot goodnot greatgoodgreatperfectRate website
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Twitter Icon
 • Grey LinkedIn Icon
 • Grey iTunes Icon
 • Grey YouTube Icon
 • Grey Instagram Icon
 • Grey Blogger Icon
 • Grey RSS Icon

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

"Real success delivers you up to a high degree of Allah's floor" Hüseyin Güzel

Subscribe for updates!

© Copyright 2023 by Hüseyin GÜZEL

     All Rights Reserved by Technical Library